Yeni
Ana Sayfa » Güncel » Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuran adaylar açıklandı

Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuran adaylar açıklandı

Anayasa Mahkemesi Adayları açıklandı 

Türkiye Barolar Birliği kontenjanından Anayasa Mahkemesi Üyesi olmak için başvuran 32 aday açıklandı. Mahkemeye atanacak üyenin kadın hukukçu olması gerektiği yönünde yoğun bir kamuoyu baskısı bulunuyor.  AYM’de, başkan, başkan vekilleri ve mahkeme üyesi olarak çalışan 12 yargıç arasında hiçbir kadın üye görev yapmıyor. Anayasa Mahkemesi Adayları arasında daha önce Venedik Komisyonunda görev alan Öykü Didem Aydın dikkat çekici bir isim olarak öne çıktı.

Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı’nın 31 Ocak 2022 tarihinde, yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle, paralel baro olarak nitelenen ve hukuk dünyasında kabul görmeyen yeni barolar dahil olmak üzere toplam 83 baro başkanı, TBMM’nin seçimine sunmak üzere serbest avukatlar arasından, gizli oylamayla üç aday belirleyecek ve AYM’nin yeni üyesi bir avukat olacak.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası‘nın 146. maddesine göre, Akıncı’nın yerine baro başkanları 45 yaşını doldurmuş olan serbest avukatlar arasından üç aday gösterecek. TBMM’de yapılacak oylamada bu üç isimden bir kişi AYM üyeliğine seçilecek.

Anayasa Mahkemesine adaylık başvurusunda bulunan ve Türkiye Barolar Birliği tarafından açıklanan avukatların listesi şu şekilde:

ANAYASA MAHKEMESİ ÜYELİĞİ ADAY ADAYLIĞI
BAŞVURU LİSTESİ
(2022)

Adı Soyadı

Barosu

 

1 Av. Sema AKSOY

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
2 Av. Mustafa ALADAĞ

Konya

ÖZGEÇMİŞ
3 Av.Samir ALTUNKAYNAK

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
4 Av. Cihan AYDIN

Diyarbakır

ÖZGEÇMİŞ
5 Av. Öykü Didem AYDIN

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
6 Av. Şakir BALCI

Manisa

ÖZGEÇMİŞ
7 Av. Aslıhan BARIŞ

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
8 Av. Zülal ERDOĞAN BİLAL

Diyarbakır

ÖZGEÇMİŞ
9 Av. Hasan DEMİR

Adıyaman

ÖZGEÇMİŞ
10 Av. Seyfettin DİKMEN

Karabük

ÖZGEÇMİŞ
11 Av. Baykal DOĞAN

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
12 Av. Miyami EKİN

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
13 Av. Rıdvan ERDOĞAN

Karabük

ÖZGEÇMİŞ
14 Av. Suna SOYDAŞ FIRAT

Bursa

ÖZGEÇMİŞ
15 Av. Talat GÖĞEBAKAN

Erzurum

ÖZGEÇMİŞ
16 Av. Ali Rıza GÜDER

Tunceli

ÖZGEÇMİŞ
17 Av. Fikret HAKGÜDEN

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
18 Av. Onur KARADAĞ

İstanbul

ÖZGEÇMİŞ
19 Av. Ferhat KARATAŞ

Şanlıurfa

ÖZGEÇMİŞ
20 Av. Ahmet Hilmi OCAK

Diyarbakır

ÖZGEÇMİŞ
21 Av. Serdar Mete ÖZGÜRÜN

Manisa

ÖZGEÇMİŞ
22 Av. Ali Yaşar ÖZKAN

İstanbul

ÖZGEÇMİŞ
23 Av. Mehmet Zahit SÖYLEMEZ

Muş

ÖZGEÇMİŞ
24 Av. Ayşegül ŞENARSLAN

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
25 Av. Sabiha TEKİN

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
26 Av. Süreyya TURAN

İstanbul

ÖZGEÇMİŞ
27 Av. Cumhur UZUN

Muğla

ÖZGEÇMİŞ
28 Av. Kenan YAŞAR

Çorum

ÖZGEÇMİŞ
29 Av. Ünal YAVUZ

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
30 Av. Aynur Tuncel YAZGAN

İstanbul

ÖZGEÇMİŞ
31 Av. Banu KURTYAY YENER

Ankara

ÖZGEÇMİŞ
32 Av. Bilgin YEŞİLBOĞAZ

Mersin

ÖZGEÇMİŞ

 

Anayasa’nın ilgili hükmü şu şekilde:

“MADDE 146- (Değişik: 12/9/2010-5982/16 md.) (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Anayasa Mahkemesi onbeş üyeden kurulur. Türkiye Büyük Millet Meclisi; iki üyeyi Sayıştay Genel Kurulunun kendi başkan ve üyeleri arasından, her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden, bir üyeyi ise baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday içinden yapacağı gizli oylamayla seçer. Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılacak bu seçimde, her boş üyelik için ilk oylamada üye tam sayısının üçte iki ve ikinci oylamada üye tam sayısının salt çoğunluğu aranır. İkinci oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oy alan iki aday için üçüncü oylama yapılır; üçüncü oylamada en fazla oy alan aday üye seçilmiş olur. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Cumhurbaşkanı; üç üyeyi Yargıtay, iki üyeyi Danıştay genel kurullarınca kendi başkan ve üyeleri arasından her boş yer için gösterecekleri üçer aday içinden; en az ikisi hukukçu olmak üzere üç üyeyi Yükseköğretim Kurulunun kendi üyesi olmayan yükseköğretim kurumlarının hukuk, iktisat ve siyasal bilimler dallarında görev yapan öğretim üyeleri arasından göstereceği üçer aday içinden; dört üyeyi üst kademe yöneticileri, serbest avukatlar, birinci sınıf hâkim ve savcılar ile en az beş yıl raportörlük yapmış Anayasa Mahkemesi raportörleri arasından seçer. (Değişik: 16/4/2017-6771/16 md.) Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay genel kurulları ile Yükseköğretim Kurulundan Anayasa Mahkemesi üyeliğine aday göstermek için yapılacak seçimlerde, her boş üyelik için, en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır. Baro başkanlarının serbest avukatlar arasından gösterecekleri üç aday için yapılacak seçimde en fazla oy alan üç kişi aday gösterilmiş sayılır.60 Anayasa Mahkemesine üye seçilebilmek için, kırkbeş yaşın doldurulmuş olması kaydıyla; yükseköğretim kurumları öğretim üyelerinin profesör veya doçent unvanını kazanmış, avukatların en az yirmi yıl fiilen avukatlık yapmış, üst kademe yöneticilerinin yükseköğrenim görmüş ve en az yirmi yıl kamu hizmetinde fiilen çalışmış, birinci sınıf hâkim ve savcıların adaylık dahil en az yirmi yıl çalışmış olması şarttır. Anayasa Mahkemesi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tam sayısının salt çoğunluğu ile dört yıl için bir Başkan ve iki başkanvekili seçilir. Süresi bitenler yeniden seçilebilirler. Anayasa Mahkemesi üyeleri aslî görevleri dışında resmî veya özel hiçbir görev alamazlar.”

Konu ile ilgili olarak alınan TBB Başkanlık Divan Kararı şu şekilde açıklandı:

Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanı gündemindeki konuları görüşmek üzere yukarıda belirtilen günde toplandı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 146. ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6.maddesi hükmüuyarınca Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde uygulanacak  işlem ve duyurulara ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu’nun 11 Aralık 2021 günlü 2021/2187 sayılı kararıyla verdiği yetkiye dayanılarak;

Seçimin aşağıdaki temel kurallar ve takvime göre yapılmasına;

1-) Baro Başkanlarının seçeceği Anayasa Mahkemesi üye adaylığı seçim takvimi başlangıç tarihinin 16 Aralık 2021 tarihi olarak kabul edilmesine, seçime ilişkin takvimin kesintisiz olarak uygulanması gerektiğinden resmi tatil günlerinin de takvim açısından normal çalışma günleri gibi değerlendirilmesine;

2-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerle ilgili tüm ilanların www.barobirlik.org.tr internet adresindeki Türkiye Barolar Birliğinin WEB sitesinde ilan edilmesine, Baro Başkanlıklarının bu duyuruyu levhasına kayıtlı tüm avukatların görebilmesi için bölgesi içindeki adliyelerdeki tüm avukat odaları ilan tahtalarında ve varsa baronun web sayfasında ilan etmelerine;

3-) Seçim için uygulanacak takvimde son günü belirtilen sürelerin, aksine bir açıklama yoksa, sürenin saat 17.00 de sona ereceğine,

4-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde yapılacak başvuru dilekçesine 6216 sayılı Anayasa Mahkemesi’nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun’un 6.maddesinde öngörülen şartlara haiz olduğunu  ve başvuru sahibinin barodaki sicil dosyasına göre fiili avukatlık yaptığı süreleri gösteren belge, fotoğraf ve özgeçmiş belgesi eklenmesinin gerekli olduğuna;

5-) Adaylık başvurularının Türkiye Barolar Birliği gelen evrak servisine alındı belgesi karşılığı teslim edilmek suretiyle kabulüne;

6-) Adaylık başvurularının 20 Aralık 2021 günü başlatılarak 30 Aralık 2021 günü saat 17.00 de sona erdirilmesine;

7-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde oy kullanacak baro başkanları seçmen listelerinin 03 Ocak 2022 günü saat 18.00’de ilan edilmesine;

😎 Seçmen listesine yapılacak itirazların 04 Ocak 2022 günü saat 17:00 de sona ermesine;

9-) Seçmen listelerine yapılacak itirazların 04 Ocak 2022 günü saat 19.00 da TBB Başkanlık Divanınca incelenerek seçmen listelerinin kesinleştirilmesine ve ilan edilmesi ile kesinleşen seçmen listesinin sandık seçmen listesi olarak kabulüne;

10-) Aday başvuru ve eki belgelerinin incelenmesi sonucu şartları adaylık için uygun olanlara ilişkin kesin aday listesinin, soyad alfabe sırasına göre oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesine ve özgeçmişlerinin Türkiye Barolar Birliği Web sitesinde 05 Ocak 2022 günü ilan edilmesine,

11-) Adayların soyad alfabe sırasına göre liste halinde düzenlenecek olan ve isimler karşısında oy kullanma tercihini belirtecek boş kutucuk bulunan oy pusulalarının 06 Ocak  2022 tarihinde bastırılmasına;

12-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak Seçimin 15 Ocak 2022 günü saat 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Ankara’da, Türkiye Barolar Birliği, Av.Özdemir ÖZOK Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonunda yapılmasına;

13-) Seçim için görevlendirilen sandık kurulu başkanına 100 adet işbu kararın 11.maddesindeki özelliklere göre düzenlenmiş oy pusulası, basılı sayım ve döküm cetveli, seçim torbası, yeteri kadar tutanak kağıdı, oy verme kabini, sandık seçmen listesi, oy verme sandığı ile sandık kurulunca oy pusulası, oy zarflarının ve sandık kurulu tutanaklarının mühürlenmesi işlemlerinin yapılmasına,

14-) Seçim için bir adet sandık kurulmasına, seçim sandık kurulunun bir başkan, bir başkan yardımcısı ve üç asil, iki yedek üyeden oluşturulmasına, sandık kurulu asil ve yedeklerinin 04 Ocak 2022  günü Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanınca belirlenerek görevlendirilmelerine, sandık kurulunda oy kullanımı sırasında sürekli bir boşalma olması halinde boşalan kişinin yerinin yedek üyelerle doldurulmasına, başkan ve başkan vekilinden her ikisinin de boşalması halinde en yaşlı üyenin sandık kurul başkanlığı görevini yürütmesine;

15-) Seçim sandık kurulunca seçmenlere verilecek oy pusulalarının arkasının ve oy pusulasının konulacağı zarfın sandık kurulu başkanınca Türkiye Barolar Birliği mühürü ile mühürlenmesine mühürü olmayan zarf ve oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;

16-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı için yapılacak seçimlerde oy kullanımının oy pusulalarındaki adayın adı soyadı yanında yer alan boş kutucuğun (X) işaretlenmesi suretiyle bir aday için kullanılmasına, bir adaydan fazla işaretlenmiş oy pusulalarının geçersiz sayılmasına;

17-) Oy sayımı sonucunda adayların aldıkları oy sayısına göre sıralanmasının yapılmasına ve en çok oy alandan başlanmak üzere Anayasa Mahkemesi üye adayı seçilmiş olanların bu sıraya göre tespit edilmesine, adayların aldıkları oylarda eşitlik olması halinde eşitlik bozulana kadar oylamanın tekrarlanmasına, sıralamada ilk üç sırayı almış olan adayların Anayasa Mahkemesi üye adayı olarak seçilmiş olacaklarına;

18-) Seçim sandık kurulu tarafından seçim sonuçlarını gösteren tutanağın seçim mahallinde oy sayım işlemleri ve tutanağın tutulması ve sandık kurulu üyelerince imzalanmasını takiben ilan edilmesine, bu tutanakta seçimin türü, sandık seçmen listesinde kayıtlı seçmen sayısı, geçerli oy sayısı, geçersiz oy sayısı ve adayların aldığı oy sayılarının rakamla yazılmak suretiyle yer almasına,

19-) Hesaba katılan, katılmayan oy pusulaları, sayım döküm cetvelleri ve seçimle ilgili diğer her türlü evrakın sandık kuruluna verilen torba içine konulup torbanın ağzı kapatılıp sandık kumlunca imzalanıp mühürlenmek suretiyle Türkiye Barolar Birliği Başkanlığına teslim edilerek Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca bir yıl süreyle saklanmasına,

20-) Anayasa Mahkemesi üye adaylığı seçim sonuçlarına itirazların 24 saat içinde Türkiye Barolar Birliği Başkanlık Divanına yapılmasına, yapılacak itirazların Başkanlık Divanı tarafından derhal karara bağlanmasına,

21-) Seçim sonucu Anayasa Mahkemesi üye adaylığına seçilen üç avukatın bilgilerinin Türkiye Barolar Birliği Başkanlığınca 18 Ocak 2022 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bildirilmesine;

İşbu kararın ilan niteliğinde olmak üzere Türkiye Barolar Birliği web sayfasında yayınlanmasına;

Oybirliği ile karar verildi.

Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
Başkan

 

Av. Sibel SUİÇMEZ
Başkan Yardımcısı

 

Av. Gürkan ALTUN
Başkan Yardımcısı

 

Av.Veli KÜÇÜK
Genel Sekreter
Av. Gökhan BOZKURT
Sayman

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin