Yeni
Ana Sayfa » Güncel

Güncel

18 Aralık – Hukuk Takvimi

18 Aralık – Hukuk Takvimi 1420 Osmanlı dönemi Kazaskerlerinden mutasavvıf ve filozof Şeyh Bedrettin öldü. 1411 yılında kazasker tayin edildi ve 1413 yılında görevden alındı. Şeyh Bedreddin İsyanı sonucunda1420 yılında Serez çarşısında idam edildi. 1482  1474-1476 yılları arasında sadrazamlık yapmış olan Gedik Ahmet Paşa, II. Bayezid tarafından idam ettirildi. 1848 İtalyan asıllı Çek filozof ve matematikçi Bernhard Bolzano öldü (Doğumu 1781) 1865 ABD’de kölelik tamamen yasaklandı. Köleliğin yasaklanmasına ilişkin ilk kanunlar İngiltere’de ve ABD’de 19. yüzyılın ilk çeyreğinde, 1807 yılında çıkarılmış, daha sonra diğer Avrupa devletleri onları izledi. 1878 Sovyetler Birliği liderlerinden Josef Stalin doğdu. 1894 Avustralya’da kadınlar seçme ve seçilme hakkını elde …

Devamını oku »

Biz TTB’yiz, Görevimizin Başındayız

TTB Davası Sonuçlandı, Merkez Konseyi’nin Haksız ve Hukuksuz Biçimde Görevden Alınmasına Karar Verildi: Biz TTB’yiz, Görevimizin Başındayız! Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nin haksız ve hukuksuz bir biçimde görevden alınması talebiyle açılan davanın yedinci duruşması 30 Kasım 2023 günü Ankara Dışkapı Adliyesi’nde görüldü. Duruşma öncesi adliye önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya TTB Merkez Konseyi ve seçili kurulların üyeleri, tabip odalarının yönetici ve üyeleri ile hekim ve hak örgütlerinin, emek-meslek örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin, siyasi partilerin temsilcileri ve milletvekilleri katıldı. Açıklamada “Susmuyoruz, korkmuyoruz, hiçbir yere gitmiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “TTB susmadı, susmayacak”, “Yaşamak, yaşatmak istiyoruz” sloganları atıldı. TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. …

Devamını oku »

BM ve UNICEF’e Çağrımızdır: İnsanlık Çocuklara Elindekinin En İyisini Vermekle Yükümlüdür

BM ve UNICEF’e Çağrımızdır: İnsanlık Çocuklara Elindekinin En İyisini Vermekle Yükümlüdür. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 20 Kasım 1959 yılında Çocuk Hakları Bildirgesini, 20 Kasım 1989’da Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeyi kabul etmiştir. Sözleşmenin kabul tarihi olan 20 Kasım günü tüm dünyada “Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanmaktadır. Türkiye’nin 14 Ekim 1990 yılında imzaladığı BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme 27 Ocak 1995 yılında yürürlüğe girmiştir. Dünya çapında en geniş katılımlı olan sözleşmede, çocuk hakları kapsamlı bir şekilde koruma altına alınmıştır. Sözleşmenin temel ilkelerin de; Çocukların nerede doğduklarına, kim olduklarına, cinsiyetlerine, dinlerine ya da sosyal kökenlerine bakılmaksızın çocuğun üstün yararının gözetilmesi, yaşama ,gelişme ve çocuk …

Devamını oku »

Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü

Dünya Çocuk İstismarını Önleme Günü(World Day for the Prevention of Child Abuse), her yıl 19 Kasım tarihinde bir farkındalık günü olarak düzenlemektedir. Çocuklara yönelik istismarı önleme kültürü oluşturmayı hedeflemektedir. Bir sivil toplum kuruluşu olan Kadınlar Dünya Zirvesi Vakfı (WWSF-Women’s World Summit Foundation) 2000 yılında, 19 Kasım gününü ‘Dünya Çocuk İstismarı Önleme Günü’ olarak ilan etmiştir. 2000 yılında toplanan Dünya Kadın Konferansı, uluslararası çapta hükümetleri ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK)’nı,  Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Bildirgesinde yer alan Madde 19 ve 34 konularında daha aktif rol almalarını sağlamak için, 19 Kasım gününü Dünya Çocuk İstismarını Önleme günü olarak ilan etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin de …

Devamını oku »

İstanbul Barosu’ndan Uluslararası Hukuk Kurum ve Birliklerine Filistin Mektubu

İstanbul Barosu: Uluslararası Hukuk Kurum ve Birliklerine Filistin Mektubu İstanbul Barosu Filistin’de yaşananlarla ilgili olarak, İstanbul Barosu’nun kurucularından ve üyesi olduğu Avrupa Barolar Federasyonu (FBE), Uluslararası Barolar Birliği (UIA),  Avrupa Barolar ve Hukuk Birlikleri Konseyi (CCBE) dahil olmak üzere çok sayıda uluslararası hukuk kurumu ve birliğini “Barışın ve Hukukun sesi” olmaya davet eden bir mektup gönderdi. Mektupta şu ifadeler yer aldı: Filistin ve İsrail topraklarında başlayan silahlı çatışmalar ve yükselen savaş çığlıkları arasında yaşanan sivil ölümler dünya kamuoyunun duyarlı kesimleri tarafından endişe ile takip edilmektedir. Silahlı çatışmalar, kasten sivilleri hedef almakta ve çocuk, kadın ayrımı gözetmeden sivil ölümlerinin yaşanmasına neden …

Devamını oku »

Yargı Mensuplarının Yüklendikleri Ağır Sorumluluk, Her Türlü Şüphenin Aydınlatılmasını Gerektirir

Yargı Mensuplarının Yüklendikleri Ağır Sorumluluk, Her Türlü Şüphenin Aydınlatılmasını Gerektirir İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı ile Hâkimler ve Savcılar Kurulu arasındaki resmî yazışmaların bir kısmı kamuoyuna yansımış ve gündem hâline gelmiş; ardından bu konuya ilişkin yayın ve erişim yasağı getirilmiştir. Resmî yazışmalarda dile getirilenler soyut ve gerekçesiz söylemler değil, bir Cumhuriyet Başsavcısı tarafından ortaya konan iddialardır. Yargının işleyişinde etik ilkelerin gözetildiğinin görülmesi, yurttaşların yargıya güvenini artırarak hukukun üstünlüğünü pekiştirecektir. Çünkü adaletin yalnızca tecelli etmesi yetmez; tecelli ettiğinin görülmesi de gerekir. Bunu sağlamanın yolu, şeffaf ve hesap verebilir bir sistemin inşa edilmesinden geçer. Münferit vakalarda, yargı mensupları hakkında en küçük bir şüphe …

Devamını oku »

Yargıda Yapay Zekâ Kullanımı Hakkında Bildiri

Yargıda Yapay Zekâ Kullanımı Hakkında Bildiri /  13.12.2022  İstanbul Barosu Bilişim Hukuku Komisyonu olarak, Yargıtay Başkanlığı ve Avrupa Konseyi tarafından yürütülen, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilen Yargıtay’ın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında geliştirilen, yapay zekâ ile çalışması planlanan Yargıtay İçtihat Merkezi sistemine ilişkin kamuoyunda çıkan haberlere ve açıklamalara yanıt vermek isteriz. Yapay zekâ sistemlerinin kullanım alanlarının günden güne arttığına, bu sistemlerin her geçen gün daha kritik ve önemli konularda karar mekanizması olarak kullanıldığına şahit oluyoruz. Hayatlarımızın ayrılmaz bir parçası haline gelen yapay zekânın hukuk dünyasında kullanımı ve etkileri de bu aşamada kaçınılmaz hale geliyor. Zira yapay zekâ …

Devamını oku »

Laiklik Bildirgesi

Laiklik Bildirgesi, 25 Eylül 2023 tarihinde kurulan Laiklik Meclisi tarafından 8 Ekim 2023 günü Ankara’da, İ.T.Ü Evi’nde düzenlenen basın toplantısı ile açıklanmıştır. Bildirge, meclis sözcüleri Ömer Faruk Eminağaoğlu, Umut Kuruç ve Berkay Çelen tarafından deklare edilmiştir. Eşit, Özgür Bir Ülke İçin Laiklik Bildirgesi Yirmi yılın aşkın süredir ülkemiz topyekûn bir gerici kuşatmanın önemli bir aşaması ile karşı karşıyadır. 100’üncü yılında Cumhuriyet’in pek çok kazanımı yok edilmiştir. Ülkemizin, idari, hukuki ve toplumsal yapısını değiştirme amacıyla atılan adımlarla toplumsal yaşamın güvencesi olan laiklik, ayaklar altına alınmakta hatta açık bir biçimde tasfiyesi hedeflenmektedir. Toplum, dini kurallarla yeniden yapılandırılmakta; halkımız, tarikat ve cemaat ağlarıyla …

Devamını oku »

İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kabul edilemez ve ondan vazgeçilemez.

Avukat Şebnem Kartal: İstanbul Sözleşmesi’nin feshi kabul edilemez ve ondan vazgeçilemez  KADINLARIN DİJİTAL ŞİDDETE KARŞI DA KORUNMASI İÇİN ÖNLEMLER ALINMASINI ÖNGÖREN İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NİN FESHİ HUKUKA VE İNSAN HAKLARINA AYKIRIDIR. İfade özgürlüğü, nefret söylemine karşı koymak ve dijital dünyayı kadınlar için güvenilir ve şiddetten uzak kılmak için en hayati araçtır. Bu yüzden devletler, siber şiddeti ele alarak tüm araçları seferber etmelidir. İstanbul Sözleşmesi, kadına yönelik toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti ele alan en kapsamlı uluslararası anlaşmadır. Psikolojik, ekonomik, fiziki, cinsel şiddete maruz kalan kadını ve çocuğu dijital alanda da koruyan yegane teminat bu sözleşmedir ve feshi, hukuka ve insan haklarına aykırıdır! Dijital …

Devamını oku »

Hukukçuların Ortak Görüşü: Can Atalay Meclise

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan, Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda Baro Başkanı, 14 Mayıs seçimlerinde Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen tutuklu avukat Can Atalay için Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelerek basın açıklaması yaptı. Açıklamaya TBB Eski Başkanı Av. Vedat Ahsen Coşar ile birlikte 54 baroyu temsilen yöneticiler katıldı. Hukukçuların Ortak Görüşü: Can Atalay Meclise 14 Mayıs 2023’de yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde Hatay Milletvekili seçilen ve halen Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan meslektaşımız Şerafettin Can Atalay, seçim sonuçlarının kesinleşmesine ve yargılama sürecinde avukatları tarafından defalarca başvuru yapılmasına rağmen tahliye edilmedi. Atalay’ın …

Devamını oku »

Doğa Hakları Manifestosu: 7 BÖLGE 7 İLKE / DOĞA İÇİN ADALET

Doğa Hakları Manifestosu 7 BÖLGE 7 İLKE – DOĞA İÇİN ADALET   1.  DOĞANIN HAKLARI ÜSTÜN HAK OLMALIDIR 2.  İKLİM KRİZİNİN ÇÖZÜMÜ İKLİM ADALETİNDEDİR 3.  ERİŞİLEBİLİR, ADİL VE KATILIMCI SU YÖNETİMİ POLİTİKASI, KURAKLIĞI YENECEKTİR 4.  TOPRAK ANA BİR BÜTÜNDÜR, VAR OLMA KOŞULUMUZDUR 5.  ENERJİ İHTİYACINI, ENERJİ DEMOKRASİSİ VE ENERJİ ADALETİ İLE KARŞILAYACAĞIZ 6.  KUŞAKLAR ARASI SORUMLULUKLA, DOĞAL VE KÜLTÜREL VARLIKLARIMIZDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ 7.  YURTTAŞ KATILIMCILIĞI İLE BİRLİKTE KARAR ALIP, BİRLİKTE YAŞAYACAĞIZ   1. DOĞANIN HAKLARI ÜSTÜN HAK OLMALIDIR İçinde yaşadığımız doğanın insan tarafından “kaynak” olarak görülmesi; yok edilmesine, zarar görmesine, gelecek kuşaklara güvenli bir şekilde devredilememesine sebep olacak temel bir yanlıştır. İnsan merkezli düşünce, tutum ve politikalar; “sürdürülebilirliği, kuşaklararası …

Devamını oku »

Hukukçulara ve Topluma Çağrımdır / Vedat Ahsen Coşar

Vedat Ahsen Coşar: Tüm toplumu insan onuruna sahip çıkmaya davet ediyorum! Biz hukukçuyuz, biz avukatız! Hukukun en temel amacı adaleti gerçekleştirmektir. Adaleti sağlamak, geçmişten bu güne, insanlığın en büyük ideallerinden biri olmuştur. Hem kendi ülkemizde hem de dünyada, adaleti gerçekleştirmek biz hukukçuların ve avukatların en büyük görevidir. Bizler hukukçu olarak, hem kendi yönetimlerimizi, hem de diğer ülkelerin yönetimlerini, her türlü tasarruflarında ve uygulamalarında, ulusal ve uluslararası ilişkilerinde ahlaklı ve adaletli davranmaya davet etmek zorundayız. Adaleti tam anlamıyla gerçekleştirmek için, sadece etkili başvuru ve adil yargılanma haklarını şeklen tanımak yeterli değildir. Bunları etkili kılmak, bu amaçla adalete erişimi sağlamak ve kolaylaştırmak, …

Devamını oku »

Şair Ataol Behramoğlu’ndan Vladimir Putin’e Savaşı Durdurma Çağrısı

Şair Ataol Behramoğlu, Hukuk Fakültesi mezunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Vladimiroviç Putin’e açık bir mektup yazarak, Ukrayna ile devam eden savaşa son verilmesi çağrısı yaptı. Behramoğlu mektubunda, “Hiçbir vicdan sahibi, akıldan ve sağduyudan yoksun olmayan kişi, bunca acıya yol açan bu müdahaleyi doğru bulamaz, onaylayamaz.” dedi ve Rusya’nın büyük-hümanist edebiyatına, sanatına, kültürüne, Dostoyevski’ye ve Tolstoy’a atıf yaptı.  Vladimir Putin’e Açık Mektup  Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin, Rusya Devlet Başkanı, 2007 yılında Moskova-Kremlin’de Puşkin Madalyası törenindeki karşılaşmamızı bilmem hatırlar mısınız? Törenden önceki yemek henüz başlamamışken, büyük salonun ortasındaki masanıza gelmiş, Puşkin madalyasına değer görülen Türk şairi olarak kendimi tanıtmış, adınıza imzaladığım Puşkin’den …

Devamını oku »

Özgürlük ve adalet için bir araya gelmeye var mısınız?

Mebuse Tekay / ÖZGÜRLÜK VE ADALET İÇİN BİR ARAYA GELMEYE VAR MISINIZ? 12 Eylül’e varacak karanlık bir dönemde Barış Derneği Genel Kuruluna İnsan Hakları Komisyon raporunu sunmuştum. Rapor ‘Tarihinin en karanlık dönemini yaşayan Türkiye bir yol ayrımındadır.’ gibi bir cümleyle başlıyordu. Yirmi dört yaşındaydım. Sonraki kırk yılı aşkın zamanda bu ve buna benzer cümlelerin yazılı olduğu kaç metin okudum, yazdım, imzaladım hatırlamıyorum. Uygar dünyanın Mars’a gitmeyi, yapay zekayı, metaversi konuştuğu, bunların hukukunu düzenlemeye çalıştığı bir dönemde, biz yine ilk kuşak insan hakları nedir sorusunun yanıtını anlatmak, savunmak durumunda kalıyoruz. Gençlerimizi ülkede tutmakta zorlanıyoruz. Kadınların yükselttiği mücadele sonucunda Danıştay Savcısı’nın ‘İstanbul …

Devamını oku »

Anayasa Mahkemesi üyeliği için başvuran adaylar açıklandı

Anayasa Mahkemesi Adayları açıklandı  Türkiye Barolar Birliği kontenjanından Anayasa Mahkemesi Üyesi olmak için başvuran 32 aday açıklandı. Mahkemeye atanacak üyenin kadın hukukçu olması gerektiği yönünde yoğun bir kamuoyu baskısı bulunuyor.  AYM’de, başkan, başkan vekilleri ve mahkeme üyesi olarak çalışan 12 yargıç arasında hiçbir kadın üye görev yapmıyor. Anayasa Mahkemesi Adayları arasında daha önce Venedik Komisyonunda görev alan Öykü Didem Aydın dikkat çekici bir isim olarak öne çıktı. Afyonkarahisar Baro Başkanı olarak görev yaparken 2010 yılında TBMM tarafından AYM üyeliğine seçilen Celal Mümtaz Akıncı’nın 31 Ocak 2022 tarihinde, yaş haddinden emekliye ayrılacak olması nedeniyle, paralel baro olarak nitelenen ve hukuk dünyasında …

Devamını oku »

Bir Hayalim Var – Avukat Ergin Cinmen / Hukukçular Diyor ki!

Bir hayalim var!  – Avukat Ergin Cinmen  ”Hukuk Ansiklopedisi’nde yayınlanmak üzere bir manifesto yazar mısın?” denildiğinde açık söyleyeyim, Hukukbook’tan haberim yoktu. Okuduğumda ise utandığımı itiraf edeyim. Müthiş bir çalışma yürütülüyor. Demek ki İstanbul’dan uzak kalmak ister istemez güncelden de uzak tutuyor insanı. Ansiklopedi önce hayal edilmiş ve sonra da bu eser yaratılmış. Uzun sürmesini, yani kurumsallaşmasını çok istiyorum. Sorunların çözümü için analiz yeteneğinin bulunması şart. Bu yetenek de bilgiyi gerektirir. Avukatlık mesleğimizin sorunları varsa önce bu sorunların ortaya konması ve sonra da bunların analizi gerekmektedir. Analiz için de önce geçmişin değerlendirilmesi elzem. İşte Ansiklopedi bunu yapıyor. Hukukun Takvimi kategorisi ile …

Devamını oku »

Vicdanı Olan Herkese Seslendiler: Katili Bulun

İzmir, Karaburun’un Bozköy mevkiinde bulunan bir köpek, iple boğazından ağaca asılı olarak ölü bulunuştu. Veterinerlik raporuna göre; 18 Aralık Cumartesi günü köpeğin bulunduğu, ölü muayenesi yapıldığı ve ağaca asılıp boğularak öldürüldüğü ifade ediliyor. Caniler tarafından “asılarak idam” edilen köpeğin başına gelenlere sert tepki gösteren Av. Doç. Dr. Öykü Didem Aydın, failler bulunana kadar olayın takipçisi olacaklarını açıklayarak 26 Aralık Pazar günü saat 13.30’daki basın toplantısına açık davette bulundu. Toplantıya, Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Basın Sözcüsü Şule Baylan da katılacak. Basın açıklamasına “hayvanseverler”, “insanseverler” ve “vicdanı olan herkes” davet edildi. Masum Kardeşlerimize neler oluyor? Sevgili Dostlar, Katılanlar! Değerli hayat/değersiz hayat ayrımını …

Devamını oku »

23 Aralık – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu?

23 Aralık 2021 – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu? İdam Edilen Köpek İzmir Karaburun’da, insanlığın utanç sayfalarına kalın harflerle yazılan bir olay meydana geldi. Türkiye tarihinde ilk kez bir köpek, vahşi insanlar tarafından “asılarak idam” ritüeline uygun şekilde katledildi. “Fındık” isimli köpeğin katledilmesi hayvan severler arasında infial yarattı. Kolluk kuvvetlerinin soruşturması devam ediyor. Haytap Hayvan Hakları Federasyonu Basın Sözcüsü Şule Baylan, yaşananların insanlık dışı olduğunu vurgulayarak, “etkin bir soruşturma bekliyoruz” dedi. Aynı bölgede kayıp köpeğini aramaya devam eden Av. Doç. Dr Öykü Didem Aydın, failler bulunana kadar olayın takipçisi olacaklarını açıkladı. Erinç Sağkan TBB Başkanı Erinç Sağkan, Gazete Duvar’dan …

Devamını oku »

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Yayınlandı

2022 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi, 22 Aralık 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlandı. Tarife 1 Ocak 2022 itibari ile yürürlüğe girecek. 2022 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan durumlarda, 7/6/2012 tarihli ve 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu, 2/6/2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği ve bu Tarife hükümleri uygulanır. (2) Bu Tarifede belirlenen ücretlerin altında arabuluculuk ücreti kararlaştırılamaz. Aksine yapılan …

Devamını oku »

21 Aralık 2021 – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu?

20 Aralık 2021 – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu?  İdam 100’den fazla idam mahkumunun olduğu Japonya’da 3 kişinin cezasının infaz edildiği açıklandı. Japonya Adalet Bakanlığı; 2004’te Hyogo eyaletinde 7 akrabasını öldüren seri katil Fujişiro Yasutaka (65) ile 2003’te Gunma eyaletinde oyun salonu çalışanı iki kişiyi öldüren Takanezawa Tomoaki (54) ve Onogawa Mitsunori’nin(44) idam edildiğini açıkladı. Asılarak uygulanan idam cezası 2019 yılından beri uygulanmıyordu. Avukat Aysel Tuğluk 68 kadın örgütü, yayımladıkları ortak metin ile sağlık durumu kötüye giden tutuklu eski milletvekili, Avukat Aysel Tuğluk’un tahliye dilmesini istedi. 2016’dan beri Kocaeli 1 No’lu F Tipi Cezaevi’nde bulunan Tuğluk hakkında “cezaevinde kalamaz” …

Devamını oku »

2022 Harçlar Kanunu Genel Tebliği Yayınlandı

2022 Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 21 Aralık 2021 günü Resmi Gazete’de yayınlandı.  Genelgeye göre, Yargı Harçları, Noter Harçları, Tapu Harçları, Trafik Harçları, Sürücü Belgesi-Pasaport-Kimlik-Ruhsat Harçları, Okul Harçları, Marka ve Patent Başvuru Haçları, Gemi ve Liman Harçları, Konsolosluk-Vize-İkamet Tezkeresi ve Yurtdışı Çıkış Harcı güncellendi. Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 89) 21 Aralık 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31696 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununa bağlı tarifelerde yer alan maktu harçların (maktu ve nispî harçların asgarî ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) yeniden …

Devamını oku »

20 Aralık 2021 – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu?

20 Aralık 2021 – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu? Metin Lokumcu Davası Metin Lokumcu Davası’nın ağır ceza mahkemesindeki ilk duruşması bugün görüldü. 31 Mayıs 2011’de Artvin Hopa’da, dönemin başbakanına yönelik protestolar sırasında polisin attığı biber gazı nedeniyle kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren emekli öğretmen Metin Lokumcu’nun ölümüne ilişkin davanın Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşması yapıldı. Aralarında, dönemin Artvin İl Emniyet Müdürü ve Hopa İlçe Emniyet Müdürü’nün de olduğu 13 polis yargılandığı davada 9 sanık SEGBİS aracılığı ile duruşmaya katıldı. Mahkeme heyeti, avukatların sanıkların mahkemede dinlenmesi yönündeki talebini kabul etti ve bir sonraki duruşmaya getirilmesine karar verdi. Türkiye Barolar …

Devamını oku »

Bir hukukçu daha devlet başkanı oldu

Şili’de devlet başkanlığı seçimlerini, 35 yaşındaki hukukçu Gabriel Boric kazandı. 19 Aralıkta yapılan seçimlerde Boric, %55,9 oy alarak rekor kırdı ve seçim zaferinin ardından insan haklarına istisnasız bağlılık sözü verdi. Rakibi, Jose Antonio Kast ise oyların yüzde 44,24’ünü aldı. Kast, seçim kampanyasında, Pinochet’den sempatiyle bahsetmiş ve anti-komünist bir söyle benimsemişti. Seçilerden önce aralarında Rashida Thalib, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Zarah Sultana, Niki Ashton ve Naomi Klein’ın da bulunduğu hak savunucuları, Pazar günkü seçim öncesinde Şili halkının Pinochetcilere karşı mücadelesinde uluslararası dayanışma çağrısı yapmıştı. 15 ülkeden parlamenterler ve kamuya mal olmuş kişiler 19 Aralık seçimleri öncesinde Şili demokrasisini savunmak üzere bir …

Devamını oku »

Pinochetciler, halka karşı

Pinochetciler, halka karşı Aralarında Rashida Thalib, Noam Chomsky, Jeremy Corbyn, Zarah Sultana, Niki Ashton ve Naomi Klein’ın da bulunduğu hak savunucuları, Pazar günkü seçim öncesinde Şili halkının Pinochetcilere karşı mücadelesinde uluslararası dayanışma çağrısı yaptı. 15 ülkeden parlamenterler ve kamuya mal olmuş kişiler 19 Aralık seçimleri öncesinde Şili demokrasisini savunmak üzere bir araya geldi ve bir çağrı yayınladı: “Bir zamanlar uluslararası dayanışma Şili halkından esirgenmişti, bugün esirgenmemeli” başlığıyla kaleme alınan çağrı metninin, kısa bir özeti, dünya çapında katılım için internette imzaya açıldı. Pinochetciler, halka karşı “Şili’nin Bolsonarosu”, Augusto Pinochet’nin mirasını diriltme peşinde. Şili halkı, onu durdurmak için verdiği mücadeleyle dayanışmanızı istiyor. Şili, 19 …

Devamını oku »

Av. Prof. Dr. Yücel Sayman’a Veda Günü

Av. Prof. Dr. Yücel Sayman, 15 Aralık 2021 günü yaşama veda etmişti. 1996 -2002 yılları arasında 3 dönem İstanbul Barosu Başkanlığı yapan Sayman için, 17 Aralık 2021 Cuma günü saat 12:00’de Baro önünde bir tören yapıldı. Törene, hukuk dünyasının yanı sıra Sayman’ın eşi Hacer Sayman, oğulları Yusuf Sayman, Can Sayman ile kızı Yaprak Sayman da katıldı. Törenin ardından Sayman, Şakirin Caiiminde düzenlenen törenin ardından Karacaahmet Mazarlığında toprağa verildi. Sayman’ın öğrencileri ve üniversitedeki çalışma arkadaşları törene bir mesaj gönderdi: “Hocamız en önce çok iyi bir insan, kibar bir insandı. Hocamız, insan ötekileştirmeyen hiçbir zaman kişileri ırkı, dili, mezhebi ile ayırmayan bir …

Devamını oku »

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı Basına Sızdı

Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliği Taslağı Basına Sızdı BİANET’in haberine göre; Hayvanları Koruma Kanunu ve Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) değişiklik içeren yasanın meclisten geçerek yürürlüğe girmesinin ardından bakanlık yasanın uygulama yönetmeliklerini hazırlamaya başladı. Hayvanları Koruma Kanunu Uygulama Yönetmeliğine ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan taslak ise sivil toplum kuruluşlarının (STK) tüm ısrarlarına rağmen paylaşılmadı. Hazırlıkları devam eden yönetmeliğin 48 maddelik taslağına ise Hayvanları Koruma Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER) ulaştı ve metnin tamamını yayınladı. Taslakta daha önce tartışmalara sebep olan evdeki hayvan sayısına sınırlama içeren düzenlemenin yer aldığı ortaya çıktı. Bakanlık hazırladığı uygulama yönetmeliği taslağının 12. Maddesi e bendinde site ve …

Devamını oku »

14 Aralık 2021 – Hukuk Gündemi – Dün Ne Oldu?

14 Aralık – Hukuk Takvimi Danıştay Kapadokya Kararı Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin, UNESCO Dünya Miras Listesi’ndeki Kapadokya’da Nevşehir Kalesi ve çevresinin Cumhurbaşkanlığı kararı ile yenileme alanı olarak belirlemesi hakkında açtığı davada Danıştay 6. Dairesi, Nevşehir Kalesi ve çevresinin “Yenileme Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 08/01/2020 tarih ve 31002 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 07/01/2020 tarih ve 2035 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının yürütmesini durdurdu. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “Haklılığımız kanıtlandı” dedi. Hırsızlık İstanbul’un Kadıköy ilçesinde 3 ayrı işyerinden hırsızlık yapan zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Zanlının 5 ayrı suçtan kaydı olduğu öğrenildi.  Mahkeme sorgusunda yoklama kaçağı …

Devamını oku »

12 Aralık 2021 – Dün Ne Oldu? – Hukuk Dünyası

12 Aralık 2021 – Dün Ne Oldu? – Hukuk Dünyası Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi tutuklandı Zonguldak Ereğli’de kaymakamlık binası girişinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan fotoğrafını yere atan A.Ç. tutuklandı. Gazete Duvar’ın haberine göre; “Ereğli ilçesinde önceki gün kaymakamlık binasının giriş katında bulunan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını yere atıp kırdığı için gözaltına alınan A.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İddiaya göre, önceki gün bir evrak işi için Ereğli Kaymakamlığı’na giden A.Ç., binanın giriş katındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çerçeveli fotoğrafını alıp hakaret ederek yere attı. Olay yerine gelen polisin gözaltına aldığı A.Ç. ilk ifadesinde ekonomik sıkıntılar yaşadığını, öfkesine hakim olamayarak fotoğrafı yere …

Devamını oku »

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Yaşamını Yitirdi

Felsefe profesörü, biyolog ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı, İstanbul’da yaşama veda etti. 74 yaşında hayatını kaybeden Duralı’nın, bilim felsefesi, dilbilim, siyaset felsefesi, felsefe tarihi, biyoloji felsefesi ve savaş felsefesi alanlarında birçok makalesi ve kitabı bulunmaktadır. Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı Hakkında Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947 tarihinde Zonguldak Kozlu’da doğdu. Felsefe, Antropoloji ve Biyoloji alanlarında yüksek öğrenimini yaptı. İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerinde okudu. Üniversiteden 1973 yılında mezun oldu. ‘Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu’ çalışmasıyla 1977’de doktorasını tamamladı. 1978 yılında NATO bursu ile Paris’te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. 1982 yılında biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tezle doçent oldu. 1985 yılında ABD Penn …

Devamını oku »

Beşinci Yargı Paketi Yasalaştı

Beşinci Yargı Paketi, “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun” adıyla 24 Kasım 2021 tarihinde yasalaşmıştır. Torba Kanun olarak adlandırılan yasa kapsamında getirilen değişiklikler, Avrupa Birliği ile uyumlu yasa çalışmalarının devamı niteliğindeki Yargı Reformu Stratejisi paketlerinin bir parçasıdır.   İCRA DAİRELERİNDE İCRA BAŞMÜDÜRÜ GÖREVLENDİRİLECEK Kanun; birleştirilmiş icra daireleri ile iş yoğunluğunun veya personel sayısının fazla olduğu icra dairelerinde Adalet Bakanlığı tarafından bir icra başmüdürü görevlendirilmesini öngörüyor. İş yoğunluğu ve daire sayısının fazla olduğu illerde Adalet Bakanlığı tarafından birden fazla icra daireleri başkanlığının kurulması ile bu başkanlığa icra dairelerinin gözetim ve denetimleri ile idari işlerine bakma görevinin verilmesi hüküm altına alınıyor. KANUNA …

Devamını oku »

43 yıl haksız yere hapis yatan kişi özgürlüğüne kavuştu

Amerika Birleşik Devletlerinin Kansas kentinde, 1979 yılında işlemediği 3 cinayet yüzünden henüz 18 yaşındayken, 50 yıl şartlı tahliye şansı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Kevin Strickland, 43 yıllık mahkumiyetin ardından, haksız yargılandığı anlaşılarak serbest bırakıldı ve özgürlüğüne kavuştu. Kevin Strickland, 23 Kasım 2021 Salı sabahı Cameron’daki Western Missouri Cezaevi’nde televizyon izlemekte iken bir haber gördü. Haberde, 62 yaşındaki Strickland’ın yakında serbest bırakılacağı söyleniyordu. Alınan haberin ardından hapishanedeki diğer mahkumlar bağırarak tezahürat yapmaya başladı. Strickland, avukatları, kendisini tekerlekli sandalyeyle hapishaneden dışarı çıkarırken gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hapishanenin dışında toplananlar arasında, Missouri hapishanelerinde yaklaşık 30 yıl geçirdikten sonra aklanan Robert Nelson da …

Devamını oku »

Adalet Nöbeti – Kocaeli

Çağlayan Adliyesi’ nde başlayan, Anadolu’yu dolaşan Adalet Nöbeti’nin 86. sı 12 Eylül 2019 Perşembe günü  Kocaeli Barosu’nun ev sahipliğinde, Kocaeli Adliyesi önünde tutuldu. Nöbete, Kocaeli Barosu Başkanı Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar yanı sıra; Adana, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Mersin, Şanlıurfa, Tekirdağ, Van, Yalova Baroları başkan, başkan yardımcısı, yönetim kurulu üyeleri, Bolu ve Sakarya önceki dönem Baro Başkanları ve çok sayıda meslektaş katılım sağladı. Adalet Nöbeti’nde söz alan Kocaeli Barosu başkanı Av.Bahar GÜLTEKİN CANDEMİR konuşmasında; Değerli Baro Başkanlarım, Kıymetli meslektaşlarım, Adalet nöbetinde yanımızda olan , buraya gelemeyen ama aklı ve kalbi bizimle …

Devamını oku »

Van Barosu – Adalet Nöbeti

Bursa Barosu’nda Şubat ayında yakılarak Anadolu’ya taşınan Adalet Nöbeti ateşi bu kez de Van’da yirmiyi aşkın Baronun katılımı ile gerçekleşti. Bursa Barosu adına nöbete katılan Bursa Barosu Başkan Yardımcısı Av. Metin Öztosun yaptığı konuşmada “Doğruları söyleyen, adalet peşinde koşan biz avukatlar bir sis çanı gibi gecenin içinde çalan ve adaletten yana tavır alıp topluma nefes borusu olan meslek sahipleriyiz. Hiçbir iktidara tabi değiliz. Efendilerimiz yok ve olmayacak. Ve biz şehir şehir dolaşıp adalet talep eden avukatlar kısa çöpün uzun çöpten olan haklarını adalet terazilerinin en ince tartısında alabilmesi için mücadele veriyoruz ve bu taleplerimizi buradan da yineleyerek herkes için ama …

Devamını oku »

Adalet Nöbeti -İstanbul Seçimleri

İstanbul Seçimleri için tutulan Adalet Nöbeti, 22 Haziran 2019 Cuma günü saat 12.00’da İstanbul Adalet Sarayında 16 baro başkanı ve avukatların katılımıyla bir adalet nöbeti tutulmuştur. Baro’nun resmi web sitesinden yapılan açıklama şu şekildedir: “Yüksek Seçim Kurulunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerini hukuka ve akla aykırı bir kararla 6 Mayıs 2019’da iptal etmesi üzerine İstanbul Barosu Başkanlığının ev sahipliğinde ve öncülüğünde 7 Mayıs 2019 Salı günü bir sosyal medyada ve WEB sayfamızda canlı olarak yayınla deklarasyonla ‘Demokrasi İçin Dayanışma Nöbeti’ tutulacağı duyuruldu. 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü İstanbul Barosu önünde sadece avukatlarla başlayan Demokrasi İçin Dayanışma nöbeti kartopu misali değişik toplum …

Devamını oku »