Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Bilgi Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere ve kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kurulan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin ilk teşkilatlanması içinde Hukuk Fakültesi bulunmuyordu (Bkz. Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’na, 4142 sayı ve 5 Haziran 1996 tarihli Kanun (Madde 2) ile eklenen Ek Madde 38). Daha sonra, 28 Mart 1997 tarih ve 97/9515 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile üniversiteye bağlı bir Hukuk Fakültesi kurulması kararlaştırılmıştır. Fakülte, ilk mezunlarını 2001 yılında vermiştir.

BİLGİ Hukuk Fakültesi’nin kurucu dekanlığı görevini Profesör Uğur Alacakaptan üstlenmiştir. Profesör Alacakaptan, Türkiye Ceza Hukuku camiasının hümanist doktrini savunan ekolünün önde gelen akademik simalarından bir hukukçudur ve daha önce, öğretim üyeliğinin yanı sıra, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevinde bulunmuş ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği de yapmıştır.

Profesör Alacakaptan, 1999 yılının Kasım ayında sağlık nedeniyle BİLGİ Hukuk Fakültesi’ndeki dekanlık görevinden ayrılmış fakat öğretim üyeliğini sürdürmüştür. Aynı tarihte, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin eski öğretim üyelerinden Roma Hukuku öğretim üyesi Profesör Belgin Erdoğmuş dekanlığa atanmış ve 2002 yılına kadar bu görevini sürdürmüştür. 2002 yılından bu yana Hukuk Fakültesi Dekanlığı görevini, Uluslararası Hukuk ve İnsan Hakları Hukuku öğretim üyesi Profesör Turgut Tarhanlı yürütmektedir.

Fakültenin dört yıllık eğitim ve öğretime tam olarak başladığı yıllarda, öğretim üyelerinin ofisleri ve fakülte mekânı, üniversitenin Kuştepe Kampüsü’ndeki altıncı katta, Sosyoloji Bölümü ile paylaşılan bir koridor üzerindeki ofislerden ibaretti. 2000 yılında, Dolapdere Kampüsü’nün hizmete açılmasıyla birlikte, tüm birinci sınıflar gibi, Hukuk Fakültesi birinci sınıfları da bu kampüste öğretime başladılar ve öğretimin sonraki yıllarına Kuştepe Kampüsü’nde devam ettiler.

2002 yılındaki değişiklik ile Hukuk Fakültesi’nin mekânı Dolapdere Kampüsü oldu. Fakülteye tahsis edilen mekân, bu kampüsün eski binasında yer alan ve bugün, artık İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’na tahsis edilmiş ofislerden başlayıp Öğrenci Dekanlığı’nın bulunduğu koridora kadar uzanan bir alanı kapsıyordu. Fakülte, bu bir yıllık geçiş döneminin ardından, 2003 yılı Güz döneminde, yeni Dolapdere Kampüsü inşaatının tamamlanmasıyla bu binadaki üç katlı kısımda Hukuk Fakültesi’ne tahsis edilen mekânda akademik faaliyetlerini sürdürmeye başladı.

Dolapdere Kampüsü’nün bu kısmında, BİLGİ Hukuk Fakültesi Dekanlığı, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlilerinin ofisleri, Mahkeme Salonu ve Hukuk Fakültesi Toplantı Salonu yer almaktadır. Ayrıca, aynı mekanda BİLGİ Hukuk Fakültesi kadrosunun katkılarıyla kurulan beş araştırma merkezinin (İnsan Hakları Hukuku, Deniz Hukuku, Bilişim Teknolojisi Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku, Rekabet Hukuku ve Politikası) ofisleri de bulunmaktadır. 2010 yılında, kurulması Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun bulunan Bilişim ve Teknoloji Hukuku Enstitüsü kadrosu da aynı mekânda çalışmalarını sürdürmektedir. Dört alanda açılan BİLGİ Hukuk Yüksek Lisans Programlarının sekretarya hizmetleri de, bu binanın ikinci katındaki program ofisinden yürütülmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kütüphanesi, kitap, dergi ve elektronik kaynaklar bakımından yerli ve yabancı güncel hukuk literatürüne erişim imkanı vermektedir. Hukuk alanında kütüphane, Alman hukukuna ilişkin kaynakları barındıran Beck Online, İsviçre hukuku kaynaklarını barındıran Swisslex-Westlaw, Fransız hukuku kaynaklarını barındıran Lexis Nexis Juris Classeur, İngiliz, Amerikan ve uluslararası hukuk kaynaklarını barındıran Lexis Nexis Academic ve Westlaw International veritabanlarına abonedir. Ayrıca Cambridge Journals Online ve Oxford University Press Journals içerisindeki hukuk dergilerine de üyeliği bulunmaktadır. Türk hukukuna ilişkin kaynaklara MevbankLebib Yalkın ve HukukTürk veritabanlarından erişmek mümkündür.

Kütüphane, Avrupa Birliği Enformasyon Merkezi‘ne de sahiptir. Avrupa Komisyonu‘nun onayıyla kurulan bu birimde, AB’nin resmi yayınları bulunmaktadır.

Her hukuk dersine ilişkin temel kitaplar basılı olarak Dolapdere kütüphanesinde öğrencilerin kullanımına hazır tutulmakta ve elektronik kaynaklar ise “e-rezerv” şeklinde ilgili ders kodu altında öğrencilerin erişimine açık tutulmaktadır.

Hukuk kütüphanesi Dolapdere Kampüsünde yer almaktadır.

Bunu okudunuz mu?

İstanbul Barosu

İstanbul Barosu, Türkiye’nin en büyük ve ilk barosudur. Türkiye’de savunma mesleğini düzenleyen ilk yazılı metin, …