Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Avrupa Tabip Birlikleri Başkanları Prag Bildirgesi

Avrupa Tabip Birlikleri Başkanları Prag Bildirgesi

Avrupa Tabip Birlikleri Başkanları Prag Bildirgesi, Çek Cumhuriyeti’nin başkenti olan Prag’da bir araya gelen Tabip Birlikleri Başkanları tarafından 12 Haziran 2015 tarihinde ilan edilmiştir. Avrupa Tabip Birlikleri, sağlık ve insan haklarına yönelik olarak ortak bakış açılarını ve kararlılıklarını dünyaya ilan etmek üzere bildiriyi yayınlamışlardır. Bildirge, demokrasinin desteklenmesini, temel insan haklarına ve sivil özgürlüklere saygıyı, hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesini şart koşmaktadır.

Sağlık hizmetlerine erişimde eşitlik ve adaletin sağlanması için tüm kurumların dayanışması çağrısı yapılmıştır. Bildiriye Türk Tabipler Birliği adına Dr. Bayazıt İlhan imza oymuştur.

Avrupa Tabip Birlikleri Başkanları Prag Bildirgesi

12 Haziran 2015 tarihinde Prag’da toplanan ulusal tabip oda ve birlik başkanları olarak bu bildirgenin altındaki imzalarımızla ortak çabalarımızı güçlendirme, temsil ettiğimiz kuruluşların tüm üyeleri arasında karşılıklı yardımlaşma ve destek sağlama kararlılığımızı ifade ediyoruz.

Gerek Avrupa’nın tamamındaki gerekse tek tek ülkelerdeki ortak hedeflerimiz şunlardır:

1)  Demokrasinin desteklenmesi, temel insan haklarına ve sivil özgürlüklere saygı;

2)  Tıbbi bilimlerdeki gelişmelerin desteklenmesi ve kolaylaştırılması;

3)  Sağlık hizmetlerine ve tıbbi tedaviye erişimde eşitsizliklerin ve haksızlıkların ortadan kaldırılması; bu arada ekonomik ve insani kriz içindeki ülkelere özel önem verilmesi;

4)  Tıp alanında meslek etiğinin taşıdığı önemin vurgulanması;

5)  Uygun nitelikli sağlık hizmetinin güvencesi olarak klinik kararlarda özerklik ilkesinin sahiplenilmesi;

6) Hekimlerin çalışma ve ekonomik koşullarının iyileştirilmesi;

7) Sağlık ve sağlık hizmetleri üzerinde etkili olabilecek Avrupa ya da ülke ölçeğinde hazırlanmakta olan politikaların “tüm politikalarda sağlık” hedefi doğrultusunda izlenmesi.

Kuruluşlarımızdan bazıları hekimleri gönüllü üyelik temelinde bir araya getirmektedir. Diğerleri ise yasa gereği kurulmuş olup kendi kendilerini yönetir; gerek tıp mesleğine kabul koşullarının düzenlenmesinde gerekse kendi üyelerine yönelik disiplin işlemlerinde yetkilidir. Dolayısıyla, bu kuruluşlar, tıbbın ve tıp mesleğinin geleceği üzerindeki etkileri açısından farklılaşabilirler. Ancak buna karşın, resmi statüleri ne olursa olsun tüm ulusal tıp kuruluşlarını eşit görüyoruz.

Hekimler ve örgütleri arasında işbirliği, Avrupa’da tıbbın, sağlık hizmetlerinin ve hasta güvenliğinin gelecekteki gelişimi açısından yaşamsal önemdedir. Bu hususu gözeterek, Avrupa’da faaliyet gösteren kuruluşlarımızın üye oldukları uluslararası hekim örgütlerinin etkinlik ve çalışmalarına büyük değer veriyoruz.

Aynı zamanda, üyelerimiz adına uluslararası sağlık örgütlerine başvurarak işbölümünü iyileştirme, böylelikle daha etkili bir işbirliğini özendirme çağrısında bulunuyoruz. Avrupalı hekimlerin Avrupa düzeyinde daha düşük bir maliyetle daha iyi ve daha güçlü biçimde temsil edilebilmesi için hekim örgütlerini reorganize etmeye ve yoğunlaşmasını sağlamaya kararlıyız.

Mevcut finansal ve insani kaynakların etkin kullanımını azamiye çıkarmak amacıyla doğrudan işbirliğini ve bilgi alışverişini geliştireceğiz. Avrupa’daki hekim kuruluşları bu amaçlara ulaşılması için birlikte çalışma fırsatını değerlendirmelidir.

Herhangi bir üye örgütümüzün ya da örgütlerimizin özerkliğinin tehdit altında olduğu durumlarda meslektaşlarımıza yardım ve destek sağlayacağımızı ilan ediyoruz. Ayrıca, hekimlerin mesleki özerkliklerine karşı girişimlerde karşılıklı dayanışma ilkesine saygılı olacağımızı belirtiyoruz.

12 Haziran 2015, Prag

Arnavutluk – Dr. Fatmir Brahimaj, Arnavutluk Hekimler Örgütü Başkanı
Avusturya – Dr. Harald Mayer, Avusturya Tabip Odası Başkan Yardımcısı
Bulgaristan – Dr. Galinka Pavlova, Bulgaristan Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı
Hırvatistan – Dr. Hrvoje Šobat, PhD., Tabip Odası ve Tabip Odası Uluslararası İşbirliği Komitesi Başkanı
Çek Cumhuriyeti – Dr. Milan Kubek, Çek Tabip Odası Başkanı
Estonya – Dr. Lembi Aug, Estonya Tabipler Birliği Başkanı
Finlandiya – Dr. Tuula Rajaniemi, Finlandiya Tabipler Birliği Başkanı
Fransa – Dr. Patrick Bouet, Tabip Odası Fransa Tıp Konseyi Başkanı
Almanya – Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery, Alman Tabipler Birliği Başkanı
Yunanistan – Dr. Michail Vlastarakos, Panhelenik Tabipler Birliği Başkanı
Macaristan – Dr. István Éger,  Macaristan Tabip Odası Başkan
İsrail – Dr. Efraim Zohav, İsrail Tabipler Birliği Başkan Yardımcısı
İtalya – Dr. Roberta Chersevani, FNOMCeO Başkanı
Hollanda – Prof. Dr. Rutger Jan van der Gaag, Hollanda Kraliyet Tabip Odası, Tabipler Birliği Başkanı
Polonya – Dr. Maciej Hamankiewicz, Polonya Hekimler ve Diş Hekimleri Odası Başkanı
Portekiz – Prof. Dr. José Manuel Silva, Portekiz Tabipler Birliği Başkanı
Romanya – Dr. Calin Bumbulut, Tabip Odası Romanya Hekimler Yüksek Okulu Başkan Yardımcısı
Slovak Cumhuriyeti– Dr. Marian Kollár, Slovak Tabip Odası Başkanı
Slovenya – Brane Dobnikar, Slovenya Tabip Odası Genel Sekreteri
İspanya – Dr. Juan José Rodríguez Sendín, İspanya Tıp Okulları Genel Konseyi Başkanı
Türkiye – Dr. Bayazıt İlhan, Türk Tabipleri Birliği Başkanı

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et