Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Çartizm Bildirgesi/Halkın Sözleşmesi
Çartist Hareket Tarafından Düzenlenen 1848 Büyük Mitingi

Çartizm Bildirgesi/Halkın Sözleşmesi

Çartizm Bildirgesi/Halkın Sözleşmesi-İngiltere-1848

Çartizm Hareketi

Çartizm Hareketi, İngiltere’de 1838 yılından 1850 yılına kadarki dönemde siyasal reform taleplerde bulunan işçi sınıfı hareketidir. Hareket, büyüklüğü ve tüm ülkede örgütlenmesi bakımından tarihsel önem taşımaktadır ve adını 1838’de yayınlanan altı maddelik People’s Charter bildirgesinden almaktadır. Tüm İngiltere’de destek bulan hareketin üyeleri 1848 yılında taleplerini içeren dilekçeyi imzalayarak Avam Kamarası’na sunmuş; bu dilekçenin oluşturduğu siyasal hareketlilik sayesinde büyük kitlesel eylemler yapılmıştır. Hareketin eylemleri anayasal sınırlar içinde ve meşru temeldedir. People’s Charter  adı verilen demokratik talepler; 21 yaş üstündeki her erkeğin oy verme hakkı, oylamanın gizli olması, parlamento üyeliğinde eşitlik gibi haklar içermektedir. Çartizm Hareketi, Sanayi Devrimi ile ortaya çıkan toplumsal gelişmelerin sonucunda ortay açıkmış, büyük toplantılar ve gösteriler yapmış, dilekçe talebinin reddedilmesi üzerine genel grev örgütlemiş, askeri birliklerle hareketin etkisi kırılmaya çalışılmış, 1848’den sonra gücünü yitirmeye başlamıştır. Hareket açık bir programa sahip olmaması ve yönetim sorunları nedeniyle kalıcı olamamış ancak İngiltere’nin ve dünyanın işçi hareketleri arasında büyük yer tutmuştur. 

Çartist Hareketin altı talebi

Çartizm Bildirgesi /Halkın Sözleşmesi-İngiltere-1848

Eşit Temsil

Birleşik Krallık, mümkün olduğu kadar eşit sayıda sakinin yer aldığı, 200 seçim bölgesine bölünecek ve her bir seçim bölgesi Parlamentoya bir temsilci gönderecektir.

Genel Oy Kullanım Hakkı

Yirmi bir yaşında olduğunu altı aydan beri ikamet ettiği yerin kilise katibine ispatlayan her kişi seçmen olarak ismini kaydettirmeye hak kazanır. Kayıt zamanı her yılın 1 Ocak-1 Mart arasındaki dönemdir.

Yıllık Parlamento

Genel seçim her yılın 24 Haziran tarihinde yapılır ve üyelikte bir boşalma olduğunda boşalmadan sonraki 15 gün içinde doldurulur. Oy kullanma saatleri sabah saat altıdan akşam saat altıya kadar olan süredir.

Mülkiyet Şartı Yoktur

Üyeler için mülkiyet şartı yoktur; ancak, 200 seçmen tarafından ikamet ettikleri yerin kilise katibine sunulmak üzere her hangi bir aday lehine imzalanan talep ile bu aday, aday olarak gösterilebilir. Bir bölgede aday olarak gösterilen tüm adayların listesi, seçmenlerin her bir adayın niteliklerini değerlendirebilmeleri için, her bir kilise bölgesindeki kilisenin kapısına raptedilir.

Gizli Oy İle Seçim

Her bir seçmen ikamet ettiği kilise bölgesinde oy kullanmak zorundadır. Her kilise idaresi o bölgede önerilen adaylara yetecek düzeyde oy sandığı temin eder ve oylamanın gizli olması amacıyla her kilise bölgesindeki kiliseler geçici bir yeri oylama için uygun bir hale getirir. Seçim gününde her seçmen oylama yerine düzenli bir şekilde geçtiğinde; ona refakat eden görevli tarafından tercih ettiği adayın sandığı içine atacağı bir oy topu verilir. Günün sonunda münasip görülen görevliler tarafından oylar sayılır ve oy sayısı kilisenin kapısının üzerine tutuşturulur. Bir sonraki gün o bölgenin katibi ve iki müfettiş bütün bölgedeki kiliselerden tüm oyları toplar ve bölgedeki her kiliseye postalanacak muzaffer adayın adını neticelendirir.

Toplantı ve Üyelere Yapılacak Ödemeler

Üyeler, seçimden sonraki Ocak ayının ilk Pazartesi gününde Parlamentodaki koltuklarına otururlar ve oturumları sona erene kadar Pazar hariç her gün Eylül’ün 1’ine kadar oturuma devam ederler. Her gün oturum sabah saat 10’da başlar ve saat 4’te sona erer. Ve her üyeye üç ayda bir Hazineden yılda 400 Pound ödenir. Seçilecek bütün kamu görevlilerinin genel oy ile seçilmesi zorunludur.

Çartist Hareket Tarafından Düzenlenen 1848 Büyük Mitingi

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et