Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 22 Nisan – Hukuk Takvimi

22 Nisan – Hukuk Takvimi

22 Nisan – Hukuk Takvimi
1854 Belçikalı hukuk adamı Henri La Fontaine doğdu. (Ölümü: 14 Mayıs 1943) Université Libre de Bruxelles‘de hukuk eğitimi aldı. Uluslararası hukuk üzerine yoğunlaştı. 1893 yılında profesör unvanını aldı. 1895’te Belçika senatosuna girdi. 1913 yılında Nobel Barış Ödülüne layık görüldü. 1919’da Paris Barış Konferansına, 1920’de Milletler Cemiyeti toplantısına Belçika delegesi olarak katıldı. Bu dönemlerde dünya barışı için yoğun çaba gösterdi.

Henri La Fontaine
1908 Mısır Ulusal Hareketi ve Kahire Üniversitesi’nin kurucularından, Mısırlı feminist ve yargıç Kasım Emin yaşamını yitirdi. (Doğumu:1863) İlk Arap feminist olarak kabul edilmektedir. Aristokrat Mısır kadının “kendi evinde mahpus ve bir köleden bile daha kötü” durumda tutulduğunu öne sürdü ve bu durumu İslami ilimler temelinde eleştirdi. Emin, İslam ülkelerindeki kadın hareketinde önemli bir yere sahip olan eseri “Tahrir al-Mara”‘yi (Kadınların Özgürleşmesi) cahil, tembel ve eğitime ihtiyacı olduğu düşünülen aristokratik Mısır kadınının koşullarını dile getirmek amacıyla kaleme aldı. Diyarbekirli, Annesi ise Araptır.

Kasım Emin
1909 Hukukçu ve Yunanistan eski başbakanı Spyros Markezinis doğdu. (Ölümü: 4 Ocak 2000) Atina Üniversitesinde, hukuk ve siyaset bilim eğitimi aldı. 8 Ekim 1973 – 25 Kasım 1973 tarihlerinde başbakanlık yapmış ve cunta rejimine karşı demokrasi mücadelesi vermiş, cunta yönetimi altında görev üstlenmesi tartışma konusu olmuştu. Yaşamının son kısmını, anılarını ve çağdaş Yunanistan siyasi tarihini yazarak geçirdi.

Spyros Markezinis
1926 İktisadi Müesseselerde Mecburi Türkçe Kullanılması Hakkında Kanun, 10 Nisan 1926 tarihinde kabul edilerek 22 Nisan 1926 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve aynı gün yürürlüğe girdi.
1933 Türkiye ile Osmanlı Düyunu Umumiye Hamilleri arasında imzalanan antlaşmayla Osmanlı İmparatorluğu borçlarının tasfiyesi sağlandı.
1940 Köy Enstitüleri Kanunu, 17 Nisan 1940 tarihinde 3803 sayılı yasa olarak mecliste kabul edildi ve 22 Nisan 1940 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasa ile 1936 yılında başlanan eğitmen projesi, Köy Enstitüsü projesine dönüştürüldü.

Hasan Ali Yücel, Köy Enstitüsü öğrencileri ile birlikte
1942 Hukukçu ve felsefeci Giorgio Agamben doğdu. Roma La Sapienza Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1966 yılında Simone Weil’in felsefi düşünceleri hakkında tamamladığı teziyle doktor unvanını kazandı. 1974-1975’de İngiltere’de “Warburg Enstitüsü”, Londra Üniversitesi’nde araştırmacı olarak bulundu. 1988-1992 yılları arasında İtalya’da Macerata Üniversitesinde ve 1993-2000 yılları arasında Verona Üniversitesi’nde doçent olarak çalıştı. Önemli bir düşünür olması yanında iki önemli sinema filminde rol almış bir oyuncudur.

Giorgio Agamben
1947 Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu, 1567 Kanun numarasıyla, dünya genelinde büyük ekonomik buhranın yaşandığı dönemde, 25 Şubat 1930 tarihinde çıkarıldı. Çeşitli tarihlerde yayımlanan kanunlarla 25 Şubat 1970 tarihine kadar uzatıldı. Son olarak 11 Şubat 1970 tarihinde yayımlanan 1224 sayılı kanunla süresiz olarak uzatıldı. 22 Nisan 1947 tarihinde 13 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Karar alındı.
1947 Türkiye’ye yabancı sermaye girişine izin veren yasa kabul edildi.
1962 Anayasa Mahkemesi, 22 Nisan 1962 tarihli “Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun” ile kuruldu ve kuruluş kanunu 25 Nisan 1962 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı.

Anayasa Mahkemesi Binası-Ankara
1966 Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. 1988 yılında aynı okula Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı’na araştırma görevlisi olarak atandı. Yüksek lisansını “Türk Hukukunda Karşılıksız Yararlanma Suçları” üzerine yaptı. “Ceza Muhakemesinde Organize Suçlulukla Mücadelede Gizli Soruşturma Tedbirleri” konusuyla doktorasını tamamladı. 2006’da DEÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı’na atandı. 2010 yılında Yaşar Üniversitesi’nde Profesörlüğe atandı. Halen Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi de öğretim üyesi olarak tam zamanlı çalışmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Ruhan Erdem
1970 Türkiye Gazetesi kuruldu.
1972 THKO davası sanıkları Nahit Töre ve Osman Bahadır müebbet hapse mahkûm oldu.
1976 İsrail Başbakanı İzak Rabin’in eşi bir Amerikan bankasındaki yasa dışı hesabından ötrü hapse girdi. Bunun üzerine Rabin görevinden istifa etti.
1983 Siyasi Partiler Kanunu 22 Nisan 1983 tarihinde 2820 kanun numarası ile kabul edildi, Resmi Gazetede 24 Nisan 1983 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdi. Kanun 124 maddeden oluşmakta ve Anayasanın 68 ve 69 maddelerinde düzenlenen siyasal haklara ve siyasi partilerin uyacakları esaslara uygun şekilde anayasaya aykırı olmayacak düzenlemeler içermektedir.
1987 Dil Derneği kuruldu.
1994 Hukukçu ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 37. Başkanı Richard Milhous Nixon yaşamını yitirdi. (Doğumu: 9 Ocak 1913) Duke Üniversitesi’nde hukuk öğrenimi gördükten sonra Whittier’da avukatlık yapmaya başladı. Cumhuriyetçi Parti’nin adayı olarak katıldığı 1947 seçimlerini kazanarak Temsilciler Meclisi’ne California temsilcisi olarak girdi ve bu görevini 1950’ye kadar sürdürdü. McCarthyciliğe varan “cadı avı” akımına katıldı ve New Deal Amerikası ile liberalizmin simgesi Alger Hiss’in mahkûm edilmesini sağlayarak en önemli başarılarından birini kazandı. 1950-52 arasında California Senatörlüğü yaptı. Başkan seçildiği 1952 seçimlerinin sonunda başkan yardımcısı oldu. 1972’de başkanlığa seçildi.

Başkan Richard Nixon ve Burger bir arada
2000 Türkiye Avukatları Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı (Türavak), 22 Nisan 2000 tarihinde resmi işlemleri tamamlanarak kuruldu. Vakıf girişimi, 1997 yılında 26 kurucu Mütevelli Heyet Üyesinin kuruluş çalışmalarını başlatması ile başlatıldı.
2010 Toprak Ana Hakları Evrensel Beyannamesi (Universal Declaration of the Rights of Mother Earth), 22 Nisan 2010 tarihinde Bolivya’da toplanan Dünya Halkları İklim Değişikliği ve Toprak Ananın Hakları Konferansı’nda kabul edildi ve Bolivya hükümeti tarafından Birleşmiş Milletler’e sunuldu. Beyanname dünyanın birçok ülkesinden yüzbinlerce kişi tarafından imzalandı.
2013 Hukukçu Burhan Apaydın yaşamını yitirdi. (Doğumu: 18 Şubat 1924) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘nde eğitim gördü. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Teşkilatı Esasiye (Anayasa Hukuku) Hukuku Kürsüsü Asistanlığına atandı bir süre burada görev yaptıktan sonra, 1948 yılında İstanbul Barosuna bağlı olarak Serbest Avukatlık yapmaya başladı. Apaydın, İstanbul Barosu yönetim kurulunun almış olduğu karara aykırı davranarak ünlü 1960 ihtilali sonrası kurulan mahkemelerde yargılanan ve Yassıada’da bulunan Adnan Menderes‘in avukatlığını ve savunmasını kardeşi Avukat Orhan Adli Apaydın ile birlikte üstlendi, daha sonra kendisi de tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burhan Apaydın
2016 Paris İklim Anlaşması, temiz enerjiye geçişte tüm dünyaya yol göstermek üzere 2015 yılında düzenlenen ve 22 Nisan 2016 tarihinde imzalanan olan iklim değişikliği konusundaki ilk çok uluslu anlaşmadır. Paris İklim Anlaşması, Kyoto Protokolü’nün 2020 yılında sona erecek olması sebebiyle, 2015 yılında Fransa’nın Paris kentinde gerçekleştirilen 21. Taraflar Konferansı’nda (COP21), 2020’den sonra geçerli olmak üzere kabul edilmiştir.
22 Nisan – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

27 Ocak – Hukuk Takvimi

27 Ocak – Hukuk Takvimi 98 Roma’da kendisinden sonra göreve gelecek kişiyi aile bağlarına bağlı …