Ana Sayfa » Hukukbook » 18 Aralık – Hukuk Takvimi

18 Aralık – Hukuk Takvimi

18 Aralık – Hukuk Takvimi

1420
Osmanlı dönemi Kazaskerlerinden mutasavvıf ve filozof Şeyh Bedrettin öldü. 1411 yılında kazasker tayin edildi ve 1413 yılında görevden alındı.Şeyh Bedreddin İsyanı sonucunda1420 yılında Serez çarşısında idam edildi
1482
 1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmış olan Gedik Ahmet Paşa, II. Bayezid tarafından idam ettirildi
1848
İtalyan asıllı Çek filozof ve matematikçi Bernhard Bolzano öldü (Doğumu 1781)
1865
ABD’de kölelik tamamen yasaklandı. Köleliğin yasaklanmasına ilişkin ilk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa devletleri onları izledi
1878
Sovyetler Birliği liderlerinden Josef Stalin doğdu
1894
Avustralya’da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde etti
1917
Rusya ile Türkiye arasında Erzincan Antlaşması yapıldı
1956
Japonya, Birleşmiş Milletlere kabul edildi
 1956
Birleşik Krallık Parlamentosu(İngiltere), cinayet suçlarında idam cezasının kaldırılması kaldırdı
 1972
Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Uğur Alacakaptan 6 yıl 3 ay, hukukçu ve gazeteci Uğur Mumcu ise 5 yıl 10 ay hapse mahkûm oldu.
1976
İstanbul Barosu Başkanlığına, Orhan Adli Apaydın seçildi
1977
Prof. Dr. Faruk Erem, Ankara Barosu Genel Kurulunda baro başkanlığına seçildi
1979
Devletlerin Ay’da ve Diğer Gök Cisimlerindeki Faaliyetlerini Düzenleyen Anlaşma (Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other Celestial Bodies), 1972 yılından 1979 yılına kadar alt komitelerde değerlendirilerek 18 Aralık 1979 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edildi
 1979
Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW) Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi (CEDAW), Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women adıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 18 Aralık 1979 tarihinde kabul edildi
1980
Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul davası bin 477 sanıkla başladı
 1982
Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesinin kabulünden yedi yıl sonra, Birleşmiş Milletler Tıbbi Etik İlkeleri, “İşkence, Gayriinsani Muamele ve Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi Tıbbi Etik İlkeleri” adıyla 18 Aralık 1982 tarihinde kabul edildi
1992
Ulusal ya da etnik, dinsel ve dinsel azınlıklara mensup kişilerin hakları bildirgesi Birleşmiş  Milletler Genel Kurulunun 18 Aralık 1992 tarihli ve 47/135 Sayılı Kararı ile ilan edilmiştir.
1984
Abdi İpekçi cinayetini planlamak suçundan aranan Mehmet Şener, İsviçre’de tutuklandı. Aynı gün Ülkücü Gençlik Dernekleri İkinci Başkanı Abdullah Çatlı ve Oral Çelik hakkında da soruşturma açıldı
1988
Toplum bilimci ve yazar Niyazi Berkes öldü ( doğumu 1908)
1990
Uluslararası Göçmen İşçiler ve Ailelerinin Haklarını Koruma Konvansiyonu, 18 Aralık 1990 günü Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda kabul edildi.  Sözleşme, siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda kaos yaratan göç dalgalarının yarattığı tahribatın azaltılması hedeflemektedir. Türkiye sözleşmeyi 26.4.2001 tarihinde çekincelerle birlikte kabul etti
2000
Kişisel verilerin Avrupa Topluluğu kurumları ve organları tarafından işlenmesiyle ilgili olarak gerçek kişilerin korunması ve bu verilerin serbest dolaşımı hakkında 18 Aralık 2000 tarihli ve (AT) 45/2001 sayılı Avrupa Parlamentosu ve Konsey Tüzüğü Kabul edildi
2001
Uluslararası Göçmenler Günü(Dünya Göçmenler Günü), 18 Aralık 2001 tarihinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun ve aynı yıl içerisinde Paris’te gerçekleştirilen UNESCO Yürütme Kurulu’nun aldığı karar gereğince Uluslararası Göçmenler Günü olarak ilan edildi
2002
Necip Hablemitoğlu evinin önünde silahlı saldırıya uğrayıp öldürüldü

 

18 Aralık – Hukuk Takvimi 

 

Hakkında karyelist

Bunu okudunuz mu?

Tedbirler Kanunu: Anayasa Nizamını, millî güvenlik ve huzuru bozan bazı fiiller hakkında Kanun

Tedbirler Kanunu, 5 Mart 1962 tarihinde kabul edilerek 7 Mart 1962 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır.  …