Ana Sayfa / Hukuk Sözlüğü / Türkiye Adalet Akademisi
Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi

Türkiye Adalet Akademisi 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılmıştır. 

Türkiye Adalet Akademisi, Türkiye’nin Avrupa Birliğine katılım süreci çerçevesinde üye ülkelerdeki mevzuata ve uygulamalara uyumu sağlamak üzere, adalet alanında eğitim ve diğer bazı görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.

Türkiye Adalet Akademisi, 4954 sayılı Türkiye Adalet Akademisi Kanununun 23.07.2003 tarihinde kabul edilmesi ile kurulmuştur. Kurum, tüzel kişiliğe sahiptir ve bilimsel, idari ve mali özerklik prensibi ile çalışmaktadır. 

Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi ise, 15.06.1985 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmuştur.  Merkez, adli ve idari yargı hakim ve savcı adaylarının yetiştirilmelerini sağlamak üzere Ankara’da Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulmuş; 4954 sayılı Kanun ile Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi, Türkiye Adalet Akademisi bünyesinde Eğitim Merkezine dönüştürülmüştür.

Akademi Başkanı, Danıştay Üyesi Yılmaz AKÇİL  25.02.2011 tarihinde Danıştay üyeliğine seçilmiş, Danıştay Sekizinci Daire Üyesi olarak görev yapmakta iken, 2014 yılında Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilmiştir.

Adalet Akademisi Kurumsal Şeması
Türkiye Adalet Akademisi Faaliyetleri 

Türkiye Adalet Akademisi faaliyetleri, kanun ve yönetmeliklerle verilen görevlerden oluşmaktadır. Adalet ve Hukuk alanını ilgilendiren gelişmeleri yakından takip etmek,  bilimsel araştırma ve geliştirme çalışmaları ile özgün bilgi üretmek ve toplumla paylaşmak, insan haklarına ve hukuka uygun, adil ve hızlı yargılama becerisinin kazandırılmasına yönelik eğitimler vermek ve projeler yaparak paydaşlarla birlikte çözümler üretmek olarak sıralanmaktadır.

Kurum nihai hedefini, adalet ve hukuk alanında model alınan eğitim ve araştırma kurumu olmak olarak açıklamıştır.

Akademi, eğitim faaliyetleri, danışmanlık ve yardım hizmetleri, inceleme, araştırma ve yayın hizmetleri, dokümantasyon hizmetleri, meslek öncesi ve staj gibi alanlarda faaliyetler yürütmektedir.

Türkiye Adalet Akademisi, Türk ve İslam dünyası  ile ilişkiler geliştirmekte, Ortadoğu ve Afrika’daki ülkelerle diyalog kurmakta, İslam ülkelerinde görev yapan hakim ve savcılara Türkiye’de uygulanan UYAP sisteminin aktarılması çalışmaları yapmaktadır.

Türkiye Adalet Akademisi, yüksek lisans ve doktora eğitimi yaptırabilecek fonksiyona ulaşmayı hedeflemekte, Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile adaylarının yabancı dil eğitimlerini vermekte, yargı mensuplarına uzmanlık eğitimleri vermekte ve kişisel gelişim eğitimleri düzenlemektedir.

Türkiye Adalet Akademisi Kütüphanesi
Türkiye Adalet Akademisi Kütüphanesi 

Türkiye Adalet Akademisi Kütüphanesinde kitap mevcudu 22.000’in üzerindedir. Bu kitaplardan 13.000 adedi hukuk kitapları, 9.000 adedi ise kamu yönetimi, iktisat,  felsefe, sosyoloji,  tarih, iletişim ve kişisel gelişim alanındaki kitaplardır.

Raoul Wallenberg İnsan Hakları Enstitüsü tarafından kütüphaneye insan hakları ile ilgili 5.000 adet kitap bağışı yapılacağı açıklanmıştır. Ayrıca, elektronik kütüphane uygulamasına geçilmesi için çalışmalar devam etmektedir.

Türkiye Adalet Akademisi Tarafından Çıkarılan Yayınlar 
Law and Justice Review 14. Sayı
Law and Justice Review

Law and Justice Review yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Almanca, Fransızca ve İngilizce makaleler yayımlanmaktadır. Dergi, ASOS, EBSCO ve ULAKBİM veri tabanlarında taranmaktadır. Yayımlandığı aylar Haziran ve Aralık aylarıdır.

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi 11. Sayı
Türkiye Adalet Akademisi Dergisi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Hakemli bir dergidir ve dergide Türkçe ulusal hakemli makaleler yayımlanmaktadır. Dergiye gönderilen yazıların daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir. Hukuk ve adalet alanını ilgilendiren konularda, üç ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan dergi ULAKBİM, EBSCO ve ASOS veri tabanlarında taranmaktadır. Derginin yayımlandığı aylar, Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi Mayıs 2018 tarihine kadar 33 sayıya ulaşmıştır.

Akademi & Kürsü Dergisi
Akademi & Kürsü Dergisi

Akademi & Kürsü Dergisi Ocak 2018 itibari ile 3. Sayısını basmış süreli yayındır. Akademi & Kültür Dergisi, Türkiye Adalet Akademisi tarafından yılda iki kez yayınlanmaktadır. Dergide mesleki konulara yer verilmektedir. Dergiye gönderilen yazı ve görseller için herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir.

Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi
Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisi

Küresel Bakış Çeviri Hukuk Dergisinde hukuk, adalet, adli bilimler, yargı, yönetim, devlet ve sosyal bilimler konularında yabancı dilde yazılmış hakemli ve hakemsiz makaleler ile yüksek mahkeme kararları ve mevzuat hükümlerinin çevirilerine yer verilmektedir. Dergiye gönderilen çevirilerin daha önce bir başka yayın organında yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekir. Yabancı dillerden Türkçeye çevrilen mahkeme kararları ve hukuk alanındaki makalelerin yer aldığı dergi üç ayda bir, basılı ve elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Derginin yayımlandığı aylar Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarıdır.

Human Rights Review 13. Sayı
Human Rights Review

Human Rights Review yılda iki kez yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. İnsan hakları alanında İngilizce, Fransızca, Almanca ve diğer yabancı dillerde yazılan makalelerin yer aldığı, altı ayda bir basılı ve elektronik ortamda yayımlanan, hakemli dergi; ASOS ve EBSCO veri tabanlarında taranmaktadır. Yayımlandığı aylar Haziran ve Aralık aylarıdır.

Adres: Ahlatlıbel Mah., Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı, 06095, Çankaya/ANKARA

Telefon: 0 (312) 489 81 80 (Santral)

Faks: 0 (312) 489 81 01 (İdarî Bina)

Faks: 0 (312) 489 81 18 (Eğitim Merkezi)

E-posta: taa@taa.gov.tr 

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003 yılında kurulmuştur. Dekanı Prof. Dr. Bertil Emrah Oder’dir. Fakültede 2019 …