Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Bilimsel ve Teknolojik İlerlemelerin, Barışın ve İnsanlığın Yararına Kullanılmasına dair Bildiri

Bilimsel ve Teknolojik İlerlemelerin, Barışın ve İnsanlığın Yararına Kullanılmasına dair Bildiri

Bilim ve teknoloji, özellikle 20. yüzyılda büyük bir ilerleme kaydetmiş, insanlığın on binlerce yıllık mirasını yansıtan bu gelişmeye BM kayıtsız kalmamış, ortak mirasın insanlığın geleceği için kullanılması için ilkeler belirlemiştir.

Bilimsel ve Teknoloji Bilim ve Teknolojik İlerlemelerin, Barışın ve İnsanlığın Yararına Kullanılmasına dair Bildiri(Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind), BM Genel Kurulunun 10 Kasım 1975 tarihli ve 3384 (XXX) sayılı Kararıyla ilan edilmiştir.

Bilimsel ve Teknolojik İlerlemelerin, Barışın ve İnsanlığın Yararına Kullanılmasına dair Bildiri

BAŞLANGIÇ
Genel Kurul,

Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, insan toplumunun gelişmesinde en önemli faktörlerden biri haline geldiğini not ederek,

Bilimsel ve teknolojik gelişmeler, halkların ve ulusların yaşam koşullarını iyileştirmede daha fazla imkan sunarken, bir çok örnekte görüldüğü gibi, toplumsal sorunlara da yol açmış olmasını ve ayrıca bireylerin insan haklarını ve temel özgürlüklerini tehdit etmesini de dikkate alarak,

Bilimsel ve teknolojik başarıların silahlanma yarışını hızlandırmak, ulusal kurtuluş hareketlerini bastırmak ve bireyleri ve halkları sahip oldukları insan haklarından ve temel özgürlüklerden yoksun bırakmak için kullanılabileceği kaygısıyla not düşerek,

Bilimsel ve teknolojik başarıların ayrıca, bireylerin veya grupların kişisel ve siyasal hakları ile insanlık onuru için tehlike oluşturabileceği kaygısıyla not düşerek,

Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin insanlığın yararı için tam olarak kullanılmasını sağlama ve bazı bilimsel ve teknolojik buluşları şimdiki ve gelecekteki muhtemel zararlı sonuçlarından arındırma konusundaki acil bir gerekliliği not ederek,

 Bilimsel ve teknolojik ilerlemenin, gelişmekte olan ülkelerin toplumsal ve ekonomik gelişmesini hızlandırmak bakımından büyük önem taşıdığını kabul ederek,

Bilim ve teknoloji transferinin, gelişmekte olan ülkelerin ekonomik gelişmesini hızlandırmada başlıca yollardan biri olduğunun farkında olarak,

Halkların self-determinasyon hakkını ve bilimsel ve teknolojik ilerleme şartları bakımından insan hakları ve özgürlükleri ile insanlık onuruna saygının gerekli bulunduğunu yeniden teyit ederek,

Birleşmiş Milletler Şartı’nın, İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nin, İnsan Haklarına dair Uluslararası Sözleşmelerin, Sömürge Ülkelerine ve Halklarına Bağımsızlık Verilmesine dair Bildiri’nin, Devletler arasında Birleşmiş Milletler Şartı’na göre Dostane İlişkiler ve İşbirliği kurulması ile ilgili Uluslararası Hukuk Prensiplerine dair Bildiri’nin, Toplumsal Kalkınma ve Gelişmeye dair Bildiri’nin, ve Devletlerin Ekonomik Hakları ve Görevleri Şartı’nın temelini oluşturan prensiplerin gerçekleştirilmesini sağlamayı isteyerek,

Aşağıdaki hükümleri ilan eder:

1. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik gelişmelerden elde edilen sonuçların uluslararası barış ve güvenliğin güçlendirilmesi ile özgürlük ve bağımsızlık için, ve ayrıca halkların ekonomik ve sosyal gelişmesi ve Birleşmiş Milletler Şartı’na göre insan hakları ve özgürlüklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla kullanılmasını sağlamak üzere uluslararası işbirliği yapar.

2. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik gelişmelerin, bireyin İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’nde, İnsan Haklarına dair Uluslararası Sözleşmelerde ve ilgili diğer uluslararası belgelerde yer alan insan haklarını ve temel özgürlüklerini kullanmasına özellikle Devlet organları tarafından kısıtlama getirilmesini ve müdahale edilmesini önlemek için gerekli her türlü tedbiri alır.

3. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik sonuçların, nüfusun her bölümünün maddi ve manevi ihtiyaçlarını tatmin etmesini sağlamak için tedbirler alır.

4. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik sonuçların diğer Devletlerin egemenliğini ve ülke bütünlüğünü ihlal etme, diğer Devletlerin iç işlerine müdahale etme, saldırı savaşlarını sürdürme, ulusal kurtuluş hareketlerini bastırma veya ırkçı ayrımcılığa dayanan bir politika izleme gibi amaçlar için kullanılması ile ilgili her türlü eylemde bulunmaktan kaçınır. Bu eylemler sadece Birleşmiş Milletler Şartı’nı ve uluslararası hukuk prensiplerini hayasızca ihlal etmekle kalmaz, fakat insanlığın yararı için bilimsel ve teknolojik gelişmelere rehberlik eden amaçların kabul edilemeyecek şekilde tahrip edilmesini oluşturur.

5. Bütün Devletler, gelişmekte olan ülkelerdeki halkların sosyal ve ekonomik haklarının gerçekleştirilmesi amacıyla bu ülkelerin bilimsel ve teknolojik kapasitelerinin kurulması, güçlendirilmesi ve geliştirilmesinde işbirliği yapar.

6. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik menfaatlerin nüfusun her katmanına yaygınlaştırılması, bu insanları bilimsel ve teknolojik gelişmelerin hem sosyal hem de maddesel nitelikteki muhtemel zararlı etkilerinden korumak, dahası bu gelişmelerin bireylerin veya grupların özellikle mahremiyetine saygı gösterilmesi ve insan kişiliğinin ve insanın fiziksel ve zihinsel bütünlüğünün korunması hakları bakımından kötüye kullanılmasını önlemek için tedbirler alır.

7. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik sonuçların kullanılmasının ırk, cinsiyet, dil veya dinsel inanç gibi her hangi bir ayrımcılığa tabi tutulmadan insan haklarının ve temel özgürlüklerin tam olarak gerçekleştirilmesini sağlamak için yasal tedbirler de dahil, gerekli her türlü tedbiri alır.

8. Bütün Devletler, bilimsel ve teknolojik sonuçların insan hakları ve temel özgürlükler ile insanlık onuru aleyhine kullanılmasını önlemek ve engellemek için yasal tedbirler de dahil, gerekli her türlü tedbiri alır.

9. Bütün Devletler ne zaman gerekli görürlerse, bilimsel ve teknolojik gelişmeler çerçevesinde insan haklarını ve özgürlüklerini güvence altına alan mevzuata uygunluk sağlamak için tasarrufta bulunabilir.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et