Ana Sayfa » Kavramlar » Ad hoc

Ad hoc

Ad hoc, Roma Hukuku’ndan günümüze intikal etmiş Latince bir kavramdır. Belli bir amaca yönelik, amaca özel, niyete mahsus, geçici anlamlarına gelmekte, bir sorunu çözmek için üretilen geçici bir çözüm yolunu tanımlamak için kullanılmaktadır.

Günümüzde, özel bir amaç için oluşturulan ya da kullanılan komisyon, komite veya mahkemeler Ad Hoc olarak belirtilmektedir. Dönemsel ya da bölgesel bir hukuki sorunu çözmek için kurulan mahkeme, bir projeyi incelemek için kurulan özel bir komite, acil bir ihtiyaç nedeniyle geçici olarak görev yapan bir çalışma grubu bu şekilde sıfatlandırılmaktadır. 

Uluslararası Ceza Mahkemesinin daimi olmaya heyetleri, Birleşmiş Milletler’in  belli sorunlara yönelik olarak kurmuş olduğu geçici araştırma ve soruşturma komisyonları Ad Hoc olarak görev yapmaktadır.

Adhokrasi, kurumsallaşmış bürokratik yapı yerine geçici görevler yapan uzmanlaşmış örgütsel yapıları ifade etmektedir.

Bunu okudunuz mu?

Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku

Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku, savaşan tarafların uyması gereken kuralların uluslararası hukuk ve uluslararası toplum …