Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmeyi amaçlayarak kurulmuştur.

Hukuk Fakültesinin eğitim dili Türkçedir. İngilizce hazırlık eğitimi isteğe bağlıdır.

Fakültedeki eğitimin, teorik derslerin ve uygulamalı derslerin yanı sıra uluslararası ve ulusal düzeyde sempozyumlar, seminerler ve konferanslar gibi bilimsel toplantılar düzenlemekte, düzenlenen bilimsel toplantılarla, öğrenciler kariyerlerinin temelini oluşturacak düşünme metotlarını kazanmakta, iş hayatında faydasını görecek bağlantılar kurmaktadır.

Öğrenciler, ders dışı aktivitelere yönlendirilmekte, öğrenci kulüp faaliyetlerinin yanı sıra, adliyeler ve meslek örgütleriyle işbirliği yoluyla faaliyetler tertip edilmektedir.

Fakültenin dekanı sayın Prof. Dr. Ercan AKYİĞİT‘tir.

 

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA),  Türkiye’nin tüm bilim alanlarını kapsamak üzere kurulan ilk özerk ve ulusal akademisi …