Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 10 Aralık – Hukuk Takvimi

10 Aralık – Hukuk Takvimi

10 Aralık – Hukuk Takvimi

1783
Porto Rikolu yazar María Bibiana Benítez doğdu. (Ölümü: 18 Nisan 1873) Porto Riko’nun ilk kadın şairi ve adanın ilk oyun yazarıdır.

1883
Sovyet hukukçu ve diplomat Andrey Yanuaryeviç Vışinski doğdu. (Ölümü: 22 Kasım 1954) Kiev Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördü. 1903’te Rus Sosyal Demokrat İşçi Partisi’nin  Menşevik kanadında yer aldı. 1913 yılında avukat oldu. 1920 yılında Rus Komünist Partisi’ne katıldı. Moskova Devlet Üniversitesi’nde ders verdi. 1931 yılında Rusya SFSC Başsavcılığı’na, 1933 yılında SSCB Başsavcı Yardımcılığı’na, 1935 yılında da SSCB Başsavcılığı’na getirildi. Savcı olduğu dönemde hukuk kuramcısı olarak ünlendi. 1928 yılında Eğitim Komiserliği’nde danışmanlığa atandı. Savcılık görevinde iken sabotajlara ve karşı-devrimci eylemlere karışmakla suçlanan kişilerle ilgili çeşitli davalarda savcılık yaptı. 1933 yılında ünlü Sovyet hidroelektrik santrallerini sabote etmek girişimiyle suçlanan İngiliz mühendislerin yargılandığı Metro-Vickers Davası sırasında kamuoyunda tanındı. 1940 yılında Komünist Parti Merkez Komitesi üyeliğine ve Dışişleri Komiserliği Yardımcılığına getirildi. 1949’da Dışişleri Bakanı oldu. Sovyet lider Stalin 1953 yılında öldükten sonra SSCB’nin Birleşmiş Milletler daimi temsilciliği görevini üstlendi ve Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı olarak diplomasi alanında çalıştı. 1954’te kalp krizi sonucunda yaşamını yitirdi. 

1890
Macar hukukçu, diplomat ve siyasetçi László Bárdossy doğdu. (Ölümü: 10 Ocak 1941) Berlin ve Paris’te hukuk eğitimi aldı ve Almanca, Fransızca ve İngilizce öğrendi. 1913’te Macaristan Kültür ve Eğitim Bakanlığı’nda katip yardımcısı olarak kariyerine başladı. 1918’de sekreter yardımcısı oldu. Pest İlçesi eğitim komiseri olarak bakanlıkta yükseldi. 1922’de yeni kurulan Hariciye Nezareti’ne önce müdür yardımcısı sonra matbaa şefi olarak geçti. 1934’ten itibaren  Macaristan’ın Romanya büyükelçisi oldu. 

1898
İspanyol-Amerikan Savaşı sonrası Küba, İspanya’dan bağımsızlığını kazandı.
1906
Theodore Roosevelt, Rus-Japon Savaşının sona ermesinde oynadığı arabuluculuk rolünden ötürü, Nobel Barış Ödülü’nü alan ilk Amerikalı oldu.
1948
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi(İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi) 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edildi. Bu tarihten sonraki neredeyse tüm insan hakları belgelerinin başında Evrensel Beyannameye kuvvetli atıf yapmakta, yapılan düzenlemelerin insanlığın ortak barışına hizmet etmesi gerektiği vurgulanmaktadır.
1950
Temel hak ve özgürlükler alanındaki belgelerin anayasası olarak nitelendirilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin imzalandığı 10 Aralık günü dünya genelinde insan haklarının korunması ve güvence altına alınması hususunda insanların bilgilendirilmesi, insan hakları bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla Evrensel Bildirgenin kabul edilişinin yıl dönümünde, 1950’den itibaren bütün dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.
1961
Hukukçu ve siyasetçi İsmet Yılmaz doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. 1990 yılında Malmö’de bulunan Dünya Denizcilik Üniversitesi‘nde Master derecesini “Gemi İşletmeleri Teknik Yönetimi” alanında yaptı. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında iki ayrı yüksek lisans yaptı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Özel Hukuk alanında doktorasını tamamladı. 20 yıl kamuda ve özel şirketlerde denizcilik sektöründe Mühendis ve Müşavir Avukat olarak hizmet verdi. 31 Aralık 2002–8 Mayıs 2007 tarihleri arasında Denizcilik Müsteşarlığında Müsteşar olarak görev yaptı. Türk Telekom Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürüttü.  2011 yılında kurulan 61. Türkiye Hükûmetinde Millî Savunma Bakanı olarak yer aldı. 2016 yılında Millî Eğitim Bakanı oldu.
1963
Zanzibar Sultanlığı, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı. 26 Nisan 1964’te Tanzanya ile birleşti.
1964
Martin Luther King, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
1964
Hukukçu Abdurrahim Karslı doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. Daha sonra yurt içi ve yurt dışında dil eğitimi ve araştırma faaliyetlerinde bulundu. 1993’te doktora eğitimini tamamladı. 1996’da  Yardımcı Doçent oldu. 28 Şubat döneminde, Kemal Alemdaroğlu ve ekibi tarafından görevden alındı. İdari dava yoluyla görevine geri döndü.  2001 tarihinde doçentlik unvanını aldı. 2010 yılında Profesörlük kadrosuna atandı. Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanlığı’nı yürüttü. Batık Egebank ve Yurtbank davalarında bilirkişi olarak raporlar hazırladı ve birçok batık bankayı tasfiye etti. Bu davalar sonucunda 2003 yılında silahlı saldırıya uğradı.7 Temmuz 2014 tarihinde Merkez Parti’yi kurdu ve başkanlığını üstlendi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ndeki görevinden KHK ile ihraç edildi.

1977
Uluslararası Af Örgütü, Nobel Barış Ödülü kazandı. Uluslararası Af Örgütü, insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan ve uluslararası alanda faaliyet gösteren küresel bir sivil toplum kuruluşudur. Kuruluşun amacı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi tarafından kabul edilen insan haklarına ve diğer uluslararası insan hakları standartlarına tüm insanların erişebilmesini sağlamaktır.

1987
İnsan Hakları Derneği, “Genel Af ve Ölüm Cezalarının Kaldırılması” talepli 130 bin imzalı dilekçeyi Meclis Genel Sekreterliği’ne sundu.
1988
Üniversitelerde baş örtüsüne izin veren yasa Cumhurbaşkanı Kenan Evren tarafından veto edildi.  Öğrenci affı yasası, Meclis’te tekrar kabul edildi.
1994
Avukat Keith St John Joseph yaşamını yitirdi. (Doğumu: 17 Ocak 1918) Magdalen Koleji‘nde Hukuk okudu ve  onur derecesi aldı. 1946’da All Souls College’ın Ödül Üyesi seçildi. 1945’te Alman Yahudileri için Merkezi İngiliz Fonu’nun (şimdiki Dünya Yahudileri YardımıSavaş Sonrası Yetimler Komitesi’nin liderliğine katıldı. 1958’de  Lloyd’s of London’da sigortacı oldu. Hıristiyan demokrasisinden esinlenen bir ekonomik ve sosyal sistem olan sosyal piyasa ekonomisi kavramını Britanya’ya ilk tanıtan kişiydi. Aynı zamanda Politika Araştırmaları Merkezi’nin kurucularından biri oldu. Muhafazakar Parti üyesi olarak dört başbakanın altında bakan olarak görev yaptı. Thatcherizm’in  yaratılmasında kilit bir rol oynadı. 
2002
Eski Amerikan Başkanı Jimmy Carter, 1970’lerde Orta Doğu’da sürdürdüğü diplomatik arabuluculuklarından dolayı, Nobel Barış Ödülü’nü aldı.
2007
Hukukçu, iktisatçı, akademisyen ve eğitimci Prof. Dr. Sabahattin Zaim yaşamını yitirdi. (Doğumu: 15 Mayıs 1926) 1947 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde lisans eğitimi aldı. 1950 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. 1953 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi sosyal siyâset kürsüsüne asistan oldu ve aynı üniversitede  doktor,  doçent, profesör ve kürsü başkanı olarak görev yaptı. Suudi Arabistan’daki Melik Abdülaziz Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak gitti. Sakarya Üniversitesi’nde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin kurucu dekanlığını yaptı.  1997-1998 yıllarında YÖK üyeliği yaptı. Çeşitli dillere çevirileri yapılan 20 kitabı, 174 makalesi yayınlandı. 10 Nisan 2010 ‘da anısına İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi kuruldu.
2012
İspanyol avukat, siyasetçi, aktivist, militan Antonio Cubillo yaşamını yitirdi. (Doğumu: 3 Temmuz 1930) La Laguna Üniversitesi’nden hukuk diploması aldı. 1963’te Kanarya Adaları Bağımsızlık Hareketi’ni kurdu. 1970’lerin sonlarında Kanarya Adaları’nın İspanyol yönetiminden bağımsızlığını kazanmak için bir kampanya başlattı. 1978’de İspanya İçişleri Bakanlığı’nın güvenlik güçleriyle bağlantılı bir suikast girişiminde sakatlandı. 2002 yılında İspanya Yüksek Mahkemesi, İspanya Hükümeti’nin 1978 suikast girişiminde Cubillo’ya karşı devlet terörü işlediğini kabul etti ve Devlet ilk kez resmi olarak sivillere karşı suç işlediğini kabul ederek tazminat ödedi. 2011 yılında, Cubillo: The Story of a State Crime adlı bir belgesel , devletin rolünü vurgulayan ulusal televizyonda gösterildi.
2016
2016 Anayasa Değişikliği Teklifi meclise sunuldu.
2021
Sağlık meslek örgütleri ve insan hakları sivil toplum kuruluşları COVID-19 pandemisi döneminde ortaya çıkan “sağlık ve yaşam hakkı ihlallerindeki sorumlulukları” nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve diğer sağlık temsilcileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis, şikayetin ardından basın açıklaması yapmak isteyen kuruluşlara izin vermedi.
2021
Osman Kavala’nın tutukluluğuna itiraz, üst mahkeme olan 14. Ağır Ceza Heyeti tarafından reddedildi.
2021
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; 2021 yılı şubat ayında yaptığı grup konuşması ile ilgili haberlerin yayından kaldırılması için başvuran AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatının istemini kabul ederek yayın yasağı getiren hakimi, Hakimler Savcılar Kurulu‘na (HSK) şikayet etti.
2021
HDP Milletvekilleri, tutuklu bulunan HDP’liler ve cezaevine öldüğü açıklanan Garibe Gezer için Meclis Genel Kurulu’nda eylem yaptı.
2021
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Civil Right Defenders için yaptıkları Türkiye toplumunda insan hakları algısı ve farkındalığı araştırmasının sonuçlarını Haklar Raporu’nda değerlendirdi. Ağırdır, “Her 100 kişiden 73’ü Türkiye’de insan hakları sorunu olduğunu düşünüyor.” dedi.
2021
Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi, İstanbul’da Reina’ya terör saldırısı gerçekleştiren zanlının Kırgızistan’da düzenlenen operasyonda yakalandığını duyurdu.
2021
HAYTAP, Hayvanları Koruma Kanunu‘nda yapılan değişikliğin doğuracağı bazı olumsuz sonuçlar hakkında basın açıklaması yaptı.
2021
Milli Yol Partisi’nin kuruluş dilekçesi, İçişleri Bakanlığı’na partililerce verildi. Partinin genel başkanı olması beklenen Remzi Çayır, “Yaklaşık 2 ay içerisinde 70 ilde teşkilatlanmış ve genel kongresini yapmış bir hareket olacağız” dedi.
2021
İnsan hakları savunucuları 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde pek çok şehirde açıklama yaptı: “Cezasızlıkla mücadele etmeye ve insan haklarına saygıyı yükseltmeye devam edeceğiz.” dedi
2021
İstanbul Otomobilciler Esnaf Odası (İTO)’nın, İBB’ye açtığı dava reddedildi. İTO, yüz kızartıcı davranışlarda bulunması durumunda belgelerinin iptal edilmesi yargıya taşımıştı.
2021
Akademisyen Selim Temo, KHK ile atıldığı üniversitedeki görevine dönme yönündeki talebine OHAL Komisyonu’nun ret kararı vermesinin ardından eski YÖK Başkanı Yekta Saraç ve Artuklu Üniversitesi’nin eski ve yeni rektörlerine kına gönderdiğini açıkladı.
2021
Tunceli iline yabani domuz avı için yurt dışından gelen 12 kişilik grup, av sürelerinin bitmesiyle kentten ayrıldı. Çevreciler, 20 yaban domuzu öldüren avcılara tepki gösterdi.
2021
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın avukatlarının itirazı üzerine ilk derece mahkemesinin kararını kaldırarak, Canan Kaftancıoğlu’na verilen 56 bin TL tazminat kararını değiştirdi. Kaftancıoğlu’nun 290 bin lira ödemesine hükmedildi.
2021
CFWIJ, İnsan Hakları Günü’nde kadın gazetecilere yönelik şiddete dair rapor yayınladı. Rapora göre 2021 yılında 810 kadın gazeteci şiddet, tehdit ve taciz gibi vakalarla karşı karşıya kaldı.
2021
Ticaret Bakanlığı, İzmir’de bir otomotiv bayiine stokçuluk yaptığı gerekçesiyle üst sınırdan 545 bin 550 lira idari para cezası verdi.
2021
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Hırvatistan’ın Schengen bölgesine katılmasına yönelik karar aldı.
2021
Londra’da resmi olmayan bağımsız bir mahkeme Çin Devlet Başkanı Şi Jinping’in, Sincan bölgesindeki Uygurlara ve diğer azınlık mensuplarına yönelik eylemlerini; soykırım, insanlığa karşı suç ve işkence olarak karara bağladı.
10 Aralık – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et