Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 18 Kasım – Hukuk Takvimi

18 Kasım – Hukuk Takvimi

18 Kasım – Hukuk Takvimi

1375 Papalık devletlerinin ayaklanmaları başladı.
1647 17. yüzyıl felsefesinin şüpheci düşünürlerinden Fransız filozof, Pierre Bayle doğdu.  (Ölümü: 1706) Tarihsel ve Eleştirel Sözlük isimli eseri yazdı.
1830  Alman hukuk profesörü, filozof ve Illuminati’nin kurucusu Adam Weishaupt, öldü (Doğumu: 1748) Ingolstadt Üniversitesi’nde hukuk profesörü olarak görev yaptı.  1 Mayıs 1776 tarihinde İlluminati gizli topluluğunu kurdu. 1784 yılında yerel otorite tarafından etkinlikleri yasaklanarak Bavyera eyaletinden kovuldu. Monarşik yönetimlerin ve dinin ortadan kaldırılması yönünde çalıştı.
1882 Fransız düşünür, Jacques Maritain doğdu.  (Ölümü: 1973)
1883 Hollandalı hukukçu ve Başbakan, Constantijn Theodoor Tellen van Lynden van Sandenburg, yaşamını yitirdi. (Doğumu:24 Şubat1826)  Utrecht’te dünyaya geldi. Hukuk eğitimi aldı ve bir süre avukatlık yaptı. 1866’da Hollanda Temsilciler Meclisinde görev yaptı. Daha sonra, 1874-1877 yılları arasında Heemskerk/Van Lynden van Sandenburg kabinesinde Adalet Bakanı olarak görevine devam etti. 20 Ağustos 1879’da başbakan oldu ve 1883 yılına kadar  Hollanda Başbakanı olarak görev yaptı..
1886  Hukukçu ve ABD’nin 21. Başkanı Chester A. Arthur, yaşamını yitirdi. (Doğumu:5 Ekim 1829)  Başkanlıktan önce Başkan Yardımcısı olarak görev yapmıştır. Görev süresinin bitimine dört ay kala önceki başkan Garfield’ın suikasta uğraması sonucunda başkanlığı devraldı.
1906 Mahkeme Kapısı isimli eserin yazarı, Sait Faik Abasıyanık, Adapazarı’nda doğdu. ’ın Gerçek adı Mehmet Sait‘tir. Adalar ilçesinde adına bir müze bulunmaktadır.
1913  Tek motorlu üstü açık tayyareye binme cesareti gösteren ilk kadın Belkıs Şevket Hanım oldu. Belkıs Hanım İstanbul üzerinde uçarken aşağı attığı kartlarda, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Derneği üyelerine selam yolluyordu.
1918 Letonya, Rus İmparatorluğu’ndan bağımsızlığını ilan etti.
1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Emperyalizme Karşı Halkçılık Beyannamesi’ni ilan etti. Halkçılık Beyannamesi, Mustafa Kemal Paşa’nın 13 Eylül 1920 günü Meclise sunduğu, Halkçılık Programı’nın “Maksat ve Meslek” kısmından oluşmaktaydı. Program, Teşkilatı Esasiye’ye de kaynaklık etti. Halkçılık Programı, 18 Eylül 1920 günü Meclis’te okunduktan dört ay sonra 20 Ocak 1921 günü kabul edilen 1921 Anayasası‘nın temelini oluşturdu.
1920  Ermenistan’la Ateşkes Anlaşması imzalandı.
1922 Sultan Vahidettin, T.B.M.M. tarafından Halifelikten düşürüldü ve Abdülmecid Efendi halife olarak seçildi. Amcasının oğlu Mehmed Vahdettin’in 4 Temmuz 1918’de tahta çıkması üzerine Osmanlı tahtının veliahdı olan Abdülmecid 19 Kasım 1922’de halife seçildi. Osmanlı halifeliğine resmen son veren 431 sayılı Kanun’un kabul edildiği 3 Mart 1924 tarihine kadar “halife” unvanını taşıdı. Tarihe “Son Osmanlı Halifesi” olarak geçti.
1936 Adolf Hitler ve Benito Mussolini; General Franco’nun İspanya’da kurduğu Geçici Hükûmeti tanıdı.
1945  Sri Lankalı avukat ve siyasetçi, Mahinda Rajapaksa doğdu. 26 Ekim 2018-15 Aralık 2018 tarihleri arası başbakanlık makamında bulundu.
1953 Feriha Sanerk, Emniyet Müdürlüğüne yükselen ilk kadın oldu.
1960 Türk Standartları Enstitüsü; her türlü madde ve mamuller ile usul ve hizmet standartlarını yapmak amacıyla 18 Kasım 1960 tarih ve 132 Sayılı Kanunla resmi kuruluşunu tamamladı. TSE’nin ilk kuruluşu Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) bünyesinde hazırlanan tüzük ile 16 Ekim 1954 tarihinde gerçekleşmiş; Enstitü, 26 Mayıs 1955 tarihinde International Organization For Standardization-ISO’ya ve 01 Ocak 1956 tarihinde International Electrotechnical Commission-IEC’ye üye olarak kabul edilmiştir. “Türk Standardlarının Tatbiki Hakkında Nizamname” 4 Aralık 1959 tarih ve 10372 sayılı Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararnamesi olarak yayımlanmış ve yasal zemin hazırlanmıştır. Enstitünün ilgili olduğu bakanlık Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıdır.
1960 1960 Genel affına ek kanun kabul edildi. 26 Ekim 1933 yılında cezaları 5 yılı geçmeyen bütün mahkumların affedilmelerinden sonra; 1960 affına kadar yaklaşık 30 yıl genel af gündeme gelmemiş, 1960 yılında Genel Af yasası çıkarılmıştı. Yasayla; kusurdan doğan suçlarla üst sınırı 5 yılı geçmeyen hürriyeti bağlayıcı cezalar hakkında takibat yapılmaması hükmü getirilmişti. Bu af yasasında; devlet aleyhine, ırza yönelik ve Atatürk aleyhine işlenen suçlar gibi bazı suçlara verilen cezalar af kapsamı dışında bırakılmıştı.
1960 Eski Ticaret Bakanı İbrahim Sıtkı Yırcalı ve Şemsi Demirkan’ın yolsuz kredi kullanımı suçuyla yargılandığı Değirmen Davası, Yüksek Adalet Divanında, 18 Kasım 1960 ‘da başladı. İddia edilen suçun 1955 yılında işlenmiş olması ve 5 yıllık zamanaşımı süresi nedeniyle 03.12.1960 tariinde düşürüldü. “Görev Kötüye Kullanmak ve Suça İştirak” temelli davada, “başkasına menfaat temini maksadıyla usulsüz tahsis yapmak ve tahsis edilen un değirmenini fahiş karla devretmek” suçlaması bulunuyordu. Yırcalı, Kuvayı Milliyecilerden Yırcalızade Şükrü Efendi’nin oğlu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu idi. Paris Hukuk Fakültesi’nde Doktora yapmıştı. 29 Aralık 1988’de yaşamını yitirdi.
1974 Uluslararası Enerji Programı Antlaşması, 18 Kasım 1974 tarihinde Pariste İmzalandı.  “Uluslararası Enerji Programı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun”u  21 Ocak 1981’de TBMM’de kabul edildi ve 23 Ocak 1981’de Resmi Gazetede yayınlandı. 
1976 İspanya’da 37 yıl süren diktatörlüğün ardından yeniden demokratik rejim kurulması kararı alındı.
1977 Avusturyalı hukukçu, profesör ve eski Başbakan Kurt Schuschnigg, yaşamını yitirdi. (Doğumu: 1897) 1934’te bir suikastta öldürülen Engelbert Dollfuß’un ardından Avusturya şansölyesi oldu. Freiburg ve Innsbruck üniversitelerinde hukuk eğitimi almış ve önce adalet ve eğitim bakanı daha sonra da 36 yaşında şansölye seçilmişti. İkinci Dünya Savaşından sonra ABD’ye iltica etmiş ve 1948’den 1967’ye kadar Saint Louis Üniversitesi’nde siyâset bilimi dersleri vermiştir.
1992 Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunda değişiklik yapıldı.
1992 Serbest Gazeteci Hatip Kapçak, Mazıdağı’nda öldürüldü.
1994 Basın Ahlak Esasları, Basın İlan Kurumu tarafından 18 Kasım 1994 tarihinde kabul edildi. Basın Ahlak Esasları Hakkında 129 Sayılı Genel Kurul Kararı resmi gazetede ilan edilerek yürürlüğe girdi.
1994 BM Genel Kurulu 18 Kasım 1994 tarihli kararı ile, terörün her biçimiyle reddedilmesi gerektiğini kabul etti. Nerede olursa ve kim tarafından yapılırsa yapılsın, suç olduğu ve haklı görülmeyeceği açıklandı.
1998 Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Meslek İlkelerini İzleme Komitesi, “Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi” taslağını hazırladı ve taslak metin, meslek mensupları ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerince tartışıldıktan sonra Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından 18 Kasım 1998’de kabul edildi. Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi, gazetecinin meslek ilkeleri ve davranış kurallarıyla ilgili prensipleri ortaya koymaktadır.
1999 İstanbul’daki Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Zirvesi’nde, Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ve Hazar geçişli doğal gaz projelerine ilişkin anlaşmalar, ilgili ülkelerin Devlet Başkanlarınca imzalandı. 1998 yılında Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkiye, “Hazar ve Orta Asya petrollerinin Batı pazarlarına Bakü Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı” ile ulaştırılmasına ilişkin Ankara Deklarasyonu imzalanmıştı. 18 Kasım 1999 tarihinde ise uygulamaya dönük  olarak İstanbul’da protokol imzalandı.
2005 Fikri ve Sınai Haklar Araştırma ve Uygulama Merkezi Faaliyetleri (FİSAUM),  tarafından “Karşılaştırmalı Olarak Patent Yargılaması Uluslararası Sempozyumu” 17-18 Kasım 2005 tarihinde düzenlendi
2011 HSYK(Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu) 18 Kasım 2011 tarihinde yayımladığı genelge ile insan hakları ihlalleri ile işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin soruşturmaların AİHS ve AİHM içtihadını da dikkate alarak hızlı, etkin, adil, eksiksiz ve insan haklarına saygılı bir şekilde yapılması, delillerin zamanında, tam ve hukuka uygun olarak toplanması ve bu kapsamdaki soruşturmaların kolluk kuvvetlerine bırakılmayarak bizzat Cumhuriyet savcılarınca gerçekleştirilmesi hususlarını yargı teşkilatına duyurdu.
2013 Adalet Bakanlığına bağlı bir birim olarak Mağdur Hakları Daire Başkanlığı kuruldu.
2020 Barışçıl protesto hakkını kullanan Cumartesi Anneleri’ne yeni bir dava açıldı. 25 Ağustos 2018 tarihli 700’üncü protestoya katılan 46 kişi hakkında düzenlenen iddianame 18 Kasım 2020 tarihinde İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamakla suçlanan katılımcılar hakkında 6 ay ile 3 yıl arasında değişen hapis cezası talep edildi.

2020  Hintli kadın yazar ve siyasetçi, Mridula Sinha, Covit-19 nedeniyle yaşamını yitirdi. (Doğumu: 1942)
2021 Dünya Felsefe Günü kutlandı. Felsefe günü her yılın Kasım ayının üçüncü Perşembe’sinde tüm dünyada felsefe etkinlikleri ile kutlanmaktadır.
2022 Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı, Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu tarafından yayınlanan 2022 raporunda, İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün, 18 Kasım’da bir rapor yayınlayarak İran sınırı boyunca Afganlara yönelik kötü muameleler olduğuna yönelik tespitlerde bulunduğunu iddia etti. Afganların uluslararası koruma için kayıt yaptırmalarının engellendiği, sınır dışı edilmekle karşı karşıya olanlara iltica talebinde bulunma fırsatının verilmediği ve yetkililerin sınırda on binlerce kişiyi geri püskürttüğü belirtildi.
2023 Almanya’nın “Kalifiye İş Gücü Göçünü Geliştirme Yasası”, 18 Kasım 2023 Cumartesi gününden itibaren yürürlüğe girdi. Yeni kurallar, devlet kurumlarının işini kolaylaştırmak için üç aşamada uygulamaya konulması bekleniyor. 
18 Kasım – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et