Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Arabuluculuk Soru Bankası
Arabuluculuk Soru Bankası

Arabuluculuk Soru Bankası

Arabuluculuk Soru Bankası, Neyir Şeyda MUSAL, Nur ÖZDEN,Ayşe Dilek ERGÜLER, Şebnem AKÇINAR ve Sevde Keçer KORKMAZ tarafından hazırlanarak Aristo Yayınevi tarafından yayınlanmıştır.

Arabuluculuk Soru Bankası

Arabuluculuk Soru Bankası, Arabulucu adayları için bir hazırlık kitabıdır. Bunun yanında; arabuluculuk mesleğini icra eden hukukçular, arabuluculukta taraf vekilleri ile bu konuya ilgi duyan ve bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm hukukçulara yönelik olarak hazırlanmıştır.

Arabuluculuk Soru Bankası
Kitabın Önsözü
Değerli Hukukçular,

Elinizde bulunan Arabuluculuk Soru Bankası kitabı Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan Arabuluculuk Katılımcı Kitabı esas alınarak hazırlanmıştır. Kitap, sınava girecek olan Arabulucu adayları için olduğu kadar arabuluculuk mesleğini icra eden hukukçular, arabuluculukta taraf vekilleri ile bu konuya ilgi duyan ve bilgilerini pekiştirmek isteyen tüm hukukçulara faydalı olması dileğiyle hazırlanmıştır. Kitabın hazırlanmasında temel ölçüt öğreticilik ve üzerinde çalışılan konuların akılda kalıcılığı olmuştur.

Çoğunluğu arabulucu eğitmeni ve arabuluculuk konusunda uzman olan yazarlarımız, mevzuatın yanısıra arabuluculuğun temel felsefesini kitaptaki sorulara ince ince işlemeyi hedeflemişler; arabulucu adaylarının ve arabuluculuğa ilgi duyan hukukçuların eğitimine katkıda bulunmayı ve bu mesleğin ülkemizde doğru yerleşmesini amaçlamışlardır.

Etik ilke ve prensipler çoğu zaman şüphesiz ki kanunlar kadar önemlidir. Bu yönüyle tüm hukukçuların, arabulucuların ve arabulucu adaylarının etik ilke ve prensiplere azami derecede hassasiyet göstermesi arabuluculuğun ülkemizde doğru ve sağlam bir şekilde yerleşmesi açısından oldukça önemlidir.

Soru bankamızda yer alan konuların doğru şekilde anlaşılmasını sağlamak ve derhal ana kaynağa ulaşılması bakımından Arabuluculuk Mevzuatının çerçeve kanunu olan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu; İş Mahkemeleri Kanunu ve Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Türkiye Arabulucular Etik Kuralları ile Arabuluculara ilişkin Avrupa Etik Kuralları kitabın sonuna eklenmiştir. Ayrıca 2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesini de kitapta bulabileceksiniz.

Arabuluculuk, hukuki sonuçlar doğuran bir iş olmasının yanında psikoloji, sosyoloji ve iletişim bilimi ile yakından ilgilidir. Bu nedenle soru bankasına ilaveten sık kullanılan temel kavramlardan oluşan Arabuluculuk Sözlüğü de istifadenize sunulmaktadır.

Evrensel bir uygulama olan arabuluculuğun ülkemizde yasalaşmasından itibaren arabuluculuk uygulamalarının yaygınlaşması için mesai ölçütünü bir kenara bırakarak büyük bir çaba ve emek ile çalışan; Arabuluculuk Daire Başkanı Sayın Hakan Öztatar’a yazarlar olarak teşekkürü borç biliriz.

Arabuluculuk Mevzuatı 

Arabuluculuk Mevzuatının çerçevesini belirleyen Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  7/6/2012 tarihinde ve 6325 kanun numarası ile kabul edilmiş, Resmi Gazetenin 22.06.2012 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. İş Mahkemeleri Kanunu ve İş Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca Arabuluculuk Kanunu 2017 yılında değişikliğe uğramıştır.

İş Mahkemeleri Kanunu

İş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuğun esaslarını da düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu 2017 yılında çıkarılmıştır. İş Mahkemeleri Kanunu, 7036 kanun numarası ile 12.10.2017 tarihinde kabul edilmiş, Resmi Gazetenin 25.10.2017 tarihli sayısında yayınlanmış ve 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.İş Mahkemeleri Kanununa paralel olarak, arabulucuların uzmanlık alanları ve uzmanlığa ilişkin usul ve esaslar Daire Başkanlığı tarafından belirlenmiştir. İşçi işveren uyuşmazlıklarında dava şartı düzenlemesi getiren İş Mahkemeleri Kanunu ve İş Kanununun ilgili hükümleri soru bankasımızın daha pratik fayda sağlaması bakımından kitaba eklenmiştir. Soru bankasındaki tesleri çözerken mevzuatın ilgili maddesini inceleyerek karşılaştırma yapabilir ve konu hakkındaki bilgilerinizi pekiştirebilirsiniz.

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu ve İş Mahkemeleri Kanunu uyarınca yürürlüğe giren ve önceki yönetmeliği yürürlükten kaldıran Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği de kitabımıza eklenmiştir. Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği 2 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni çıkarılan yönetmelik ile 2013 yılında düzenlenen yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Yönetmeliğin amacı, hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesine ilişkin her türlü arabuluculuk faaliyeti ile arabuluculuğa ilişkin usul ve esasları düzenleyerek Arabuluculuk sisteminin çerçeve kanunu olan 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanununun uygulamasını göstermektir.

Arabuluculuk Kurulu, Türkiye Arabulucular Etik Kuralları

Arabuluculuk Kurulu, Türkiye Arabulucular Etik Kurallarını 2017 yılı sonunda düzenleyerek yayınlamıştır. Etik kurallar, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmış, Arabuluculuk Kurulu tarafından gözden geçirilerek kabul edilmiştir.

Arabuluculara ilişkin Avrupa etik kurallar

Arabuluculara ilişkin Avrupa etik kuralları, bireysel arabulucuların, kendi sorumlulukları altında, uymayı gönüllü olarak taahhüt edebilecekleri bazı ilkeler koymaktadır. Etik kurallar, medeni hukuk ve ticaret hukuku uyuşmazlıklarında başvurulan her çeşit arabuluculuğa uygulanabilmektedir. Arabuluculara ilişkin Avrupa etik kuralları Türkiye Arabulucular Etik Kurallarının oluşturulmasında da dikkate alınmıştır.

Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 30 Aralık 2017 günü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Ücret tarifesinde belirlenen miktarlar her yıl yenilenerek güncellenmektedir. Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve Arabuluculuk Asgari Tarifesi hükümleri uygulanacaktır. Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan sözleşmelerin ücrete ilişkin hükümleri geçersizdir ve ücrete ilişkin olarak bu Tarife hükümleri uygulanacaktır.

Arabuluculuk Soru Bankası Yazarları Bir Arada

Bunu okudunuz mu?

25 Ocak – Hukuk Takvimi

25 Ocak – Hukuk Takvimi 1579 Fransa, İspanya, Büyük Britanya, Savoya Dükalığı ve Hollanda arasında …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin