Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu

Adli Tıp Kurumu’nun ülkemizdeki  kökleri 1839 yılında Sultan II. Mahmut tarafından Galatasaray’da açılan Mekteb-i-Tıbbiyye-i Şahane’de ilk defa Tıbb-ı Kanuni (Adli Tıp) dersleri verilmesine dayanmaktadır.

1857 yılında Sultan Abdülmecid tarafından verilen bir fermanla içinde Tıbb-ı Adli İşleri Encümeni de bulunan “Meclis-i Umur-u Tıbbiyye-i Mülkiye ve Sıhhiyye-i Umumiyye Teşkilatı” kurulmuştur. Bu teşkilat daha sonra 1915 tarihinde kurulan Sıhhiye Nezaretine (Sağlık Bakanlığı) bağlanmıştır. 1917 tarihinde 225 sayılı kanunla bugün Adalet Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Adli Tıp Kurumumuzun temelleri atılmıştır. Adliye Nezareti (Adalet Bakanlığı) Teşkilatı içinde bugünkü anlamda bir kurum olarak Tıbb-ı Adli Müessesesi ve Meclisi kurulmuştur.

Adli Tıp konusu ve kurumu, Cumhuriyet Döneminde önemsenmiş ve çeşitli kanunlarla düzenlenmiştir. 1982‘de 2659 sayılı kanunla büyük ölçüde bugünkü organizasyon yapısına kavuşmuştur.  Adli Tıp Kurumu, 19.02.2003 tarih, 4810 Sayılı Kanun’la değişik, 14.04.1982 tarih ve 2659 sayılı Kanun’la ilgili olarak adalet işlerinde bilirkişilik görevi yapmak, adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı programları ile görev alanına giren konularda diğer adli bilimler alanlarında sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bunlara ilişkin eğitim programları uygulamak üzere Adalet Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 2006 yılında Bahçelievler’deki Başkanlık binasına taşınmış ve faaliyetlerini burada sürdürmeye başlamıştır.

Adalet Bakanlığınca Kuruma bağlı olarak Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları veya şube müdürlükleri kurulabilir. Adli Tıp Kurumu grup başkanlıkları bünyesinde bir veya daha çok adli tıp ihtisas dairesi bulunur.

Adli Tıp Kurumunun görevleri şunlardır:

Mahkemeler ile hakimlikler ve savcılıklar tarafından gönderilen adli tıpla ilgili konularda bilimsel ve teknik görüş bildirmek,

Adli tıp uzmanlığı ve yan dal uzmanlığı eğitimini Tıpta Uzmanlık Tüzüğü çerçevesinde vermek,

Adli tıp ve adli bilimler alanlarında çalışmaları yürütmek üzere seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek, bunlara ilişkineğitim programları uygulamak ve ilgili kurum, kuruluş ve kurulların hazırlayacakları adli tıpla ilgili eğitim programlarının yapılmasına ve yürütülmesine yardımcı olmak,

Adli tıp hizmetlerinin görülmesi sırasında yapılması zorunlu sağlık hizmetlerini vermek.

Adli Tıp Kurumu yapılanması aşağıdaki şekildedir:

 • Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
 • Adli Tıp Başkanlar Kurulu
 • Adli Tıp Genel Kurulu
 • Adli Tıp İhtisas Kurulu
 • Adli Tıp İhtisas Daireleri
 • Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlıkları
 • Adli Tıp Şube Müdürlükleri

Adli Tıp İhtisas Kurulları, Bilirkişilerce, Fizik ve Trafik İhtisas Dairelerinin tıpla ilgili olmayan raporları hariç olmak üzere adli tıp ihtisas dairelerince, Adli tabip veya adli tıp uzmanlarınca verilip de mahkemeler, hakimlikler ve savcılıklar tarafından yeterince kanaat verici nitelikte bulunmayan ve aralarında çelişki olduğu belirlenen raporları inceleyip bilimsel ve teknik görüş bildirirler.

Adli Tıp Kurumunda sekiz ihtisas kurulu bulunur. Aşağıdaki ihtisas kurulları¸ bir başkan ve adli tıp uzmanı iki üye ile;

1.ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

1. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Tıbbi Pataloji
 • İç hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Genel Cerrahi
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda belirtilen hayata karşı suçlar ile diğer ihtisas kurullarının görevine girmeyen işler.

2. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

2. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Radyoloji
 • Göz Hastalıkları
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Kalp ve Damar Cerrahisi
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
 • Nöroloji
 • Ortopedi ve Travmatoloji,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: Vücut dokunulmazlığına karşı suçlar ile işkence ve eziyet suçlarına ilişkin fiiller.

3. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

3. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Ortopedi ve Travmatoloji
 • Genel Cerrahi
 • Nöroloji
 • İç Hastalıkları
 • Göğüs Hastalıkları
 • Kardiyoloji
 • Üroloji
 • Tıbbî Onkoloji
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanından oluşur.

Görevi: Malûliyetler, meslekte kazanma gücü kaybı, beden çalışma gücü kaybı, meslek hastalıkları, hapis cezalarının infazının ertelenmesi, sürekli hastalık, engellilik ve kocama sebepleri ile belirli kişilerin cezalarının hafifletilmesi veya kaldırılmasına ilişkin işlemler.

4. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

4. Adli Tıp İhtisas Kurulu;

 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için üç,
 • Nöroloji için bir uzmandan oluşur.

Görevi: 5237 sayılı Kanunun 31 inci ve 33 üncü maddeleri hariç olmak üzere, ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenler ile akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri kullanan kimselerin alışkanlığı ile ilgili bağımlılık derecesinin belirlenmesine ilişkin işlemler, uyuşturucu madde suçları ile ilgili olarak tedavi ve denetimli serbestlik tedbirlerine ilişkin işler, fiil ehliyetinin tespiti, vesayeti gerektiren hâller, koruma amacıyla özgürlüğün kısıtlanması, tasarruf ehliyetine ilişkin işler, akıl hastalığı nedeniyle evliliğin iptali veya boşanmaya ilişkin işler.

5. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

5. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Farmakoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Analitik Kimya
 • İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları
 • Tıbbi Genetik
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • Halk Sağlığı uzmanından oluşur.

Görevi:Zehirlenmeler ile alerji ve immünolojiye, ilaç kimyasına, alışkanlık yapan diğer maddelere ilişkin işler, nesebin belirlenmesine ilişkin işler, çevreye karşı suçlar ile kamunun sağlığına karşı suçlar, yenilecek ve içilecek şeylere ilişkin işler, uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ile adlî biyoloji ve adlî genetiği ilgilendiren işler.

6. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

6. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Kadın Hastalıkları ve Doğum için bir
 • Radyoloji için bir
 • Üroloji için bir
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki
 • Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları için iki
 • Çocuk Cerrahisi uzmanından oluşur.

Görevi: Yaş küçüklüğü, sağır ve dilsizlik ile çocuk düşürtme, düşürme veya kısırlaştırma, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, genel ahlaka ve aile düzenine karşı suçlar, cinsel iktidar tespiti, fiile karşı kendisini savunup savunamayacağı hususları ile yaş belirlemesi ve cinsiyete ilişkin işler.

7. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

7. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Genel Cerrahi,
 • İç Hastalıkları,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi,
 • Ortopedi ve Travmatoloji,
 • Göz Hastalıkları,
 • Kardiyoloji,
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
 • Tıbbî Onkoloji,
 • Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi,
 • Üroloji,
 • Kalp ve Damar Cerrahisi,
 • Diş Hekimliği,
 • Deri ve Zührevi Hastalıkları uzmanından oluşur.

Görevi: Ölümle sonuçlanmayan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler.

8. ADLİ TIP İHTİSAS KURULU

8. Adli Tıp İhtisas Kurulu birer;

 • Genel Cerrahi,
 • İç Hastalıkları,
 • Kadın Hastalıkları ve Doğum,
 • Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,
 • Anesteziyoloji ve Reanimasyon,
 • Kardiyoloji,
 • Beyin ve Sinir Cerrahisi,
 • Acil Tıp,
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji uzmanından oluşur.

Görevi: Ölümle sonuçlanan tıbbî uygulama hatalarına ilişkin işler, hakkında bilimsel ve teknik görüşlerini bildirmek.


Adres:  
Yenibosna Çobançeşme Mah.Sanayi Cad. Kımız Sok.No:1 Bahçelievler/İSTANBUL 34196

Telefon:  +90 (212) 454 15 00
Faks:  +90 (212) 454 15 82
E-Posta:  atk@adalet.gov.tr
Web Adresi:  www.atk.gov.tr

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et