Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 11 Ekim – Hukuk Takvimi 

11 Ekim – Hukuk Takvimi 

11 Ekim – Hukuk Takvimi
1881 

Yahudi kökenli Avusturyalı-Amerikalı hukukçu Hans Kelsen doğdu. (Ölümü:19 Nisan 1973) Viyana Üniversitesi‘nde hukuk öğrenimi gördü ve 1906 yılında doktorasını aldı. 1919’da Viyana Üniversitesi’nde kamu hukuku ve idari hukukta profesör oldu. 1920 yılındaki yeni Avusturya Anayasası‘nın hazırlanmasında görev aldı. 1934’te Saf Hukuk Kuramı eseri ile ünlü oldu.

 1918 Çekoslovakya bağımsızlığını ilan etti.
 1922

Mudanya Ateşkes Antlaşması(Silah Bırakışımı Sözleşmesi), Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Müttefik Devletler arasında 11 Ekim 1922 tarihinde imzalandı. Doğu Trakya topraklarının Meriç nehrine kadar tahliyesi, Yunan birliklerinin Edirne’den çıkmaları; askeri hareketlere son verilmesi ve TC ordularının yeni yapılacak bir barış antlaşmasına kadar boğazların birkaç kilometre yakınında bekletilmeleri karara bağlandı.

1925

“İcra Vekilleri Heyet-i Celilesinin 2626 Numaralı ve 11 Teşrinievvel 1341 Tarihli Resmi Merasimde Giyilecek Elbise ve Teferruatı Hakkında Talimatnamesi yayınlandı.

1947 

Eski Milli Eğitim Bakan’ı Hasan Ali Yücel’in, Avukat Kenan Öner ve Yeni Sabah Yazı İşleri Müdürü C. Saraçoğlu’na açtığı hakaret davası  C. Saraçoğlu’nun beraatıyla sonuçlandı.

1952  İmran Öktem, Yargıtay İkinci Başkanlığına seçildi
 1954

Sırp  hukukçu ve siyasetçi Vojislav Šešelj doğdu. Saraybosna Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gördü. 1978’de yüksek lisans derecesi aldı. 26 Kasım 1979’da hukuk doktoru oldu. Sırp Radikal Partisi’ni kurdu. 1998-2000 yılları arasında Sırbistan başbakan yardımcısı olarak görev yaptı. Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar nedeniyle Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Davası tartışmalarla gölgelendi, kendisini temsil etmesine izin verilene kadar yaklaşık bir ay açlık grevi yaptı. Yargıçlara ve mahkeme savcılarına düzenli olarak hakaret etti ve yargılamalar başladığında korunan tanıkların kimliklerini ifşa etti. Mahkemeye saygısızlıktan üç kez cezalandırıldı. 31 Mart 2016’da ICTY(Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi) tarafından tüm suçlamalardan ilk derece mahkemesi kararıyla beraat etti. Beraat kararı,  Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kurumu olan MICT savcıları tarafından temyiz edildi. 11 Nisan 2018’de Temyiz Dairesi, birinci derece mahkemesinin kararını kısmen bozdu. 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı, tutuklu kaldığı süre nedeniyle tekrar cezaevine girmedi.

Vojislav Šešelj
 1967

ABD 6. Filo gemisini protesto için Dolmabahçe’de çadır kurup 5 saat açlık grevi yapan FKF’li yöneticilerden 4’ü Savcılığa sevkedildi. 

1968 Hukukçu, diplomat ve eski dışişleri bakanı Selim Rauf Sarper yaşamını yitirdi. (Doğumu: 14 Haziran 1899) Berlin Üniversitesi’nde başladığı hukuk eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. Cumhuriyet’in ilk yıllarında Şark İstiklal Mahkemesi Zabıt Kâtipliği dahil çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1927 yılından itibaren Dışişleri Bakanlığı’nda görev aldı. Dış temsilciliklerde kâtiplik ve başkatiplik yaptı. Bükreş Büyükelçiliği  Müsteşarlığından Basın ve Yayın Genel Müdürlüğüne getirildi. Moskova  ve Roma’da  büyükelçilik, Birleşmiş Milletler Türkiye Daimi Delegeliği NATO Konseyi Türkiye Daimi Temsilciliği  Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreterliği  yaptı. 27 Mayıs 1960’tan sonra Kurucu Meclis Bakanlar Kurulu Üyesi ve Cemal Gürsel hükûmetlerinde Dışişleri Bakanı oldu. 1961 seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili seçilerek TBMM’de yer aldı. İsmet İnönü’nün koalisyon hükûmetinde de Dışişleri Bakanlığı görevini sürdürdü. 1965’te yeniden İstanbul Milletvekili seçildi. 11 Ekim 1968’de yaşamını yitirdi.

Hukukçu ve eski dışişleri bakanı Selim Rauf Sarper
 1972

Türk Solu dergisinin 16. sayısında yayınlanan ‘Devrimci Güçler’ başlıklı yazıdan dolayı Mustafa İ. Gürkan ve Sorumlu Yönetmen Vahap Erdoğdu komünizm propagandasından 7.5 er yıl hapis ve 3’er yıl sürgün cezasına çarptırıldı.

 1976 1773 sayılı kanunla kurulan Devlet Güvenlik Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesinin, kanunu şekil yönünden iptal etmesi üzerine 11 Ekim 1976’da kaldırıldı. Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM), 1961 Anayasasında, 1699 Sayılı Kanunla yapılan değişiklik sonucunda 1973 yılında Türk Yargı Sistemine girmişti.
 1979

Gazeteci Abdi İpekçi cinayeti zanlısı ülkücü Mehmet Ali Ağca ile suça iştirak etmekten sanık Yavuz Çaylan’ın yargılanmasına başlandı.

 1979 Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, MHP hakkında Sıkıyönetim Komutanlığına, İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığı ise Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
 1980 Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi, MHP lideri Alpaslan Türkeş ve MHP’li 28 yönetici ve eski milletvekili için tutuklama kararı aldı.
 1982 Kapatılan Türkiye Sosyalist İşçi Partisi’nin (TSİP) MYK üyesi, Sakarya/Karasu İlçe ve Sinop İl yöneticisi 9’u tutuklu 19 sanığın yargılanmasına Sıkıyönetim Komutanlığı Askeri Mahkemesi’nde başlandı.
 1984 Avrupa Parlamentosu, Türkiye-Avrupa Ekonomik Topluluğu Karma Parlamento Komisyonu’nun yeniden kurulmasına karar verdi, fiili çalışmayı askıya aldı.
 1992 Turgut Kazan üçüncü kez İstanbul Barosu başkanlığına seçildi. Kazan  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezunudur. 

 1997 Medyada Siyasi Tartışma Özgürlüğü Bildirisi Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından, Bakan Temsilcilerinin 12 Şubat 2004 tarihinde yapılan 872. toplantısında kabul edildi. Tüm üye devletler, 11 Ekim 1997 tarihinde Strazburg’da gerçekleşen 2. Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi tarafından tekrar vurgulanan, çoğulcu demokrasi, insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü temel ilkelerine bağlılık taahhütleri hatırlattı.
 1997 10-11 Ekim 1997 tarihlerinde Strasbourg’da yapılan Avrupa Konseyi Devlet ve Hükümet Başkanları 2. Zirvesinde  “vatandaşların demokratik bir toplumdaki hak ve sorumluluklarla ilgili bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla demokratik vatandaşlık eğitimi girişimi başlatmaya” karar verildi.
 2002 ABD’de Senato’nun, Başkan George W. Bush’a Birleşmiş Milletler onayı olmaksızın tek taraflı savaş açma yetkisi verdiği gün Nobel Barış Komitesi, 156 aday arasından, Bush’un Irak politikasını eleştiren ABD eski Başkanı Jimmy Carter’a Nobel Barış Ödülü verilmesini kararlaştırdı.
 2008 Avusturyalı hukukçu ve politikacı Jörg Haider, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. (Doğumu: 26 Ocak 1950) Viyana Üniversitesi‘nde hukuk ve siyaset bilimi eğitimi aldı. 1974 yılında aynı üniversitede anayasa hukuku alanında öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. Nazi Partisine katıldı. Nazi Partisinin Avusturya’da yasaklanmasından sonra da partinin bir üyesi olarak kaldı.. FPÖ’de 14 yıl parti genel başkanı olarak görev aldı. Ayrıldıktan sonra partideki arkadaşları ve hükümetteki kadrosuyla BZÖ partisini kurdu. 2005’ten 2008’e kadar BZÖ genel başkanlığı yaptı. Karintiya bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine büyük katkı sağladı. Jörg Haider, nazi dönemini öven, sağcı popülist söylemleriyle bilinmektedir.

Jörg Haider
 2010 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanvekili Kadir Özbek, Kurul’un 17 Ağustos’tan  beri fiilen çalıştırılmadığı gerekçesiyle kendisi dahil yedi HSYK üyesinin istifasını kamuoyuna açıkladı. 
 2011 Ukrayna’daki Turuncu Devrim’in simge ismi ve eski Başbakanı Yulya Timoşenko, ülkesini Rusya ile yaptığı gaz anlaşmasında zarara uğrattığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
 2012 “Dünya Kız Çocukları Günü-Uluslararası Kız Çocukları Günü” kutlanmaya başlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 19 Aralık 2011 tarihli toplantısında, “Kız çocuklarının çocuk haklarından eşit olarak yararlanmadığını, onlara  verilecek her türlü desteğin kız çocuklarına karşı ayrımcılığı ve şiddeti önleyeceğini, onları güçlendireceğini ve bunun toplumsal açıdan yararını önemle vurgulayarak” 11 Ekim gününün “Dünya Kız Çocukları Günü” olarak kabul edilmesine oybirliğiyle karar vermişti. 2012 yılından beri 11 Ekim tarihi, kız çocuklarının eğitim, sağlık, güvenlik, beslenme, gelişim gibi haklarını eşit olarak kullanması ve kız çocuklarına yönelik ayrımcılık ve şiddete son verilmesi çağrılarının yapıldığı bir gün olarak kutlanmaktadır. 

Demokratik Vatandaşlık Eğitimi ve İnsan Hakları Eğitimi Şartı

11 Ekim – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et