Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği-CİSST, 1 Ocak 2015 tarihinde, “Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” adını taşıyan ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu  ve Açık Toplum Vakfı tarafından desteklenen projesi kapsamında kurulmuştur.

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği-CİSST

Yürütmekte olduğu projeler kapsamında, amaçlarına ulaşabilmek için raporlar, broşürler, kitaplar, el kitapları gibi yayınlar yapmakta ve toplantı, seminer, konferans tarzı etkinlikler düzenlemektedir.

Dernek, yayın ve etkinliklerin yanı sıra kapatılma/hapishaneler alanında çalışanlara kaynak sunmayı hedeflemektedir.

Dernek, Hapishane Çalışmaları Kütüphanesini kurarak bu alanda çalışacak olanlara önemli bir zemin oluşturmuştur.

Derneğin kurucuları Ayşegül Algan, Eva Tanz ve Mustafa Eren’dir.

Avrupa Birliği Türkiye  Delegasyonu ve Açık Toplum Vakfı fon veren kuruluşlardır.

Derneğin, International Center for Prison Studies, Penal Reform International, Howard League, Association for the Prevention of Torture ve Agenfor Italia gibi kuruluşlarla ilişkileri bulunmaktadır. 

Dernek; Hapiste Engelli, Yabancı, LGBTİ Olmak,  Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı, Hapiste Sağlık, Hapishaneler, Sivil Toplum ve Üniversitelerin Rolü Projesi, Mahpus Hakları El Kitabı, Özel İhtiyaçları Olan Mahpuslar Projesi, Eğitim Hakkı Önündeki Engellerin Kaldırılması, Onarıcı Adalet Seminerleri ve F Tipi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri benzeri projeler yürütmüştür.

Derneğin Amaçları

Hapishaneleri akademik araştırma alanı haline getirmek, Türkiye’de hapishanelerin akademik araştırmalara konu olmasını sağlamak, hapishaneler üzerine araştırmaları teşvik etmek, güvenilir, doğrulanabilir ve periyodik raporlama yapmak, mahpusların genelini kapsayabilecek, güvenilir, doğrulanabilir ve periyodik raporlama yapmak, hapishaneye dair bilgileri ulaşılabilir hale getirmek, düzenli raporlar hazırlamak, hapishanelere ilişkin yeni çalışma alanları açmak, Akademi ve STÖ’ler arasında bağlar oluşturmak, Uluslararası işbirlikleri kurmak, nitelikli ve karşılaştırılabilir veri, bilgi ve raporlar oluşturmak, hapishanelere ilişkin düzenli yayın faaliyetinde bulunmak ve üretimi arttırmak, yıllık genel raporlar, her yıl düzenli olarak yayınlanacak bir hapishaneler almanağı, spesifik konulardaki raporlar ve yabancı dillerden çevirilerle yayın faaliyetinde bulunmak, hak temelli mücadeleye katkıda bulunmak ve hapishanelerdeki hak ihlallerini geriletmektir.

Derneğin Yürüttüğü Projeler 

Derneğin Resmi İnternet Sitesi 

Derneğin Adresi ve İletişim Bilgileri

Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST)
Katip Mustafa Çelebi Mh. Billurcu Sk. No 5/2
Pk: 34433
Beyoğlu / İstanbul / Türkiye

Telefon / Fax : +90 212 293 69 82

E-posta : info@tcps.org.tr

 

Bunu okudunuz mu?

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali, Hatice Albayrak’ın İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış …