Yeni
Ana Sayfa » Hukuk tarihi » Ayşe Işıl Karakaş

Ayşe Işıl Karakaş

Ayşe Işıl Karakaş,  8 Aralık 1958 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Karakaş, Galatasaray Lisesini 1978 yılında bitirdikten sonra girdiği İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetiminden 1983 yılında mezun olmuştur. Marmara Üniversitesi‘nde hukuk eğitimi almış, 1984-1993 yılları arasında araştırma görevlisi olarak çalışmış, 1986 yılında Kamu Hukuku master derecesini İstanbul Üniversitesinden almıştır. Avrupa Hukuku master derecesini de Nancy II University çatısı altında yapmıştır.

Işıl Karakaş yemin töreninde

1990 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan Karakaş, 1993-1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesinde profesörlük yapmıştır. 1999-2003 yılları arasında Galatasaray Üniversitesi’ Hukuk Fakültesinde öğretim üyeliği yapmış, 2008 yılına kadar Galatasaray Üniversitesi bünyesinde Avrupa Birliği araştırmalarında görev almış, hukuk fakültesi devletler hukuku ana bilim dalı başkanlığını yürütmüş, siyaset bilimi ve kamu yönetimi bölümü öğretim üyeliği görevinde bulunmuştur.

Işıl Karakaş ve Zühtü Arslan
AİHM Üyeliği ve Eserleri

Işıl Karakaş, 2008 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Türkiyeyi temsil eden ilk kadın yargıçı olarak seçilmiştir.

Karakaş, Kasım 2013’ten itibaren bölüm başkan yardımcılığı yapmış ve 2014 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde (AİHM) beş bölümden birinin başkanlığına seçilmiş ve AİHM’de ilk kez Türkiyeli bir yargıç bölüm başkanı olmuştur. AİHM’deki görev süresi 2017’de sona ermiştir. Türkiye’nin aday gösterdiği yeni adayların Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından üç defa reddedilmiş; yeni üye seçimi süresinde gerçekleşememiş ve görev süresi uzamıştır.

Karakaş’ın eşi akademisyen Prof. Dr. Eser Karakaş, 675 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile üniversitedeki görevinden ihraç edilmiştir.

Karakaş; Avrupa Topluluğu Hukuk Düzeni ve Ulus Devlet Egemenliği ile Ulusalüstü Anayasal Düzen Olarak Avrupa Topluluğu Hukuk Düzeni ve Ulus-Devlet Egemenliği adını taşıyan iki kitap çalışmasını 1993 yılında yayınlamıştır.

AİHM Eski Yargıcı Ayşe Işıl Karakaş

Hakkında hukukbook

Bunu okudunuz mu?

LGBTİQ+ Hakları İnsan Haklarıdır

LGBTİQ+ Hakları ve Onuru Avukatlar Bildirisi

LGBTİQ+ Hakları ve Onuru Avukatlar Bildirisi ve Onuru Avukatlar Bildirisi, Türkiye çapında barolara mensup avukatlar tarafından …