Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook (sayfa 2)

Hukukbook

1 Ocak – Hukuk Takvimi

1 Ocak – Hukuk Takvimi M.Ö. 45 Jülyen takvimi ilk kez kullanılmaya başlandı, 16. yüzyıla kadar kullanıldıktan sonra yerini Gregoryen takvime bıraktı. 404 Telemachus, Kolezyum’daki bir gladyatör dövüşünü ayırmak isteyince taşlanarak öldürüldü. Honorius ise onun anısına dövüşleri yasakladı. Bu dövüş son gladyatör dövüşü olarak tarihe geçti. 1515 1498 – 1515 arasında hüküm süren Fransa kralı XII. Louis yaşamını yitirdi. (Doğumu: 27 Haziran 1462) İngiltere’de VII. Henry’nin yaptığı düzenlemelere benzer şekilde hukuk, vergi ve devlet yönetimi alanında reformlar yaptı. Mahkeme hakimlerinin güçlerini artırarak yolsuzluğun önüne geçmeye çalıştı. 1788 Fransız hukukçu felsefeci, ütopik sosyalist ve kuramcı Étienne Cabet doğdu. (Ölümü: 9 Kasım 1856) Hukuk eğitimi alarak …

Devamını oku »

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası

Avrupa Yerel Demokrasi Haftası (European Local Democracy Week – ELDW) , 15 Ekim 1985 tarihinde imzaya açılan Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı hatırlatma amacı taşıyan ve her yıl 15 Ekim tarihine denk gelen haftada 2007 yılından itibaren organize edilen bir demokrasi günüdür. Avrupa Konseyinin 47 üye ülkesine yönelik olarak her yıl düzenlenmekte, yerel yönetişimi ve katılımı geliştirmeyi amaçlamaktadır. Temel amaç, insanların yerel yönetimlerin çalışmalarına katılımlarını arttırmaktır. Yerel Yönetimler Özerklik Şartı Her yıl önceden belirlenen tematik etkinlikler bulunmaktadır. Yerel yönetimler, belediyeler, bölge yönetimleri, meclisler, yerel yönetim birlikleri, köy idareleri, dernekler, sivil toplum kuruluşları ve diğer organizasyonlar temel aktörleridir. Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda …

Devamını oku »

31 Aralık – Hukuk Takvimi

31 Aralık – Hukuk Takvimi 1880 Türkiye ile ABD arasındaki Marshall yardım planına adını veren Nobel Barış Ödülü sahibi George Marshall doğdu (Ölümü: 1954) 1880 Alman filozof Arnold Ruge öldü. (Doğumu 13 Eylül 1802) Bağımsız ve Birleşik Almanya`nın savunucusu olduğundan 1825 yılında Kolberg zindanlarında 5 yıl hapse mahkûm edildi. Serbest kaldıktan sonra Antik Yunan eserlerini çevirdi ve Genç Hegelciler grubuna katıldı. 1928 Anadolu ve Mersin – Tarsus – Adana Demiryolları ile Haydarpaşa Limanının satın alınmasına ilişkin antlaşma T.B.M.M’de bir kanunla onaylandı 1932 Litvanya Bağımsızlık Yasası’nın yirmi imzacısından biri ve Polonya’nın ilk cumhurbaşkanı Gabriel Narutowicz’in kardeşi olan avukat ve politikacı Stanisław Narutowicz öldü. (Doğumu …

Devamını oku »

Doç. Dr. Peri Uran Murphy

Doç. Dr. Peri Uran Murphy, 2006-2007 yılları arasında TÜBİTAK Yurt Dışı Araştırma Bursiyeri olarak Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde doktora tez çalışmasını yürütmüş, 2008 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Doktora Programı’nı tamamlayarak Anayasa Hukuku alanında doktora derecesini elde etmiştir. 9 Aralık 2009 tarihinde Türk Sosyal Bilimler Derneği tarafından düzenlenen Genç Sosyal Bilimciler Yarışması’nda “Yasama İşlevinin Yerine Getirilmesinde Çift Meclis Sistemi ve Türk Siyasal Tarihindeki Yeri” başlıklı doktora tezi ile 2009 Yılı Genç Sosyal Bilimci Birincilik Ödülü’nü almıştır. Doktora tezi daha sonra Yetkin Yayınevi tarafından kitap olarak basılmıştır. 2009-2010 yılları arasında Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne, 2012-2013 yılları arasında New York Üniversitesi …

Devamını oku »

Teorik Çerçevede Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı

Teorik Çerçevede Türkiye’de Yargı Bağımsızlığı, Doç. Dr. Peri URAN MURPHY tarafından kaleme alınmış, 2019 yılı Nisan ayında Yetkin Yayınları tarafından okuyucu ile buluşturulmuştur. Anayasa hukuku literatüründe büyük öneme sahip olan yargı bağımsızlığı konusunun ele alındığı eserde; yargı bağımsızlığının anayasal ilke ve kurumlarla ilişkisi, uluslararası belgelerde ne şekilde düzenlendiği ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin söz konusu kuruma ilişkin karar ve değerlendirmeleri incelenerek yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının önemine odaklanılmıştır. Çalışma, yargı bağımsızlığının 1982 Anayasasından önceki anayasalarda nasıl düzenlendiğini ele alınmış ve son 1982 Anayasası döneminde yargı bağımsızlığına ilişkin olarak mevzuatta yapılan yeni düzenlemeler ayrıntılı biçimde incelenmiştir. Son yıllarda yoğun bir biçimde gündemde yer …

Devamını oku »

RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri

RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri,  RTÜK Etik Komisyonu tarafından ilan edilen ilke ve kurallardan oluşmaktadır. Komisyon, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile uyum ve işbirliği içinde çalışmaktadır. RTÜK Kurumsal Etik İlkeleri; kurumda, yayıncılık sektöründe ve toplumun genelinde etik kültürün egemen kılınması ve halkın kamu yönetimine olan güveninin artırılması, kurum içinde etik sorun alanlarının tespit edilmesi ve kurumsal etik kodların oluşturulması, çalışanlarda etik farkındalık yaratılması ve personelin etik davranış ilkelerine uygun hareket etmesinin sağlanması, çalışanların ve paydaşların (yayıncılar, izleyiciler/dinleyiciler) etik bilinç düzeylerinin yükseltilmesi ve etik yaklaşımlardan etik uygulamalara geçilmesi Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun etik eğitim stratejisinin ana amaçlarını doğrultusunda oluşturulmuştur. RADYO VE …

Devamını oku »

Görsel – İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri

Görsel – İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, 2007 yılında Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Televizyon Yayıncıları Derneği (TVYD) tarafından yapılan ortak çalışma sonucunda 12 madde halinde hazırlanarak dönemin RTÜK Başkanı Zahit Akman tarafından 3 Temmuz 2007 tarihinde düzenlenen imza töreni ile açıklanmıştır. Görsel – İşitsel Yayıncılık Etik İlkeleri, RTÜK tarafından 2018 yılında 20 madde halinde güncellenmiş , Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla düzenlenen törende medya hizmet sağlayıcılar tarafından imzalanarak 12 Aralık 2018 tarihinde ilan edilmiştir. Radyo ve Televizyon Yayın Etik İlkelerin ilan edildiği törene; TRT, A Haber, ATV, Akit TV, Doğuş Yayın Grubu, NTV, Kanal D, FOX TV, …

Devamını oku »

Carl Schmitt’in Hukuk Düşüncesinde Demokrasi ve Diktatörlük Tartışması

Carl Schmitt‘in Hukuk Düşüncesinde Demokrasi ve Diktatörlük Tartışması, Suat Kutay Küçükler tarafından kaleme alınmıştır. Eser, Felsefe- Felsefe Tarihi- Sosyoloji  kategorisinden 2023 yılı Aralık ayında, On İki Levha Yayıncılık tarafından okuyucu ile buluşturulmuştur.  ARKA KAPAK YAZISI “Bu kitap, Carl Schmitt’in demokrasi ve diktatörlük üzerine düşüncelerini politik felsefenin sorgu sahasında ele almayı amaçlayarak Schmitt’i kendi döneminin polemikleri arasında konumlandırmaktadır. Bu amaçla Weimar dönemi hukukçuları üzerinde önemli etkisi olan Carl Friedrich Wilhelm von Gerber ve Paul Laband’ın anayasa düşünceleri ekseninde Alman İmparatorluğu’nun hukuk mirası incelenmiştir. Weimar Cumhuriyeti’nin krizlerle şekillenen politik atmosferi, politik felsefe açısından verimli tartışmaların ortaya çıkmasını sağlamıştır. Bu tartışmaların izi; dönemin hukukçularından Gerhard Anschütz, …

Devamını oku »

Noktasız Dergi

Noktasız Dergi, ne akademinin fildişi kulelerine kapanan ne de sokağın gelip geçici gündemlerine kapılan bir grup üniversite öğrencisinin girişimleriyle, 2020 yılının başında kurulmuştur. Dergi, insana ve dünyaya dair kaygıların alevlendirdiği düşünce üretimini somutlaştırmayı hedeflemiş, düşüncenin diyalektiğini yansıttığına inanılarak “noktasız” adını almıştır. Tarihin noktasız akışı içerisinde Noktasız, çağının seyircileri değil, özneleri olma amacıyla kalemini silahı bellemiş kişilerin yapıtlarını yayımlamayı kendisine amaç edinmiştir. İlk sayısı, Haziran 2020’de yayımlanmış, 2021 yılı itibarıyla Kültür Bakanlığı tarafından e-ISSN numarası (2757-7430) tahsis edilmiştir. Derginin tüm sayılarına internet arşivinden ulaşılabilmektedir.   Dergi, açık erişim ve gönüllülük esası ile yayım hayatına devam etmektedir. Ayrıca Noktasız Dergi bünyesinde kurulan “Noktasız Konuşmalar” …

Devamını oku »

Trygve Halvdan Lie

Trygve Halvdan Lie, 16 Temmuz 1896 tarihinde Oslo’da dünyaya geldi. 8 Kasım 1921’de Hjordis Joergensen ile evlendi. Üç çocukları vardı: Sissel, Guri ve Mette. 1911’de Norveç İşçi Partisi Gençlik Örgütü’ne katıldı. 1919 yılında Oslo Üniversitesi Hukuk fakültesini biti rdi. 8 Kasım 1921’de Hjordis Joergensen ile evlendi. Üç çocukları oldu; Sissel, Guri ve Mette. 1922’den 1935’e kadar Norveç Sendikalar Federasyonu’nun hukuk danışmanı olarak çalıştı. Johan Nygaardsvold liderliğindeki İşçi Partisi Hükümeti’nde, 1935-1939 yılları arasında Adalet Bakanı, Temmuz-Eylül 1939 arasında ise Ticaret ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı. İkinci dünya savaşı sırasında, Nisan 1940’ta Almanya’nın Norveç’i işgalinden sonra İngiltere’ye gitti. ve 1941’den 1946’ya kadar sürgündeki …

Devamını oku »

İhsan Sabri Çağlayangil

İhsan Sabri Çağlayangil

İhsan Sabri Çağlayangil, 1908 yılında İstanbul’da doğmuş, 1931 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde mezun olmuş, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Koleji ve Yüksek Polis Enstitüsünde öğretmenlik yapmıştır. Emniyet Genel Müdür Muavinliği görevinden sonra, sırasıyla Yozgat, Antalya, Çanakkale, Sivas, ve Bursa Valilikleri görevlerinde bulunmuştur. 1947 yılında İsviçre’de toplanan Uluslararası Pasaport ve Hudut Formaliteleri Konferansına Türk Heyeti Başkanı olarak katılmıştır. Yunanistan, İtalya, İsviçre, Fransa Hükümetlerinin zabıta teşkilatlarında resmi araştırmalar yapmış, 1956 da Amerika ICA teşkilatının davetlisi olarak 2 ay süreyle Birleşik Amerika’da 16 eyalette çeşitli sahalarda araştırmalarda bulundu. Münih Uluslararası İpekçilik Kongresine Türk Heyeti Başkanı olarak katılmıştır. İhsan Sabri Çağlayangil, 1960 …

Devamını oku »

30 Aralık – Hukuk Takvimi

30 Aralık – Hukuk Takvimi  39 Roma’daki kamu alanlarında yaptığı düzenlemelerle bilinen imparator  Titus Flavius Vespasianus doğdu.(Öümü: 13 Eylül 81) 79 yılında babasının halefi olarak İmparator oldu. Vatana ihanet yargılamalarını durdurdu, Muhbirleri cezalandırdı. Beş İyi İmparator tarafından bir model olarak kullanıldı. 1490 Osmanlı Devletinde şeriat hukuku alanında önemli kararlara imza atan, din ve devlet görevlisi Ebussuud Efendi doğdu. Kızılbaşlar hakkında verdiği fetvalarıyla anıldı.  Yunus Emre‘yi kafir ilan etti ve şiirlerini okuyanların öldürülmesi gerektiğini savundu. (Ölümü:1574) Mezarı Eyüp’te Daru’l Hadis’in yanında Ebussuud Haziresindedir. 1886 Finlandiya Yüksek İdare Mahkemesi(Danıştay) eski başkanı Urho Castrén, Jyväskylä’da doğdu (Ölümü 1965) Jyväskylä Lisesi’ni bitirdikten sonra girdiği hukuk fakültesinden 1907’de diploma …

Devamını oku »

Avukat Mekki Hikmet Gelenbeğ

Avukat Mekki Hikmet Gelenbeğ, Mekteb-i Mülkiye mezunlarından ve Mektebi Hukuk Fransızca öğretmenlerinden Mehmet Hikmet Bey‘in oğlu olarak 1891 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Mülkiye Sandıkları Nezâretinde Fransızca Mütercimliği yaptı. Mühessesatı Zatiyye Müdürlüğü, Mülkiye Mektebi Mecelle ve Usul, Ticaret Hukuku Öğretmen Muavinliği, Yüksek Ekonomi ve Ticaret Okulu Ticaret Hukuku Öğretmenliği, (İstanbul Yüksek İktisat ve Ticaret Okulu – Yüksek Kısım Ticaret Hukuku öğretmeni) görevlerinde bulundu. Öğretmenlik ve diğer görevlerinin yanı sıra serbest avukatlık mesleğini icra etti. 1944’te terfi ederek yüksek kısım öğretmeni oldu, Yüksek Deniz Ticaret Mektebi Ticaret Hukuku Öğretmenliğine atandı. İstanbul Barosu’nun çeşitli kademelerinde görev aldı …

Devamını oku »

Gazetecilik Etik İlkeleri Küresel Bildirisi

Gazetecilik Etik İlkeleri Küresel Bildirisi, 12 Haziran 2019 tarihinde Tunus’ta düzenlenen Uluslararası Gazeteciler Federasyonu (IFJ-International Federation of Journalists) 30. Kongresi’nde kabul edilmiştir. Bildiri, 1954 tarihli IFJ Gazetecilik Prensipleri Deklarasyonu’nu (Bordeaux Deklarasyonu) tamamlayıcı niteliktedir. Bildiri, başlıca uluslararası yasalara, özellikle de Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’ne dayanmaktadır. 16 madde ve başlangıç kısmından oluşan bildiri, gazetecilerin etik ilkelerini ve haklarını sıralamaktadır. Gazetecilik Etik İlkeleri Küresel Bildirisi Uluslararası İnsan Hakları Beyannamesi’nin 19. maddesinde belirtilen bilgi ve fikre erişim hakkı, gazetecinin görevinin temelini oluşturur. Gazetecinin topluma karşı sorumluluğu, diğer tüm sorumluluklarından, özellikle de işverenlerine ve kamu otoritelerine karşı sorumluluklarından önce gelir. Gazetecilik, icra edilmesi için zaman, …

Devamını oku »

Yayın Hizmeti İlkeleri

Yayın Hizmeti İlkeleri, 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Yasa ile kısa adı RTÜK olan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun ilke ve kuralları belirlenmiş, RTÜK’ün etikle ilgili yayın ilkeleri, 15/2/2011 tarihli ve 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 8. maddesinde açıklanmıştır. Kanunun uygulamasını göstermek üzere Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik düzenlenmiş, yönetmeliğin 8. maddesi yayın ilkelerini ve etik kuralları liste halinde sıralamıştır. Yayın Hizmeti İlkeleri (1) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerini kamusal sorumluluk anlayışıyla yayın hizmeti ilkelerine uygun olarak sunarlar. Yayın hizmetleri; a) Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin …

Devamını oku »

Yargı Sistemi Üzerine Denemeler

Yargı Sistemi Üzerine Denemeler, Prof. Dr. Mustafa Tören YÜCEL tarafından kaleme alınmış ve  2019 yılı Şubat ayında Seçkin Yayınevi tarafından okuyucu ile buluşturulmuştur.  Kitabın ekinde çeşitli araştırma sonuçları ile yargı etiği ve adil bir yargı sisteminin tesisi üzerine yayınlanmış uluslararası metinler de sunulmuştur. Prof. Dr. Hayrettin Ökçesiz‘in eserin tanıtımı için yazmış olduğu açıklama: “Yargıya Sosyolojik Bakış, Kültürel Kalıplar ve Yargılama, Yargı Reformu, Bütçe ve Yargının Etkililiği, Jürili Yargılama ve Sivil Hâkimler, Makul Süre/Yargılamada Gecikme, Usul ve Demokrasi, Objektiflik/Tarafsızlık, Mahkemelerin Kapasitesi ve Etkililiği, Hukuk Davaları, Ceza Davaları, Adli Hata, Mahkeme Yönetimi, Ceza Mahkemeleri, Mahkumiyet / Beraat Oranları, Yargı Reformunda Avukatların Rolü, …

Devamını oku »

Katharine Dexter McCormick

Katharine Dexter McCormick, ABD’nin Michigan eyaletinde, varlıklı bir ailenin çocuğu olarak 27 Ağustos 1875 tarihinde dedesi Yargıç Samuel W. Dexter’den kalma tarihi bina Gordon Hall‘da dünyaya geldi. Ünlü bir avukat ve Chicago Barosu Eski Başkanı olan babası Wirt Dexter’ı 14 yaşında iken kaybetti,  annesi Josephine ile birlikte 1890’da Boston’a taşındı. İyi bir eğitim aldı. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde eğitim alan ilk kadınlardan biri oldu. 1904 yılında Massachusetts Institute of Technology’de biyoloji alanında lisans derecesini elde etti ve aynı yıl kocası Stanley McCormick ile evlendi. Tıp fakültesine gitmeyi planladı ancak evliliği buna engel oldu. Kadın hakları ve cinsiyet eşitliği alanındaki çalışmalara üniversitede iken başladı. …

Devamını oku »

Düşünceye Özgürlük Kampanyası – Mayıs 1999

DÜŞÜNCEYE ÖZGÜRLÜK Ülkemizin temel sorunlarının başında, kişi hak ve özgürlüklerinin bir yandan hukuk kurallarıyla (mevzuatla), bir yandan da yasaların amacını da aşan uygulamalarla, çoğulcu demokrasi ilkeleri ile bağdaşmayacak şekilde kısıtlanmış olması gelmektedir. Bu durum, hem yoğun insan hakları ihlallerine ve sorunlarına yol açmakta, hem de Türkiye demokrasisinin önündeki en büyük engeli oluşturmaktadır. İnsan Hakları Derneği olarak, kurulduğumuz 1986 yılından bu yana, Türkiye’deki insan hakları ihlallerine karşı mücadele verirken; kişi hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesi, demokratikleşmenin önündeki engellerin kaldırılması için de büyük çabalar gösterilmiştir. Bu süreçte, devlet içerisindeki çeteleşmeyi, yaşanan hukuksuzlukları gözden kaçırmaya, bu yöndeki saptama ve eleştirileri kamuoyunda etkisiz hale getirmeye …

Devamını oku »

Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi

Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi,  22 Mart 1989 tarihinden kabul edilmiştir. Sözleşme, 22 Mart 1989 tarihinde Basel’de, 23 Mart 1989 ila 30 Haziran 1989 tarihleri arasında Bern’de İsviçre Dışişleri Federal Bakanlığı’nda ve 1 Temmuz 1989 ila 22 Mart 1990 tarihleri arasında New York’ta Birleşmiş Milletler Genel Merkezi’nde imzaya açık tutulmuş, bu güne kadar 183 ülke tarafından kabul edilmiştir. Türkiye, Tehlikeli Atıkların Sınırlar Ötesi Taşınması ve Bertaraf Edilmesinin Kontrolüne İlişkin Basel Sözleşmesi’ni 22 Mayıs 1989 tarihinde imzalamış ve 22 Haziran 1994 tarihinde taraf olmuştur. Türkiye tarafından, 28 Aralık 1993 tarihli ve 3957 sayılı Kanun …

Devamını oku »

İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi

İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi(Summary of the Rome Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organisations) , 26 Ekim 1961 tarihinde Birleşmiş Milletler üyesi devletler tarafından Roma’da imzalanmıştır.  WIPO, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile birlikte sözleşmenin yürütülmesinden sorumludur. “İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesine Katılmamızın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun” Türkiye Büyük Millet Meclisinin Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonlarında görüşüldükten sonra 7 Temmuz 1995 tarihinde genel kurulda kabul edilmiş ve Resmi Gazete’nin 12 Temmuz 1995 tarihli sayısında …

Devamını oku »

Roboski Davası

Roboski Davası isimli eser, yazar Hilmi Şeker tarafından kaleme alınarak 2020 yılı Şubat ayında okuyucu ile buluşturulmuştur. Eser, 2015 yılında terörist bir saldırı sonucunda yaşamını yitiren Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi adına kurulan vakıf bünyesindeki Tahir Elçi Vakfı Yayınları tarafından basılmıştır. Hilmi Şeker   Roboski Davası (Mehmet Encü ve Diğerleri Başvurusu), “Roboski Davası” ülkedeki hak, hukukların  ve hakikat arayışına katkı sunması ve Roboski Davası’nın yarattığı mağduriyetin açığa çıkarılarak kamuoyunun ve hukukçuların bilgi edinebilmesi için hazırlanan bilimsel bir kaynaktır. Esbab-ı Mucibe’den Retoriğe HUKUKTA GEREKÇE ve Medeni Hak ve Yükümlülüklere İlişkin Davalarda SÜREÇ ADALETİ isimli iki kült eserin müellifi olan Yazar Hilmi Şeker …

Devamını oku »

UNESCO Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı

Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı, UNESCO(Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu)’nun 27 Ekim 1980 tarihinde yapılan genel kongresinde kabul edilmiştir. Alınan kararlar, sanatçıların sosyal ve ekonomik statüsünü; eğitim, sosyal güvenlik, istihdam, gelir ve vergi koşulları, ifade özgürlüğü gibi konularda uygulanacak politika ve tedbirlerle iyileştirmeyi öngörmektedir. Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı, sanatçıların sendikalaşma ve meslek kuruluşları yoluyla örgütlenme hakkını geliştirmeyi teşvik etmektedir. Kararların uygulanması için bir takip sistemi kurulmuş, UNESCO’nun tavsiyelerinin uygulanıp uygulanmadığı hakkında her üye ülkenin rapor vermesi usulü getirilmiştir. İzlemeyi gerçekleştiren Sekretarya, her dört yılda bir üye devletlerden, ulusal komisyonlardan ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarından kararların uygulaması hakkında …

Devamını oku »

Latince Deyimler

Latince Deyimler – Roma Hukuku A bene placito Memnun edilmiş birinden A bove ante, ab asino retro, a stulto undique caveto Öküzün önünde, eşeğin arkasında, aptalın her tarafında hazırlıklı ol Ab ovo usque ad mala Yumurtadan elmalara (Baştan sona anlamında: Romalıların geleneksel yemek sırasından esinlenerek, Horatius, Satir 1.3) Absentem lædit, qui cum ebrio litigat Sarhoşla kavga eden, yerinde olmayan birini döver (Publius Syrus, Sentences) Ab uno disce omnes Bir şeyden herşeyi öğren (Bir tek örnekle ya da gözlemle çıkarımlarda bulunulabileceği anlatılır, Virgilius, Aeneid) Abusus non tollit usum Suistimal düzgün kullanmayı iptal ettirmez. Bir şey suistimal edilince onun düzgün kullanımını etkilememelidir. Abusus non …

Devamını oku »

SATURN Zaman Yönetimi Rehber İlkelerinin Mahkemelerde Uygulanması Konusunda REHBER

SATURN Zaman Yönetimi Rehber İlkelerinin Mahkemelerde Uygulanması Konusunda REHBER, CEPEJ (Avrupa Adaletin Etkililiği Komisyonu) tarafından hazırlanarak 8 Aralık 2011 tarihinde Strasbourg’da kabul edilmiştir. (IMPLEMENTING THE SATURN TIME MANAGEMENT TOOLS IN COURTS) CEPEJ’in SATURN Merkezi davaların uzunluğuna ilişkin sorunların daha iyi anlaşılması için çalışmaktadır. AVRUPA ADALETİN ETKİLİLİĞİ KOMİSYONU (CEPEJ) MAHKEMELERDE SATURN ZAMAN YÖNETİMİ ARAÇLARININ UYGULANMASI REHBER Bu Rehber, CEPEJ tarafından mahkemelerde zaman yönetimini iyileştirmek ve böylelikle adli işlemlerin sürelerini en uygun hale getirmek için tasarlanan araçları somut bir şekilde uygulamaya istekli mahkemeleri ve mahkeme çalışanlarına yardımcı olmayı hedef almaktadır. CEPEJ’in SATURN Merkezi tarafından yargıda zaman yönetimi hakkında, SATURN Merkezi Yürütme grubunun bir …

Devamını oku »

Mevzuat ve İçtihat Siteleri

Mevzuat ve İçtihat Siteleri   vv https://www.karartek.com.tr TBB İçtihat Bilgi Bankası www.kazanci.com  İçtihat Bilgi Bankası https://www.lexpera.com.tr İçtihat ve Mevzuat https://emsal.yargitay.gov.tr Yargıtay İçtihatları http://www.hukukturk.com İçtihat ve Mevzuat https://www.corpus.com.tr İçtihat ve Mevzuat www.sinerjimevzuat.com.tr İçtihat ve Mevzuat www.lebibyalkin.com.tr İçtihat ve Mevzuat http://www.emlakmevzuati.com Emlak Mevzuatı https://www.kanunum.com İçtihat ve Mevzuat https://www.emsal.co İçtihat Bilgi Bankası www.kararara.com İçtihat Bilgi Bankası www.mevzuat.adalet.gov.tr Mevzuat Bilgi Bankası http://www.meseyazilim.com İçtihat Bilgi Bankası www.hukukmedeniyeti.org İçtihat ve Mevzuat http://dialogprestige.com İnteraktif Mevzuat Koleksiyonu http://mevdata.net İçtihat ve Mevzuat http://www.neohukuk.net İçtihat ve Dilekçe http://www.kazancihukuk.com İçtihat ve Mevzuat http://www.e-uyar.com İçtihat ve Mevzuat http://www.dinamikhukuk.com Hukuk Bilgi Bankası http://www.hukukyazilimlari.com İçtihat ve Mevzuat https://legalbank.net Hukuk Bilgi Bankası https://jurix.com.tr Hukuk Dergileri …

Devamını oku »

Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi – Mülteci Hakları Koordinasyonu

Geri Göndermeme İlkesi Hakkında Tutum Belgesi, Mülteci Hakları Koordinasyonu tarafından 31 Temmuz 2019 tarihinde ilan edilmiştir. Mülteci Hakları Koordinasyonu, İnsan Hakları Derneği (İHD), İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) KAOS Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos GL), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) ve Yurttaşlık Derneği (YD) tarafından 15 Mart 2010 tarihinde kurulmuştur Koordinasyon; yaşadıkları ülkelerden zulüm ve savaştan kaçıp Türkiye’ye sığınan mülteci durumundaki kişilere Türkiye’nin uluslararası hukuktan gelen yükümlülüklerine uygun bir şekilde koruma sağlanması için çalışmalar yürüten insan hakları örgütlerinden oluşmaktadır. Kamuoyu ve karar vericiler nezdinde farkındalık oluşturmak, göç ve iltica alanındaki politika oluşturma süreçlerine insan hakları perspektifiyle müdahil …

Devamını oku »

27 Aralık – Hukuk Takvimi

27 Aralık – Hukuk Takvimi 1928 Harf Devrimi sonrası İstanbul Belediyesi, süresi içinde levhalarını yeni harflerle değiştirmeyen esnafa ceza kesmeye başladı. 1933 T.B.M.M,, Menemen’de gericiler tarafından öldürülen Kubilay’ın annesine maaş bağlayan  2364 sayılı kanunu kabul etti. Kanuna göre, “Menemen hadisesinde şehit edilen Kubilay merhumun annesi Zeynep Hanıma yaşadıkça vatanî hizmet mukabili olarak maktuan otuz lira aylık bağlanmasına” karar verildi. 1936 Daha önce hakkında hapis kararları verilen Şair Nâzım Hikmet yeniden gözaltına alındı. 1937 Denizbank Kuruluş Kanunu kabul edildi. 1945 28 devlet anlaşma imzalayarak Dünya Bankası kuruldu. Türkiye Dünya Bankasına 1947 yılında üye oldu. 1947 İtalya Cumhuriyeti Anayasası, İtalya Resmi Gazetesinin …

Devamını oku »

Eraslan Özkaya

Eraslan Özkaya

Eraslan ÖZKAYA, 19.06.2002 ile 01.12.2004 yılları arasında Yargıtay Başkanlığı görevini yürütmüştür. Özkaya, 1939 yılında Hacıbektaş’ta doğmuş, Ankara Gazi Lisesini bitirmiştir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1962 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Hadimköy’de yedek subay olarak yapmıştır. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlamış; sırasıyla Hınıs Cumhuriyet Savcılığı, Tuzluca ve Pazarcık Hakim Yardımcılığı, Pazarcık ve Haymana Hukuk Hakimliği, Ankara Tapulama, Sulh Hukuk ve Asliye Hukuk Hakimliği görevlerinde bulunmuştur. 27.5.1986 tarihinde Yargıtay Üyeliğine atanan Eraslan Özkaya, Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 15.9.1994 tarihinde ilk kez, 22.9.1998 tarihinde ikinci kez Yargıtay Birinci Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir. Sami Selçuk‘un yaş haddi nedeniyle emekli olması üzerine 19.6.2002 tarihinde …

Devamını oku »

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi

Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu 21/12/2023 tarihinde, Şerafettin Can Atalay (3) (B. No: 2023/99744) başvurusunda Anayasa’nın 148. maddesinde güvence altına alınan bireysel başvuru hakkı ile Anayasa’nın 67. maddesinde güvence altına alınan seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ve Anayasa’nın 19. maddesinde güvence altına alınan kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir. Anayasa Mahkemesinin İhlal Kararının Uygulanmaması Nedeniyle Bireysel Başvuru Hakkının İhlal Edilmesi – GEREKÇELİ KARAR TAM METİN    Olaylar Kamuoyunda Gezi Parkı Davası olarak bilinen ceza davasının sanıklarından olan başvurucu, milletvekili seçilmesi nedeniyle yasama dokunulmazlığına sahip olduğunu belirterek Yargıtaydan durma …

Devamını oku »

Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi

Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi(Yayaların korunmasına ilişkin KARAR ve Avrupa Yaya Hakları Şartı), Avrupa Komisyonu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi tarafından hazırlanarak 12 Ekim 1988 tarihinde (The European Charter of Pedestrians’ Rights) Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmiştir. Bildirge, Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin 14 Kasım 1988 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Bildirgenin yaptırım gücü bulunmamaktadır. Yaya hakları, kent hakkının bir parçası olarak kabul görmektedir. . Yerel yönetimler ve yaya hakları alanında çalışanlar için referans olan uluslararası bir belgedir. Bildirge metni Türkçe’ye  Doç. Dr. İbrahim Alper Arısoy ve Nuray Önoğlu tarafından kazandırılmıştır. Avrupa Yaya Hakları Bildirgesi 1. Yaya, sağlıklı bir çevrede yaşama; bedensel ve …

Devamını oku »

Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi

Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi(European Convention on Cinematographic Co-Production (ETS No. 147),  Avrupa Konseyine üye Devletler ve Avrupa Kültürel Sözleşmesine taraf diğer Devletler tarafından 2 Ekim 1992 tarihinde Strazburg’da imzalanmıştır. Revize edilen Avrupa Konseyi Sinematografik Ortak Yapım Sözleşmesi (ETS No 220) 29 Haziran 2016’da kabul edilmiş ve 30 Ocak 2017’de imzaya açılmıştır. Sözleşme, Türkiye tarafından 10 Ocak 1997 tarihinde imzalanmış, 14 Nisan 2004 tarihli ve 25433 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan 5115 Sayılı “Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun” ile onaylanmıştır. Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi Önsöz Bu Sözleşmeyi imzalayan Avrupa Konseyi üyesi devletler ve …

Devamını oku »

Türkiye’yi Sarsan Davalar

Türkiye’yi Sarsan Davalar başlıklı belgesel serisi, yeni nesil dijital içerik ve medya platformu GAİN tarafından yayınlanmaktadır.  Özgün haber, dizi, film, program, belgesel gibi içerikleri abonelik tabanlı sunan bir yayın hizmeti olan GAİN, bağımsız hikâye formatlarına da yer vermektedir. “Türkiye’yi Sarsan Davalar”, her biri şaşırtıcı olduğu kadar topluma ve yaşandığı döneme ışık tutan hikâyelerden oluşuyor.  Yakın tarihe farklı açılardan ve belgelerle yaklaşıyor. Yaşandığı dönemde toplumu derinden sarsan davalar, özgün bir belgesel anlayışıyla kısa formatta sunuluyor. Aliye Berger Olayı – 1929 Aliye Hanım’ın 1924’te keman dersi aldığı Karl Berger ile arasında büyük bir aşk başlar. Ancak Karl Berger çapkınlıkları ile Aliye Hanım …

Devamını oku »

Eşber Yağmurdereli

Avukat, yazar, senarist, şair, öykü yazarı, aktivist Eşber Yağmurdereli 1945 yılında Erzurum–Tortum’da dünyaya geldi. İlkokulu bitirinceye kadar Tortum’da yaşadı. 1955 yılında, Erzurum Lalapaşa parkındaki boş havuza düşmesi sonucu görme yetisini yitirdiği ve 10 yaşından itibaren gözleri görmediği için, o dönemdeki iki körler okulundan biri olan Ankara Körler Okulunda, 1958 yılında orta öğrenimine başladı. Ankara Radyosu İnce Saz Faslı’nı yöneten İbrahim Tuğberk’ten sanat dersleri aldı. Lise yıllarında arkadaşlarıyla birlikte Aydınlığa Doğru ismi ile yayınlanan bir dergi çıkardı ve William Saroyan’ın Yoksul İnsanlar adlı kitabından uyarladığı Yüreği Dağlarda Olan Adam öyküsünü Bursa Halkevi Oda Tiyatrosunda sahneledi. Ankara Radyosu spikerlerinden Jülide Gülizar’ın “Ne …

Devamını oku »

Murat Sevinç

Doç. Dr. Murat Sevinç, 1970 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş, 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanarak lisans eğitimini burada tamamlamıştır. Mülkiye’den mezun olmasının ardından dil eğitimi için Londra’ya gitmiştir. Üniversite yıllarında, yaz tatillerinde çeşitli işlerde ve Beyoğlu Sineması’nın büfesinde çalışmış, Londra’da iken garsonluk yapmıştır. Yurda döndükten akademik faaliyetlere yoğunlaşmıştır. Yüksek lisans eğitimini aynı fakültede tamamlayan Sevinç, 1995 Aralık ayı sonunda Anayasa Hukuk Kürsüsüne asistan olarak atanmış, Prof. Dr. Cem Eroğul’un asistanı olarak görev yapmış, doktora eğitiminden sonra da siyaset bilimi ve anayasa hukuku alanında çalışmalarına devam etmiş, doçent unvanını kazanmıştır. Fakültede, Türkiye’nin Anayasal Düzeni, Anayasa Hukuku, Anayasa Tarihi, Anayasa …

Devamını oku »

Hüseyin Nail Kubalı

Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı, 1903  yılında Niğde’de doğmuş ve 13 Ekim 1981 tarihinde yaşama veda etmiştir. Anadolu’ya göç etmiş bir Dağıstan (Lezgi) ailesinin çocuğudur. Ekonomist Ali Nail Kubalı’nın amcasıdır. Kubalı, Afyonkarahisar’da Rüştiye ve İdadi öğrenimini tamamlamış, Niğde, Sivas, Konya’da lise öğrenimini sürdürmüş, 1924 yılında İstanbul Erkek Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni kazanmış ve 1928 yılında mezun olmuştur. Akademik Kariyeri ve Görevleri Doktora eğitimini Paris Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kamu hukuku üzerine tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başlamıştır. Kamu hukuku doçenti olan Kubalı, 1943 yılında profesörlük unvanını kazanmıştır. Kubalı, 1937-1943 yıllarında Boğaziçi Lisesinde felsefe …

Devamını oku »

26 Aralık – Hukuk Takvimi

26 Aralık – Hukuk Takvimi 1196 Yaptığı hukuk reformları ile bilinen Roma İmparatoru II. Friedrich dünyaya geldi.  (Ölümü: 13 Aralık 1250) 1212-1220  arasında Almanya krallığı yaptı. 22 Kasım 1220’de Kutsal Roma Germen İmparatoru oldu ve Papa III. Honorius tarafından törenle imparatorluk tacı giydirildi. Büyük babası II. Rugerro’nin 1140’ta başlattığı “Ariano Assis” adı verilen seri hukuk reformu sürecini devam ettirerek  hukuk sistemini güçlü temellere oturttu. II. Friedrich’in pekiştirdiği bu hukuk reformunun ilk kısmı 1220’de imparatorluk tacını giymesinden hemen sonra hazırlanan “Capua Assisleri” adli kanunlar ile başladı ve en gelişmiş meyvesini 1231’de kanunlaştırılan “Malfi Esas Kanunu” veya diğer adı ile “Liber Augustalıs” …

Devamını oku »

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi

Birleşmiş Milletler Çölleşme İle Mücadele Sözleşmesi (The United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD), 17 Haziran 1994’te düzenlenerek Paris’te imzalanmış ve 26 Aralık 1996’da resmen yürürlüğe girmiştir. Dünyadaki neredeyse tüm ülkeler sözleşmeye taraf olmuştur. Sözleşme öncelikli olarak Afrika’daki çölleşmeye maruz kalan ülkeler için oluşturulmuştur. Sözleşme gereği Taraf ülkeler Ulusal Eylem Planlarını hazırlamakla yükümlü olup çekince konulamamaktadır. Çekilmek ise mümkündür. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlendiği 17 Haziran günü, 1994 yılından itibaren Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü kutlanmaya başlanmıştır.  Küresel ölçekte çölleşmenin durumunu ortaya koymak, ülkeleri çölleşme ile mücadele konusunda çalışmalar yapmaya zorlamak ve yapılan iyi uygulamaları yaygınlaştırmak, çölleşmeden etkilenen ülkelerde …

Devamını oku »

Sami Selçuk Manifestosu: 1999-2000 Yılı Adli Yıl Açılış Töreni Konuşması

Sami Selçuk tarafından 1999-2000 Yılı Adli Yıl Açılış töreninde Yargıtay’da yapılan konuşma uzun yıllar gündemde kalmıştır. Yargıtay Başkanı Doç. Dr. Sami Selçuk’un devleti, kurum ve kuruluşların işleyişini, demokrasideki aksaklıkları ve 1982 Anayasası’nı ağır bir dille eleştirdiği konuşması basın tarafından “Yargı, siyaseti sarstı” başlığı ile verilmiştir. Selçuk konuşmasında, 1982 Anayasası’nı “ferman anayasası”na benzetmiş ve “antilaik” olarak nitelendirmiştir. Konuşma, bir hukuk bildirgesi, bilimsel makale, tarihten bu güne evrensel metin ve aynı zamanda resmi bir açılış hitabıdır. Doç.Dr. Ibrahim Ethem BİLİCİ tarafından yazılan yüksek lisans tezi “Sami Selçuk Örneğiyle Haberde Objektiflik: Adli Yıl Açış Konuşmasının Basında Yansımalarının İncelenmesi – News objectivity with the sample …

Devamını oku »

Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi

Adil bir Küreselleşme için Sosyal Adalet Bildirgesi 97’nci Oturumu münasebetiyle Cenevre’de toplanan Uluslararası Çalışma Konferansı, Yeni teknolojilerin ve düşünce akımlarının yaygınlaşması, mal ve hizmetlerin değişimi, sermaye ve finans hareketlerindeki artış, işletme ve bunların süreçleri ile diyalogun ululararasılaşması ile birlikte kişilerin, özellikle de çalışan kadın ve erkeklerin dolaşımı ile nitelenen mevcut küreselleşme ortamının iş hayatını etkili biçimde yeniden şekillendirdiğini göz önünde bulundurarak: bir yandan ekonomik işbirliği ve bütünleşme süreci, yüksek oranlardaki ekonomik büyüme ve istihdam artışından yararlanmada, kırsal kesimdeki birçok yoksul kişinin modern kentsel ekonomiye katılımını kolaylaştırmada, kalkınma hedeflerini ve ürünleri geliştirmede ve yeniliği ve fikirlerin dolaşımını teşvik etmede birtakım ülkelere …

Devamını oku »

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik, Bakanlar Kurulu’nun 10 Ağustos 1990 tarihinde almış olduğu karar gereğince, 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu‘nun mal bildirimine ilişkin hükümlerini uygulamak üzere çıkarılarak Resmi Gazete’nin 15 Kasım 1990 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Kamuda suiistimalin, rüşvetin ve yolsuzluğun önlenmesi, kamu etiği, şeffaflık ve etik kurallar gereğince düzenlenmiştir. Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkındaki Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler              Amaç              Madde 1 – Bu Yönetmeliğin amacı; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve …

Devamını oku »

Öldürme Üzerine Kısa Bir Film – A Short Film About Killing (1988)

Öldürme Üzerine Kısa Bir Film  (A Short Film About Killing), 1988 yılında vizyona giren ve hukuk sorgulaması yapan bir filmdir.  Film, Polonya’da ölüm cezasının fiilen uygulamadan kaldırıldığı yıl gösterime girmiştir. Polonya ve dünya sinema tarihinin usta yönetmen ve senaristlerinden Krzysztof Kieslowski’nin başyapıtlarındandır. On Emir’den hareketle film çeken sinema filozofu yönetmenin bu filminde; ölümü, toplumsal değerleri ve idam cezasını masaya yatırmaktadır. Film, komünist rejimin sona yaklaştığı dönemdeki sosyal sınıflar arası ilişkileri ve hukukun bu ilişkilerdeki yerini de sorgulamaktadır. Öldürme Üzerine Kısa Bir Film, görünüşe göre tamamen sebepsiz şekilde işlenen bir cinayeti ve daha sonra da devlet eliyle işlenen başka bir cinayeti; …

Devamını oku »

Hukuk Filmleri

Hukuk Filmleri Listesi …And Justice For All/ …Ve Herkes İçin Adalet Suçluların serbest kaldığı, yargıç ve avukatların anlaşmalar yaptığı ve masumların korumasız bırakıldığı bir adalet sisteminde, genç avukat Arthur Kirkland adaletin nereye gittiğini sorgulamakta ve izleyiciye de bu sorgulamayı yaptırmaktadır. Kült Hukuk Filmlerinden olan yapım, hukuk sistemindeki çarpıklıklara müthiş bir şekilde eleştiriler getirmiş, adaletin göreceliliğini sinematografik ögelerle anlatmış, içinde barındırdığı komedi unsuru ile izleyiciyi keyifli bir hikayenin ortasına sürüklemiştir. Bülbülü Öldürmek Bülbülü Öldürmek/To Kill a Mockingbird, Harper Lee’nin yazmış olduğu Pulitzer ödüllü aynı isimli romanın 1960’da yayımlanmasından hemen sonra 1962 yılında sinemaya uyarlanmıştır. Dünya sinema tarihinde eşine az rastlanır bir …

Devamını oku »

İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa

İnsan Derisiyle Kaplı Anayasa, anayasa hukukçusu ve hukuk tarihçisi Ord. Prof. Dr. Tarık Zafer Tunaya tarafından kaleme alınmış ve ilk baskısı  1979 yılında Çağdaş Yayınları tarafından yapılmıştır. Kitap daha sonra Alba Yayınları tarafından da basılmıştır. “Paris’in şirin müzelerinden birinde, Karnaval’de, Fransız İhtilali’ne ilişkin eşyaları ve belgeleri seyrediyorum. Gözlerim salonun bir köşesine özenle yerleştirilmiş küçük bir kitaba takıldı. Altındaki etikete eğildim ve okudum:’1791Anayasası’. Fransa’nın ilk yazılı anayasası. Biraz daha dikkatle bakınca alt satırdaki şu müthiş cümle beni dondurdu ‘insan derisiyle kaplanmıştır’. Bu küçücük, rengi sararmış kitap karşısında hürriyet savaşlarının derinliğini, uzunluğunu, özgürlük denilen şeyin bedava olmadığını insan bir kez daha anlıyor. …

Devamını oku »

Basın Etiği Bildirgeleri

Basın Etiği Bildirgeleri   Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri Basın Konseyi Basın Meslek İlkeleri Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi Gazetecilerin Hak ve Sorumlulukları Bildirgesi Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik İlkeleri Çağdaş Gazeteciler Derneği Gazetecilik İlkeleri  Türkiyeli Gazeteciler İçin Etik Kodlar Türkiyeli Gazeteciler İçin Etik Kodlar Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu Medya ve Çeşitlilik Kılavuzu İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler İletişim ve Medya İlişkileri Yönetiminde Mesleki İlkeler Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Türkiye Gazetecilik Hak ve Sorumluluk Bildirgesi Basın Ahlak Esasları Basın Ahlak Esasları Medyada Siyasi Tartışma Özgürlüğü Bildirisi Medyada Siyasi Tartışma Özgürlüğü Bildirisi Evrensel Basın Meslek İlkeleri Evrensel Basın …

Devamını oku »

Yargı Etiği İlkeleri Nasıl Yaşama Geçirilebilir

Yargı Etiği İlkeleri Nasıl Yaşama Geçirilebilir   Etik Kavramı, Yargı Etiği İlkeleri ve Bu İlkelerin Yaşama Geçirilmesi Üzerine Bir Çalışma “Yargı Etiği konusunda Türkiye olarak bizim keşfedeceğimiz veya keşfedebileceğimiz herhangi bir şey yoktur. Yoktur, çünkü bu ilkelerin hemen hepsi vazedilmiştir ve bellidir. O halde, bu konuda bizim yapacağımız şey, sadece ve sadece bu ilkeleri hayata geçirmekten ibarettir.” #YargıEtiği İlkeleri Nasıl Yaşama Geçirilebilir -1  Etik Kavramı, Yargı Etiği İlkeleri ve Bu İlkelerin Yaşama Geçirilmesi Üzerine Bir Çalışma İbralaşmayı Yoksayan Etik İlişki – Yozlaşan Gerekçe “Etik bir ilişki olarak yargılamanın meşru sayılabilmesi için, yargının etik değerlerini hatırda tutması, bu değerlere sadık kalması …

Devamını oku »

22 Aralık – Hukuk Takvimi

22 Aralık – Hukuk Takvimi 1453 İstanbul Üniversitesi (Darülfünun) kuruldu. Darülfünun, Cumhuriyet Devrilerinden sonra, 1933 yılında üniversiteye dönüştürüldü. 1849 Suç ve Ceza’nın yazarı Dostoyevski çıkarılan af kanunu sonucunda idamdan kurtuldu. 1849 yılında devlet aleyhindeki bir komploya karıştığı iddiası ile tutuklanan ünlü yazar on ay hapishanede kaldı, kurşuna dizilmek üzereyken diğer sekiz tutuklu arkadaşı ile birlikte affedildi. Cezası dört yıl kürek, dört yıl da adî hapse dönüştürüldü. Cezasını çekmesi için Sibirya’da bulunan Omsk Cezaevi’ne gönderildi. 1856 Amerikalı avukat, siyasetçi ve Nobel Barış Ödülü sahibi Frank B. Kellogg doğdu. (Ölümü: 21 Aralık 1937)  Rochester, Minnesota‘da hukuk okudu ve avukatlık yapmaya başladı. 1906’da EH Harriman hakkındaki soruşturma için …

Devamını oku »

İbrahim Aycan

İbrahim Aycan 1976 yılında Yozgat’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi, Avukatlık stajını Vekalet Ücreti Sözleşmesi konulu tezi ile tamamlayarak İstanbul Barosuna kayıtlı serbest avukat olarak çalışmaya başladı. 1999-2005 yıllarında, medya, reklam, iletişim ve eğitim alanlarında çalışmalar yaptı. Yayınevlerine fikri katkıda bulundu, 150’nin üzerinde klasik eseri editör ve redaktör olarak yayına hazırladı. Çeşitli eğitim kurumlarında hukuk başlangıcı, iş hukuku, işletme, yönetim organizasyon, mali hukuk, ticaret hukuku, davranış bilimleri, psikoloji ve hukuk sosyolojisi dersleri verdi. 2006 yılında Fikri ve Sınai Haklar Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığını yürüttü. 2008 yılında İstanbul Kültür Derneği kurucu üyesi olarak görev aldı. Baro komisyonlarında yer aldı ve 2009-2010 …

Devamını oku »

Hukuk ve Demokrasi Günleri

Hukuk ve Demokrasi Günleri Tarih Özel ve Önemli Günler 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü 14 Ocak Dünya Mantık Günü Dünya Mantık Günü(World Logic Day), Rio de Janeiro Üniversitesi öğretim üyesi Jean-Yves Béziau’nun önerisi ve girişimi ile 32 ülkenin katılımı sonucunda  14 Ocak 2019 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Mantık Gününün belirlenmesinde, Alfred Tarski’nin doğum günü ve Kurt Gödel’in ölüm günü olması etkili olmuştur. Etkinlik UNESCO himayesindedir. 2020 Dünya Mantık Günü, 35 ülkede yaklaşık altmış etkinlikle kutlanmıştır. Dünya Mantık Günü’nün üçüncüsü, Türkiye’de  14 Ocak 2021 tarihinde, 21. yüzyılda mantığın Türkiye’de kurumsallaşmasının öncülerinden biri olan Prof. Dr. Şafak Ural‘ın Dünya Mantık Günü …

Devamını oku »

Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası

Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası, Ölüm Orucu eylemlerini sona erdirmek için başlatılan ‘Hayata Dönüş Operasyonundan sonra, 22 Aralık 2000 tarihinde 4616 sayılı yasa olarak çıkarılmıştır. Bu yasa temel olarak cezaevlerinde yer kalmaması nedeniyle çıkarılmıştır ancak 70 bin kişilik kapasitesi dolan cezaevlerinin nüfusu 40 bine kadar düşmüştür. Daha sonra 3 yıl içinde mahkum sayısı artarak yeniden 64 bine çıkmıştır.  4616 sayılı Şartla Salıverme ve Erteleme Yasası 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen suçları kapsamaktadır. Yasa çıktıktan sonra ilk planda cezaevlerindeki 23 bini aşkın tutuklu ve hükümlü aftan yararlanarak tahliye olmuştur. Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarıyla yasanın kapsamı genişlemiş, tahliye olanların sayısı …

Devamını oku »

Belçikalı Yargıçlar İçin Rehber İlkeler, Değerler ve Nitelikler

Belçikalı Yargıçlar İçin Rehber İlkeler, Değerler ve Nitelikler,  25 Haziran 2012 tarihinde Belçika Hâkimler Danışma Konseyi Genel Kurulunca kabul edilmiş ve 27 Haziran 2012’de Adalet Yüksek Kurulu Genel Kurulunca kabul edilerek ilan edilmiştir. Kurul ayrıca bir uygulama kılavuzu hazırlamıştır. Belçika’da hâkim ve savcılar ile ilgili yargı üst kurulu (Yüksek Yargı Konseyi-High Council of Justice-Conseil Supérieur de la Justice (CSJ) Adalet Yüksek Kurulu’dur. Belçika halkının güvenini arttırmak amacıyla kurulan Yüksek Yargı Konseyinin üyeleri arasında Adalet Bakanı bulunmamaktadır. Belçika Anayasasının 151. maddesine göre yürütme organından tamamen bağımsız olarak faaliyet göstermektedir.  Yargıç adaylarına ilişkin sınavları düzenlemekte ve hakimleri atanmak üzere Adalet Bakanlığına sunmaktadır. …

Devamını oku »