Yeni
Ana Sayfa » Güncel » Bizi ne kurtarır? Haklara Riayet

Bizi ne kurtarır? Haklara Riayet

Bizi ne kurtarır? Haklara Riayet

“Ben sana saygı duyuyorum, sen de bana saygı duy!” sözü, bu topraklarda en çok söylenen yalanlardan biridir. Bu söz külliyen yalandır. Birincisi, kimse karşısındakine saygı duymaz. İkincisi, karşıdan talep edilen genellikle saygı değil, itaattir. O yüzden yalana gerek yok.

Lütfen bana saygı duymayın. Benden size saygı duymamı da beklemeyin. Sizin düşüncenizin içeriğine katılmak, sizinle aynı inançta olmak, inandığınız şeye saygı duymak, sizin şahsınıza saygı duymak zorunda değilim. Saygı ve sevgi birincil ilişkiler dünyasında vardır. Anne-babamızı severiz, arkadaşlarımıza saygılı oluruz. Patronumuzu sevmek zorunda olmadığımız gibi, onun bizi sevmesini de bekleyemeyiz.

İkincil ilişkiler için anahtar sözcük “haklara riayet”tir. Hakka inanmak ve karşımızdakinin hakkını savunmak gerekir. Daha da genişletelim “hakları savunmak” gerek. Hakkı savunduğunuzda, kim-lik ve içerik bir yanda kalacak. Hakkı savunan herkesin hakkını savunacak, çünkü kim-lik’e bakmayacak. Hakkı savunan, içeriği değil, o içeriğin çıkmasını sağlayan formel hakkı savunacağından, içeriğine katılmadığı şeyleri de çok kolay savunabilecek.

Söz konusu düşünce özgürlüğü ise, düşünceye katılma ama düşünme hakkına katıl.

Söz konusu söz söyleme özgürlüğü ise, sözün içeriğine değil, söz söyleme özgürlüğüne katıl.

Kişinin giyinişini beğenme, en doğal hakkın. Ama giyinme hakkını savun. İçeriğini kendi doldursun, içerik kişinin bileceği iş senin değil.

Bizi kurtaracak olan ne diye sorarsan, hakka riayet derim.

Gelin hakları savunalım.

Veysel Dinler Kimdir?

Doç. Dr. Veysel Dinler, 1979 yılında Çorum’da doğmuş, lise eğitimini Polis Kolejinde, lisans eğitimini Polis Akademisinde tamamlamış, 2013 yılında doktor, 8 Temmuz 2021’de doçent unvanını kazanmıştır. 2021 yılında Hitit Üniversitesi Arkeoloji bölümünden lisans derecesi almıştır.

Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hukuk lisans eğitimi alan Dinler; 2000-2008 yılları arasında Emniyet Teşkilatında çeşitli rütbelerde Olay Yeri İnceleme Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2006-2007 yıllarında Birleşmiş Milletler Liberya Misyonunda (UNMIL) çalışmıştır. Başkomiser rütbesinde görevine devam etmekteyken istifa ederek üniversiteye geçmiş ve akademik kariyeri tercih etmiştir. Dinler, lisans bitirme tezi olarak “Hukuka Aykırı Deliller” konusunu sunmuştur. 2003 yılında “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Siyasi Partiler” konulu tezi ile Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalından yüksek lisans derecesi almış; 2009 yılında ise “Ceza Muhakemesinde Delillerin Toplanması” adlı tezi ile Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Suç Araştırmaları Anabilim Dalından ikinci yüksek lisans derecesini kazanmıştır. “Devletin Suç İhdas Etme ve Cezalandırma Yetkisinin Sınırı” başlıklı teziyle 2013 yılında Süleyman Demirel Üniversitesinden doktorasını tamamlamış ve doktor akademisyen olarak akademik kariyerine devam etmiştir. 8 Temmuz 2021 tarihinde doçent unvanını kazanmıştır.

İdari ve Akademik Görevleri

Dinler, 2008 yılı Kasım ayında Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde öğretim görevlisi olarak başlamış; 2014 yılı Haziran ayından itibaren aynı bölümde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam etmiştir. Anayasa, insan hakları, seçim sistemleri, ceza hukuku ve adli psikoloji alanlarında bilimsel çalışmalarını sürdürmekte; lisans ve lisansüstü dersler vermektedir. 2013-2014 yıllarında Polis Akademisi, Yozgat Polis Meslek Yüksek Okulunda ve 2015-2016 yıllarında Yakındoğu Üniversitesi Adli Bilimler Enstitüsünde, yarı zamanlı olarak dersler vermiştir. 2009-2011 yılları arasında, Hitit Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezinde (HİTİTSEM) Müdür Yardımcısı (Assistant Manager) olarak görev almış, 2010 – 2015 yıllarında aynı üniversitenin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde ] / Erasmus Bölüm Koordinatörlüğünü yürütmüştür. (Departmental Erasmus Coordinator) 2013-2014 yıllarında Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Hukuk Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanlığına getirilmiş, (Hitit University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Political Science and Public Administration), 2014-2017 yıllarında ise bölüm başkan yardımcılığını icra etmiştir. 2016 yılından itibaren Hitit Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde Bologna Koordinatörü olarak idari görev üstlenmiştir.

Sivil Toplum Faaliyetleri

Doç. Dr. Veysel Dinler; Türk Ceza Hukuku Derneği, Anayasa Hukuku Araştırmaları Derneği, Kamu Hukukçuları Platformu, European Society of Criminology, Türkiye Mobbingle Mücadele Derneği, Türkiye Go Oyuncuları Derneği, Hitit Üniversitesi Go Kulübü ve Hitit Üniversitesi Arkeoloji Kulübü üyesidir.

Eserleri

Dinler’in; “Yangın Yeri, Katliam: Maraş ve Çorum”, “Türkiye’de Polisin Sendikalaşması: Bitmeyen Bir Mücadele”, “Suç Sayma Teorileri ve Anglosakson Temelli Tartışmalar Üzerine”; “Hukuk Devletinden Polis Devletine: 2007 ve 2015 arası Türkiye”; “Problem Odaklı ve Toplum Destekli Suç Önleme”; “AB İlerleme Raporları Yoluyla Ceza Hukukunda Uyumlaştırma: Türkiye’de Ceza Reformu”; “Anayasal Haklar ve Özgürlükler”, “Anayasalarda Cezalandırmaya İlişkin İlkeler: Türkiye’de Anayasa Çalışmalarına Işık Tutmak Üzere Karşılaştırmalı Bir Çalışma”, “Devletin Cezalandırma Yetkisinin Anayasal Sınırları”, “Cinsel Sömürü Amaçlı İnsan Ticareti Suçunun Yöntemi ve Mağdurları (Isparta Örneği) “Mağduriyet Kavramına Çok Yönlü Yaklaşım” ve “Kolluğun Olay Yeri İnceleme Yetkisi” başlıkları altında ortak kitaplarda yazılmış kitap bölümleri bulunmaktadır.

Makaleleri ve Bilimsel Tebliğleri

Dinler’in; “Anayasal Suç Ne(Değil)dir?”, “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-II: Türkiye de 1983 2013 Yılları Arasında Yazılan (Suç Bilim) Kriminoloji Konulu Tezlerin Niceliksel Analizi”, “Türkiye’de Kriminolojinin Tarihi-I: Türkiye’de Kriminolojinin Geçmişi ve Geleceği (var mıdır?)”, “Modern Paradigmalar Işığında Hitit Ceza Hukuku: Modern Ceza Hukukunun İzlerini Geçmişte Aramak”; ‘Devletin İktisadi ve Sosyal Ödevlerinin Sınırı’ Açısından İdarenin Sorumluluğu”, “Doğal Afetlerde Kurbanların Yerlerinin Tespiti ve Kimliklendirme”, “İnsan Hakları İhlallerinde İdarenin Genel Sorumluluğu”; “Devlet Paradigması ve Polisin Kurumsallaşması, “Ceza Hukukunda Aşınma Sebebi Olarak Terörle Mücadelede Muğlaklık”, “Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvurunun Etkililiği ve Güvenirliği Üzerine Avukatların Görüşleri (Çorum Barosu Örneği)”, “Ceza Hukuku Alanında 1983–2013 Yılları Arasında Yazılmış Tezler Üzerine Niceliksel Bir İnceleme”, “Akademik Özgürlüğün Sınırı Üzerine Sorular”, “İspanya’da Batasuna Partisinin Yasaklanması” ve “Türkiye’de niçin ha bire yeni parti kurulur?” başlıkları ile yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Bunu okudunuz mu?

9 Ağustos – Hukuk Takvimi

9 Ağustos – Hukuk Takvimi  1523 Alman hümanist düşünür ve şair Ulrich von Hutten öldü. …