Yeni
Ana Sayfa » Dergiler » Adalet Dergisi

Adalet Dergisi

Adalet Dergisi, Adalet Bakanlığı tarafından 1909 yılında Adliye Ceridesi adıyla yayımlanmaya başlayan, ve 1944 yılından itibaren Adliye Dergisi adıyla yayınına devam edilen, 1946’dan itibaren adı Adalet Dergisi olan bir süreli yayındır.

Derginin adı 1991 yılında Kararlar Dergisi olmuş ve yayınına 1992 yılında son verilmiştir. Dergi, yayın hayatında kaldığı 83 yıl boyunca Adalet Bakanlığının simgesi haline gelmiştir. Kamu kurum ve kuruluşları tarafından çıkarılan en uzun süreli yayınlardan olması yanında Türk hukuk literatürünün zenginleşmesine katkıda bulunmuştur.

Dergi, 31.08.1991 tarihinde yayınına son verilmesine rağmen gerekli görülmesi üzerine aradan 7 yıl geçtikten sonra Ekim-1999 tarihi itibariyle yeniden yayın hayatına devam etmeye başlamıştır. Dörder aylık dönemler halinde çıkarılmakta ve Adalet Bakanlığı teşkilatına Yüksek Yargı Organlarına, Üniversitelerin Hukuk Fakültelerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilmektedir.

Dergide makalelerin yayınlanabilmesi için; dergide yayımlanması istenilen hukuki konulara ilişkin araştırma ve inceleme yazıları ilan edilen ilke ve kurallara uygun olmak zorundadır.

Dergideki tüm makalelerin telif hakkı bakanlık bünyesindeki Yayın İşleri Başkanlığına aittir. Dergiye gönderilecek araştırma ve inceleme yazılarının daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olması gerekmektedir.

Adalet Bakanlığı tarafından çıkarılan dergiye gönderilen yazıların, 22079 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliğinin 9’uncu maddesinde belirtilen şekil ve esas ilkeleri doğrultusunda olması gerekmektedir.

Derginin Elektronik posta adresi:

ab40439@adalet.gov.tr.

Adalet Dergisi Adres ve İletişim

Telefon No: (0312) 573 18 49-Faks No: (0312) 219 71 92
Cevizlidere Mah. Gökkuşağı Cad. 1246/1. Sok. No:5 Balgat-Çankaya/ANKARA

Bunu okudunuz mu?

18 Ocak – Hukuk Takvimi

18 Ocak – Hukuk Takvimi 1689 Montesquieu(Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et