Ana Sayfa / Hukuk Kitapları / Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları
Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki-Sorunları

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları, tiyatro, televizyon ve sinema oyuncularının hukuki sorunlarına özgülenmiş bir kitaptır.

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları, İstanbul Üniversitesinde  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku alanında akademik faaliyetine devam eden Prof. Dr. Gülsevil Alpagut’un editörlüğünde Aristo Yayınevi tarafından 2017 yılında basılmıştır.

Kitap, Sahne ve perde çalışanlarının hukuki statüsünü sorgulamakta, oyuncuların hangi kapsamda sigortalı sayılacağını irdelemekte, oyuncuların uygulamada karşılaştıkları hukuki sorunlara el atmaktadır.

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki-Sorunları, alanında istisna yaratan kitaplardandır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı tarafından 15 Aralık 2015 tarihinde “Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları” konulu toplantı düzenlenmiş ve hukuki sorunlar ayrıntılı bir biçimde ele alınmıştır. Eser, bu kapsamda düzenlenen toplantıda sunulan tebliğ ve makalelerden oluşmaktadır.Kitabın tanıtım bülteninde; “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de sinema ve televizyon sektörünün gittikçe gelişmesi ve sektörde faaliyet gösteren çalışan sayısının her geçen gün artması nedeniyle bu kişilerin uygulamada karşılaştıkları sorunlar daha belirgin bir hale gelmiştir. Ülkemiz açısından özellikle televizyon dizilerinin çekimleri esnasında gerek oyuncular, gerekse de set ekibi bakımından söz konusu olan uzun çalışma süreleri ve kimi zaman setlerin iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun olmayan çalışma koşulları sektörün başlıca sorunlarını oluşturmakta. Açıklanan bu nedenlerle, Oyuncular Sendikası ile birlikte sinema ve televizyon sektörü ile tiyatrolarda çalışanların yaşadıkları sorunlar ortaya konularak hukuki bir çerçevede ele alınmış.” denilmektedir.

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları Kitabının Konu Başlıkları

Sinema ve Televizyon Sektörüne Genel Bir Bakış: Oyuncuların Çalışma Koşulları, Meltem CUMBUL (Oyuncular Sendikası Genel Başkanı), Özgür ÇEVİK (Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi), Feride ÇETİN (Oyuncular Sendikası Üyesi)

Oyuncular Sendikası Önceki Başkanı Meltem Cumbul

Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukukî Statüsü, Arş. Gör. Özge YILDIZ–HAKKAKUL (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)

Sahne ve Perde Çalışanlarının İş İlişkileri ve Çalışma Koşulları Hakkında Tespitler, Ali KARACA (Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi)

Tiyatrolarda Çalışma İlişkileri, Tilbe SARAN (Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri)

Sanatçıların Sosyal Sigortalılığı, Arş. Gör. Ayşe KÖME AKPULAT (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı)

Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Ve Çözüm Önerileri, Av. S. Sera KADIGİL (Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri)

Sera Kadıgil
Sahne ve Perde Çalışanlarının Hukuki Sorunları Başlıklı Panel 

Panelin yapıldığı dönemde Oyuncular Sendikası Genel Başkanı olan Meltem CUMBUL, Oyuncular Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Özgür ÇEVİK ve Oyuncular Sendikası Üyesi Feride ÇETİN oyuncuların çalışma koşullarını sinema ve televizyon sektörüne genel bir bakış çerçevesinde değerlendirmişlerdir.

Sahne ve perde çalışanlarının hukuki statüsü; karşılaştırmalı hukuk ve Türk hukuku bakımından İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Özge YILDIZ-HAKKAKUL tarafından açıklanmıştır.

Sahne ve perde çalışanlarının iş ilişkileri ve çalışma koşulları hakkında; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Başmüfettişi Ali KARACA uygulamaya yönelik tespitlerde bulunmuştur. Sinema ve televizyon sektöründen ayrı olarak tiyatrolardaki mevcut çalışma ilişkileri ve karşılaşılan sorunlar hakkında Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Tilbe SARAN açıklamalar yapmıştır.

Sahne ve perde çalışanlarının uygulamada yıllardır büyük sorun teşkil eden sosyal güvenlik hakları; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi araştırma görevlilerinden Ayşe KÖME AKPULAT tarafından uluslararası hukuk ve Türk hukuku çerçevesinde incelenmiştir.

Oyuncular Sendikası Hukuk Müşaviri ve halen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olan Av. S. Sera KADIGİL, uygulamada karşılaşılan sorunlara ilişkin çözüm önerilerini ve görüşlerini hukuki bir çerçevede ortaya koymuştur.

Toplantı, Prof. Dr. Berin Ergin’e saygı kapsamında düzenlenmiş, Prof. Dr. Tankut Centel ve Prof. Dr. Fevzi Şahlanan oturumlarda oturum başkanı ve katılımcı olarak bulunmuşlardır.

Prof. Dr. Gülsevil Alpagut

Bunu okudunuz mu?

Evrensel İslam İnsan Hakları Bildirgesi

Evrensel İslam İnsan Hakları Bildirgesi         Sadece yüce Allah hükmün yazarıdır, failidir, insanın haklarının kaynağıdır. …