Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 14 Aralık – Hukuk Takvimi

14 Aralık – Hukuk Takvimi

14 Aralık – Hukuk Takvimi

1799
ABD’nin kurucusu ve ilk başkanı George Washington öldü
1908
Sürgüne gönderilen ve 1908 yılında İkinci Meşrutiyet’in ilan edilmesinden sonra çıkarılan genel af sonucunda İstanbul’a dönen Kemalpaşazâde Said Bey Şûrâ-yı Devlet(Danıştay) Tanzimat Dairesi başkanlığına getirildi. Bu görevde iken 3 Şubat 1913 tarihinde yaş haddinden emekli oldu
1939
Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti üyeliğinden çıkarıldı
1950
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Tüzüğü, 1950 yılında yapılan Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda alınan kararla kabul edilerek Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği kuruldu
1953
Cumhuriyet Halk Partisinin Haksız’ İktisaplarının ladesi hakkında Kanun kabul edildi. Kanun ile, Partinin bütün mallarını kapsamamakta, umumî muvazeneye dahil dairelerle katma bütçeye dahil dairelerden, hususî idare ve belediyelerden, köylerden, İktisadî Devlet Teşekkülleri ve bunların müesseselerinden ve diğer amme hükmî sahıslarından, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak elde edilen kazançlar iptal edildi. Partinin bu kanununun yürürlüğe girdiği tarihte malik olduğu bütün menkul ve gayrimenkul mallarla para, haklar ve alacaklar ve sair kıymetler Hazine mülkiyetine intikaline karar verildi
1955
Arnavutluk, Avusturya, Bulgaristan, Kamboçya, Seylan (şimdiki Sri Lanka), Finlandiya, Macaristan, İrlanda, İtalya, Ürdün, Laos, Libya, Nepal, Portekiz, Romanya ve İspanya Birleşmiş Milletler Örgütü’ne dahil edildi
1960
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) kuruldu. 9 Ortak Pazar üyesi ile Avrupa Serbest Ticaret Birliği EFTA’ya üye 7 ülke, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada tarafından kuruldu. Türkiye de anlaşmayı imzaladı.
1960
Birleşmiş Milletler, ne türden ve nerede olursa olsun, sömürgecilik ve bununla ilgili tüm ayrımcılık uygulamalarını kınadığını açıklayan Sömürge Ülkelere Bağımsızlık Tanıma Bildirgesini yayınladı ve bu uygulamalara ivedi ve koşulsuz bir son vermenin gereğini yineledi
1974
Birleşmiş Milletler, Olağanüstü ve Silahlı Çatışma Hallerinde Kadınların ve Çocukların Korunmasına Dair Bildiri 14 Aralık 1974 tarihinde yayınlandı
1976
Demokratik Kamboçya Anayasası, Milli Kongre tarafından 14 Aralık 1975 tarihinde kabul edildi ve 5 Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girdi
1989
Şili’de ilk demokratik seçimler yapıldı
1990
Tutuklulara Uygulanacak Muameleler İçin Temel İlkeler, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde, 45/111 sayılı karar ile kabul ve ilan edildi
1990
Çocuk Suçluluğunun Önlenmesi Birleşmiş Milletler Rehber Kuralları (Riyad İlkeleri), Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 14 Aralık 1990 tarihli ve 45/112 sayılı kararıyla kabul ve ilan edildi
1990
Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Küçüklerin Korunması İçin Kurallar, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1990 tarihinde kabul edildi
1994
Demokrasi Partisi (DEP) avukatlarından Av. Faik Candan öldürülmüş olarak bulundu
1995
Savaşın tarafları Alia İzzetbegoviç (Bosna), Slobodan Miloševi; (Sırbistan), ve Franjo Tucman (Hırvatistan) arasında Dayton Antlaşması Dayton, Ohio’da (ABD) imzalandı. Eski Yugoslavya’da son üç yıldır süren savaş sona erdi
1999
Fransa’dan Türkiye’ye iadesi kararlaştırılan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı Türkiye’ye getirildi
2006
Kimyasal Silahların Önlenmesi Sözleşmesi (CWC)’nin yedinci maddesi kapsamında 5564 sayılı “Kimyasal Silahların Geliştirilmesi, Üretimi, Stoklanması ve Kullanımının Yasaklanması Hakkında Kanun” 14 Aralık 2006 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edildi. Kanun 21 Aralık 2006 tarihinde yürürlüğe girdi
2007
Arjantin, Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeden Korunmasına Dair Sözleşme‘ye katıldı
2015
Türkiye- AB müzakere sürecinde 17 no’lu “Ekonomik ve Parasal Politika” faslının açılmasına karar verildi

14 Aralık – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

Ramiz Erinç Sağkan

Ramiz Erinç Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında doğdu. 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk …