Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Balkan Anayasa Mahkemeleri İşbirliği Hakkında İstanbul Deklarasyonu

Balkan Anayasa Mahkemeleri İşbirliği Hakkında İstanbul Deklarasyonu

Balkan Anayasa Mahkemeleri İşbirliği Hakkında İstanbul Deklarasyonu; Balkan Ülkeleri Anayasa Mahkemeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Balkanlar’da demokrasinin gelişimi ve insan haklarının yükseltilmesi amacıyla ilan edilmiştir. Deklarasyon; Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemelerinin Başkanları ve/veya Üyeleri 27 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Dolmabahçe Sarayı’nda açıklanmıştır.

Mahkeme temsilcileri, işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir forum kurulmasına karar vermişler ve ileride Balkan Anayasa Mahkemeleri Birliğini kurma konusundaki iyi niyet ve arzularını İstanbul Deklarasyonuyla ifade etmişlerdir.

BALKAN ANAYASA MAHKEMELERİ İŞBİRLİĞİ HAKKINDA İSTANBUL DEKLARASYONU

Biz, Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemelerinin Başkanları ve/veya Üyeleri olarak;

Anayasa Mahkemelerinin temel ve bireysel hakların uygulanması için hukukun üstünlüğünün sağlanmasında oynadığı önemli rolü DİKKATE ALARAK,

Anayasa Mahkemeleri arasında hukukun üstünlüğü, demokrasi ve insan haklarının anayasal davalar ve içtihatlara ilişkin olarak tecrübe ve bilgi paylaşımı suretiyle yakın işbirliğinin geliştirilmesi ihtiyacını GÖREREK,

Ortak tarihsel bağlara, kültür ve medeniyete sahip olduğumuz Balkanlarda karşılıklı saygı ve yargısal bağımsızlık temelinde demokrasinin gelişimi ve insan haklarının yükseltilmesi için anayasa yargısı alanında iyi uygulama örnekleri ve bilginin paylaşılması suretiyle ortaklık kurma konusundaki ortak anlayışımızı YİNELEYEREK,

Balkan Anayasa Mahkemeleri arasında Balkan Anayasa Mahkemeleri Birliğinin gelecekte muhtemelen kurulması amacıyla konferanslar, çalıştaylar ve sempozyumlar düzenleyerek iyi niyet ve arzuyla hazırlıklar yapılması İNANCIYLA,

İstanbul’da 27 Nisan 2017 tarihinde yapılan toplantıda oluşan ortak iradeyi HATIRLATARAK,

1. Gelecekte muhtemelen bir Birlik kurma düşüncesiyle gayrı resmi bir platform olan Balkan Anayasa Mahkemeleri Forumunu kurma kararının KABUL EDILMESINE,

2. Forumu iki yıl içinde Türkiye Cumhuriyetinde daha sonra periyodik olarak her iki yılda bir diğer Balkan Ülkelerinde TOPLANMASINA,

Karar verildiğini ilan ederiz.

27 Nisan 2017 tarihinde Dolmabahçe Sarayında, İstanbul/Türkiye’de; Arnavutluk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemeleri tarafından imzalanmıştır.

Bunu okudunuz mu?

Ahlâksız Hukuk: Ahlâki Anomi, Amoral Bireycilik ve Siyâsi Otoriter Zihniyet Karşısında Yargı Etiği İlkeleri Hayata Geçebilir mi?

Ahlâksız Hukuk: Ahlâki Anomi, Amoral Bireycilik ve Siyâsi Otoriter Zihniyet Karşısında Yargı Etiği İlkeleri Hayata …