Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Bir Ceza Hakiminin Notları

Bir Ceza Hakiminin Notları

Bir Ceza Hakiminin Notları, Mustafa Necati Daştan tarafından kaleme alınmış, 202o yılında İz Yayıncılık tarafından okuyucu ile buluşturulmuş, deneme türünde bir eserdir.

Bir Ceza Hakiminin Notları / Mustafa Necati Daştan / Kitabın Sunuşu 

“Türk hukukuna yine içeriden bir bakı

Adalet, bir toplumun huzur ve güven içinde yaşamasının en temel unsurlarından biridir, hatta belki ilk sıradadır denebilir. Adalet duygusuna güven sarsıldığı anda, kaos ve anarşi ortamı doğar; bununla bağlantılı olarak iktisadî hayat, sosyal hayat, toplum katmanlarının birbirleriyle olan ilişkileri… gibi önemli şeyler allak bullak olur ve insanlar kendilerini çaresizlik duygusuyla dipsiz bir kuyunun içinde bulur. Bu sebeple, mahkeme salonlarında hakimin arkasında hep “Adalet Mülkün (devletin) Temelidir” yazar. Bu hem yargı dağıtanlara, hem de adalet arayanlara çok önemli bir hatırlatmadır.

Uzun yıllar hakimlik görevi icra etmiş olan Mustafa Necati Daştan, elinizdeki bu eserde, meslek hayatı boyunca edindiği bilgi, görgü ve tecrübeleri okurlarla paylaşıyor. Bu paylaşımları, sadece dışarıdan merak eden sıradan vatandaşlar için değil, devlet ve hükümet idarecileri, meslektaşları için de çok önemli anahtar vurgular içeriyor. Olabildiğince yalın bir dille kaleme alınmış bu eser, bitiminde okurun zihninde “adalet” duygusuna ilişkin bilgiler ve yeni bakış açıları kazandırırsa, amacına ulaşmış olacaktır…”

Eserden Alıntılar 

“Adaletsizlik insanı derinden sarsan en büyük yalnızlıklardan biridir. Çünkü adalet son noktadır.”

“Bu coğrafyadaki hiçbir ideoloji, adalete üst bir çatı olarak bakmıyordu. Oysa adalet, tüm ideolojilerin üzerinde değil miydi?”

“Adaletin etkin olmadığı ülkelerde insanlar suç işlemek için pervasızlaşırlar ve zayıf insanların üzerine giderler. Oysa adalet en zayıfı en güçlüye karşı koruyan zırh değil midir?”

“Adalet öyle bir cevher ki değil bütün insanlık, bütün dinler bile ona muhtaç.”

“Adaleti koruyamazsanız devlet, devleti koruyamazsanız millet helak olur.”

“Adalet dağıtanlar zeki ve feraset sahibi ise, davalar âdilâne çözüldüğü gibi insanlar zaten haksızlık yapmaya da cesaret edemez.”

“Vicdanı tahrip olmuş bir insan, yalnızca korku ve menfaate boyun eğer. Haksızlığa uğramış her vicdan ülkenin huzuruna saplanmış bir hançerdir.”

“Herkesin zulme karşı isyanı, adalete olan inancı kadardır.”

Gerçek adalet, insanı yapmadığından asla sorumlu tutmamak ve hakkını hiçbir mazerete sığınmaksızın vermektir. Padişah ağaçtan haksız olarak bir salkım üzüm alırsa askerleri o ağacı kökünden söker.”

“Adalet sadece mahkemelerde icra edilen bir faaliyet değildir. Mahkemeler adaletin vitrinidir. Âdil olmayan bit toplum ve âdil olmayan bir devlet yönetiminde mahkemelerin yapacağı fazla bir şey yoktur.”

“Adalete güven kaybolmuşsa en adil ve objektif kararlar dahi tartışılır ve büyük sorunlar yumağı haline gelebilir.”

“Adaleti koruyamazsanız devlet, devleti koruyamazsanız millet helak olur.”

“En büyük zulüm adalet maskesiyle yapılan zulümdür.”

“Muktedir olduğunda adaletten ayrılma ki vakti geldiğinde sana zulmedilmesin.”

“Adaletsizliğe kapı açan itibarına mezar kazar.”

“Milleti millet yapan erdem, devleti devlet yapan ise adalettir.”

“Sende Kadı Hızır Çelebi gibi yürek yoksa cüppe giysen ne yazar kalem kırsan ne yazar.”

“Bizler başkalarına yapılan haksızlıklara tepki göstermediğimiz müddetçe kendi haklarımızı dahi savunmakta güçlük çekeceğiz.”

“Kanunların zalimi yücelttiği/mazlumu körelttiğini gördüm gaddarca Hak için büyük bedeller ödenmesi gerektiğini gördüm ve kahroldum.”

“Adaletin olmadığı bir ülkede namuslular namussuzlardan daha ağır bedel öderler.”

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et