Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi » Jurisprudence/Jurisprudent

Jurisprudence/Jurisprudent

Roma hukuku ile Medeni Hukuk arasında kuvvetli bağlar bulunmaktadır. Bu iki hukuk arasında köprüler kurabilecek ve yabancı bir sistem olarak görülen Roma hukukuna kapılar açmak çağdaş hukukçular için zorunluluktur.

Romalı hukukçular, hukuki sorunları ve olaylar derinlemesine incelemekte, bunları belli bir metodoloji çerçevesinde yorumlayarak hayatın karışık olaylarına uyabilecek hukuk kurallarını, hakkaniyet ve adalet duygularından da esinlenerek kodifikasyona tabi tutmaktaydılar.  Ulaşılan çözüm yolları açık bir şekilde yazılmakta ve ilan edilmekteydi. Bu hukuki çabayı gösterenlere Jurisprudent, ulaşılan hukuki çözümlere ise Jurisprudence denmekteydi. 

Kavram :

Kıta Avrupası ve Anglo Sakson hukukunda jurisprudence kavramı çok değişik anlamlara gelmektedir. 

1.felsefe, bilim ve yoruma dayalı hukuk ve kararların incelenmesi,

2.hakların poizitf şekilde incelenmesini sağlayan bilim dalı,

3.hukuk bilimi veya beceri, kanunların oluşması,

4.hukuk felsefesi veya yasa ve hukuk bakımından ilkelerin oluşturulması,

5.yasal gerçekler çerçevesinde hukuk mesleğine ilişkin usuller ve çalışma prensipleri,

6.adaletin gereken şekilde uygulanmasına yönelik bir devlet veya toplum içinde oluşturulan kanun, örf ve haklar hakkında oluşturulan içtihat,

7. hakimlerin karar vermesine rehberlik edecek olan yasal kurallar ve dayandığı ilke ve araçlar,

8. mahkeme kararlarının bilim veya hukuk felsefesi açısından yorumlanması

9. bilim veya hukuk felsefesi.

 

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Antoine Laurent de Lavoisier

Antoine Laurent de Lavoisier, 26 Ağustos 1743 tarihinde Paris’te doğmuş, 1789 Fransız İhtilali sonrasında 8 Mayıs 1794 tarihinde …