Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi

Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi

Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi isimli eser, Yazar İpek Özel tarafından kaleme alınmış ve On İki Levha Yayıncılık tarafından 2021 yılı Ekim ayında basılmıştır.
Yazar, İnsan Hakları Hukuku alanında uzun yıllardır çalışan ve akademisyenlik yapan öğretim üyesidir.

Cezaevi Çalışmaları ve İskandinav Ceza İnfaz Sistemi

Hapis cezalarının nasıl infaz edildiği, bu cezaların hakkaniyetli verilip verilmediğinden bile daha hayatidir! Zira hükmedilen yaptırımın, hakkaniyetinden şüphe olmadığı durumlarda bile özgürlüğü bağlayıcı cezaların infazına geçildiği andan itibaren son derece kritik, yeni bir süreç başlar. Bu süreç hükümlünün kendisiyle yüzleştiği, yasalara uygun yaşayacak becerilere sahip olmayı öğrendiği, toplumun ise bir daha suç işlenmemesi için kendisini yeniden düzenlediği bir dönemdir. İskandinavlar bu süreçte, Türkiye’dekine benzer infaz yasalarıyla benzersiz bir uygulama ortaya koyarlar. Yasalarındaki farkla değil asıl hapis cezasının infazına yönelik uygulamalardaki inceliklerle cezaevi paradigmasını tersine çevirirler. Özgürlüğü bağlayıcı cezaları infaz ederken insan haklarından ödün vermeyerek, aksine bu süreçte insan haklarını da geliştirerek, cezaevinin, en ağır suçları işlemiş hükümlüler için bile, pekala insani gelişimi mümkün kılan yerler haline gelebileceğini kanıtlarlar. Bu öğreti cezaevine bakışı yeniden gözden geçirmek suretiyle, dünyanın diğer coğrafyalarında da cezaevi duvarları içindeki iklimin cezaevi duvarları dışındaki dünyanın da lehine olacak şekilde değiştirilmesinin mümkün olabileceğini gösterir. Kitabımın bu bağlamda Türkiye cezaevi çalışmaları alanında yeni bir tartışma başlatmasını dilerim.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

I. Cezaevi Çalışmaları ve Ceza İnfaz Sisteminde İnsan Hakları Yaklaşımı
A. Özgürlüğü Bağlayacı Cezaların İnfazında İlkeler
B. Suçla Mücadelede Cezaevlerinin Rolü

İKİNCİ BÖLÜM

II. Cezaevi Paradoksu
A. Cezaevinin Başarısızlığının Nedenleri
B. Cezaevi Yönetmenin Artan Maliyeti
C. Kapatılmanın Doğası Gereği Yarattığı Etkiler
D. Cezaevindeki Hak İhlallerinin Ekstra Sonuçları
E. Türkiye Cezaevleri
F. Türkiye Cezaevlerinde Karşılaşılan Sorunlar
G. Suç gruplarına göre hükümlülerin sınıflandırılması
H. Cezaevinde Sağlık ve Bakım Hizmetleri
I. Cezaevi Yönetim ve Denetimi
J. Rehabilitasyon programları
K. Eğitim Hizmetleri
L. İletişim Hak İhlalleri
M. Kötü muameleye ve işkence yasağına yönelik ihlaller
N. Cezaevlerinde Açlık grevleri ve ölüm oruçları

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

III. İskandinav Ceza İnfaz Sistemi
A. İskandinav Ceza Sisteminin İstisnaliği (Scandinavian Exceptionalism)
B. İskandinav Ceza İnfaz Sisteminin Yapı Taşları
C. Cezalandırıcı Değil Onarıcı Adalet Yaklaşımı
D. Dışlanmış Tutukludan İnsan Tutukluya Geçiş
E. İskandinav Ceza İnfaz Sistemi Pratiği: Halden Cezaevi Örneği
F. İskandinav İstisnaliğine Yönelik Eleştiriler

SONUÇ VE DEĞERLENDİRMELER

 

İpek Özel: Üniversite ve cezaevleri ile diplomatik kanalları çalıştırıyorum ki sınava girebilsinler, ders notlarına, kitaplarına erişebilsinler. Çünkü üniversiteler güvenlik gerekçesiyle onları sınava kabul etmekten çekinebiliyor. Sadece ders kitabı değil kendi kişisel gelişimlerine katkıda bulunacak bir çok kitap, dergi ya da yayını da onlara ulaştırıyorum. Sınavlara girmeleri kabul edildiğinde üniversiteye nakledilmeleri için gereken lojistik işlemleri de yapıyorum. Çevremdeki herkese akademisyenlere, psikologlara, sanatçılara, sıradan insanlara, gazetecilere, kendi öğrencilerime, dostlarıma, öğrencilerin çok uzun yıllar hüküm giyip, cezaevinde yaşadığı zorlukları anlatmaya çalışıyorum. Herkes bu meselenin farkına varsın, duyarlılık göstersin istiyorum.

Bunu okudunuz mu?

49’lar Davası

49’lar Davası, İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Anter, Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu’nun yayımladığı Kürtçe …