Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu- Cepej

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu- Cepej

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu- CEPEJ, Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında olduğu Avrupa Konseyi‘ne bağlı Bakanlar Komitesinin kararı ile 2002 yılında oluşturulmuş bir komisyondur. Komisyonun başkanı 2019 yılı Ocak ayından itibaren Azerbayan adına komisyonda görev yapan Ramin Gurbanov’dur.

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu- Cepej’in Amacı

CEPEJ’in amacı, üye devletlerde yargının etkinliğini ve işleyişini iyileştirmek ve Avrupa Konseyi tarafından bu hedefe yönelik olarak hazırlanmış sistemlerin uygulamasını sağlamak ve geliştirmektir. Komisyonun hedefi adaletin kalitesini iyileştirmek ve üyeleri teşvik ederek destekleme konusunda aktif rol almaktır. Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu, hukuk devleti ve demokrasinin tam ve eksiksiz olarak uygulamaya konulmasına odaklanmıştır. Komisyon, Avrupa Konseyi’ne üye devletlere, bütün yargı birimlerini ve bu birimlerdeki uygulayıcıları dikkate alarak yargının yapılanması konusunda uygulamaya yönelik öneriler sunmak ve makul süre içerisinde adil yargılamayı sağlamaya yönelik etkili yollar bulmak amacıyla kurulmuştur.

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu- Cepej’in Görevleri
  • Genel istatistiki kriterleri ve değerlendirme araçlarını kullanarak, farklı adli sistemler tarafından ulaşılan sonuçları gözden geçirmek,
  • Adli sistemlerin fonksiyonlarıyla ilgili sorunlar ile mümkün olan ilerlemeleri belirlemek ve bu konularda görüş alışverişinde bulunmak,
  • Özel ihtiyaçlarını da dikkate alarak, üye ülkelerin adli sistemlerinin ölçülmesine ve işlevlerinin geliştirilmesine yönelik somut yöntemleri belirlemek,
  • Üye ülkelere, talepleri üzerine, Avrupa Komisyonu standartlarına uygun olarak yardım sağlamak,
  • Gerektiğinde ve Avrupa Komisyonu yönetim kurulları  ve özellikle Avrupa Hukuk İşbirliği Komitesi tarafından ihtiyaç duyulduğunda, Bakanlar Komitesi’ne sunulmak üzere, yeni uluslararası hukuki belgelerin oluşturulması ya da mevcut olanların değiştirilmesine yönelik taslak teklifleri hazırlamak
CEPEJ’in Faaliyetleri ve Çalışma Grupları

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu tarafından üye ülkeleri kapsayan bir iletişim ağı oluşturulmuştur. İletişim, üye ülkelerin belirlediği kişiler üzerinden yürümektedir. Bu kişilerin gönderdiği bilgiler CEPEJ’in oluşturduğu ağ üzerinden CEPEJ sekretaryasına ulaştırılmaktadır.

Çalışma Grupları 
Adlî Sistemlerin Değerlendirilmesi Çalışma Grubu

(CEPEJ-GT-EVAL); CEPEJ tarafından oluşturulan Adlî Sistemlerin Değerlendirilmesi Çalışma Grubu üye ülkelerden gelen bilgilere dayalı olarak iki yılda bir üye ülkelerin adalet sistemlerini karşılaştıran raporlar yayınlamaktadır.

Adaletin Niteliği Çalışma Grubu

Adaletin Niteliği Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-QUAL), üye ülkelerde adalet hizmetlerinin kalitesini ölçmeye ve artırmaya yönelik belli alanlara özgülenmiş çalışmalar yapmaktadır. Avrupa Konseyi üyesi ülkelerde kullanılmak üzere, hakim ve savcılar, avukatlar ve vatandaşlara yönelik anket formları hazırlanmıştır. CEPEJ tarafından bu anketlerin üye ülkelerde kullanılması tavsiye edilmiştir.

Adli Süreçte Zaman Yönetimi İçin SATURN Merkezi

Adli Süreçte Zaman Yönetimi İçin SATURN Merkezi (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network); CEPEJ 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere SATURN Merkezi adı altında bir çalışmayı başlatmıştır. Bu çalışma ile adli zaman yönetimi araçlarının üye ülkelerde hayata geçirilmesi hedeflenmiştir.

İcra Çalışma Grubu

İcra Çalışma Grubu (CEPEJ-GT-EXE), üye ülkelerde mahkeme kararlarının uygulanmasına ilişkin sistemler üzerinde çalışma yapmaktadır.

Cepej, Arabuluculuk uygulamalarını da destekleyen projeler yürütmektedir.

CEPEJ TÜRKİYE

CEPEJ ile ilgili iş ve işlemler Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilmektedir. Türkiye, 1950 Yılında Avrupa Konseyine üye olmuştur ve kurulduğu günden bu güne CEPEJ çalışmalarına katılmaktadır. İlişkiler, 2009 yılından bu yana Adalet Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmektedir.
Türkiye, yılda iki kez düzenlenen CEPEJ Genel Kurul toplantılarında temsil edilmekte, toplantılarda Adale Bakanlığının yürüttüğü yargı reformu çalışmaları hakkında bilgi verilmektedir. CEPEJ yetkilileri Türkiye’ye çalışma ziyaretleri yapmakta, CEPEJ’ le ilgili önemli dokümanlar Türkçe’ye çevrilmekte, baskısı yapılmakta ve internet sayfasında yayınlanmaktadır.

CEPEJ ile ilişkilerde koordinasyonun güçlendirilmesi için tüm yargı kurumlarının yer aldığı bir çalışma ekibi kurulmuş, CEPEJ Belgelerinde yer alan veriler; kamuoyuna sunulan faaliyet raporları ve diğer raporlarda kullanılmakta, verilerden planlama çalışmalarında faydalanılmaktadır.

Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu tarafından 2007 yılında uzun süren yargılamalara yönelik çalışmalar yapmak üzere kurulan SATURN (Study and Analysis of Judicial Time Use Research Network) Merkezi’nin yaptığı çalışmalara Türkiye 2013 yılı itibariyle katılmıştır.

CEPEJ BELGELERİ
AVRUPA YARGI SİSTEMLERİ RAPORLARI
AVRUPA KONSEYİ TAVSİYE KARARLARI
SATURN BELGELERİ

Bunu okudunuz mu?

49’lar Davası

49’lar Davası, İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Anter, Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu’nun yayımladığı Kürtçe …