Ana Sayfa » Hukukbook » Ankara Barosu
Avukat Ramiz Erinç Sağkan

Ankara Barosu

Ankara Barosu Türkiye’nin üye sayısı itibarıyla İstanbul Barosu‘ndan sonra ikinci büyük barosudur. Cumhuriyetin kuruluşundan önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulmuş olan ilk barolardandır. Başkanı Ramiz  Erinç Sağkan’dır.

Ankara Barosu Tarihçesi

Türkiye’de ilk baro, 1870 tarihinde kurulan İstanbul Barosu Cemiyeti adı ile kurulan ve 33 avukattan oluşan İstanbul Barosu‘dur.  Baroya kayıtlı avukatlardan sadece beş avukat Osmanlı vatandaşı olup, diğerleri yabancı uyruklu kişilerdir.

1876 yılında çıkarılan “Mehakimi Nizamiye Dava Vekilleri Hakkında Nizamname” avukatlık mesleğine giriş, disiplin, ihraç ve benzeri kuralları düzenlemenin yanı sıra, ilk kez meslek örgütünün kurulmasını da öngörmüştür. Yasa düzeyindeki bu düzenlemenin 30 – 40. maddeleri arasında Dava Vekilleri Cemiyeti ele alınmaktadır. Bu maddelerde, Dava Vekilleri Cemiyetinin Suret-i Teşkil ve Vezaifi bölüm başlığı ile cemiyetin oluşumunu, yönetim kurulunu, disiplin kurulunu ve diğer konuları geniş bir biçimde düzenlemektedir.

İlk Osmanlı Barosu olan İstanbul Barosu, 62 avukatın bir araya gelmesiyle 05.04.1878 tarihinde  resmi olarak kurulmuştur. Bu tarihten sonra ülkemizin değişik yerlerinde dernek statüsü ile barolar oluşmuştur. Ankara’da bu anlamda bir baro kurulmuştur. Dernek statüsündeki bu oluşumun kuruluş tarihi, kurucuları, ve süreç içinde görev alanlar net olarak bilinmemektedir.

Ankara Barosunca yayımlanan “Albümlerde, “Önceki Başkanlarımız bölümlerinde 1924’den önceki mesleki teşekkülden söz edilmekte ve başkanın “Salih SIRRI” olduğu belirtilmektedir. Burada başkanlık döneminin başlangıcı, 1920 olarak belirtilmiştir. Baro arşivindeki eski kayıtlarda Baro mührünün üzerinde “1923” tarihi okunmaktadır. Buradan da baronun 1924’ten önce faaliyetini sürdürdüğü ortaya çıkmaktadır.

1924 yılında yürürlüğe konulan 460 Sayılı Muhamat Yasasının 3. maddesi bir yerde avukatlık yapanların sayısının 10’a ulaşması halinde aralarında bir topluluk oluşturmalarını zorunlu tutmakta ve bu oluşuma da “Baro” denileceğini vurgulamaktadır. Bu madde, baro oluşan yerlerde baroya kayıt olmadan avukatlık yapılamayacağını da belirtmektedir. Muhamat Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra Ankara Barosu’nun 14 Temmuz 1924 tarihinde yasaya göre oluşumu tamamlayarak kurulduğu saptamıştır.

ANKARA BAROSU BAŞKANLARI

Av. Salih SIRRI
1878 – 1936

Av. İ.Rauf AYAŞLI
1924 – 1932
1935 – 1939

Av. Mustafa K. OLGUN
1932 – 1934

Av. Cemal H. GÖRKMEN
1934 – 1935

Av. Hayrullah ÖZBUDUN
1939 – 1945

Av. Emin H. ERGÜN
1945 – 1946

Av. Saim DORA
1946 – 1956

Av. Asım RUACAN
1956 – 1958

Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
1958 – 1960
1964 – 1966

Av. Muhittin KILIÇ
1960 – 1961

Av. Mehmet NOMER
1961 – 1964

Av. Oktay ÇUBUKGİL
1966 – 1968

Av. Rahmi MAĞAT
1968 – 1970

Av. Atila SAV
1970-1971

Av. Kemal SARI İBRAHİMOĞLU 1971-1972

Av. Yekta Güngör ÖZDEN
1972-1974

Av. Nejat OĞUZ 1974-1976

Av. Teoman EVREN
1976-1978

Av. Sabahattin ARDIÇOĞLU
1978-1980

Av. Önder SAV 1984-1985

Av. Mahir Can ILICAK
1985-1988

Av.Dr.Erzan Erzurumluoğlu
1988-1990

Av.Özdemir ÖZOK
1990-1992

Av.Erdal MERDOL 1992-1994

Av.Tuncay ALEMDAROĞLU 1994-1996

Av.Ünsal
TOKER
1996-1998

Av.Hakkı SÜHA OKAY
1998-2000

Av.Sadık ERDOĞAN 2000-2002

Av.Semih GÜNER
2002-2004

Av. Sema AKSOY
2013- 2014

Av. Hakan CANDURAN
2014- …
1920 – 1924
Av. Salih SIRRI Baronun kuruluşundan önce Ankara’daki meslek teşekkülü Başkanıdır.
1924 – 1932 / 1935 – 1939
3 Nisan 1924 tarih ve 460 sayılı muhamat kanunu ile kurulan Ankara Barosu’nun ilk Başkanı
1932 – 1934
Av. Mustafa Kemal OLGUN
1934 – 1935
Av. Cemal Hazım GÖRKMEN
1938 İDARE MECLİSİ 
Reis : Av. İbrahim Rauf AYAŞLI
İkinci Başkan : Av. Hayrullah ÖZBUDUN
Umumi Katip : Av. Emin Halim ERGUN
Umumi Muhasip : Av. Hüseyin Fevzi HAKMAN
Aza : Av. Hilmi SÖZERİ
Aza : Av. Aziz Tahsin BERKAND
Aza : Av. Arif Hikmet ANDAÇ
Aza : Av. Recai TÜZMEN
Aza : Av. Abdurrahim TAŞPINAR
1939 İDARE MECLİSİ 
Reis : Av. Hayrullah ÖZBUDUN
İkinci Başkan : Av. Cafer Tayyal TİGEL
Umumi Katip : Av. M.Aziz BARIKAN
Umumi Muhasip : Av. Hüseyin Fevzi HAKMAN
Aza : Av. Abdurrahim TAŞPINAR
Aza : Av. Saim DORA
Aza : Av. Osman Şevki ÇİÇEKDAĞ
Aza : Av. Zühtü Hilmi VELİBEŞE
Aza : Av. İbrahim Kemal ORAN
1940 İDARE MECLİSİ 
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi Hakman
Umumi Katip : Av. Hasan Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Recai Tüzmen
Aza : Av. Saim Dora
Aza : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
Aza : Av. Zühtü Hilmi Velibeşe
Aza : Av. Emin Halim Ergun
Aza : Av. Asım Ruacan
 
1941 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Emin Halim Ergun
Umumi Katip : Av. Hasan Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Recai Tüzmen
Aza : Av. Saffet Nezihi
Aza : Av. Asım Ruacan
Aza : Av. Selami Savran
Aza : Av. M. Aziz Barıkan
Aza : Av. Nejad Sav
Aza : Av. Kadri Mesut Evren
Aza : Av. Hakkı Löker
1942 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi Hakman
Umumi Katip : Av. M. Aziz Barikan
Muhasip : Av. İrfan Erdem
Aza : Av. Saffet Nezihi
Aza : Av. Selmai Savran
Aza : Av. Nejat Sav
Aza : Av. Kadri Mesut Evren
Aza : Av. Vasfi Şensözen
Aza : Av. Zühtü Hilmi Velibeşe
Aza : Av. Galip Menteşe
1943 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi Hakman
Umumi Katip : Av. Abdürrahim Taşpınar
Muhasip : Av. Recai Tüzmen
Aza : Av. İrfan Erdem
Aza : Av. Vasfi Şensözen
Aza : Av. Muammer Baykal
Aza : Av. Galip Menteşe
Aza : Av. İbrahim Kemal Oran
Aza : Av. Asım Ruacan
Aza : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
1944 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah ÖZBUDUN
Reis Vekili : Av. Hüseyin Fevzi HAKMAN
Umumi Kâtip : Av. Hasan Fehmi YAĞCI
Muhasip : Av. Meliha Görkmen
Âzâ : Av. Emin Halim Ergun
Âzâ : Av. Saffet Nezihi
Âzâ : Av. Saim Akand
Âzâ : Av. Elvan Kök
Âzâ : Av. Muammer Baykal
Âzâ : Av. Rasih Yeğengil
Âzâ : Av. Nejad Sav
1945 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Hayrullah Özbudun
Reis Vekili : Av. Hüseyin Avni Korkmaz
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Meliha Görkmen
Üye : Av. Emin Halim Ergun
Üye : Av. Saffet Nezihi
Üye : Av. Saim Hüseyin Akand
Üye : Av. E. Hadi Kök
Üye : Av. Nejad Sav
Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Rasih Yeğengil
1946 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Emin Halim Ergun
Reis Vekili : Av. Saim Dora
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. İ. Kemal Oran
Üye : Av. Meliha Görkmen
>Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Kazım Ergür
Üye : Av. M. Ali Okhan
Üye : Av. Fuat Börekçi
Üye : Av. Ali Zühtü Akyol
Üye : Av. Lütfü Sav
1947 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
>Reis Vekili : Av. Abdürrahim Taşpınar
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. İ. Kemal Oran
Üye : Av. Ali Zühtü Akyol
Üye : Av. Fehmi Yağcı
Üye : Av. Fuat Börekçi
Üye : Av. M. Ali Okhan
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
Üye : Av. Atıf Benderlioğlu
1948 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Abdürrahim Taşpınar
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Yağcı
Muhasip : Av. Atıf Benderlioğlu
Üye : Av. M. Remzi Güner
Üye : Av. Osman Şevki Çiçekdağ
Üye : Av. Yusuf Korman
Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Burhan Arat
Üye : Av. Selahattin Koç
1949 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Asım Ruacan
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. Kemal Büke
Üye : Av. Muammer Baykal
Üye : Av. Burhan Arat
Üye : Av. Selahattin Koç
Üye : Av. S. Hüseyin Akad
Üye : Av. Tevfik Şenocak
Üye : Av. Lütfü Sav
Üye : Av. Semsettin Erdinç
1950 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Asım Ruacan
Umumi Kâtip : Av. Galip Menteşe
Muhasip : Av. M. Celal Bulut
Üye : Av. S. Hüseyin Akand
Üye : Av. Lütfü Sav
Üye : Av. Tevfik Şenocak
Üye : Av. A. Taşpınar
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Emin Abdullah Özerol
Üye : Av. Faik Tüzün
1951 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Abdurrahim Taşpınar
Umumi Kâtip : Av. Faik Tüzün
Muhasip : Av. Şükrü Bıçakçı
Üye : Av. Mazlum Kayalar
Üye : Av. Suat Berk
Üye : Av. Vahab Hazar
Üye : Av. Fahri Halil Örs
Üye : Av. Kemal Tamer
Üye : Av. Bedii Dinçman
Üye : Av. Celal Bulut
1952 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Lütfü Sav
Umumi Kâtip : Av. Kemal Tamer
Muhasip : Av. Şükrü Bıçakçı
Üye : Av. Naşit Kızılay
Üye : Av. Kadri Tümer
Üye : Av. Fahri Halil Örs
Üye : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Üye : Av. Süleyman Köymen
Üye : Av. Bedii Dinçman
Üye : Av. Muhittin Kılıç
1953 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Nejad Sav
Umum Katip : Av. Muhittin Kılıç
Muhasip : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Aza : Av. Mazlum Kayalar
Aza : Av. Muammer Baykal
Aza : Av. Kadri Tümer
Aza : Av. Faik Tüzün
Aza : Av. Sahir Kurutluoğlu
Aza . Av. Süleyman Köymen
Aza : Av. Suat Zühtü Özalp
1954 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. Nejad Sav
Umumi Katip : Av. Faik Tüzün
Muhasip : Av. Rahmi Magat
Aza : Av. Kemal Tamer
Aza : Av. Celal Bulut
Aza : Av. Muammer Baykal
Aza : Av. Mazlum Kayalar
Aza : Av. Nuri Kışlalı
Aza : Av. S. Kurutluoğlu
Aza : Av. Mehmet Nomer
1955 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. M. Aziz Barikan
Umumi Katip : Av. Mehmet Nomer
Muhasip : Av. Rahmi Magat
Aza : Av. Nuri Kışlalı
Aza : Av. Feridun Söğütlügil
Aza : Av. Kemal Tamer
Aza : Av. Celal Bulut
Aza : Av. Muhittin Kılıç
Aza : Av. Feyzi Çığırgan
Aza : Av. Semin F. Kızılkaya
1956 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saim Dora
Reis Vekili : Av. M. Aziz Barikan
Umumi Katip : Av. Muhittin Kılıç
Muhasip : Av. Semin F. Kızılkaya
Aza : Av. Kazım Ergür
Aza : Av. Feridun Söğütlügil
Aza : Av. Talat Lalik
Aza : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Aza : Av. Abdi Kutay
Aza : Av. Feyzi Çığırgan
Aza : Av. Metin Sürmeli
 

1957 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Asım Ruacan
Reis Vekili : Av. Nuri Hacıhabiboğlu
Umum Katip : Av. Naci Gencer
Muhasip : Av. A. Metin Sürmeli
Aza : Av. Kazım Ergür
Aza : Av. Talat Lalik
Aza : Av. Abdi Kutay
Aza : Av. Nurettin Benlioğlu
Aza : Av. Sabahattin Bilge
Aza : Av. Yavuz Feyzioğlu
Aza : Av. Ziya Eştaş
1958 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Asım Ruacan
Reis Vekili : Av. Sabahattin Bilge
Umum Katip : Av. Semin Kızılkaya
Muhasip : Av. Nurettin Benlioğlu
Aza : Av. Naci Gencer
Aza : Av. Münif Dursun
Aza : Av. Yavuz Feyzioğlu
Aza : Av. Ziya Estaş
Aza : Av. Nejat Bakırcı
Aza : Av. Atila Sav
Aza : Av. M. Fethi Olcay
1959 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Muhittin Kılıç
Reis Vekili : Av. Mehmet Nomer
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Özçelik
Muhasip : Av. Osman N. Kalecik
Aza : Av. Sevinç Fikir
Aza : Av. Turan Tamer
Aza : Av. Şükran Akgün
Aza : Av. Feridun Mordağ
Aza : Av. Orhan Tanaçan
Aza : Av. Hıfzı User
Aza : Av. Suphi Artuk
1960 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Saffet N. Bölükbaşı
Reis Vekili : Av. Muhittin Kılıç
Umumi Katip : Av. Hüsnü Çakıt
Muhasip : Av. Rahmi Mağat
Aza : Av. Sevinç Fikir
Aza : Av. Mehmet Nomer
Aza : Av. A. Metin Sürmeli
Aza : Av. Bekir S. Batman
Aza : Av. Şükran Akgün
Aza : Av. Yılmaz Tüzer
Aza : Av. Fehmi Özçelik
1961 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Muhittin Kılıç
Reis Vekili : Av. Mehmet Nomer
Umumi Kâtip : Av. Fehmi Özçelik
Muhasip : Av. O. Nuri Kalecik
Aza : Av. Sevinç Düşünsel
Aza : Av. Turan Tamar
Aza : Av. Şükran Akgün
Aza : Av. Feridun Mordağ
Aza : Av. Orhan Tanaçan
Aza : Av. İsmail Hakkı Yücel
Aza : Av. Suphi Artuk
1962 İDARE MECLİSİ
Reis : Av. Mehmet Nomer
Reis Vekili : Av. Sabahattin Bilge
Umumi Katip : Av. Rahmi Mağat
Muhasip : Av. Osman N. Kalecik
Aza : Av. Osman Söhmen
Aza : Av. Turan Tamar
Aza : Av. Oktay Çubukgil
Aza : Av. Feridun Mordağ
Aza : Av. Orhan Tanaçan
Aza : Av. Güler Berkin
Aza : Av. Suphi Artuk
1963 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Mehmet Nomer
Başkan Vekili : Av. Sabahattin Bilge
Genel Sekreter : Av. Rahmi Magat
Sayman : Av. Osman Söhmen
Üye : Av. Suat Zühtü Özalp
Üye : Av. Necdet Fikir
Üye : Av. Oktay Çubukgil
Üye : Av. Yılmaz Tüzer
Üye : Av. Ercüment Beyhan
Üye : Av. Güler Berkin
Üye : Av. Adil Yalın
1964 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Mehmet Nomer
Başkan Vekili : Av. Suat Zühtü Özalp
Genel Sekreter : Av. Yılmaz Tüzer
Sayman : Av. Mehdi Gündüz
Üye : Av. Atila Sav
Üye : Av. Şükran Akgün
Üye : Av. Ercüment Beyhan
Üye : Av. Namık Kemal Eğilmez
Üye : Av. Adil Yalın
Üye : Av. Fehmi Özçelik
Üye : Av. Abdülkadir Bayazıt
1965 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Saffet N. Bölükbaşı
Başkan Vekili : Av. Şükran Akgün
Genel Sekreter : Av. Ziya Eştaş
Sayman : Av. Osman Söhmen
Üye : Av. Oktay Çubukgil
Üye : Av. Erdoğan Bigat
Üye : Av. Atila Sav
Üye : Av. Kemal Köksalan
Üye : Av. Fehmi Özçelik
Üye : Av. Abdülkadir Bayazıt
Üye : Av. Erdoğan Ünver
1966-1967 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Oktay ÇUBUKGİL
Başkan Yardımcısı : Av. Kamil AKINCI
Genel Sekreter : Av. Fehmi LİMONCUOĞLU
Sayman : Av. İsmail ÖZERSİN
Üye : Av. Bekir Sıtkı BATMAN
Üye : Av. Yılmaz TÜZER
Üye : Av. Güler BERKİN
Üye : Av. Adil YALIN
Üye : Av. Yekta Güngör ÖZDEN
Üye : Av. Özbey İMAMOGLU
Üye : Av. Sayra ARASLI
1967-1968 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Oktay ÇUBUKGİL
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi LİMONCUOĞLU
Genel Sekreter : Av. A.Kadir BAYAZIT
Sayman : Av. Özbey İMAMOGLU
Üye : Av. Orhan BALKAŞ
Üye : Av. Bekir Sıtkı BATMAN
Üye : Av. Ahmet ÖZYILMAZ
Üye : Av. Adil YALIN
Üye : Av. Necla KAPANLI
Üye : Av. Sayra ARASLI
Üye : Av. Kamil ÇÖRTOGLU
1968-1970 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Rahmi MAĞAT
Başkan Yardımcısı : Av. A.Kadir BAYAZIT
Genel Sekreter : Av. Ahmet ÖZYILMAZ
Sayman : Av. Halil MÜLKÜS
Üye : Av. Orhan BALKAŞ
Üye : Av. Sevim TUNÇ
Üye : Av. Gültekin MÜFTÜOĞLU
Üye : Av. Mahir Can ILICAK
Üye : Av. Kamil ÇÖRTOĞLU
Üye : Av. Önder SAV
Üye : Av. Güngör PASİNLİ
1970 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Rahmi MAĞAT
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi ÖZÇELIK
Genel Sekreter : Av. Önder SAV
Sayman : Av. Gültekin ÖZDENER
Üye : Av. Nejat OĞUZ
Üye : Av. Sevim TUNÇ
Üye : Av. Ali ÇİTOĞLU
Üye : Av. Kaya SUNAY
Üye : Av. Mahir Can ILICAK
Üye : Av. Gültekin MÜFTÜOĞLU
Üye : Av. Halil MÜLKÜS
1970-1971 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Atila SAV
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi ÖZÇELİK
Genel Sekreter : Av. İlhan KUTAY
Sayman : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye : Av. Nejat OĞUZ
Üye : Av. Ali ÇİTOĞLU
Üye : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye : Av. Gültekin ÖZDENER
Üye : Av. Kaya SUNAY
Üye : Av. Yüksel TÜRE
Üye : Av. Turan ASLAN
1971-1972 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Kemal SARIİBRAHİMOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Fehmi ÖZÇELİK
Genel Sekreter : Av. İlhan KUTAY
Sayman : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye : Av. Nejat OĞUZ
Üye : Av. Ali ÇİTOĞLU
Üye : Av. Gültekin ÖZDENER
Üye : Av. Kaya SUNAY
Üye : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye : Av. Yüksel TÜRE
Üye : Av. Turan ASLAN
1972-1973 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Kemal SARIİBRAHİMOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. İlhan KUTAY
Genel Sekreter : Av. Halil MÜLKÜS
Sayman : Av. Cemil YORGANCIOĞLU
Üye : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye : Av. Yüksel TÜRE
Üye : Av. Cemal ÇINAR
Üye : Av. Turan ASLAN
Üye : Av. Yüksel BABÜR
Üye : Av. Ruhi ALTINÖRS
1973-1974 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Yekta Güngör ÖZDEN
Başkan Yardımcısı : Av. Cemil YORGANCIOĞLU
Genel Sekreter : Av. Yüksel BABÜR
Sayman : Av. Teoman EVREN
Üye : Av. Ayhan ÖREN
Üye : Av. Fazilet SEZER
Üye : Av. Halil MÜLKÜS
Üye : Av. Bilgin YAZICIOĞLU
Üye : Av. Cemal ÇINAR
Üye : Av. Ruhi ALTINÖRS
Üye : Av. İlhan ERDAL
1974-1975 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Nejat OĞUZ
Başkan Yardımcısı : Av. Zeki SAATÇİOĞLU
Genel Sekreter : Av. Naci Işık MOROVA
Sayman : Av. Doğan BALKANLI
Üye : Av. Gülsen ELİÇEVİK
Üye : Av. Attila ELMAS
Üye : Av. Vedat KARADELİ
Üye : Av. Yıldıray ATAKAN
Üye : Av. H.Kudret SOYER
Üye : Av. Bedirhan ÖZALP
Üye : Av. Fehmi KOÇ
1975-1976 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Nejat OĞUZ
Başkan Yardımcısı : Av. Bedirhan ÖZALP
Genel Sekreter : Av. H.Kudret SOYER
Sayman : Av. Nurettin ONUR
Üye : Av. Suphi ARTUK
Üye : Av. Gülsen ELİÇEVİK
Üye : Av. Yüksel BABUR
Üye : Av. Yıldıray ATAKAN
Üye : Av. Taner TUĞCU
Üye : Av. Şükrü SALKAYA
Üye : Av. Nevzat HELVACI
1977 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Teoman EVREN
Başkan Yardımcısı : Av. Taner TUĞCU
Genel Sekreter : Av. Atilla KAN
Sayman : Av. Tayyar SELÇUK
Üye : Av. Suphi ARTUK
Üye : Av. Yüksel BABÜR
Üye : Av. Şükrü SALKAYA
Üye : Av. Selçuk ÖMERBAŞ
Üye : Av. Ayşe ARISOY
Üye : Av. Savaş KÖKER
Üye : Av. Sezer KAYAŞ
1978 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Teoman EVREN
Başkan Yardımcısı : Av. Savaş KÖKER
Genel Sekreter : Av. Aydın GÜREL
Sayman : Av. Mesut ERDEM
Üye : Av. Ahmet CENAN
Üye : Av. Tayyar SELÇUK
Üye : Av. Selçuk ÖMERBAŞ
Üye : Av. Önder AKER
Üye : Av. Tanju UYGUR
Üye : Av. Atilla KAN
Üye : Av. Ayşe ARISOY
1979 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Sabahattin ARDIÇOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Özdemir ÖZOK
Genel Sekreter : Av. Semih GÜNER
Sayman : Av. Erol DURUKAN
Üye : Av. Ahmet CENAN
Üye : Av. Turan ASLAN
Üye : Av. Sabite GÜRMAN
Üye : Av. Önder AKER
Üye : Av. Mesut ERDEM
Üye : Av. Tanju UYGUR
Üye : Av. Aydın GÜREL
1980 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Sabahattin ARDIÇOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Turan ASLAN
Genel Sekreter : Av. Abdurrahman VURAL
Sayman : Av. Akın ATAKSOY
Üye : Av. Sabite GÜRMAN
Üye : Av. Özdemir ÖZOK
Üye : Av. Erol DURUKAN
Üye : Av. Adnan KURTULUŞ
Üye : Av. Mehmet Ali ÇOBANER
Üye : Av. Semih GÜNER
Üye : Av. Murat ASLAN
1981 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Muammer AKSOY
Başkan Yardımcısı : Av. Adnan KURTULUŞ
Genel Sekreter : Av. H.Avni FERAH
Sayman : Av. Erkin KAYA
Üye : Av. Abdurrahman VURAL
Üye : Av. Akın ATAKSOY
Üye : Av. Mehmet Ali ÇOBANER
Üye : Av. Sadık ERDOĞAN
Üye : Av. Murat ASLAN
Üye : Av. Sadık DİKMEN
Üye : Av. Ş.Şahap İNCE
1982-1984 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Muammer AKSOY
Başkan Yardımcısı : Av. Sadık ERDOĞAN
Genel Sekreter : Av. Reşat YALIN
Sayman : Av. S.Erdal GÜNGÖR
Üye : Av. H.Avni FERAH
Üye : Av. İsmet CANTÜRK
Üye : Av. Zeki GÖZÜBÜYÜK
Üye : Av. Erkin KAYA
Üye : Av. Sadık DİKMEN
Üye : Av. Ş.Şahap İNCE
Üye : Av. Berat SANCAR
1984-1985 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Önder SAV
Başkan Yardımcısı : Av. Tanju KORKMAZ
Genel Sekreter : Av. Reşat YALIN
Sayman : Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
Üye : Av. İsmail İNAN
Üye : Av. Arda ŞAYLAN
Üye : Av. Mahmut BAYRAM
Üye : Av. Özgül ÖNDER
Üye : Av. Soner KOCABEY
Üye : Av. V. Ahsen COŞAR
Üye : Av. Talay ŞENOL
1985-1988 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Mahir Can ILICAK
Başkan Yardımcısı : Av. Ş.Şahap İNCE
Genel Sekreter : Av. Kenan BABAYİĞİT
Sayman : Av. Zeki TAVŞANCIL
Üye : Av. Nesrin ÇEÇEN
Üye : Av. H.Haluk ÜNSAL
Üye : Av. Fatma BAYRAKTAROĞLU
Üye : Av. Ünsal TOKER
Üye : Av. M.Emin VAROL
Üye : Av. H.Suha OKAY
Üye : Av. Raif ÇAKIR
1988-1990 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Dr.Erzan ERZURUMLUOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Hakkı Suha OKAY
Genel Sekreter : Av. Adalet ÇEBİ
Sayman : Av. Reşat KADAYIFÇILAR
Üye : Av. Muhsin EREN
Üye : Av. Kemal HAKİMOĞLU
Üye : Av. Hülya ÜLKÜMEN
Üye : Av. Mehdi BEKTAŞ
Üye : Av. Yusuf ALATAŞ
Üye : Av. Raif ÇAKIR
Üye : Av. K.Tacar ÇAĞLAR
1990-1992 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Özdemir ÖZOK
Başkan Yardımcısı : Av. Talay ŞENOL
Genel Sekreter : Av. K.Tacar ÇAĞLAR
Sayman : Av. Ali SARIGÜL
Üye : Av. Emel MAVİOĞLU
Üye : Av. Umur DİCLELİ
Üye : Av. Sezai KİPER
Üye : Av. Osman UŞŞAKLI
Üye : Av. Uğur UZER
Üye : Av. Faruk SARIASLAN
Üye : Av. Fazıl GÜLEKEN
 
 

1992-1994 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Erdal MERDOL
Başkan Yardımcısı : Av. Sezai KİPER
Genel Sekreter : Av. Sami KAHRAMAN
Sayman : Av. Fevzi YILMAZ
Üye : Av. Ünal DİNÇ
Üye : Av. Celil KAYIKET
Üye : Av. Atilla KARADUMAN
Üye : Av. Kemali BEYAZIT
Üye : Av. Handan GÜRAYDIN
Üye : Av. Kemal AKKURT
Üye : Av. Emel BOYACIOĞLU
1994-1996 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Metin YAYCIOĞLU
Genel Sekreter : Av. Kemal AKKURT
Sayman : Av. Hasan TECİM
Üye : Av. Vahap BOZKURT
Üye : Av. Şahin MENGÜ
Üye : Av. Çetin Doğan ÇİMEN
Üye : Av. Nuran İNAN
Üye : Av. M.Müfit ÇINGIR
Üye : Av. H.Munise DAYI
Üye : Av. Sevgi KILIÇKAPLAN
1996-1998 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Ünsal TOKER
Başkan Yardımcısı : Av. Yaşar ÇATAK
Genel Sekreter : Av. Erkan YÜCEL
Sayman : Av. Serruh KALELİ
Üye : Av. Selçuk ULUSOY
Üye : Av. Yasemin KIRMACIOĞLU
Üye : Av. M.Bülent  AKÇAMETE
Üye : Av. Zihni TOPDAĞI
Üye : Av. M. Hadimi  YAKUPOĞLU
Üye : Av. Oğuz  BÜYÜKTANIR
Üye : Av. İ.Metin YILDIZHAN
1998-2000 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Hakkı Suha OKAY
Başkan Yardımcısı : Av. Erkin KAYA
Genel Sekreter : Av. Ahmet Z. ÇÖRTOĞLU
Sayman : Av. Mustafa HALICI
Üye : Av. İsmail ATAK
Üye : Av. Salih AKGÜL
Üye : Av. İsmail DİKER
Üye : Av. Sanem SOYTAŞ
Üye : Av. Aytekin ERÇOBAN
Üye : Av. Fevzi ÇAMLI
Üye : Av. Gönül DEMİRCAN
2000-2002 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Sadık ERDOĞAN
Başkan Yardımcısı : Av. Uğur UZER
Genel Sekreter : Av. Ömer ÇİFTÇİ
Sayman : Av. Egemen TOMAK
Üye : Av. Mehmet CENGİZ
Üye : Av. Hayrettin KENT
Üye : Av. M. Hakan ÇINAR
Üye : Av. İ. Cumhur BOZKURT
Üye : Av. Samiye EYÜBOĞLU
Üye : Av. Emine ERGÜL
Üye : Av. Taner ÜNLÜ
2002-2004 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Semih GÜNER
Başkan Yardımcısı : Av. Basri BİLECEN
Genel Sekreter : Av. Hakan CANDURAN
Sayman : Av. Ümit BULUT
Üye : Av. Muazzez İLTER
Üye : Av. Hande BERKTİN – 05.11.2003’de istifa etti, yerine yedek listeden en çok oya sahip Av.Hüseyin Yüksel BİÇEN geldi.
Üye : Av. Mehmet Ş.ERDOĞAN
Üye : Av. Mehmet A.TOKER
Üye : Av. Süleyman ÇETİN
Üye : Av. Fikret AYDIN
Üye : Av. Nebile KISA
2004-2006 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Vedat Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı : Av. Zafer GÜNAL
Genel Sekreter : Av. K.Tacar ÇAĞLAR- 05.01.2006
tarihinde istifa etti,
yerine yedek listeden en çok oyu alan
Av.Mehmet ERŞAHİN geldi.
Ayrıca kalan süre için Genel Sekreterliğe
yönetim kurulu üyesi
Av.Senay Ertem seçildi.
Sayman : Av. Sitare SAĞSEN
Üye : Av. Senay ERTEM
Üye : Av. Fahrettin KAYHAN
Üye : Av. Hürriyet SÜMER
Üye : Av. Kadir Faruk BİLKAY
Üye : Av. Hatice KAYNAK
Üye : Av. Aynur ÖZKAN
Üye : Av. Reşit DURUKAN
2006-2008 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Vedat Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı : Av. Hasan ÜREL
Genel Sekreter : Av. Genel Sekreter Oya PEKGÖZ- 25.10.2007 tarihinde istifa etti, yerine yedek listeden en çok oyu alan Av. Mehmet ERŞAHİN geldi. Ayrıca kalan süre için Genel Sekreterliğe yönetim kurulu üyesi Av. Hava ORHON seçildi.
Sayman : Av. İhsan YEŞİLYURT
Üye : Av. Mahmut KARATEKİN
Üye : Av. Serhad ZENGİNPEDÜK
Üye : Av. Hüseyin ÇOLAK
Üye : Av. Murat ŞAHISTAN
Üye : Av. Hava ORHON
Üye : Av. Emre İNCULA
Üye : Av. Mustafa BÜYÜKAVCIOĞLU
2008-2010 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Vedat Ahsen COŞAR
Başkan Yardımcısı : Av. Salih AKGÜL
Genel Sekreter : Av. Hava ORHON Genel Sekreterlikten istifa etti, yerine 11.11.2009 tarihinde yönetim kurulu üyesi Av. Barış Ozan VURAL Genel Sekreter seçildi.
Sayman : Av. Oğuzhan BUHUR
Üye : Av. Oğuz AKÇAY
Üye : Av. Hava ORHON
Üye : Av. Makbule ÖZER ARPAĞ
Üye : Av. Şevki Gürel YÜCEER
Üye : Av. Özgür ERALP
Üye : Av. Serhat Sinan KOCAOĞLU
Üye : Av. Onur TATAR
2010-2012 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Metin FEYZİOĞLU
Başkan Yardımcısı : Av. Hakan CANDURAN
Genel Sekreter : Av. Sema AKSOY
Sayman : Av. Mine BAŞ
Üye : Av. Erol Yılmaz ARAS
Üye : Av. Hilal AKDENİZ
Üye : Av. Tuba Berrak ÜNAL
Üye : Av. Özgün ŞİMŞEK
Üye : Av. Aşkın DEMİR
Üye : Av. Orhan ŞİMŞEK
Üye : Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
2012-2014 YÖNETİM KURULU
Başkan

Başkan

: Av. Sema AKSOY

:Av. Metin FEYZİOĞLU (16 Ekim 2012 – 26 Mayıs 2013)

Başkan Yardımcısı

Başkan Yardımcısı

: Av. Orhan ŞİMŞEK

:Av. Sema AKSOY (16 Ekim 2012 – 26 Mayıs 2013)

Genel Sekreter

Genel Sekreter

: Av. Gökhan CANDOĞAN

:Av. Orhan ŞİMŞEK (16 Ekim 2012 – 10 Temmuz 2013)

Sayman

Sayman

: Av. Sema GÜLEÇ UÇAKHAN

:Av. Hilal AKDENİZ (16 Ekim 2012 – 18 Aralık 2013)

Üye : Av. Erol Yılmaz ARAS
Üye : Av. Hakan BEZGİNLİ (18 Aralık 2013)
Üye : Av. Hatice KORKMAZ
Üye : Av. İbrahim LÖKLÜOĞLU (18 Aralık 2013)
Üye : Av. Hüseyin MEHAN (18 Aralık 2013)
Üye : Av. Sami Saygın YAZICIOĞLU
Üye : Av. Beyza Elif CABBAR (10 Temmuz 2013)
Üye : Av. Metin İlkay ÇİMEN (09 Aralık 2012 – 18 Aralık 2013)
Üye : Av. Özgün ŞİMŞEK (09 Aralık 2012 – 18 Aralık 2013)
2014-2016 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Hakan CANDURAN
Başkan Yardımcısı : Av. M. Emin Seçkin ARIKAN
Genel Sekreter : Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
Sayman : Av. Mahmut KARATEKİN
Üye : Av. Mesut SÖNMEZ
Üye : Av. Cemalettin GÜRLER
Üye : Av. Ahmet Erdem EKMEKÇİ
Üye : Av. Nihan EKEN
Üye : Av. Gülfer EMİR KÜÇÜK
Üye : Av. Demir AKAN
Üye : Av. Saliye Ayşegül DOĞAN SIRMAGÜL
2016-2018 YÖNETİM KURULU
Başkan : Av. Hakan CANDURAN
Başkan Yardımcısı : Av. Ramiz Erinç SAĞKAN
Genel Sekreter : Av. Aşkın DEMİR
Sayman : Av. Evrim DOST
Üye : Av. Hamit BAYKARA
Üye : Av. Ayşe KÖSEYENER
Üye : Av. Kemal KORANEL
Üye : Av. Şırahbil Emre ACER
Üye : Av. Özgür ÖKMEN
Üye : Av. Birgül TAVŞAN KAYIRAN
Üye : Av. Çağrı Ayhan ŞENEL

 

1969 – 1970 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Feyzi ÇIĞIRGAN
Üye             : Av. Hilmi ÖZARPAT
Üye             : Av. Emin GÜROL
1970 – 1971 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Feyzi ÇIĞIRGAN
Üye             : Av. Hilmi ÖZARPAT
Üye             : Av. Emin GÜROL
1971- 1972 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Saffet Nezihi BÖLÜKBAŞI
Üye             : Av. Hilmi ÖZARPAT
Üye             : Av. Feyzi ÇIĞIRGAN
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Emin GÜROL
1972 – 1973 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Kamil AKINCI
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Necdet ÜSTÜNEL
Üye             : Av. Bekir EKİNCİ
Üye             : Av. Osman SÖHMEN
1973 – 1974 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Kamil AKINCI
Üye             : Av. Osman SÖHMEN
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Necdet ÜSTÜNEL
Üye             : Av. Bekir EKİNCİ
1974 – 1975 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Kamil AKINCI
Üye             : Av. Osman SÖHMEN
Üye             : Av. İlhami GÜVEN
Üye             : Av. Necdet ÜSTÜNEL
Üye             : Av. Bekir EKİNCİ
1975 – 1976 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Halil MÜLKÜS
Üye             : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye             : Av. Hasan KAYIKET
Üye             : Av. Cahit ÖNSOY
Üye             : Av. Ruhi ALTINÖRS
1976 – 1977 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Halil MÜLKÜS
Üye             : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye             : Av. Cahit ÖNSOY
Üye             : Av. Ruhi ALTINÖRS
Üye             : Av. Metin PERKİT
1978 – 1981 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan         : Av. Özbey İMAMOĞLU
Üye             : Av. Adil YALIN
Üye             : Av. Yılmaz GÖRPELİOĞLU
Üye             : Av. Cemal ÇINAR
Üye             : Av. Ruhi ALTINÖRS
1981- 1984 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan         : Av. Salih YURDAKUL
Üye             : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Taner TUĞCU
Üye             : Av. Şahin KIRAÇ
Üye             : Av. Cahit TANSU
1984- 1987 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan         : Av. Cemal ÇINAR
Üye             : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Abdurrahman VURAL
Üye             : Av. Aydın GÜREL
Üye             : Av. Gürer SÖNMEZ
1988- 1990 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan         : Av. Zafer MERZİFONLUOĞLU
Üye             : Av. Akın ATAKSOY
Üye             : Av. Soner KOCABEY
Üye             : Av. Talay ŞENOL
Üye             : Av. Şenal SARIHAN
1990- 1992 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Umur TAMUR
Üye             : Av. Erol DURUKAN
Üye             : Av. Rıza Nurettin SELÇUK
Üye             : Av. Erkan YÜCEL
1992- 1994 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Attila ELMAS
Üye             : Av. Tanju UYGUR
Üye             : Av. Erol DURUKAN
Üye             : Av. Erkan YÜCEL
Üye             : Av. Ender DEDEAĞAÇ
1994- 1996 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Erkan YÜCEL
Üye             : Av. Tülay YILMAZ
Üye             : Av. Bülent ACAR
Üye             : Av. İskender OĞUZ
Üye             : Av. Ali Rıza ÖZDİL
1996- 1998 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. İskender OĞUZ
Üye             : Av. İsmail BALCI
Üye             : Av. M.Akif GÜLERSOY
Üye             : Av. Cahit TANSU
Üye             : Av. Daham KELEŞ
1998 – 2000 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. İsmail BALCI
Üye             : Av. Uğur UZER
Üye             : Av. İsmail METİN
Üye             : Av. Yıldız KÖKER
Üye             : Av. Maviye ÇİFTÇİ GÖKÇE
2000 – 2002 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. H.Kaya KÖSEOĞLU
Üye             : Av. Hasan DÜLGEROĞLU
Üye             : Av. Abidin ŞAHİN
Üye             : Av. Hamit BAYKARA
Üye             : Av. Kemal ERGÜN
2002 – 2004 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Abidin ŞAHİN
Üye             : Av. Fevzi ÇAMLI
Üye             : Av. Cumhur TUTYOL
Üye             : Av. Bahattin CENGİZ
Üye             : Av. Hürriyet SÜMER
2004 – 2006 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Av. İlker PEKSEZER
Üye             : Av. Av. Bahattin YAVUZ
Üye             : Av. Av. O.Haluk GÜRSOY
Üye             : Av. Av. Ender GİRAY
Üye             : Av. Av. Cevat BALTA
2006 – 2008 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Av. Cevat BALTA
Üye             : Av. Av. Mehmet Emin YEŞİL
Üye             : Av. Av. Halil Vehip GÜNEŞOL
Üye             : Av. Av. Berat SANCAR
Üye             : Av. Av. Selahattin EMRE
2008 – 2010 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Mine SAVER (30.10.2008 – 09.04.2010)
Üye             : Av. Osman TATLIDİL 09.04.2009 – ………..)
Üye             : Av. Mahmure Suna KORKMAZ
Üye             : Av. Mustafa Erkan TAN
Üye             : Av. Abdurrahman BAL
2010 – 2012 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Uğur UZER
Üye             : Av. Basri BİLECEN
Üye             : Av. Seval YILDIRIM
Üye             : Av. Nebile KISA
Üye             : Av. Simay TEZCAN
2012 – 2014 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Ender GİRAY
Üye             : Av. Ünsal AKTAŞ
Üye             : Av. Osman Fırat TURAN
Üye             : Av. Şule MUTLU (16 Ekim 2012 – 23 Haziran 2014)
Üye             : Av. Ali GÖYMEN
Üye             : Av. Cemal YILDIZ
2014 – 2016 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Tuba Berrak ÜNAL
Üye             : Av. Serap KALE ÖCAL
Üye             : Av. Zekiye AVCI
Üye             : Av. Çağrı ERYILMAZ
Üye             : Av. Tunç ÖZDEMİR
2016 – 2018 DÖNEMİ DİSİPLİN KURULU: 
Başkan       : Av. Ömer ÇİFTÇİ
Üye             : Av. Mehmet Kaya BATI
Üye             : Av. Güngör TANRIVERDİ
Üye             : Av. Mehmet KAYA
Üye             : Av. Selçuk Çağrı GÖKSU
1969 – 1970 
Av. N.Kemal EĞİLMEZ – Av. Hasan KAYIKET – Av. Ruhi ALTINÖRS
1971 – 1972 
Av. N.Kemal EĞİLMEZ – Av. Hasan KAYIKET – Av. Ahmet Galip ORHUN
1972 – 1973 
Av. Sıtkı VURAL – Av. Metin PERKİT – Av. Şahin KUTLUĞ
1973 – 1974 
Av. Metin PERKİT – Av. Şahin KUTLUĞ – Av. Sıtkı VURAL
1974 – 1975 
Av. Hüseyin Avni FERAH – Av. Taner TUĞCU – Av. Sıtkı VURAL
1975 – 1976 
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ – Av. S.Çetin DOLANAY – Av. Yusuf Ziya TÜRKER
1976 – 1977 
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ – Av. Mecdi DALDAL – Av. M.Emin DEĞER
1977 – 1978 
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ – Av. Meral CEBE – Av. Ali Nazmi DOĞAN
1978 – 1979 
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ – Av. A.Esat YILMAZ – Av. Meral ARIKAN
1979 – 1980 
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ – Av. Yusuf ÖZDEMİR – Av. Baha ERKEN
1978 – 1980 
Av. Namık Kemal EĞİLMEZ – Av. Meral ARIKAN – Av. Esat YILMAZ
1980 – 1981 
Av. Mahmut BAYRAM – Av. Yüksel ÖZDEMİR – Av. Cahit TANSU
1981 – 1982 
Av. İsmail İNAN – Av. Ali ERÇOBAN – Av. Mahmut BAYRAM
1983 – 1985 
Av. Ergun ÖZTAN – Av. M.Emin VAROL – Av. Hakkı Suha OKAY
1985 – 1988 
Av. Yılmaz ONAY – Av. M.Kerem BARIM – Av. Mehmet ÖZŞUCA
1988 – 1990 
Av. Uğur UZER – Av. Celil KAYIKET – Av. Kazım BAYRAKTAR
1990 – 1992 
Av. Fevzi YILMAZ – Av. H.Ünsal BİLDİRGEN – Av. Hüseyin SORGUCU
1992 – 1994 
Av. Zeki ERDOĞAN – Av. Sevil KENGERLİ – Av. Biricik MUMCUOĞLU
1994 – 1996 
Av. Ali KAYA – Av. Oğuz BÜYÜKTANIR – Av. Serhat ZENGİNPEDÜK
1996 – 1998 
Av. Ahmet KAVAK – Av. Sanem ÇIPA – Av. Egemen TOMAK
1998 – 2000 
Av. Nurdan ATAMAN – Av. Ümit BULUT – Av. Hamit BAYKARA
2000 – 2002 
Av. Fikret AYDIN – Av. Mesut SÖNMEZ – Av. Zekiye KARACA BOZ
2002 – 2004 
Av. Hacı Ali BULUT – Av. Önder ÖZSOY – Av. Ayşe KÖSEYENER
2004 – 2006
Av. Mahmut KARATEKİN – Av. Dursun DEMİRCİ – Av. Sariye PEHLİVANLI AKMAN
2006 – 2008
Av.Gülser ERKOÇ – Av.Uğur Erhan DİNÇER – Av.Şevki Gürel YÜCEER
2008 – 2010
Av.Şamil DEMİR – Av.Muhittin Ertuğrul ERTÜRK – Av.Sönmez AHİ
2010 – 2012
Av.Zülfikar DURAK – Av.Ersin SOYBAŞ – Av.Doğan EROL
2012 – 2014
Av.Onur BAYRAKTAR – Av.Aslı TATLIDİL YUMUŞAK – Av.Nehir Miray BEDÜK
2014 – 2016
Av. Hediye Gökçe BAYKAL – Av. Önder AĞDEDE – Av. Çağrı Ayhan ŞENEL
12 ARALIK 1971’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av. Faruk EREM
2-    Av.Rahmi MAĞAT
3-    Av.Mehmet NOMER
4-    Av.Erdoğan BİĞAT
5-    Av.Kemal SARIİBRAHİMOĞLU
6-    Av.Sabahattin BİLGE
7-    Av.Fehmi ÖZÇELİK
8-    Av.Ayhan EROL
16 ARALIK 1973’DE YAPILAN GENEL KURUL
1-    Av.Faruk EREM
2-    Av.Yekta Güngör ÖZDEN
3-    Av.Erdoğan BİGAT
4-    Av.Atila SAV
5-    Av.Rahmi MAĞAT
6-    Av.Ercüment BEYHAN
7-    Av.Sevim TUNÇ
8-    Av.İlhan KUTAY
9-    Av.Güler BERKİN
10-  Av.Ayhan EROL
11-  Av.İsmail ÖZERSİN
20 ARALIK 1975’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Nejat OĞUZ
2-    Av.Faruk EREM
3-    Av.Rahmi MAĞAT
4-    Av.Kamil AKINCI
5-    Av.Solmaz GİRAY
6-    Av.İlhami GÜVEN
7-    Av.Erdoğan BİGAT
8-    Av.Sebahattin BİLGE
9-    Av.Fehmi ÖZÇELİK
10-  Av.İlhan KUTAY
11-  Av.Sevim TUNÇ
18 ARALIK 1977’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Faruk EREM
2-    Av.Uğur ALACAKAPTAN
3-    Av.Teoman EVREN
4-    Av.Atila SAV
5-    Av.Nejat OĞUZ
6-    Av.Kamil AKINCI
7-    Av.Halit ÇELENK
8-    Av.M.Emin DEĞER
9-    Av.Niyazi AĞIRNASLI
10-  Av.İlhami GÜVEN
11-  Av.Ahmet TAHTAKILIÇ
12-  Av.İlhan KUTAY
22 ARALIK 1979’DA YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.Nejat OĞUZ
3-    Av.Teoman EVREN
4-    Av.İlhami GÜVEN
5-    Av.Mahir Can ILICAK
6-    Av.Atila ELMAS
7-    Av.Özbey İMAMOĞLU
8-    Av.Ümit TEOMAN
9-    Av.Sabahattin ARDIÇOĞLU
10-  Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
11-  Av.Galip ORHON
12-  Av.Yaşar KARAYALÇIN
13-  Av.Bilgin YAZICIOĞLU
20 ARALIK 1981’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.İlhami GÜVEN
3-    Av.Nejat OĞUZ
4-    Av.Naci Işık MOROVA
5-    Av.Teoman EVREN
6-    Av.Vedat KARADELİ
7-    Av.Mahir Can ILICAK
8-    Av.Ayhan EROL
9-    Av.Cemal ÇINAR
10-  Av.Turan ASLAN
11-  Av.Muammer AKSOY
12-  Av.Özbey İMAMOĞLU
13-  Av.Önder SAV
ARALIK 1983’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.Mahir Can ILICAK
3-    Av.Teoman EVREN
4-    Av.Muammer AKSOY
5-    Av.Özbey İMAMOĞLU
6-    Av.Önder SAV
7-    Av.Turan ASLAN
8-    Av.Ayhan EROL
9-    Av.Zeki SAATÇİOĞLU
10-  Av.Naci Işık MOROVA
11-  Av.Vedat KARADELİ
12-  Av.Tayyar SELÇUK
13-  Av.Kemal KARIİBRAHİMOĞLU
22 ARALIK 1985’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Atila SAV
2-    Av.Teoman EVREN
3-    Av.Önder SAV
4-    Av.Mahir Can ILICAK
5-    Av.Halit ÇELENK
6-    Av.Bekir EKİNCİ
7-    Av.Turan ASLAN
8-    Av.Naci Işık MOROVA
9-    Av.Özbey İMAMOĞLU
10-  Av.Ayhan EROL
11-  Av.Hüseyin Avni FERAH
12-  Av.Tayyar SELÇUK
13-  Av.Nevzat HELVACI
14-  Av.M.Erşen SANSAL
23 EKİM 1988’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-     Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
2-    Av.Mahir Can ILICAK
3-    Av.Hüseyin Avni FERAH
4-    Av.Naci Işık MOROVA
5-    Av.Özbey İMAMOĞLU
6-    Av.Ayhan EROL
7-    Av.Tanju KORKMAZ
8-    Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
9-    Av.Erşen SANSAL
10-  Av.Nevzat HELVACI
11-  Av.Özdemir ÖZOK
12-  Av.Atila SAV
13-  Av.Teoman EVREN
14-  Av.Halit ÇELENK
15-  Av.Önder SAV
14 EKİM 1990’DA YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Mahir Can ILICAK
3-    Av.Halit ÇELENK
4-    Av.Erzar ERZURUMLUOĞLU
5-    Av.Özdemir ÖZOK
6-    Av.Naci Işık MOROVA
7-    Av.Teoman EVREN
8-    Av.Hüseyin Avni FERAH
9-    Av.Önder SAV
10-  Av.Ünsal TOKER
11-  Av.Arda ŞAYLAN
12-  Av.Fatma BAYRAKTAROĞLU
13-  Av.Atila SAV
14-  Av.Ayhan EROL
15-  Av.Kemal AKALIN
16-  Av.Şevket Şahap İNCE
25 EKİM 1992’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Hakkı Suha OKAY
3-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
4-    Av.Özdemir ÖZOK
5-    Av.Şevket Şahap İNCE
6-    Av.Ünsal BİLDİRGEN
7-    Av.Mahmut Emin VAROL
8-    Av.Mahir Can ILICAK
9-    Av.Önder SAV
10-  Av.Mahmut BAYRAM
11-  Av.Hüseyin Avni FERAH
12-  Av.Teoman EVREN
13-  Av.Atila SAV
14-  Av.Türkan ÖZTEKİN
15-  Av.Ahmet İYİMAYA
16-  Av.Atila GÖKTÜRK
17-  Av.Fatma BAYRAKTAROĞLU
18-  Av.Ayhan EROL
23 EKİM 1994’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
3-    Av.Mahir Can ILICAK
4-    Av.Önder SAV
5-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
6-    Av.Özdemir ÖZOK
7-    Av.Atila ELMAS
8-    Av.Sadık ERDOĞAN
9-    Av.Hüseyin Avni FERAH
10-  Av.Hakkı Suha OKAY
11-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
12-  Av.Umur DİCLELİ
13-  Av.Fevzi COŞKUN
14-  Av.Atilla GÖKTÜRK
15-  Av.Akın ATAKSOY
16-  Av.İnci Sevil AKYÜZ
17-  Av.Ayhan EROL
18-  Av.Ekrem YILDIZ
20 EKİM 1996’DA YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Eralp ÖZGEN
2-    Av.Ünsal TOKER
3-    Av.Sadık ERDOĞAN
4-    Av.Mahir Can ILICAK
5-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
6-    Av.Önder SAV
7-    Av.Hakkı Suha OKAY
8-    Av.Sami KAHRAMAN
9-    Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
10-  Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
11-  Av.M.Celil KAYIKET
12-  Av.Avarkan ATASOY
13-  Av.Sezai KİPER
14-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
15-  Av.Özdemir ÖZOK
16-  Av.Talay ŞENOL
17-  Av.Ayhan EROL
18-  Av.H.Rıza ÇİMEN
19-  Av.Olcay MİS
18 EKİM 1998’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Hakkı Suha OKAY
2-    Av.Eralp ÖZGEN
3-    Av.Sadık ERDOĞAN
4-    Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
5-    Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
6-    Av.Ömer ESİRGEMEZ
7-    Av.Türkan ÖZTEKİN
8-    Av.Ahmet TOPTAN
9-    Av.Kemal HAKİMOĞLU
10-  Av.Sema SELÇUK
11-  Av.Gülden TÜREGÜN
12-  Av.Adalet ÇEBİ
13-  Av.Ünsal TOKER
14-  Av.Tuncay ALEMDAROĞLU
15-  Av.Ayhan EROL
16-  Av.M.Celil KAYIKET
17-  Av.Fevzi COŞKUN
18-  Av.Önder SAV
19-  Av.Özdemir ÖZOK
5 KASIM 2000’DE YAPILAN GENEL KURUL    
1-    Av.Sadık ERDOĞAN
2-    Av.Hakkı Suha OKAY
3-    Av.Hüseyin Avni FERAH
4-    Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
5-    Av.Semih GÜNER
6-    Av.Eralp ÖZGEN
7-    Av.Ünsal TOKER
8-    Av.Yasemin KIRMACIOĞLU ÜNAL
9-    Av.Mahmut BAYRAM
10-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
11-  Av.Erkin KAYA
12-  Av.Erzan ERZURUMLUOĞLU
13-  Av.Yaşar ÇATAK
14-  Av.Adalet ÇEBİ
15-  Av.Türkan ÖZTEKİN
16-  Av.Vahap BOZKURT
17-  Av.Serruh KALELİ
18-  Av.Özdemir ÖZOK
19-  Av.Şahin MENGÜ
20-  Av.Ayhan EROL
21-  Av.Daham KELEŞ
22-  Av.Ahmet TOPTAN
20 EKİM 2002’DE YAPILAN GENEL KURUL 
1-    Av.Yusuf Y. GÖKÇEN
2-    Av.İsmail BALCI
3-    Av.Mahmut Emin VAROL
4-    Av.M.Bülent AKÇAMETE
5-    Av.Ercüment YÜCEL
6-    Av.Akın ATAKSOY
7-    Av.Ömer ÇİFTÇİ
8-    Av.Erkin KAYA
9-    Av.Hasan DÜLGEROĞLU
10-  Av.İsmail ATAK
11-  Av.Türkan ÖZTEKİN
12-  Av.Kemal HAKİMOĞLU
13-  Av.Mahmut KARATEKİN
14-  Av.Uğur UZER
15-  Av.Hüseyin Avni FERAH – 01.01.2004’de vefat etti, yerine yedek listeden en çok oya sahip Av.Erdoğan KILIÇ geldi.
16-  Av.Zafer MERZİFONLUOĞLU
17-  Av.Nail GÜRMAN
18-  Av.Sadık ERDOĞAN
19-  Av.Daham KELEŞ
20-  Av.Yaşar ÇATAK
21-  Av.Mustafa HALICI
22-  Av.Hakkı Suha OKAY
23-  Av.Adalet ÇEBİ
24-  Av.Ünsal TOKER
2004 – 2006 GENEL KURULU
1- Av. ÖMER ÇİFTÇİ
2- Av. AKIN ATAKSOY
3- Av. MAHMUT EMİN VAROL
4- Av. M.BÜLENT AKÇAMETE
5- Av. MEHMET CENGİZ
6- Av. BASRİ BİLECEN
7- Av. OĞUZ BÜYÜKTANIR
8- Av. CUMHUR TUTYOL
9- Av. H.ÜNSAL BİLDİRGEN
10- Av. ZAFER MERZİFONLUOĞLU
11- Av. SONER KOCABEY
12- Av. MEHMET NALÇAKAR
13- Av. DAHAM KELEŞ
14- Av. M.KEMAL HAKİMLOĞLU
15- Av. UĞUR UZER
16- Av. FAZIL GÜLEKEN
17- Av. M.METİN BAŞBAY
18- Av. SADIK ERDOĞAN
19- Av. AHMET Z. ÇÖRTOĞLU
20- Av. YAŞAR ÇATAK
21- Av. ÜNSAL TOKER
22- Av. SEMİH GÜNER
23- Av. HAKKI SUHA OKAY
24- Av. SALİH AKGÜL
25- Av. ADALET ÇEBİ
26- Av. RABİYA BALKANLI
2006 – 2008 GENEL KURULU
1- Av. Recai Rahim GÖRGÜLÜ
2- Av. Muhsin EREN
3- Av. Zafer YAVUZ
4- Av. Erol DURUKAN
5- Av. Bülent AKÇAMETE
6- Av. Ömer ÇİFTÇİ
7- Av. Sevil KENGERLİ KÜRŞAD
8- Av. Kemal AKKURT
9- Av. Soner KOCABEY
10- Av. Erkin KAYA
11- Av. İsmail BALCI
12- Av. Ünal DİNÇ
13- Av. Talay ŞENOL
14- Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU
15- Av. Mustafa Müfit ÇINGIR
16- Av. Zafer MERZİFONLUOĞLU
17- Av. Reşat YALIN
18- Av. İsmail ATAK
19- Av. Tülay ÇELİKYÜREK
20- Av. Şevket Şahap İNCE
21- Av. Ali SARIGÜL
22- Av. Sami KAHRAMAN
23- Av. Daham KELEŞ
24- Av. Fazıl GÜLEKEN
25- Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
26- Av. Fahrettin KAYHAN
27- Av. Aydın ERDOĞAN
28- Av. Yaşar ÇATAK
2008 – 2010 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1- Av. Hüseyin EKMEKÇİOĞLU
2- Av. Muhsin EREN
3- Av. Zafer YAVUZ
4- Av. Hüseyin Ünsal BİLDİRGEN
5- Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
6- Av. İlker PEKSEZER
7- Av. Erkin KAYA
8- Av. Reşat YALIN
9- Av. Şevket Şahap İNCE
10- Av. Ali Rıza ÖZDİL
11- Av. Soner KARACABEY
12- Av. Talay ŞENOL
13- Av. İhsan YEŞİLYURT
14- Av. Kemal Tacar ÇAĞLAR
15- Av. Haydrettin KENT
16- Av. Hasan ÜREL
17- Av. Ender DEDEAĞAÇ
18- Av. Hasan KEPENEK
19- Av. Kemal AKKURT
20- Av. Sitare SAĞSEN
21- Av. Recai Rahim GÖRGÜLÜ
22- Av. Mahmut KARATEKİN
23- Av. Dursun DEMİRCİ
24- Av. İbrahim Metin YILDIZHAN
25- Av. Bahattin YAVUZ
26- Av. Fatih Rüştü ALGÜL
27- Av. Taylan ARIHAN
28- Av. Hüseyin ÇOLAK
29- Av. Ahmet UÇAR
30- Av. M.Emin Seçkin ARIKAN
2010 – 2012 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1- Av. Erzan ERZURUMLUOĞLU
2- Av. Erdal MERDOL
3- Av. Metin YAYCIOĞLU
4- Av. Ünsal TOKER
5- Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
6- Av. Tuncay ALEMDAROĞLU
7- Av. Ünal DİNÇ
8- Av. Semih GÜNER
9- Av. Sadık ERDOĞAN
10- Av. Mahmut Emin VAROL
11- Av. Ömer ÇİFTÇİ
12- Av. Sami KAHRAMAN
13- Av. Erkan YÜCEL
14- Av. Sabri Erdal GÜNGÖR
15- Av. Yıldızhan Adil ŞAHİN
16- Av. Kemal AKALIN
17- Av. Mehmet AĞAR
18- Av. Mehmet Bülent AKÇAMETE
19- Av. Ender DEDEAĞAÇ
20- Av. Levent GÖK
21- Av. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
22- Av. Zennure TOKGÖZ
23- Av. Sanem ATAK
24- Av. Mehmet Abdullah TOKER
25- Av. Erdoğan GÖKÇE
26- Av. Hüseyin KADEROĞLU
27- Av. Şule EROL
28- Av. Gönül APAYDIN
29- Av. Fikret AYDIN
30- Av. Serap KALE ÖCAL
31- Av. Şükran KARADEMİR
32- Av. Ayşe Güldal DÜZEN
33- Av. Fatma Işıl SIRAKAYA
2012 – 2014 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1-Av. Erzan ERZURUMLUOĞLU
2-Av. Erdal MERDOL
3-Av. Ünsal TOKER
4-Av. Ünal DİNÇ
5-Av. Semih GÜNER
6-Av. Ömer ÇİFTÇİ
7-Av. Sami KAHRAMAN
8-Av. Sabri Erdal GÜNGÖR
9-Av. Uğur UZER
10-Av. Mehdi BEKTAŞ
11-Av. Mustafa Celil KAYIKET
12-Av. Kemal Tacar ÇAĞLAR
13-Av. Fatma ÇAKIR
14-Av. Ender DEDEAĞAÇ
15-Av. Ali SARIGÜL
16-Av. Mehmet NALÇAKAR
17-Av. Mehmet Hadimi YAKUPOĞLU
18-Av. Baba Dursun ERMİŞ
19-Av. Ünal ECER
20-Av. Erdoğan KILIÇ
21-Av. Sabiha TEKİN
22-Av. Kürşat KARACABEY
23-Av. Bahattin YAVUZ
24-Av. Mehmet Murat FARSAKOĞLU
25-Av. Arif ACER
26-Av. Mehmet Abdullah TOKER
27-Av. Erdoğan GÖKÇE
28-Av. Fatih Deniz ALAEDDİNOĞLU
29-Av. Taner GÜNER
30-Av. Şule EROL
31-Av. Meliha SELVİ
32-Av. Fikret AYDIN
33-Av. Türker TOK
34-Av. Cengiz YAŞAR
35-Av. Ali YILMAZ
36-Av. Gürsel GÜLDEN
37-Av. Aşkın DEMİR
38-Av. Ayşe Güldal DÜZEN
2014 – 2016 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1-Av. Şevket ÇİZMELİ
2-Av. İhsan YEŞİLYURT
3-Av. Kemal AKKURT
4-Av. Mehmet Tevfik GÖKSEYİTOĞLU
5-Av. Kazım GENÇ
6-Av. Gökalp Cudi ÇALIŞKAN
7-Av. İsmail ATAK
8-Av. İsmail Cumhur BOZKURT
9-Av. Serhad ZENGİNPEDÜK
10-Av. Battal ÖZGÜR
11-Av. Cafer TOPTAŞ
12-Av. Ali ÖZDEMİR
13-Av. Meral ÖZALP
14-Av. Haluk EMİROĞLU
15-Av. Ergün Hakan KELEMCİ
16-Av. Taylan ARIHAN
17-Av. Nafi Çınar İNAL
18-Av. Ali Hikmet AKILLI
19-Av. Deniz AKSOY
20-Av. Mustafa HALICI
21-Av. Mine BAŞ
22-Av. Doğan Gözde ÖZGÖDEK
23-Av. Gönül APAYDIN
24-Av. Hamit BAYKARA
25-Av. Vahide YÜREKLİ KARAGÜLLE
26-Av. Arslan Taylan ACAR
27-Av. Kamil ÖZGÜN
28-Av. İdris KILINÇKAYA
29-Av. Metin ALP
30-Av. Mihriban ŞENTÜRK
31-Av. Murat BÖBREK
33-Av. Firdevs KOCAMAN
34-Av. Fatma ÖNAL
35-Av. Makbule ÖZER
36-Av. Kemal Cihat BİNİCİ
37-Av. Özgür Ramazan KAVAK
38-Av. Çağatay Ulaş PEKER
39-Av. Mustafa KÖROĞLU
40-Av. Evrim DOST
41-Av. Hakkı Umut TUFANER
2016 – 2018 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
1-Av. Erzan ERZURUMLUOĞLU
2-Av. Ünsal TOKER
3-Av. Mustafa Kemal HAKİMOĞLU
4-Av. Ünal DİNÇ
5-Av. Sabri Erdal GÜNGÖR
6-Av. Uğur UZER
7-Av. Berat SANCAR YÜCEL
8-Av. Şahin MENGÜ
9-Av. Mehmet CENGİZ
10-Av. İlhan BAYTAN
11-Av. Tülay ÇELİKYÜREK
12-Av. Saide Şebnem ÇINGIR
13-Av. Ender GİRAY
14-Av. Ünsal AKTAŞ
15-Av. Ünal ECER
16-Av. Mustafa Hakan ÇINAR
17-Av. Sabiha TEKİN
18-Av. Ali Cafer BAŞ
19-Av. Hikmet İŞLER
20-Av. Kürşat KARACABEY
21-Av. Samiye EYUBOĞLU
22-Av. Ahmet Ziyaettin ÇÖRTOĞLU
23-Av. Ergün Hakan KELEMCİ
24-Av. Nurdane KARA
25-Av. Begümşen FIRATLI
26-Av. Tuba Berrak ÜNAL
27-Av. Hülya İREN
28-Av. Ayhan SARILAR
29-Av. Arslan Taylan ACAR
30-Av. Çağan Mehmet DAYANIR
31-Av. İdris KILINÇKAYA
32-Av. Ali YILMAZ
33-Av. Ayşegül YILDIRIM
34-Av. Mesut ADAN
35-Av. Rıza Hakan BAŞSORGUN
36-Av. Ali GÖYMEN
37-Av. Pervin YILDIZ
38-Av. Barış Bilgin DİLMEN
39-Av. Mehmet ÇAKMAK
40-Av. Hacı Halil SERT
41-Av. Özgür SAĞLAM
42-Av. Bülent ERDOĞAN
43-Av. Atakan ÇELİK
44-Av. Savaş TAŞDAN
45-Av. Kaya YELEK
46-Av. Hasan ÖZDEMİR
2018 – 2020 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ DELEGELERİ
Münüre Asuman YILMAZ
Yıldızhan Adil ŞAHİN
Fatma ÇAKIR
Ender GİRAY
Meliha SARIGÜL
Ünsal AKTAŞ
Zafer GÜNAL
Recai Rahim GÖRGÜLÜ
Mustafa Hakan ÇINAR
Mehmet Gültekin GÜNDEMİR
İsmail Cumhur BOZKURT
Turgut Nihat CUHRUK
Dursun DEMİRCİ
Mehmet Tanju KAYA
Halil İlker ÇELİK
Önder AĞDEDE
Cafer TOPTAŞ
Seval YILDIRIM
Ali ÖZDEMİR
Ergün Hakan KELEMCİ
Muzaffer KARAYEL
Nafi Çınar İNAL
Hüseyin ÇOLAK
Gönül APAYDIN
Ejdar TARIYAN
Murat ŞANLI
Özgün ŞİMŞEK
Serap KALE ÖCAL
Mehmet Kaan KOÇALİ
Mustafa Ayhan TEKİNSOY
Arslan Taylan ACAR
Aslı ARIHAN
Duygu ÇERİBAŞI
Emrah DAYLAN
Hacı Bayram VURAL
Mehmet Ali ERTEN
Jirhat KILIÇ
Firdevs KOCAMAN
Ebru VARNALI ONUR
Mesut ADAN
Özge ANIK
Ali GÖYMEN
Hüsnü Serdar ÖZTÜRKLER
Mehmet ÇAKMAK
Mengü GÖKÇE
Bahar Didem SAĞIN
Bülent ERDOĞAN
Evrim DOST
Savaş TAŞDAN
Kaya YELEK
Serkan AYTAÇ
Birgül

TAVŞAN KAYIRAN

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …