Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 12 Kasım – Hukuk Takvimi

12 Kasım – Hukuk Takvimi

12 Kasım – Hukuk Takvimi
1815 Amerikalı yazar ve aktivist Elizabeth Cady Stanton doğdu. (Ölümü: 26 Ekim 1902)  Kadınlara oy hakkı için yürüttüğü çalışmalar ve kölelik karşıtlığıyla tanındı. 1848’de New York’ta imzalanan Declaration of Sentiments’le(Haklar ve Duyurular Bildirgesi) Amerika Birleşik Devletleri’nde kadın hakları hareketinin temellerini attı. İki gün süren  ve dünyada  ilk kadın hakları kongresi olarak bilinen Seneca Falls Convention’ı tertip etti ve tahminen 300 kadın ve erkek bu toplantıya katıldı. 19. yüzyılın ortalarından sonlarına kadar ABD’deki kadın hakları hareketinin liderlerinden biri oldu. 1868’de kadın hakları için çalışmak üzere The Revolution adlı bir gazete çıkardı. Kadınlara oy hakkı verilmesi için mücadele etti. History of Woman Suffrage isimli eserin en önemli yazarlarından biri idi.
1908 Amerikalı hukukçu Harry Andrew Blackmun doğdu. (Ölümü: 4 Mart 1999) Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nden mezun oldu. Özel hukuk müşaviri, avukat ve öğretim görevlisi olarak bir süre çalıştı. 1959’da Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesine yargıç olarak atandı ve 21 Eylül 1959 – 8 Haziran 1970 arasında bu görevi yürüttü. Daha sonra Başkan Richard Nixon tarafından Yüksek Mahkeme’ye atandı. 14 Mayıs 1970 ile 3 Ağustos 1994 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi’nde Yargıç olarak görev yaptı. Mahkemede liberal görüşleri ile meşhur oldu. Eyaletlerde kürtaj yasağı getirilmesini kısıtlayan Roe v. Wade kararının yazarı olarak tanınmaktadır. 22 Şubat 1999’da evinde düşerek kalçasını kırdı, tam olarak iyileşemedi ve 4 Mart’ta 90 yaşında iken hayata gözlerini yumdu. 
1918 Avusturya’da Cumhuriyet ilan edildi.
1933 Iraklı hukukçu ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani(Jalal Talabani) doğdu. (Ölümü: 3 Ekim 2017) Bağdat Üniversitesi Hukuk Fakültesine 1953 yılında başladı, Kürt Talebe Birliği’nin faaliyetlerine karıştığı için tutuklanmamak amacıyla 1956’da Suriye’ye sürgüne gitmek zorunda kaldı, daha sonra Irak’a döndü ve 1959’da mezun olarak diplomasını aldı. Hem siyasetçi, hem de gerilla lideri olarak hareket etti.  Siyasi kariyerine KDP’ye bağlı Kürdistan Öğrenci Birliğinin kurucu üyesi ve lideri olarak 1950’lerde başladı. 1963 yılında Cumhurbaşkanı Abdüsselam Arif hükûmetiyle yürütülen görüşmelerde Kürt delegasyonunun liderliğini yürüttü. Kuzey Irak’taki Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) liderliğini uzun yıllar sürdürdü. 6 Nisan 2005’te Irak Ulusal Meclisi tarafından Cumhurbaşkanı seçildi, ve 24 Temmuz 2014 tarihine kadar Irak Cumhurbaşkanı olarak görev yaptı.  Irak’ın Arap olmayan ilk cumhurbaşkanı idi.
1935 Türkiye ile Yunanistan Arasında 26 Eylül 1935 tarihinde Atina’da imzalanan Kliring Anlaşması, 12 Kasım 1935 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
1942 11 Kasım 1942 tarihinde mecliste kabul edilerek yasalaşan Varlık Vergisi Hakkında Kanun, 12 Kasım 1942’de resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
1948 İranlı hukukçu, siyasetçi ve din adamı, Hasan Ruhani doğdu. Tahran Üniversitesinde hukuk eğitimi gördü. Glasgow Caledonian Üniversitesinde hukuk alanında yüksek lisans ve doktorasını tamamladı. İran İslamcı hareketinin başlangıcında Ayetullah Ruhullah Humeyni’yi takip ederek siyasi faaliyetlerine başladı. Birçok kez tutuklandı ve kamuya açık konuşmalar yapmaktan men edildi. 1980’de İran Meclisine seçildi. 2013 yılındaki İran Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde % 50’nin üzerinde oy alarak İran’ın yedinci Cumhurbaşkanı oldu.
1948 Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi öğretim üyeleri Pertev Naili Boratav, Behice Boran ve Niyazi Berkes’in derslerinde ve okul dışında solculuk ve komünistlik propagandası yapma iddiasıyla yargılandığı davada milliyetçi öğrenciler hocaları aleyhinde tanıklık yaptı. Dava 10 Şubat 1950’de bitti, Pertev Naili Boratav beraat etti, Behice Boran ile Niyazi Berkes 3’er ay hapis ve memuriyetten men cezasına çarptırıldı. Karar temyiz edildi, 30 Haziran 1950’de Behice Boran ve Niyazi Berkes aleyhine verilen 3’er aylık hapis cezası veren mahkeme kararı Yargıtay tarafından bozuldu.
1948 Tokyo’da kurulan Uzak Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi(Tokyo Savaş Suçları Mahkemesi), başbakanlık da yapmış olan ve ikinci dünya savaşı sırasında Japonya Savaş Bakanlığını yürüten general Hideki Tojo’nun da bulunduğu bazı Japon askeri ve sivil yetkilileri İkinci Dünya Savaşı sırasındaki eylemlerinden ötürü ölüm cezasına çarptırdı. Tjo, 23 Aralık 1948 tarihinde asılarak idam edildi.

Uzak Doğu Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi, yargılama sırasında.
1966 Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı ve hukukçu Mehmet Ali Aybar “Uluslararası Savaş Suçluları Mahkemesi” toplantısına katılmak için Londra’ya giderken havaalanında 400 kadar üniversite öğrencisi tarafından uğurlandı.
1969 İstanbul Üniversitesindeki Atatürk Anıtı’na bomba koyduğu iddiasıyla gözaltına alınan Cihan Alptekin ile 22 öğrenci serbest bırakıldı.
1970 Adana/Bossa Fabrikasında eylem yapan DİSK/Tekstil üyesi işçilerden 160’ı gözaltına alındı.

1974 Sıkıyönetim askeri savcısı 256 sanıklı THKP-C davasında Ertuğrul Kürkçü ve 8 arkadaşı  hakkında ölüm cezası, 80 sanık için de 5-15 yıl arası hapis cezası istedi.
1976 İstanbul Üniversitesi süresiz olarak kapatıldı.
1979 TÖB-DER’in 25 şube başkanı hakkında Askeri Ceza Mahkemesi tarafından gıyabi tutuklama kararı çıkarıldı.
1981 Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği’nin (TMMOB) feshine ilişkin yasa tasarısı Milli Güvenlik Konseyi tarafından hazırlanarak Danışma Meclisi’ne iletildi.
1984 Halkların Barış Hakkına Dair Bildiri Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 12 Kasım 1984 tarihli ve 39/41 sayılı Kararıyla onaylandı. Bildiri, “Gezegenimizde yaşayan halkların kutsal barış hakları bulunduğunu ve halkların barış hakkını korumanın ve bu hakkın uygulanmasını sağlamanın her Devlet için temel bir yükümlülük oluşturduğunu” ilan etti.

1987 Ankara DGM Savcılığı, seçim gezisi sırasında Kur’an-ı Kerim dağıtan Milliyetçi Çalışma Partisi (MÇP) Genel Başkanı Alparslan Türkeş hakkında Siyasi Partiler Kanununun 87. maddesi gereğince; din ve dince kutsal sayılan şeylerin istismar edildiği gerekçesiyle ve TCK’nın 163. maddesini ihlalden soruşturma başlattı.
1990 Cumhuriyet gazetesi yazarı İlhan Selçuk’un bir yazısında, çizeri Necdet Şen’in de Hızlı Gazeteci adlı karikatür bandında Cumhurbaşkanı Turgut Özal’a hakaret ettikleri iddiasıyla haklarında dava açıldı.
1990 Uşak’ta Atatürk’ün ‘Ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaş cinayettir’ özdeyişli İHD afişleri Valilikçe yasaklandı. Yasaklama kararı Mahkeme tarafından yerinde bulundu.

Banaz’da bürosunun camına ‘Savaşa hayır’ yazısını astığı için tutuklanıp kefaletle serbest bırakılan muhasebeci V. Sümercan’ın yargılanmasına başlandı.

1995 Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası (Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası), 12 Kasım 1995 tarihli referandumda kabul edilerek 27 Kasım 1995 tarihinde yürürlüğe girdi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası
1998 Ankara’nın Fazilet Partili Belediye Başkanı Melih Gökçek DGM tarafından gözaltına alındı. Gökçek hakkında şeriatçı Muradiye Vakfı’na belediye olanaklarını usulsüz olarak aktarmak, bu amaçla çete oluşturmak ve ihaleye fesat karıştırmak suçlamaları yöneltildi.
1999 Uzun yıllar yurdundan ayrı kalan ve 18.İstanbul Kitap Fuarı’nın “onur konuğu” olarak katıldığı ödül töreninde bir konuşma yapan Anayasa Hukuku uzmanı Prof. Server Tanilli’ye, törene katılamayan Melih Cevdet Anday ile eşi Suna Anday bir mektup yazdı.

2003 Jose Marti Küba Dostluk Derneği ve Küba büyükelçiliğinin davetiyle Türkiye’ye gelen Che’nin oğlu Camilo Guevara March:”Küba’da bir yasa, tasarı halindeyken önce halka sunuluyor. Bu geri besleme mekanizması sayesinde yönetenler halkın beklentilerini öğrenmiş oluyor” dedi. 

2003 Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin idam cezasının kaldırılmasını öngören 6’ncı protokolünü onayladı.
2003 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 30 Kasım 1993 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Sosyalist Türkiye Partisi yöneticilerinin başvurusunda Türkiye’yi haksız buldu. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin örgütlenme hakkıyla ilgili 11. maddesinin ihlal edildiğine karar verdi.
2011 Türk Tabipler Birliğinin çağrısıyla Ankara’da toplanan “Türkiye (Büyük) Hekim Meclisi”, AKP hükümetinin kamu sağlık hizmetlerinin piyasaya açılması, ticarileştirilmesi, özelleştirilmesi hedefiyle 2 Kasım’da çıkardığı 663 sayılı KHK’yı oy birliğiyle reddetti ve “yok hükmünde” olduğunu ilan etti.

Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasası

 

12 Kasım – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et