Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Viyana Hemşirelik Bildirgesi (1988)

Viyana Hemşirelik Bildirgesi (1988)

Avrupa Hemşirelik Viyana Bildirgesi, 4 Mart 1988 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization) tarafından ilan edilmiştir. Herkese Sağlık İçin Avrupa Hedefleri’ni Destekleyen Viyana Hemşirelik Bildirgesi(Vienna Declaration on Nursing in Support of the European Targets for Health for All) adıyla deklare edilmiştir. Bildirge, hemşirelik mesleği hakkında devletlerin ve devletler ile yakın biçimde çalışan sağlık organizasyonlarının yapması gerekenleri sıralamaktadır.

Herkese Sağlık İçin Avrupa Hedefleri’ni Destekleyen Viyana Hemşirelik Bildirgesi

Viyana’da 21-24 Haziran 1988 günlerinde toplanmış olan Avrupa Hemşirelik Konferansı’nın katılanları, eğer herkes için sağlık bölgesel hedeflerinin başarılması isteniyorsa, hemşirelikte yapılması gereken değişiklikleri yapmaları için, hükümetlerin ve ulusal karar mercilerinin hemşirelere yardım etmek üzere süratle harekete geçmeleri gerektiğini ifade ederler ve bu kapsamda aşağıdaki bildirgeyi sunarlar:

1- Yalnızca hastalık veya sakatlığın bulunrnayışı değil fiziksel, mental ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hali olan sağlık, temel insan haklarından biridir. Mümkün olan en yüksek düzeyde sağlığa kavuşmak, gerçekleşmesi bir çok mesleğin etkinliğini gerektiren, en önemli bir sosyal amaçtır.

2- Avrupa Bölgesinde, ülkeler içinde ve ülkeler arasında insanların sağlık durumunda mevcut olan eşitsizlikler, politik, sosyal, ekonomik ve profesyonel açılardan kabul edilemez olup, bu nedenle bütün hemşirelerin ortak kaygısıdır.

3- Bölgedeki 32 ülkeden gelen hemşirelere ilk kez kendi rollerini, eğitimlerini ve uygulamalarını gözden geçirmek fırsatını vermiş olan Konferans, hemşirelerin statülerinin, WHO Avrupa Bölgesel Komitesi’nin 1984′ deki otuz dördüncü toplantısında Üye Ülkelerin kabul ettiği 38 hedefin başarılmasına büyük katkı yapabilecek major bir güç olduğunu yeniden teyit eder.

4-Katılanlar, hemşirelerin herkes için sağlık hareketindeki yeni rolünü, Sağlık Bakanlıklarının, bütün sağlık örgütlerinin ve sendikalarının, düzenleyici organların ve bölge içindeki diğer grupların ilgisine sunmaya and içerler. Hemşireler: yerel, bölgesel ve ulusal sağlık hizmetlerinde sağlık planlamalarının kararlarına katılarak, bireylerin, ailelerin ve toplumların daha fazla kendine dayanabilecek ve kendi sağlık gelişimini yürütebilecek şekilde güçlenmesinde daha büyük bir rol oynayarak, muhtelif davranış tiplerinin istenen ve istenmeyen etkileri ve bakim için farklı tercihlerin değeri ve maliyeti hakkında açık ve geçerli bilgiler sağlayarak. kendi yeni rollerini geliştirebilirler.

5- Herkes için sağlık ve temel sağlık bakımı yaklaşımlarının direktif ve ilkelerine uyan bütün sağlık profesyonelleri, sağlık bakımı tüketicileri ve ilişkili gruplar içinde yeni tutum ve değerlerin teşvik edilmesi gerekir. Hemşirelik eğitiminin uygulama alanına özellikle toplum içinde çalışmak için güçlü bir temel sağlaması ve hemşirelerin sağlık ihtiyaçlarının sosyal yönlerini göz önüne almaları ve sağlığın geliştirilmesine ilişkin daha geniş bir anlayış kazanmaları halinde hemşirelik kendi potansiyelini en iyi şekilde temel sağlık hizmet alanında kullanabilir.

6- Hemşirelik uygulamasının bu doğrultularda geliştirilmesi için, araştırma politikaları ve parasal destekleme yolu ile araştırmanın yüreklendirilmesi gerekir. Bu araştırma insan kaynaklarını randımanlı şekilde kullanabilmeli ve sonuçların değerlendirilme ve kullanımı güvenceye alınmalıdır. Hemşirelerin araştırma süreçlerine dahil edilmeleri de gerekir.

Summary Report, European Conference On Nursing-WHO, Europe.

(EUR/ICP/HSR 329 (S)-6694N. sahile : 5-6) (Çeviri)

Bunu okudunuz mu?

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı

Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı, 5 Kasım 1992 tarihinde Strazburg’da imzaya açılmış ve şartın …