Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Felsefesi » Augustus ve Leges Luliae

Augustus ve Leges Luliae

Augustus ve Leges Iuliae (M.Ö. 27-M.S. 14) Julian yasaları, Lex Iulia veya Leges Iuliae olarak bilinen Antik Roma Hukuku yasalarıdır.

İstikrarlı kurumlar oluşturarak Cumhuriyeti ıslah etmek isteyen ilk Roma İmparatoru Augustus hükümranlığı sırasında çok sayıda kanun vaz etmiştir. Bu kanunlar imparatorun aile adından hareketle Leges Iuliae olarak anılmaktadırlar.

Augustus döneminde , M.Ö 18–17’deki Leges Juliae , Roma’daki üst sınıfların hem ahlaklarını hem de sayılarını yükseltmek ve evliliği teşvik edip çocukları sahiplenerek nüfusu arttırmaya çalışmıştır.

Bu dönemde özel ve kamusal bir suç olarak zina düzenlenmiştir. Nüfus genişlemesini teşvik etmek için, Leges Juliae, evliliğe teşvikler getirmiş, üç erkek çocuk yapanlara yüksek saygıyı belirten “Üç oğlun yasasını” oluşturmuştur. Evlenme çağındaki bekarlar ve evlenmeyecek genç dullar miras almaktan ve halk oyunlarına katılmaktan yasaklanmıştır.

Julian yasaları

Kamu düzenini restore etmek için çıkarılan Lex Iulia de vi, Jül Sezar (Caius Iulius Caesar) döneminde kabul edilen ve aynı adı taşıyan bir kanunu güçlendirmiştir.

Daha sonra çeşitli imparatorlar tarafından Julian yasalarında güncellemeler yapılmıştır. Ancak yapılan tüm değişiklikler, Augustus’un yasalarının gerçek metnine dayandırılmış ve bu metinlerden alıntı yapmıştır.

Lex Iulia de Maritandis Ordinibus evliliği ve aileyi düzenlerken, bilhassa doğum oranını yükseltmeyi hedeflemiştir.

Lex Iulia de Adulteriis Coercendis ise zinanın sert biçimde cezalandırılmasına imkân tanıyan hükümler getirmiştir.

Augustus ayrıca yargı mercileri ve yargılamayı düzenleyen kanunlar yapmıştır.

Hukuku restore eden bu imparator modeli gerek Iustinianus (527-565) gerekse Napoléon Bonaparte (1804-1814) için bir ilham kaynağı olmuştur.

Augustan Leges Iuliae

Lex Iulia de Ambitu (İ.Ö. 18):  rüşvet verme olaylarına ilişkin yasa

Lex Iulia de Maritandis Ordinibus (M.Ö. 18): Evlilik hakkındaki düzenlemeler

Lex Iulia de Adulteriis Coercendis (İ.Ö. 17):  Zina suçuna ilişkin düzenlemeler. Bu suçu işleyenler adalara gönderilmekte ve mallarının bir kısmına el konulmuştur. 

Lex Iulia de vicesima hereditatum : Miras vergilerini düzenlemiştir. 

Lex Papia Poppaea : Evliliği teşvik etmek ve güçlendirmek için çıkarılmıştır. 

Lex Iulia de Repetundis : Bu yasa, valilerin bir eyalette görev süresi boyunca alabileceği hediyeleri sınırlandırmıştır. 

Lex Iulia Municipalis: İtalyan belediyelerinin çalışma şeklini belirlemiştir. 

Bunu okudunuz mu?

Af Kanunları

Af Kanunları Listesi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihinden itibaren çıkarılan genel …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin