Komite, her devletteki bölgesel veya azınlık dillerinin gerçek durumunu inceleyerek tarafların taahhütlerine uygunluğa ilişkin değerlendirme raporları hazırlamakta ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesine rapor etmektir. Raporların hedefi Şart’a uyumu güçlendirmektir.  Şart’ın temel hedefleri; bölgesel veya azınlık dillerin kültürel zenginliğin bir parçası olduğunun devletler tarafından kabul edilmesi, her bölgesel veya azınlık dilinin coğrafi alanına saygı gösterilmesi, bu tür dillerin konuşma ve yazıda, kamusal ve özel yaşamda kullanımının kolaylaştırılması ve teşvik edilmesi, bu dillerin öğretilmesi için çaba gösterilmesi, bu dillerin kullanımının yok olmasına yönelik ayrımcılık, dışlama ve kısıtlamaların ortadan kaldırılmasıdır.