Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Avrupa Akademileri Federasyonu
Avrupa Akademileri Federasyonu

Avrupa Akademileri Federasyonu

Avrupa Akademileri Federasyonu (ALLEA-The European Federation of Academies of Sciences and Humanities), üyesi olan Avrupa’daki 40’tan fazla ülkeden 60’den fazla bilimsel akademiyi temsil eden federasyondur. Üyeleri arasında Türkiye’den; Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Bilim Akademisi Derneği bulunmaktadır.

Avrupa Akademileri Federasyonu Genel Kurul Toplantısından

Avrupa Akademileri Federasyonu, 994 yılında kurulmuştur ve merkezi Berlin’dedir. 2018 yılı Mayıs ayından itibaren Antonio Loprieno başkanlığında faaliyet yürütmektedir. Üye akademilerinden gelen aidatlarla finanse edilen federasyon; siyasi, dini, ticari veya ideolojik çıkarlardan tamamen bağımsız olduğunu ilan etmiştir.

Avrupa Akademileri Federasyonu ve Avrupa Kurumları ile İlişkileri

ALLEA, bilimi, kamu yararını olarak kabul etmektedir. Avrupa düzeyinde, bilim, bilim yönetimi ve bilim politikası ile ilgili konularda tavsiye ve rehberlik sağlamaktadır. Düzenli toplantılar gerçekleştirmekte; Avrupa Komisyonu, Avrupa Bilim Vakfı (ESF), Uluslararası Bilim Konseyi (ICSU) ve UNESCO gibi diğer ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde geniş kapsamlı tematik bilimsel toplantılar düzenlemektedir.

ALLEA-The European Federation of Academies of Sciences and Humanities

Akademinin faaliyetleri, bilim ve araştırma koşullarını şekillendirmeyi, vatandaşlar ve politika yapıcılar için en iyi bilimsel tavsiyeyi sağlamayı ve bilimin toplumdaki rolünü güçlendirmeyi amaçlamakta; karmaşık bir dünyada zorlukları çözmek için disiplinlerarası ve uluslararası işbirliğini amaçlamaktadır.

ALLEA üyesi akademiler, bilim, araştırma ve yenilik konularında Avrupa’nın karşılaştığı yapısal sorunları  ve siyasi konuları ele almakta; tarihsel, sosyal ve politik faktörleri bilimsel ve ekonomik açılardan inceleyerek ortak bir Avrupa anlayışı için çaba sarf etmektedir. İnsan kaynağı olarak hem Avrupa Birliği üyesi ülkelerinin hem de AB üyesi olmayan ülkelerin akademileri paydaş olarak kabul etmektedir.

Sapea Projesi Avrupa Komisyonu ile birlikte yürütülmektedir.

ALLEA, diğer Avrupa Akademileri ile birlikte, 100’den fazla Akademisyenin bilgisini ve uzmanlığını bir araya getirmiş; AB tarafından finanse edilen SAPEA projesinin bir parçasını oluşturmuştur. SAPEA, Politika için Bilim Önerileri getiren bir mekanizma olmuş, Avrupa Komisyonu ve Avrupa halkına bağımsız ve kanıta dayalı bilimsel tavsiyeler sunmaya başlamıştır.

Bilim ve Etik Sürekli Çalışma Grubu ve Araştırmalarda Dürüstlük Konusunda Avrupa Davranış Kodu

Araştırmalarda Dürüstlük Konusunda Avrupa Davranış Kodu, tarafından 2011 yılında düzenlenmiş, ALLEA Bilim ve Etik Sürekli Çalışma Grubu (PWGSE) tarafından 2017 yılında yeniden güncellenerek yayınlanmıştır. Davranış kodlarının revizyon süreci geniş kapsamlı uzmanlar ve kurumlar ağının harekete geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilmiştir.

Araştırmalarda Dürüstlük Konusunda Avrupa Davranış Kodu

PWGSE(Bilim ve Etik Sürekli Çalışma Grubu), Avrupa Akademileri Federasyonu (ALLEA-The European Federation of Academies of Sciences and Humanities) çalışma gruplarındandır. Grubun güncelleyerek Berlin’de açıkladığı metin, üç ile beş yıllık sürelerde incelenip, değişen öncelikler gözetilerek gözden geçirilmekte ve bilimsel araştırmalarda iyi uygulamalar için bir çerçeve sunmaktadır.

Çalışma Grupları

Avrupa Akademileri Federasyonu bünyesinde çalışma grupları ve bilimsel komiteler bulunmakta; bilimsel çalışmalarının temelini çalışma grupları ile atmaktadır. Türkiye’den Bilim Akademisi Derneği de ALLEA’nın faaliyetlerine katılmakta ve çalışma gruplarında temsil edilmektedir.

ALLEA Çalışma Gruplarında yer alan Bilim Akademisi Derneği Üyeleri

ALLEA Fikri Mülkiyet Hakları Çalışma Grubu: Prof. Dr.Ünal Tekinalp
ALLEA İnsan Hakları Çalışma Grubu: Prof. Dr. Bertil Emrah Oder
ALLEA Sosyal Bilimler Çalışma Grubu: Prof. Dr. Ali Çarkoğlu

Avrupa Akademileri Federasyonu Üyeleri

Academy of Sciences of Albania
National Academy of Sciences of Armenia
Austrian Academy of Sciences
National Academy of Sciences of Belarus
Royal Belgium Academy of French Language and Literature
Royal Academy of Dutch Language and Literature
Royal Flemish Academy of Belgium for Science and the Arts
Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
 Bulgarian Academy of Sciences
Croatian Academy of Sciences and Arts
The Learned Society of the Czech Republic
Royal Danish Academy of Sciences and Letters
Estonian Academy of Sciences
Council of Finnish Academies
Académie des sciences
Académie des Inscriptions et Belles-Lettres
Georgian National Academy of Sciences
German National Academy of Sciences – Leopoldina
Union of the German Academies of Sciences and Humanities
Academy of Sciences and Literature, Mainz – Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz
Berlin-Brandenburg Academy of Sciences and Humanities – Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Bavarian Academy of Sciences and Humanities – Bayerische Akademie der Wissenschaften
North Rhine-Westphalian Academy of Sciences, Humanities and the Arts – Nordrhein-Westfälische Akademie der Wissenschaften und der Künste
Göttingen Academy of Sciences – Akademie der Wissenschaften zu Göttingen
Academy of Sciences and Humanities in Hamburg – Akademie der Wissenschaften in Hamburg
Saxonian Academy of Sciences in Leipzig – Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig
Heidelberg Academy of Sciences and Humanities – Heidelberger Akademie der Wissenschaften
Academy of Athens
Hungarian Academy of Sciences
Royal Irish Academy
Israel Academy of Sciences and Humanities
Istituto Veneto di Scienze, Lettre ed Arti
Accademia Nazionale dei Lincei
Accademia delle Scienze di Torino
Academy of Sciences and Arts of the Republic of Kosovo
 Latvian Academy of Sciences
Lithuanian Academy of Sciences 
Academy of Sciences of Moldova
Montenegrin Academy of Sciences and Arts
Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences
Academy of Sciences and Arts of the Republic of North Macedonia
Norwegian Academy of Science and Letters
The Royal Norwegian Society of Sciences and Letters
Polish Academy of Arts and Sciences
Academy of Sciences of Lisbon
Romanian Academy
Russian Academy of Sciences (RAS)
Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA)
Slovak Academy of Sciences and Arts
Slovenian Academy of Sciences and Arts
Spanish Royal Academy of Sciences
Royal Academy of Sciences and Arts of Barcelona
Institute of Catalan Studies
Royal Swedish Academy of Letters, History and Antiquities 
Royal Swedish Academy of Sciences
Swiss Academies of Arts and Sciences
Turkish Academy of Sciences ( Türkiye Bilimler Akademisi – TÜBA)

The Science Academy (Bilim Akademisi)
National Academy of Sciences of Ukraine
The British Academy
The Learned Society of Wales
The Royal Society
The Royal Society of Edinburgh

Bunu okudunuz mu?

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali, Hatice Albayrak’ın İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış …