Ana Sayfa / Evrensel Hukuk Metinleri / İnsan Hakları Belgeleri
İnsan Hakları Belgeleri

İnsan Hakları Belgeleri

İnsan Hakları Belgeleri Listesi

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER BELGELERİ

Avukatların Rolüne Dair Temel Prensipler (Havana Kuralları)
Ceza Adalet Sisteminde Çocuklar Üzerine Dava Rehberleri
Çocuk Hakları Bildirgesi
Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Birleşmiş Milletler Rehber Kuralları (Riyad İlkeleri)
Din ve İnanca Dayalı Her Türlü Hoşgörüsüzlüğün Önlenmesi Bildirgesi
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Uluslararası Sözleşme ve Eki Protokolü
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi
En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanmasına ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi
Hapislik Dışı Tedbirler İçin BM Asgari Standart Kuralları (Tokyo Kuralları)
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme
Herhangi Bir biçimde Tutulan ya da Hapsedilen Kişilerin Korunması İçin İlkeler Bütünü
Hukuk Dışı, Keyfi ve Kısa Yoldan İnfazların Etkili Bir Şekilde Önlenmesi ve Soruşturulmasına Dair Prensipler
Hukuku Uygulayan Görevlilerin Davranış Kuralları
Hukuku Uygulayan Kamu Görevlilerinin Zor ve Silah Kullanımı Temel İlkeleri
Hürriyetinden Yoksun Kılınan Çocuklarla İlgili BM Kuralları
Irk ve Irka Dayalı Önyargı Bildirgesi
Irkçılık, Irk Ayrımcılığı, Yabancı Düşmanlığı ve Hoşgörüsüzlüğe Karşı Dünya Konferansı Raporu
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
İnsan Hakları Savunucularının Korunması Bildirgesi
İnsanlığa Karşı Suçların (Soykırım) Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi
İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muameleye ve Cezaya Karşı Sözleşme ve Eki Protokolü
İşkenceye, Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Muamele veya Cezaya Karşı Tutuklu ve Hükümlülerin Korunmasında Sağlık Personelinin Tıbbi Etik İlkeleri
İşkenceye, Diğer Zalimane, Insanlık Dışı Muamele veya Cezaya Tabi Tutulan Kişilerin Korunması Bildirgesi
İşkenceye, Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı Muamele veya Cezayı Etkili Araştırma ve Belgeleme İlkeleri
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW)
Kadınlara Yönelik Şiddetin Ortadan Kaldırılmasına Dair Bildirge
Kadınların Siyasi Hakları Üzerine Sözleşme
Kanuni Sınırlamaların Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlara Uygulanamaması Üzerine Sözleşme
Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi ve Ek Protokolleri
Kölelik Sözleşmesi ve Eki Protokol
Kölelik, Köle Ticareti, Köleliğe Benzer Uygulamalar ve Kurumların Kaldırılması Hakkında Ek Sözleşme
Küçükler İçin Adalet Sistemine İlişkin BM Asgari Standart Kuralları (Pekin Kuralları)
Mahpuslara Yapılacak Muamelelerle İlgili Asgari Standart Kurallar
Mültecilerin Hukuki Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi ve New York Protokolü
Olağanüstü Durumlarda ve Silahlı Çatışmada Kadınların ve Çocukların Korunması Bildirgesi
Ölüm Cezası İle Karşılaşanların Haklarının Korunmasını Güvence Altına Alan Koruyucular
Özellikle Fizikçilerin, Rolüne İlişkin Tıbbi Etik İlkeleri
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar(Havana Kuralları)
Savaş Suçları ve İnsanlığa Karşı Suçlardan Suçlu Bulunanların Aranmasında, Yakalanmasında, İade Edilmesinde ve Cezalandırılmasında Uluslararası İşbirliği İlkeleri
Savcıların Rolüne İlişkin Yönerge
Suçtan ve Yetki İstismarından Mağdur Olanlara Adalet Sağlanmasına Dair Temel Prensipler Bildirisi
Tüm Göçmen İşçilerin ve Ailelerinin Haklarının Korunması Uluslararası Sözleşmesi
Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü
Uluslararası Organize Suçlara Karşı Sözleşme ve Eki Protokolü
Vatansız Kişilerin Hukuki Statülerine İlişkin 1954 Sözleşmesi
Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin 1961 Tarihli Sözleşme
Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri
Yaşadığı Ülkenin Vatandaşlığına Sahip Olmayan Bireylerin İnsan Hakları Üzerine Bildirge
Zorla Çalıştırma Sözleşmesi

 AVRUPA KONSEYİ BELGELERİ

Avrupa Konseyi
Avrupa Konseyi Statüsü
Avrupa Sosyal Şartı
Bölgesel ve Azınlık Dilleri Avrupa Şartı
Çocuk Haklarının Kullanılması Avrupa Sözleşmesi
Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Hakkında Avrupa Sözleşmesi
İnsan Hakları ve Biyo-Tıp Sözleşmesi
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Korumaya Dair Avrupa Sözleşmesi ve Eki Protokolleri
İşkence ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muamele ve Cezayı Önleme Avrupa Sözleşmesi
Schengen ve Dublin (Avrupa İltica Sözleşmesi) Sözleşmeleri
Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi
Ulusal Azınlıkları Koruma Çerçeve Sözleşmesi

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI BELGELERİ

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı- AGİT
1983 Madrid İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi
1989 Viyana İzleme Toplantısı Sonuç Bildirisi
1990 Kopenhag İnsani Boyut Konferansı Belgesi
1991 Moskova İnsani Boyut Konferansı Belgesi
Helsinki Nihai Senedi
Helsinki Zirvesi (9-10 Temmuz 1992) Bildirisi
İstanbul Zirvesi (18-19 Kasım 1999) Bildirisi
Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı

AMERİKA DEVLETLER TOPLULUĞU BELGELERİ

Amerikalılararası İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi
Amerikan İnsan Hakları ve Ödevleri Bildirgesi
Amerikan Sözleşmeleri ve Eki Protokolleri
Cartagena Mülteciler Bildirisi
Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi Bildirgesi
Kadınlara Karşı Şiddetin Önlenmesi, Cezalandırılması ve Kaldırılması Amerikalılararası Sözleşme
Kişilere ve Sakatlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Amerikan Devletlerarası Sözleşmesi
Kişilerin Zorla Kaybolmaları Üzerine Amerikalılararası Sözleşme

AFRİKA BİRLİĞİ BELGELERİ

Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı
Afrika’da Mülteci Sorunlarının Belirli Yönlerinin Yönetimi ABT Sözleşmesi
Çocukların Hakları ve Refahı Afrika Şartı
Kadın Hakları Protokolü

ARAP LİGİ BELGELERİ

Evrensel İslam İnsan Hakları Bildirgesi
İnsan Hakları Arap Şartı
İslamda İnsan Hakları Üzerine Kahire Bildirgesi

ASYA VE PASİFİK BELGELERİ

İnsan Hakları Bangkok Bildirgesi
İnsan Hakları Asya Şartı ( Taslak)
Yargının Bağımsızlığı İlkeleri Pekin Raporu

BAĞIMSIZ DEVLETLER TOPLULUĞU BELGELERİ

Bağımsız Devletler Topluluğu
İnsan Hakları ve Temel Özgürlükleri Sözleşmesi

TÜRKİYE TARAFINDAN KABUL EDİLMİŞ ULUSLARARASI ÇALIŞMA ÖRGÜTÜ BELGELERİ (ILO) 

 Türkiye’nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri
2 Sayılı işsizlik Sözleşmesi
11 Sayılı Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi
14 Sayılı Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi
15 Sayılı Asgari Yaş (Trimciler Ve Ateşçiler)
26 Sayılı Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi
29 Sayılı Zorla Çalıştırma Sözleşmesi
34 Sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi
42 Sayılı İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize)
45 Sayılı Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi
53 Sayılı Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Meslekî Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme
55 Sayılı Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme
58 Sayılı Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)
59 Sayılı Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)
68 Sayılı Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
69 Sayılı Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme
73 Sayılı Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme
77 Sayılı Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi
80 Sayılı Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
81 Sayılı İş Teftişi Sözleşmesi
87 Sayılı Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi
88 Sayılı İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi
92 Sayılı Mürettebatin Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme
94 Sayılı Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi
95 Sayılı Ücretlerin Korunması Sözleşmesi
96 Sayılı Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize)
98 Sayılı Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi
99 Sayılı Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi
100 Sayılı Eşit Ücret Sözleşmesi
102 Sayılı Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi
105 Sayılı Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi
108 Sayılı Gemiadamları Ulusal Kimlik Katlarına İlişkin Sözleşme
111 Sayılı Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi
115 Sayılı Radyasyondan Korunma Sözleşmesi
116 Sayılı Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi
118 Sayılı Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi
119 Sayılı Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi
122 Sayılı İstihdam Politikası Sözleşmesi
123 Sayılı Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi
127 Sayılı Azami Ağırlık Sözleşmesi
133 Sayılı Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme (İlave Hükümler)
134 Sayılı İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme
135 Sayılı İşçi Temsilcileri Sözleşmesi
138 Sayılı Asgari Yaş Sözleşmesi
142 Sayılı İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi
144 Sayılı Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi
146 Sayılı Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme
151 Sayılı Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi
152 Sayılı Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme
153 Sayılı Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme
155 Sayılı İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme
158 Sayılı Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi
159 Sayılı Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi
161 Sayılı Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme
164 Sayılı Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme
166 Sayılı Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme
ÖZEL ANTLAŞMALAR
Lozan Barış Antlaşması-Azınlıkların Korunması

Bunu okudunuz mu?

Avukat Senih Özay: Benim Umudum Var

Senih Özay büyük bir hukukçu… O bir yazar Sıra dışı bir entelektüel Kuşların avukatı, balıkların …