Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 10 Haziran – Hukuk Takvimi

10 Haziran – Hukuk Takvimi

10 Haziran – Hukuk Takvimi

10.06.1692 İngiltere’nin Amerikan kolonilerindeki Salem Cadı Mahkemeleri‘nde suçlu bulunan Bridget Bishop 10 Haziran 1692’de asılarak idam edildi. Massachusetts’taki Salem kasabasının Püriten mezhebinden olan halkı için cadılık büyük suçtu ve Sarah Good en popüler cadı sayılıyordu.
10.06.1919 Mustafa Kemal Paşa bir genelge yayınladı. Genelgede, “İstiklâl-i millîmiz (millî bağımsızlığımız) uğrunda bütün mevcudiyetimle… milletle beraber nihayetine kadar çalışacağıma mukaddesatım namına söz veririm” dedi
10.06.1929 Yabani ağaçların aşılanması hakkında kanun, Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında münakit hakem ve uzlaşma mukavelenamesini n tasdiki hakkında kanun, Şose ve Köprüler Kanunu, Suudülmevlevi Efendinin Mahkûm Olduğu Cezanın Affına Dair Kanun ve Kaçakçılığın men ve takibi hakkında kanun 10 Haziran 1929’da kabul edildi.
10.06.1933 Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü Kanunu, TBMM’de kabul edildi. Enstitü, 30.10.1933 tarihinde açıldı, 30 Haziran 1948 günlü “Üniversiteler Kanununa Ek Kanun” ile Ziraat ve Veteriner Fakülteleri olarak Ankara Üniversitesi’ne bağlandı. .
10.06.1935

Yargıtay Eskişehir’den Ankara’ya taşındı. Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin başkentinin Ankara oluşu ve tüm devlet kuruluşlarının burada bulunması nedeniyle, 10 Haziran 1935 tarih ve 2769 sayılı yasa kapsamında Ankara’ya, Bakanlıklar bölgesine taşınma kararı verildi. Kanuna göre, Temyiz mahkemesinin 1935 bütçe yılı içinde Ankara’ya nakledilmesine, naklin vaktinin ve nasıl yapılacağının Adliye vekilliğince tayin olnmasına karar verildi. Avusturyalı mimar Prof. Clemens Holzmeister yaptığı modern bina Yargıtay’ın yeni merkezi oldu.

10.06 1946 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Sedat Simavi, Sadun Galip Savcı, Cihat Baban, Hayri Alpar ve Sait Kesler tarafından 10 Haziran 1946 tarihinde kuruldu. Sedat Simavi, cemiyetin ilk seçilmiş başkanı oldu.
10.06.1949 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu 10.6.1949 tarihinde kabul edilmiştir.
10.06.1953 Türk Ceza Kanunu’nda değişiklikler yapıldı. Kadınlara ve genç erkeklere sözle sarkıntılık yapanlara 3 aydan 1 yıla kadar, elle sarkıntılık yapanlara da 6 aydan 2 yıla kadar ceza öngörüldü.
10.06.1960 Celal Bayar ve Adnan Menderes yargılanmak üzere Yassıada’ya götürüldü.
10.06.1966 Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. İlhan Arsel, 10.06.1966 tarihinde Cumhuriyet Senatosu’na Kontenjan Senatörü olarak seçildi. Meclise katılmadan istifa etti.
10.06.1970

Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşme, Türkiye tarafından 10 Haziran 1970 tarihinde imzalandı.  Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 9 Eylül 1971 tarihinde kabul edildi. Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair kanun Resmî Gazetenin 17 Eylül 1971 tarihli ve 13959 sayılı nüshasında yayınlandı.

10.06.1983 2839 sayılı Milletvekili Seçimi Kanunu 10.06.1983 tarihinde kabul edilmiştir.
10.06.2004 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun 10.06.2004 tarihinde kabul edildi.
10.06.2019 Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılması Sözleşmesi, 10.06. 2019’da yapılan Uluslararası Çalışma Konferansının 108. oturumunda kabul edildi. 190 No’lu sözleşme, 21 Haziran 2019 tarihinde Cenevre’de resmen ilan edildi.
 

10 Haziran – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

49’lar Davası

49’lar Davası, İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Anter, Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu’nun yayımladığı Kürtçe …