Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 19 Eylül – Hukuk Takvimi

19 Eylül – Hukuk Takvimi

18 Eylül – Hukuk Takvimi
1802

Macar Demokrasisinin Babası, Macar Devlet Adamı, Özgürlük Savaşçısı, avukat, gazeteci, politikacı Lajos Kossuth doğdu.(Öümü:20 Mart 1894)  Macarca, Almanca ve Slovakça biliyordu. On dokuz yaşında avukatlığa başladı. 1824 ve 1832 yılları arasında avukatlık yaptı. 1828 ulusal nüfus sayımında çalıştı. 7 Nisan 1848 – 12 Eylül 1848 tarihlerinde Maliye Bakanı oldu. 2 Ekim 1848-1 Mayıs 1849 tarihlerinde başbakanlık ve 14 Nisan 1849 – 11 Ağustos 1849 tarihlerinden Cumhurbaşkanlığı görevi yürüttü. Macar anayasasının taslağını hazırladı. 20 Mart 1894’da yaşama veda etti.  yaşadığı ev, doğum yıldönümünde, 19 Eylül 1982 tarihinde Macar Evi adıyla müzeye çevrildi.

1881 ABD’nin hukukçu başkanlarından James Abram Garfield yaşamını yitirdi. (Doğumu: 19 Kasım 1831) Fakir bir şekilde büyüdü, Williams Koleji’nden mezun olduktan sonra, hukuk okudu ve avukat oldu. Amerika Birleşik Devletleri’nin 20. başkanı olarak 4 Mart 1881 – 19 Eylül 1881 tarihleri arasında görev yaptı.  Bir suikastçı tarafından vuruldu ve iki ay sonra öldü.

James Abram Garfield
1881

ABD’nin hukukçu başkanlarından Chester A.Arthur 4 Mart 1881’de göreve başladı ve 4 Mart 1885 tarihine kadar başkanlık yaptı.

1893

Yeni Zelanda Kolonisi, kadınlara oy hakkı tanıyan ilk ulus oldu. Kadın Hareketi”ni başlatan Kate Sheppard oldu. Yeni Zelanda’nın mevcut başbakanı 2021 yılı itibari ile halen Jacinda Ardern’dir.

Jacinda Ardern
1907

Amerikalı avukat ve yüksek yargıç Lewis Franklin Powell dünyaya geldi. (Ölümü:25 Ağustos 1998) Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu ve II. Dünya Savaşında Birleşik Devletler Ordusu Hava Kuvvetleri’nde görev yaptı.  Richard Nixon tarafından yüksek mahkemeye atandı. 1971 yılından 1987 yılına kadar ABD Yüksek Mahkemesinde yargıçlık yaptı. Yüksek Mahkeme’de genel olarak muhafazakar kanatta yer aldı.

Lewis F. Powell
1908 Demiryolları ile eşya taşınmasına ilişkin Sözleşmeler, 19 Eylül 1906 tarihinde Bern’de imzalandı. Aynı konuda bir sözleşme «Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme (COTIF)” adıyla 9 Mayıs 1950’de imzalandı. 
1908 Fransız siyasetçi ve hukukçu Robert Lecour doğdu. (Ölümü: 9 Ağustos 2004) Rouen Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördü ve Rouen’da avukatlık yaptı. 1932’de Paris İstinaf Mahkemesi’nde görev yaptı. Adalet Bakanlığı, Başbakan yardımcılığı ve Devlet Bakanlığı görevlerinde bulundu. 1962 yılında Avrupa Adalet Divanı hakimliğine atandı ve mahkemenin 1967-1976 yıllarında başkanlığını yaptı.

Robert Lecourt
1921 TBMM, Mustafa Kemal Paşa’ya, “Mareşal” rütbesi ile “Gazi” unvanı verdi
1935 Almanya’da, Yahudilerin kamu sektöründe çalışması yasaklandı.
1945  Finlandiya ile Sovyetler Birliği ateşkes imzaladı.
1946 ILO 77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü(ILO) tarafından 19 Eylül 1946 tarihinde kabul edildi. Türkiye, sözleşmeyi 16.08.1983 tarihli ve 2878 sayılı kanun ile kabul etti ve Resmi Gazetenin 18.08.1983 tarihli sayısında yayınlayarak yürürlüğe soktu. Sözleşme, kamusal veya özel sınai işyerlerinde veya bu işyerleriyle ilgili işlerde çalıştırılan veya çalışılan çocuklar ve gençlere uygulanmak üzere kabul edilmiştir.
1946 ILO 80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi, 19 Eylül 1946 tarihinde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  tarafından kabul edildi. Türkiye sözleşmeyi 24.05.1949 tarihinde 5393 sayılı yasa ile onayladı. Sözleşme, İkinci Dünya Savaşı sonrasında Milletler Cemiyetinin feshi ve Milletlerarası Çalışma Teşkilatı Statüsünün değiştirilmesi sebebiyle Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)  tarafından kabul edilmiş sözleşme metinlerindeki bazı kavramların yeni literatüre göre değiştirilmesini öngörmektedir.
1650

Ermeni asıllı milletvekili Zakar Tarver, 27 Mayıs Darbesi sonrasında Adnan Menderes ile birlikte sevk edildiği Yassıada’da 19 Eylül 1960 gününde yaşamını yitirdi.

Dr.Zakar Tarver
1951

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Türkiye ve Yunanistan’a örgüte katılma çağrısı yaptı.

1981 “Declaration İslamique Universelle des Droits de l’Homme” Paris’te, Avrupa İçin İslam Heyeti genel sekreteri Salem Azam tarafından açıklandı.
1993 Emlak Bankası Genel Müdürü Engin Civan’ın vurulmasıyla ortaya çıkan ve “Civangate Skandalı” olarak adlandırılan skandal meydana geldi.
2001 Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi “Polis Etiği Avrupa Yasası Hakkında Bakanlar Komitesinin üye Devletlere yönelik olarak aldığı Tavsiye Kararı (2001)10” adıyla yayınlanan belgeyi 19 Eylül 2001 tarihinde kabul etti. (Avrupa Polis Etiği Kuralları)
2001 Avrupa Polis Etiği Kuralları(The European Code of Police Ethic), Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından 19 Eylül 2001 tarihinde kabul edildi. Avrupa Polis Etiği Kuralları, polisin hedefleri, polisin hukuk devletindeki yasal dayanakları, polis ve ceza adalet sistemi arasındaki ilişki, polisin örgütsel yapısı, polis eylem ve müdahaleleri gibi konuları ele almaktadır.
2002 Çocuk Satışı, Çocuk Fahişeliği ve Çocuk Pornografisi ile İlgili İhtiyari Protokol(Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children), Türkiye açısından 19 Eylül 2002 tarihinde yürürlüğe girdi. 20 Kasım 1989 tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesine Ek olarak Genel Kurulun 25 Mayıs 2000 tarihli ve 54/263 sayılı Kararıyla kabul edilip imza, onay ve katılıma açılan Sözleşme Türkiye tarafından 8 Haziran 2000 tarihinde imzalanmış ve 9 Mayıs 2002 tarihinde onaylanarak 4755 Sayılı  Kanun 14 Mayıs 2002 gün ve 24755 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştı.
2005 Prof. Dr. Fatih Selami Mahmutoğlu, Amerika Birleşik Devletleri’nde 19 Eylül – 7 Ekim 2005 tarihleri arasında düzenlenen “Criminal Law in the United States” programına uluslararası ziyaretçi ve bilim insanı olarak katıldı.
2018 Hint komünist devrimci siyasetçi lider, feminist ve yazar Kondapalli Koteswaramma, yaşamını yitirdi.  (Doğumu: 1918)
2020 İngiltere doğumlu avukat ve politikacı, David Somerville Cook yaşamını yitirdi (Doğumu: 1944) Siyasi kariyerinden önce avukatlık mesleğini icra etti. 1973’ten 1986’ya kadar Belfast Kent Konseyi’nde görev yaptı. 1978 yılında, 1898’den beri Belfast’ın Birlik yanlısı olmayan ilk Belediye Başkanı oldu. 1982 Kuzey İrlanda Meclisi üyeliğine seçildi, 1986’ya kadar bu makamda görevi yürüttü. 1994 yılında Kuzey İrlanda Polis İdaresi Başkanlığına atandı ve 1996’da istifa etti. 19 Eylül 2020’de Craigavon Bölge Hastanesinde COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Avukat David Somerville Cook
2020

Kanadalı hukukçu ve devlet adamı John Turner, 91 yaşında hayata veda etti. (Doğumu: 7 Haziran 1929) Ashbury College ve St Patrick’s College^de eğitim aldı. British Columbia Üniversitesi’ne  devam etti.  Oxford Üniversitesi’nden 1951’de Hukuk Bilimi alanında lisans derecesi elde etti. Oxford’da atletizm takımında yer aldı.  Montreal’deki Stikeman Elliott firmasında avukatlık yaptı.  1962’de parlamenter olduve Ottawa’. 1yı temsil etti, 1968’den 1972’ye kadar Adalet Bakanı ve 1972’den 1975’e kadar Maliye Bakanı olarak görev yaptı. Kanada’nın 17. Başbakanı olarak, 30 Haziran – 17 Eylül 1984 tarihleri ​​arasında görev aldı.

Avukat John Turner
2021 Avukat Ramiz Erinç Sağkan Ankara Barosu Başkanlığına ikinci kez seçildi. Sağkan, 24 Nisan 1978 yılında doğdu. 1995 yılında eğitime başladığı Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 200 yılında Ankara Barosuna kaydoldu ve 21 Ekim 2018 tarihinde baro başkanı oldu. Sağkan daha sonra TBB başkanı oldu.

Avukat Erinç Sağkan   
 2022 Yeni Yaşam Gazetesi muhabiri Hatice Şahin “örgüt üyesi olmak” suçlamasıyla Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı davanın karar duruşmasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Şahin’in hakkındaki adli kontrol tedbirinin hüküm kesinleşinceye kadar devamına karar verdi. Şahin’in avukatı Resul Temur, kararı istinaf mahkemesine taşıyacağını söyledi.
  2022 Arnavutluk Ombudsmanlığı, kamuoyunda Sedat Peker’in basın danışmanı olarak bilinen Emre Olur’un Türkiye’ye iadesine ilişkin idari bir soruşturma başlattığını ve belgeleri incelemeye aldığını açıkladı. İnceleme, Emre Olur’un avukatlarının talebiyle başlatıldı.
 2022  “Amirallerin Montrö Bildirisi” olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında 12’şer yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davaya Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma ile devam edildi.
2022
 İran’ın, ABD’nin kendisine ait mal varlıklarını dondurmasının 1955’te iki ülke arasında imzalanan “Dostluk, Ekonomik Münasebetler ve Konsolosluk Hukuku” anlaşmasına aykırı olduğu gerekçesiyle Birleşmiş Milletlerin (BM) yargı organı olan ve Hollanda’nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Adalet Divanı(ICJ)’da açtığı davada duruşmalar başladı. ABD, İran’ın terör faaliyetlerinde bulunarak ve birçok eylemi bizzat destekleyerek uluslararası hukuka aykırı hareket ettiğini savundu.
19 Eylül – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et