Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » 9 Aralık – Hukuk Takvimi

9 Aralık – Hukuk Takvimi

9 Aralık – Hukuk Takvimi
1565
Hukukçu ve Papa IV. Pius yaşamını yitirdi. (Doğumu: 31 Mart 1499)  Pavia Üniversitesi’nde felsefe ve tıp üzerinde tahsil yaptı. Sonra Bologna Üniversitesi‘ne geçti ve burada hukuk ve felsefe okudu. 11 Mayıs 1525’te bu üniversiteden kilise hukuku ve medeni hukuk üzerinde doktora aldı. Bu üniversitedeyken  iyi bir hukuk bilgini olarak isim yapmaya başladı. Papazlık mesleğine girmeyi seçerek 27 Aralık 1527’de Roma’ya geçip orada hem papazlık yapıp hem de Papalık Devleti’nde çalışmaya başladı. Papalık yönetiminde yüksek dereceli bir hukuk görevlisi olan  Prothonotary, olarak görevlendirildi. 1553’de Ragusa Başpiskoposu oldu.  Bologna’da Papalık yardımcı temsilciliğine tayin edildi. Papalık elçisi olarak Almanya ve Macaristan’a gönderildi. 1559 yılından ölümüne kadar papalık görevinde bulundu. Papalık döneminde ortaya çıkan en önemli gelişme Trento Konsili’nin sona erip kapatılmasıdır.
1674
İngiliz hukuku, devlet adamı ve tarihçi Edward Hyde yaşamını yitirdi. (Doğumu: 18 Şubat 1609) Ailesi din adamı olmasını istedi ancak abisinin ölümü üzerine tek varisi oldu ve hukuk okumasına karar verildi. Oxford Üniversitesi’nde hukuk eğitimi gördü. 1634 yılında halktan gelen dilekçelerin işleme konmasından sorumlu oldu. Londra’daki ve Portland’daki tacirler arasındaki anlaşmazlıkları çözmesiyle isminden söz ettirdi. 1640 yılında hem Shaftesbury hem de Wootton Bassett bölgesinden parlamentoya seçildi. 1641 yılında kralın gayriresmî danışmanı oldu. 1660-1667 yılları arasında Oxford Üniversitesi yönetiminde görev aldı. İç savaş ve sonrasındaki dönemdeki tüm suçlular için genel af kapsamındaki Breda anlaşmasının hazırlanmasında bulundu.
1854
Portekizli hukukçu, şairoyun yazarıromancısiyaset adamı Almeida Garrett yaşamını yitirdi. (Doğumu: 4 Şubat 1799) Coimbra Üniversitesi‘nde hukuk öğrenimi gördü. Liberal düşünceleri benimsedi. 1820 olaylarına karıştığı için İngiltere’ye sürgün edildi. 1826’da ülkesine döndüyse de Kral Dom Miguel yeniden tahta çıkınca, bir kez daha yurt dışına kaçtı. Asor adalarında kurulan orduyla Lizbon’un kuşatmasına katıldı. 1851’de milletvekili seçildi. 1852’de Dışişleri bakanlığına atandı. Siyasal yaşamının yanında yazarlık hayatını da devam ettirdi ve birçok eser kaleme aldı.
1905
Fransa’da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.
1946
Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi‘nin ikinci aşaması olan, doktorların duruşmalarıyla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandı.
Nuremberg Mahkeme Salonu
1954
Mısırlı hukukçu, Müslüman Kardeşler teşkilâtının önde gelen lideri Abdülkadir Udeh yaşamını yitirdi. (Doğumu: 1907) Kahire Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Daha sonra savcılık ve hâkimlik yaptı. Kuruluş yıllarından itibaren Müslüman Kardeşler (el-İhvânü’l-müslimîn) teşkilâtında yer aldı. Kral Fâruk tahttan indirildikten sonra yeni Mısır anayasasını hazırlamak üzere kurulan komisyonda üyelik yaptı. Komisyon çalışmaları sırasında hürriyetleri savunan ve anayasanın İslâmî esaslara dayandırılmasını isteyen tavırlarıyla dikkati çekti. Müslüman Kardeşler teşkilâtındaki çalışmalarına daha çok zaman ayırabilmek için 1951’de resmî görevlerinden istifa ederek avukatlığa başladı. 1953 yılında anayasa hazırlamak üzere Libya’ya davet edildi. Kasım 1954’te Abdünnâsır’a karşı girişilen başarısız suikast teşebbüsünden sonra bu suikasta katılmakla itham edilen Abdülkādir Ûdeh, özel bir mahkemede kısa süren bir yargılama sonunda idama mahkûm edildi. 9 Aralık 1954’te Müslüman Kardeşler mensubu diğer beş kişi ile birlikte idam edildi.
1961
Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık’tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan  1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti’ni oluşturdu.
1966
Barbados, Birleşmiş Milletler’e üye oldu.
1971
Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler’e üye oldu.
1971
Amerikalı siyaset bilimci ve diplomat Ralph Johnson Bunche yaşamını yitirdi. (Doğumu: 7 Ağustos 1903) Birleşmiş Milletler’de çeyrek yüzyıla yakın bir süre görevler alan Bunche, 1949’da Filistin’de Arap-İsrail ateşkes görüşmelerini başarıyla yürütmesinden dolayı Nobel Barış Ödülü’ne layık görüldü ve 1950 yılında bu ödülü alan ilk siyahi oldu. BM tarafından desteklenen sayısız barışı koruma operasyonunda önemli bir rol oynadı. 1963 yılında Başkan John F. Kennedy tarafından Başkanlık Özgürlük Madalyası ile ödüllendirildi. Ebony dergisi tarafından  20. yüzyılın ilk yarısının belki de en etkili Afro- Amerikalısı ilan etti.
1981
Tarık Akan, Almanya’da bir konserde Türkiye aleyhine propaganda yaptığı iddiasıyla 6 yıl 8 ay hapis istemiyle, Adalet Ağaoğlu ise “Fikrimin İnce Gülü” romanında devletin askeri kuvvetlerini tahkir ve tezyif ettiği iddiasıyla 1-6 yıl arası hapis istemiyle yargılandı.
1982
Türkiye Gazetesi’nin yayını, Sıkıyönetim Komutanlığınca durduruldu.
1991
MEB ve YÖK tarafından ABD’ye burslu gönderilen araştırma görevlileri ve doktora öğrencilerinin kurdukları İslamcı Türk Öğrencileri Konseyinde EARN ağı üzerinden mesajlaşmalarını haberleştiren Cumhuriyet Gazetesinden 7 kişi 2’şer milyon TL manevi tazminata mahkum edildi.
1994
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Çocuk Hakları Sözleşmesi Uluslararası Çocuk Hakları Sözleşmesi’ni onayladı.
2002
Endonezya Hükümetiyle, Aceh’teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.
2003
31 Ekim 2003 tarihinde Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi kabul edildi. Sözleşme kapsamında 9 Aralık’ın Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü olarak benimsendi. BM sözleşmesi Türkiye’de 24.05.2006 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.
2004
Aile Hekimliği Kanunu, birinci basamak sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi, birey ihtiyaçları doğrultusunda koruyucu sağlık hizmetlerine ağırlık verilmesi, kişisel sağlık kayıtlarının tutulması ve bu hizmetlere eşit erişimin sağlanması amacıyla; 5258 sayılı kanun numarası ile 24.11.2004 tarihinde kabul edildi, Resmi Gazetenin 9 Aralık 2004 tarihli sayısında  yayınlanarak yürürlüğe girdi.
2004
ABD Kongresi’nde bütçe yasasının bir parçası olarak Amerikan vatandaşlarına Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dokunulmazlık vermeyi reddeden ülkelerin mali yardımdan faydalanmamasını öngören karar kabul edildi.
2004
Kanada Anayasa Mahkemesi, eşcinsel evliliklerin anayasaya uygun olduğu kararını verdi.
2011
Türk İdare Dergisi, kamu yönetimi, güvenlik, yönetim bilimleri ve İçişleri Bakanlığı faaliyet alanına giren konuları ele alan makaleler yayınlayan ulusal bir dergi olarak 09 Aralık 2011 tarihli Yayın Kurulu kararıyla kuruldu. Dergi, 2012 yılından itibaren Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yayımlanmaktadır.
Türk İdare Dergisi
2013
Gümrük Müşavirleri Etik Değerleri Beyannamesi; Etik ve İtibar Derneği (TEİD), İstanbul, İzmir, Bursa, Ankara ve Mersin Gümrük Müşavirleri Dernekleri ortak projesi olarak düzenlenip Kamu Görevlileri Etik Kurulu‘na sunulduktan sonra ilan edildi. İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği, 9 Aralık 2013 tarihinde Türk Patent Enstitüsü’ne başvurarak “Gümrük Müşavirleri Etik Değerleri Beyannamesi” logosunu 10.08.2015 tarihinde markalaştırarak marka tescil belgesini aldı.
2017
Birleşmiş Milletler, 1990 yılında Kuveyt’i işgali nedeniyle Irak’a uyguladığı yaptırımları kaldırdı.
2021
CHP lideri Kılıçdaroğlu Urfa’da 276 gündür ‘Adalet Nöbeti’ tutan Emine Şenyaşar’ı adliye önünde ziyaret etti, “Bir evladın, kardeşin olarak ben de davanın takipçisi olacağım” dedi.
2021
Konya’da bir kişinin kiraladığı villaya düzenli olarak köpek getirip götürdüğü ve köpeklere işkence yaptığı iddia edildi. Olay ile ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, 14 köpek barınağa götürüldü.
2021
Mücahit Birinci’ye ait olduğu ileri sürülen cinsel içerikli mesajlar ve otel kayıtlarının sosyal medyada paylaşılmasıyla ilgili olarak 8 polise soruşturma açıldı. Bir polis açığa alındı.
2021
Birleşmiş Milletler, halk, Tigraylar ve hükümet güçleri arasında iç savaşa sahne olan Etiyopya’da depoların yağmalanması sonrası iki kasabada gıda yardımını askıya aldı.
2021
Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, ‘Feminist Akademi’yi kurdu. Akademi ile cinsiyete duyarlı veri üretmek, feminist harekete bilgi ve belge sağlamak, katılımcı demokrasiyi güçlendirmek amaçlanıyor.
2021
Zonguldak’ta kuyuda cesedi bulunan Aydın Zengin’in üç yakınına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

 

9 Aralık – Hukuk Takvimi 

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin