Adli Tıp Bülteni, adli tıp ve diğer adli bilimler alanlarına ilişkin pek çok farklı bilimsel disiplinlerden özgün katkılar yayınlamayı amaçlayan, erişime açık bilimsel bir dergidir. Dergi, Adli Tıp Uzmanları Derneğinin resmi yayın organıdır. Uluslararası danışmanlı olan dergi yılda 3 sayı yayınlamaktadır. Resmi yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi ve İnternet Sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) ile ruhsatlandırılmıştır.

Adli Tıp Uzmanları Derneği 1992 yılında İstanbul’da kurulmuştur.

1992 yılında İstanbul’da adli tıp uzmanları ve asistanları arasında sosyal ve bilimsel dayanışmayı sağlamak, adli tıp alanındaki ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmaları izlemek, konuyla ilgili bilim insanları arasında bilgi ve görgü alışverişini sağlamak amacıyla Adli Tıp Uzmanları Derneği kurulmuştur. ATUD‘un kurulmasının ardından bir bilimsel yayına ihtiyaç duyulmuş, Adli Tıp ve Adli Bilimler alanındaki bilgi birikimi ve deneyiminin paylaşılması, bilimsel çalışmaların yayınlanması amacıyla ATUD tarafından 1996 yılında Prof. Dr. Serpil Salaçin’in editörlüğünde derginin ilk sayısı yayınlanmıştır. Adli Tıp Bülteni, 1997 yılında TÜBİTAK Türk Tıp Dizinine alınmış, 2000 yılında editörlük görevini Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı devralmış, dergi kesintisiz olarak yayınlanmaya devam etmiş ancak dergi ekonomik ve sosyal sıkıntılardan olumsuz etkilenmiş, yayın sürecinde yaşanan gecikmeler derginin 2004 yılında Türk Tıp Dizininden çıkarılmasına sebep olmuştur. Adli Tıp Bülteni’nin yayın hayatına başlamasının 12. yılında Doç. Dr. Nadir Arıcan editörlük görevini devralmıştır. Adli Tıp Bülteninin online ortamda yayınlanması için çalışmalar yapılmış, 2007 yılında dergi kağıt baskının yanı sıra ATUD Web sitesinde yayınlanmaya başlamıştır.

Adli Tıp Bülteni, 2013 yılına gelindiğinde yeni bir ekiple ve Prof. Dr. Halis Dokgöz’ün editörlüğünde kendi internet sayfasında “Açık Dergi Sistemi” ile hem pdf olarak internette, hem de basılı olarak yayınlamaya başlanmış, “Açık Dergi Sistemi” ile kendi internet sitesinde makalelerin gönderilmesinden, hakemlerce incelenmesi ve yayınlanmasına kadar tüm işlemler online olarak yapılabilir hale gelmiş, her makaleye DOI (Digital Object Identifier) numarası verilerek internet üzerinde yayınlanan içeriğe kolay erişimi sağlayan numaralandırma ve erişim sistemi devreye sokulmuş, dergi yeniden TÜBİTAK Türk Tıp Dizini tarafından dizine dahil edilmiştir.

Makale Konuları

Adli Tıp Bülteni tarafından kabul edilen makale türleri, Orijinal Araştırma Makaleleri, Olgu Sunumları, Derleme Makaleler, Editöre Mektuplar ve Editörden bildirimlerden oluşmaktadır. Derginin ilgili olduğu alanlar, Klinik Adli Tıp, Postmortem Adli Tıp, Adli Patoloji ve Histokimya, Adli Toksikoloji ve Zehirlenmeler, Adli Kimya ve Biyokimya, Adli Biyoloji ve Seroloji, Adli Genetik ve DNA İncelemeleri, Adli Antropoloji, Adli Diş Hekimliği, Adli Entomoloji, Adli Psikiyatri,Adli Psikoloji, Adli Radyoloji, Adli Sanat, Adli Balistik, Adli Belge İnceleme, Parmak İzi ve Kimliklendirme, Kan Lekesi Model Analizi, Ateşli Silahlar ve Yaralar, Felaket Kurbanlarının Kimliklendirilmesi, Olay Yeri İncelemesi, Suçlu Profili, Isırık izi analizi, İşkence,  Çocuk İstismarı ve İhmali, Ölüm Araştırmaları, İntihar Davranışları, Kişiler Arası Şiddet, Yaşlı İstismarı, Aile İçi Şiddet, Cinsel Saldırı Suçları, Tıbbi Uygulama Hataları, İnsan Hakları ve Halk Sağlığı İhlalleri, Sağlık Hukuku ile Tıp ve Hukukun etkileştiği her alanlardan oluşmaktadır.

Dergide yayınlanacak yazıların değerlendirmeye alınabilmesi için tüm yazıların Dergiye ait http://www.adlitipbulteni.com adresindeki çevrimiçi sistem aracılığıyla gönderilmesi gerekmektedir. Yazıların Dergide yayınlanmak için uygun olup olmadığına, yayın kurulunun yayın politikasına dayanarak karar verilmektedir. Baş Editör, Dergiye teslim sırasına göre gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde tam olarak yetkili kılınmıştır. Gönderilen yazılara ilk değerlendirmeyi yapmak üzere baş editör tarafından kendisi veya yardımcı editörlerden biri atanmakta, atanan sorumlu editör, yazının okunabilir, eksiksiz, doğru biçimlendirilmiş, özgün, derginin odak ve kapsamı dahilinde, bilimsel bir makale tarzında ve anlaşılır bir dille yazılıp yazılmadığı hususlarında ön değerlendirme gerçekleştirmektedir. Dergi, Crosscheck üyesi olup tüm yazılar özgünlük yönünden Crosscheck aracılığı ile taranmakta, yazı ile ilgili ciddi sorunların tespit edilmesi halinde sorumlu yazar, standart uygulama olarak sorumlu editör tarafından bilgilendirilmektedir.

Adli Tıp Bülteni, açık erişimli bilimsel bir dergidir.

Açık erişim, çalışmaların özgürce halka açılmasının bilginin küresel olarak paylaşımını arttıracağı prensibine dayanarak kullanıcı veya kurumlara ücret ödemeden tüm içeriğin serbest biçimde sunulması demektir. Dergi ve internet sitesinin tüm içeriği Creative Commons Attribution (CC-BY) lisansının şartları ile ruhsatlandırılmıştır. Creative Commons Attribution Lisansı, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve nakletmesine, makaleyi uyarlamasına ve makalenin ticari olarak kullanılmasına imkan tanımaktadır. CC BY lisansı, yazarına uygun şekilde atfedildiği sürece açık erişimli bir makalenin ticari ve ticari olmayan mahiyette kullanılmasına izin vermektedir.Bu durum, Budapeşte açık erişim girişiminin (BOAI) açık erişim tanımı ile uyumludur. Kişiler kendilerini tanıtmadan veya kişisel herhangi bir bilgi girişi yapmadan İnternet sitesinde gezinebilir ve tüm yazıların tam metinlerine erişebilir.

Adli Tıp Bülteni, hak sahipleri olarak yazarların, makalenin kabulünden önce telif hakkı ve etik sözleşmesini imzalayarak dergiye göndermesini talep etmekte, yazarlar, çalışmalarının telif hakkını elinde tutmaya devam etmekte, Adli Tıp Uzmanları Derneğine yayınlama izni vermektedir. Bu sayede hem Dergi makaleyi yayımlama hakkına sahip olmakta hem de söz konusu çalışmanın yazarın kendi özgün çalışması olduğu ve geçerli bir araştırmaya dayandığını beyan etmesi dahil çeşitli hususların doğrulanmasına imkan vermektedir.

Dergi, yazarların makalelerinin açık erişimli bir havuzda kendileri tarafından arşivlenmesine müsaade etmektedir.

Dergide yayınlanan tüm makaleler erişime açık olup online olarak ücretsiz erişilebilmektedir. Halen, Adli Tıp Bülteni yazarlardan herhangi bir yayın değerlendirme veya basım ücreti talep etmemektedir. Bu, Adli Tıp Uzmanları Derneğinin mali desteği sayesinde mümkün olabilmektedir. Derneğin ticari bir geliri mevcut olmayıp yapılan harcamalar üyelerin aidatları ile karşılanmaktadır.

Dergi, mümkün olduğu sürece yayın ücreti almamayı hedeflemekte, yazarların, makale yayınlanmak üzere kabulü halinde DOI kaydı, baskı ve diğer masraflara katkıda bulunmak üzere makul bir ücret ödemeyi kabul etmeleri gerekmektedir.