Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi

1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında Utrecht Barış Antlaşması imzalandı ve günümüz Hollanda’sının temelleri atılmış oldu. Sözleşme  Hollanda’nın Utrecht kentinde imzalandı ve İspanya Veraset Savaşlarını sona erdirdi.

Utrecht Barış Antlaşması – İspanyolca ve İngilizce Nüshaları
1792 İngiltere’de, fakir sınıfların ilk siyasi örgütü sayılan London Corresponding Society örgütü kuruldu. Örgüt, Aydınlanma Çağı eve Fransız Devrimi’ni takip eden yıllarda İngiliz Parlamentosu’nun demokratikleşmesini, siyasi eşitliği, serbest seçimleri ve özgürlüğü savunan bir federasyon olarak kuruldu.

1801 Belçikalı hukukçu ve liberal politikacı Henri de Brouckère doğdu. (Ölümü: 25 Ocak 1891) Liège Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördü. Université Libre de Bruxelles’de profesörlük yaptı. 1840-1844 yılları arasında Anvers valisi oldu. 1844-1846 yılları arasında ise Liège valisi olarak görev yaptı. 1852’den 1855 yılına dek dokuzuncu Başbakan olarak Liberal hükümete başkanlık etti. 1863’te Auderghem’in ilk belediye başkanı oldu.
1812 Belçikalı hukukçu ve politikacı Pierre de Decker doğdu. (Ölümü: 4 Ocak 1891) Paris’te hukuk okudu. Revue de Bruxelles’in editörlerinden biri oldu.  1839’dan 1866’ya kadar parlamento üyeliği yaptı. 1855’te İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu. Belçika’nın onuncu Başbakanı oldu ve  1830 devriminden bu yana hükûmetin ilk lideri konumuna geldi. Katolik ve Liberal partilerin ılımlı unsurlarını birleştirdi. Belçika’nın eğitim ve diğer sorularını çözmek için çaba harcadı.
1831 I. Nikolay ve Romanovların düşmesiyle Polonya’nın bağımsızlığı ilan edildi.
1860 Amerikalı avukat ve politikacı Charles Curtis doğdu. (Ölümü: 8 Şubat 1936) Hukuk eğitimi sırasında köklü bir hukuk firmasında çalıştı. Mezuniyetinin ardından 1881 yılında baroya kabul edildi ve mesleğe Topeka’da başladı. 1885’ten 1889’a kadar Kansas, Shawnee County’de savcı olarak görev yaptı. Kızılderili soyuna sahip olan ve federal yürütme organında görev alan ilk Avrupalı ​​olmayan soylu kişi oldu. Dawes Yasasını, Beş Uygar Kabileyi kapsayacak şekilde genişletti. 19. yüzyılın sonunda, Hintli çocuklar için yatılı okullar açtı. 1906’da Kansas Yasama Meclisine ve 1914, 1920 ve 1926’da halk oylamasıyla ABD Senatosu’na senatör seçildi. 1929’dan 1933’e kadar Amerika Birleşik Devletleri’nin 31. başkan yardımcısı olarak görev yaptı.
1866 Belçikalı hukukçu, sosyaldemokrat ve siyasetçi Émile Vandervelde (Ölümü: 27 Aralık 1938) Brüksel Serbest Üniversitesi‘nde hukuk okudu. 1886’ da Belçikalı İşçi Partisine girdi. 1894′ te Belçika Parlamentosu‘na sosyaldemokratik milletvekili olarak seçildi. 1900 yılında İkinci Sosyalist Enternasyonal’ı Başkanı oldu. 1916’dan 1917’ye kadar Devlet Vekili, 1917’den 1918’e kadar Savunma Bakanı, 1918’den 1921’e kadar Adalet Bakanı, 1925’ten 1927’ye kadar Dışişleri Bakanı ve 1936’dan 1937’ye kadar Sağlık Bakanı olarak görev yaptı. 1928’de Parti Ouvrier Belge’ nin parti başlığını üstlendi ve ölümüne dek 1938 yılında parti lideri kaldı.
1881
1890 Arjantin ve Brezilya arasında Montevideo antlaşması imzalandı.
1899 Belçikalı hukukçu ve devlet adamı Paul-Henri Spaak doğdu. (Ölümü: 31 Temmuz 1972) Université Libre de Bruxelles’de hukuk eğitimi gördü. Hukuk derecesini aldıktan sonra, Brüksel’de hukuk üzerine çalıştı ve ülkenin güvenliğine karşı komplo kurmakla suçlanan Komünistleri savunmada önemli başarılar elde etti. 1932’de Sosyalist Parti’den Temsilciler Meclisi’ne girdi. 1938’de Belçika’nın ilk sosyalist başbakanı oldu. 1940-1944 yılları arasında Dışişleri Bakanlığı görevinde bulundu. 1945’te Birleşmiş Milletler Antlaşması‘nın hazırlık çalışmalarına katıldı ve 1946’da örgütün ilk genel kurulunun başkanlığını üstlendi.  Kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanıyan ve Merkez Bankası’nı devlet denetimine alan Sosyal Hristiyan-Sosyalist koalisyon hükûmetinde başbakan oldu. 1948’de Birleşik Krallık, Fransa ve Benelüks ülkeleri arasında bölgesel bir savunma ittifakı kuran Brüksel Antlaşması’nı imzaladı. Avrupa Birliği‘nin başlıca savunucularından oldu. Avrupa Ekonomik Topluluğu (AET), Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) ve Benelüks Ekonomik Birliği’nin kurulmasında önemli rol oynadı, Spaak Raporu‘nu yayınladı ve Avrupa Ekonomi Topluluğu‘nun temel politikalarını oluşturdu. Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu(EURATOM) temellerini atan Roma Antlaşmalarında(1957) etkin rol aldı. 1948-1952 arasında, Avrupa ülkelerinin siyasal ve ekonomik işbirliğini öngören kuruluşlarda ve Avrupa Parlamentosu‘nda il başkan olarak görev yaptı. 1954-1957 arasında yeniden dışişleri bakanlığı görevini üstlendi. 1957-1961 yıllarında NATO genel sekreterliği görevini yürüttü. 12 Eylül 1963 tarihinde toplanan tam yetkili temsilciler tarafından Ankara’da imzalanan Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında Ortaklığa İlişkin Ankara Antlaşması‘na Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı sıfatıyla imza attı. 1961-1966 arasında kendisi gibi hukukçu olan Théo Lefèvre’in koalisyon hükûmetinde başbakan yardımcılığı ve dışişleri bakanlığı görevlerini üstlendi. 1966’da Sosyalist Parti’den ayrılarak akademik hayata atıldı.
1919 Paris Barış Konferansı’nda uluslararası barışı ve güveni sağlayacak ve devam ettirecek bir Milletler Cemiyeti kurulmasına karar verildi.
1923 Hukukçu, gazeteci ve yazar Hıfzı Topuz doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Strasbourg Üniversitesi’nde devletler hukuku ve gazetecilik alanlarında yüksek lisans ve yine Strasbourg Üniversitesi’nde gazetecilik alanında doktorasını yaptı. 1947-58 yıllarında Akşam gazetesinde önce istihbarat şefi, sonra yazı işleri müdürü olarak çalıştı. İstanbul Gazeteciler Sendikası’nın kurucuları arasında yer aldı ve başkanlığını yaptı. 1959 yılından 1983 yılına kadar Paris’te UNESCO Genel Merkezi’nde özgür haber dolaşımı şefi olarak çalıştı. Uluslararası gazetecilik örgütleri arasında mesleksel işbirliği, basın ahlâkı, gazetecilik eğitimi ve gazetecilerin korunması projelerini yönetti. Afrika ülkelerinde, Hindistan’da ve Filipinler’de gazetecilik eğitimi seminerleri düzenledi. Kara Afrika’da kırsal basın projesini oluşturdu. 1974-75 yılları arasında TRT’de radyolardan sorumlu genel müdür yardımcılığı yaptı. 1986’da halen başkanlığını sürdürdüğü İletişim Araştırmaları Derneği’ni(İLAD) kurdu. Çeşitli üniversitelerinin iletişim fakültelerinde basın, radyo-televizyon tarihi, uluslararası iletişim ve siyasal iletişim dersleri verdi.
1926 Şeker, petrol ve benzin inhisarı (tekeli) hakkında kanun kabul edildi. Kanun 7 Şubat’ta Resmi Gazete‘de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
1932 Sovyetler Birliği ve Polonya saldırmazlık paktı imzaladı.
1950 Amerika’da eski bürokrat Alger Hiss, hiçbir kanıt bulunmaksızın, komünist casus olduğu gerekçesiyle, 5 yıl ağır hapis cezasına mahkûm edildi. Üç yıl sekiz ay yattı ve 27 Kasım 1954’te hapisten tahliye oldu. Harvard Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü. ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi ve BM yetkilisi olarak Birleşmiş Milletler’in kuruluşunda yer aldı. Hapis hayatından sonra barodan atıldı ve  bir kırtasiye firmasında satış elemanı olarak çalıştı.

Avukat Alger Hiss, Lewisburg Federal Hapishanesinde mahkum sıfatıyla
1952 Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı genelge yayımladı. 1952-1953 öğrenim yılından itibaren lise eğitimi 4 yıla çıkarıldı.
1952 Avukat ve İzlanda’nın ilk cumhurbaşkanı Sveinn Björnsson yaşamını yitirdi. (Doğumu: 27 Ocak 1881) Kopenhag Üniversitesi‘nde hukuk okudu.  1920’de Reykjavik’te savcı olarak görev yaptı.  1919’da Ulusal Üst Mahkeme’de savcı olarak görev yaptı. 1912-1920 Reykjavik Kent Konseyi üyesi ve 1918-1920 başkanlığı yaptı. İzlanda’nın 1918’de Danimarka’dan bağımsızlığını kazanmasının ardından 1920-24 ve 1926-40 yılları arasında Danimarka’da bakanlık yaptı. 17 Haziran 1944 tarihinde Cumhuriyet ilan edilen İzlanda’nın ilk Cumhurbaşkanı olarak seçildi.
1958 İstanbul’da 25 kişi komünizm propagandası yaptıkları gerekçesiyle tutuklandı.
1976 Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi (European Convention on the Repatriation of Minors), Resmi Gazete‘nin 25 Ocak 1976 tarihli sayısında yayımlanarak Türkiye bakımından yürürlüğe girdi. Sözleşme, 28 Mayıs 1970 tarihinde Lahey’de düzenlenmiş, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 6 Haziran 1974 tarihinde Strazburg’ta imzalanmış ve Millet Meclisi Adalet ve Dışişleri Komisyonları ile, Cumhuriyet Senatosu Anayasa, Adalet ve Dışişleri Komisyonlarında görüşüldükten sora “Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun” ile 15 Ocak 1976’da kabul edilmişti.
1985 Bakanlar Kurulu, 25 Ocak 1985 tarihli ve 85/9034 numaralı Türk Bayrağı Tüzüğü ile 2893 Sayılı Türk Bayrağı Kanun hükümlerinin nasıl uygulanacağı belirledi. Çıkarılan kanun, 29 Mayıs 1936 tarihinde çıkarılan 2994 sayılı Türk Bayrağı Kanununu yürürlükten kaldırmış ve 22.09.1983 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazetenin 24.09.1983 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmişti.
1988 Türkiye, BM İşkenceyle Mücadele Sözleşmesi‘ni imzaladı. Türkiye’de 25 Ocak 1988’de imzalanan sözleşme, 21 Nisan 1988 tarih ve 3441 sayılı kanunla kabul edilmiş. Sözleşme, (Birleşmiş Milletler İşkence ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Küçültücü Muamele ve Cezaya Karşı Sözleşme), Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda 10 Aralık 1984 tarihli oturumunda 39/46 sayılı kararla kabul edilmiş, ve 26 Haziran 1987 tarihinde yürürlüğe girmişti. 29 Nisan 1988 tarihli resmi gazetede yayınlandı.
1991 Bakanlar Kurulu, Kürtçe konuşma ve şarkı söylemeyi serbest bıraktı.
1996 ABD’de son kez asılarak idam gerçekleştirildi. Cinayet suçlusu Billy Bailey, ABD’nin Delaware eyaletinde asıldı.
2001 ILO 182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi, Uluslararası Çalışma Örgütü-ILO tarafından 17 Haziran 1999 tarihinde kabul edildi. Türkiye tarafından 25 Ocak 2001 tarihli ve 2528 sayılı kanun ile kabul edildi ve 27 Haziran 2001 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2005 San Francisco Belediye Meclisi, kent meydanlarında, parklarda ve şehrin kamuya ait diğer yerlerinde sigara içmeyi yasakladı. Cezanın bedeli 100 dolar olarak açıklandı.
2006 Dünyanın en büyük küreselleşme karşıtı eylemlerinden olan Dünya Sosyal Forumu Venezuela’da başladı.

Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi

İşkencenin Önlenmesine Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi

25 Ocak – Hukuk Takvimi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et