Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Cumhurbaşkanı Seçiminde; İl ve İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 139 Sayılı Genelge
Yüksek Seçim Kurulu

Cumhurbaşkanı Seçiminde; İl ve İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 139 Sayılı Genelge

Cumhurbaşkanı Seçiminde; İl ve İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 139 Sayılı Genelge
24 HAZİRAN 2018 PAZAR GÜNÜ BİRLİKTE YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ VE 27. DÖNEM MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ İLE İLK OYLAMADA GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞU SAĞLANAMADIĞI TAKDİRDE İKİNCİ OYLAMASI 8 TEMMUZ 2018 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN CUMHURBAŞKANI SEÇİMİNDE İL, İLÇE VE GEÇİCİ İLÇE SEÇİM KURULLARININ GÖREV VE YETKİLERİ
Yüksek Seçim Kurulu
Cumhurbaşkanı Seçiminde; İl ve İlçe Seçim Kurullarının Görev ve Yetkilerine Dair 139 Sayılı Genelge
Amaç ve kapsam

MADDE 1- Bu Genelge; 24 Haziran 2018 Pazar günü birlikte yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile ilk oylamada geçerli oyların salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde ikinci oylaması 8 Temmuz 2018 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçiminde; il, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri ile yapacakları işlemleri açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

İl, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkilerini, seçim işlemlerinin düzenli, güvenli ve süresinde yürütülüp sonuçlandırılmasını düzenleyen hükümleri kapsar.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab
İl seçim kurulunun görev ve yetkileri

MADDE 2- 1) İl seçim çevresinde seçimlerin düzenli yürütülmesi için; il sınırları içerisinde ilçe seçim kurulları arasında koordinasyonu sağlamak, kurullarda oluşacak boşalmalar sebebiyle görevli hâkimi belirlemek, personel görevlendirmek, güvenlik konularında en büyük mülki amir düzeyinde girişimlerde bulunmak suretiyle gerekli önlemleri almak, seçim işlerini
denetlemek (298/16-1),

2) İlçe seçim kurullarına oy pusulalarını, oy sandıklarını ve diğer seçim araç ve gereçlerini göndermek (298/16-2),

3) İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları incelemek ve derhal karara bağlamak (298/16-3),

4) İlçe seçim kurulu başkanlarınca sorulan hususları cevaplandırmak (298/16-4),

5) Aday beyanname veya listelerini almak ve ilân etmek, bunlar hakkında yapılacak itirazları incelemek ve bu beyanname veya listelerden kanuna göre muteber olmayanlar hakkında karar vermek, geçici ve kesin aday listelerini yerlerine göndermek ve ilân etmek (298/16-5),

6) Milletvekili seçimi ile ilgili İl’e bağlı ilçe seçim kurullarından gelen tutanakları birleştirerek il birleştirme tutanağını düzenlemek (Birden fazla seçim çevresi olan Ankara, Bursa, İstanbul ve İzmir illerinde, her seçim çevresi için ayrı ayrı birleştirme tutanakları düzenlemek) ve il seçim sonucunu (o seçim çevresi sonucunu) tespit etmek, Yüksek Seçim Kurulunca barajı aştığı bildirilen siyasi partilerin o ilde (o seçim çevresinde) seçilen milletvekillerini belirlemek Milletvekilli Hesap Tutanağı (Örnek: 93) ve ittifakların elde ettiği milletvekilliklerinin ittifak yapan partilere dağılımını gösterir tutanak (Örnek:93/A) Yüksek Seçim Kuruluna bildirmek ve tutanaklarını vermek (298/16-6, 109; 2839/33, 36)

7) Cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili ilçe birleştirme tutanaklarını (Örnek:405) SEÇSİS’te elektronik ortamda birleştirerek, il tutanağını düzenlemek (Örnek:407) ve Yüksek Seçim Kuruluna göndermek (298/16-6;6271/18,) Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referanduma kalması halinde ilçe birleştirme tutanaklarını (Örnek:405/A) SEÇSİS’te elektronik ortamda birleştirerek, il tutanağını düzenlemek (Örnek:407/A) ve Yüksek Seçim Kuruluna göndermek (298/16-6;6271/18,)

8) Karekodlu ve imzalı Cumhurbaşkanı seçimi il birleştirme tutanağı (Örnek:407), oylamanın referanduma kalması halinde (Örnek:407/A) il tutanağını düzenlemek, Milletvekili seçimi il birleştirme tutanağını (Örnek: 92), Milletvekilli Hesap Tutanağı (Örnek: 93) ve ittifakların elde ettiği milletvekilliklerinin ittifak yapan partilere dağılımını gösterir tutanak (Örnek: 93/A) SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak,

9) Kanunla ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer
görevleri yapmak.

İlçe seçim kurulunun ve ilçe seçim kurulu başkanının görev ve yetkileri
MADDE 3-A- İlçe seçim kurulunun görev ve yetkileri

1) Sandık kurullarını kurmak (298/20-2),

2) Sandık kurullarının oluşumuna, işlemlerine ve kararlarına karşı yapılan itirazları inceleyip karara bağlamak (298/20-4),

3) Cumhurbaşkanı seçimi için sandık sonuç tutanağının düzenlenip başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla ve oy verme gününden sonraki (25 Haziran 2018 Pazartesi günü saat 17.00’ye) kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılan itirazları aynı gün saat 23.59’a kadar; Milletvekili seçimleri için sandık sonuç tutanağının düzenlenip başkan ve üyeler tarafından imzalanmasına kadar sözle veya yazıyla ve oy verme gününden sonraki (26 Haziran 2018 Salı günü saat 15.00’e) kadar doğrudan ilçe seçim kurullarına yazılı olarak yapılan itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),

4) Sandık kurulu başkanlarının ve birer üyesinin, 135 sayılı Genelge ve seçim kanunları ile kendilerine verilen görevler ve sorumluluklar, uygulamaya yönelik sandık iş ve işlemleri, oy vermenin usulü, oy sayımı ve dökümü esasları ile ilgili kurs düzenleyerek bu konuları öğrenmelerini sağlamak, bunların bu kursa katılmalarını ve devamlarını denetlemek,

5) Sandık kurulu başkanlarının seçim işlerinin yürütülmesine ilişkin sorularını cevaplandırmak (298/20-5),

6) Sandık kurullarına oy sandığı ve diğer seçim araç ve gereçlerini ulaştırmak, sandığın konulacağı yerler yetmediği takdirde gerekli önlemleri alarak kahvehane, lokanta gibi özel yer kiralamak (298/20-3, 74),

7) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine ilişkin sandık sonuç tutanaklarında, her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210×297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.), Cumhurbaşkanı seçimi sayım ve döküm cetvelleri (Örnek: 403), referanduma kalması halinde sayım döküm cetveli (Örnek: 417), (sandık sonuç tutanakları (Örnek: 404), oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:404/A) SEÇSİS’ten yeniden oluşturularak döküm alınması gerekmektedir.

8) Milletvekili seçiminde sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sayım ve döküm cetvelleri (Örnek: 85) ile sandık sonuç tutanaklarına (Örnek: 86) göre ilçe birleştirme tutanağını (Örnek: 90) (Örnek: 90/Ek1-1) (Birden fazla ilçe seçim kurulu varsa 1.İlçe Seçim Kurulu tarafından alınan (Örnek: 90 Kurullar toplamı) (Örnek: 90/EK1-1) tutanağı) SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlemek, (Örnek: 85) (Örnek: 86) (Örnek: 90) (Örnek: 90/EK1-1) (Örnek: 90 Kurullar toplamı) tutanaklarının karekodlu ve imzalanmış şekli ile SEÇSİS uygulama tarama modülü marifetiyle taramak ve bu tutanakları seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/20-6),

9) Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili sandık kurullarından (varsa geçici ilçe seçim kurullarından) gelen sayım ve döküm cetvelleri (Örnek: 403), referanduma kalması halinde sayım döküm cetveli (Örnek: 417), gelen sandık sonuç tutanaklarına (Örnek: 404, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:404/A) göre, ilçe birleştirme tutanağını (Örnek: 405, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:405/A) SEÇSİS’te elektronik ortamda düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ile birlikte il seçim kuruluna derhal teslim etmek [Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, birinci ilçe seçim
kurulunca diğer seçim kurullarının birleştirme tutanakları birleştirilerek (Örnek: 405-1) Kurullar Toplamı, oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde (Örnek:405-1/A) Kurullar Toplamı bulunur.] (298/20-6),

10) Seçim sonuçlarına ilişkin bilgileri bir kez daha gözden geçirerek düzgün ve eksiksiz olarak il seçim kuruluna göndermek,

11) Seçim işlemlerinin düzenli ve güven içinde yürütülmesi, sonuçların süratle alınması için gerekli bütün önlemleri almak, araç ve gereçleri sağlamak (298/20-1),

12) Kesin sonuçların bir an önce alınması ve ilânının sağlanması için, sandık kurulu başkanlarınca, seçim sonuçlarını içeren bilgi ve belgelerin en kısa yoldan ve en kısa sürede, ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarına ulaştırılmalarını sağlamak amacıyla gerekli önlemleri önceden almak,

13) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların seçmen listesinin, askı gününden bir gün evvel gönderilmesini sağlamak,

14) Ceza infaz kurumlarında taksirli suçlardan hükümlü bulunanlar ile tutukluların oy kullanacağı sandığın konulacağı yeri cezaevi idaresinin görüşünü de alarak belirlemek, oy verme iş ve işlemlerini denetlemek,

15) Engelli ve 75 yaş ve üstü seçmenlerin erişimine uygun sandık konulacak yerlerin tespitini yapmak ve binaların giriş katlarında oy kullanmalarını sağlayacak tedbirleri alma (298/74),

16) Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin seçmen listelerini oluşturmak ve sandıkları kurmak.(298/14-17)

Seyyar sandıkta kullanılan oyların sayım ve döküm işlemlerini yapmak üzere; seyyar sandık kurulunu sabit olan bir sandık kurulu ile ilişkilendirmek (135/II sayılı Genelgenin 3. maddesi)

17) En az 4 sandık kurulunun görev yapacağı binalara ait kurumların amirlerini veya onların yerine tespit edilecek bina sorumlularını görevlendirmek,

18) Cumhurbaşkanı adayları adına yetkili kılınan kişiler ile siyasi partilerin ve bağımsız adayların seçim kuruluna bildirdikleri itiraza yetkili kişilere sandık çevresinde bulunabileceklerine ilişkin belge vermek (298/82-2),

19) Yerleşim yeri yurt dışında olup da, askı süresi içinde herhangi bir nedenle yurt içinde bulunanların, Adres Beyan Formunu Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan vermeleri ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla iletmeleri halinde, kayıtlarının yapılması için Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna göndermek.

20) Kesinleşmiş mahkeme kararıyla kısıtlı olup da, kısıtlılık hali sona erenler ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 408. maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama kararı kesinleşenlerin, kararı veren mahkemeden alacakları onaylı karar örneği ile dış temsilcilikler aracılığıyla veya Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığına doğrudan ya da ilçe seçim kurulları aracılığıyla başvurmaları üzerine kayıtlarını yapmak,

21) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak (298/20-7).

B- İlçe seçim kurulu başkanının görev ve yetkileri:

1) Oy verme hakkına sahip olduğu halde, görev yaptığı sandığa ait seçmen listesinde kayıtlı bulunmayan sandık kurulu başkan ve üyeleri ile bina sorumlularının, seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin, ilçe seçim kurulu tarafından sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin, her birine seçmen olduğunu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde oy kullanabileceğini gösteren sandık seçmen listesindeki bilgileri kapsayan belgeyi (Örnek: 142) vermek, (Bu kişiler görevli oldukları sandık bölgesinde oylarını kullanabilirler)

2) Görevli olan bu seçmenlerin esas kayıtlı olduğu sandık seçmen listesine meşruhat verilmek üzere kayıtlı bulunduğu sandık kurulu başkanlığına durumu yazıyla bildirmek (298/94). (Seçim çevresi (il) dışından görevlendirilecek seçimin güvenliğini sağlamakla görevli kolluk güçlerinin listesi, 12 Haziran 2018 Salı günü Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına teslim edilir. Bu listeler, Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce 14 Haziran 2018 Perşembe günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. 16 Haziran 2018 Cumartesi günü akşamına kadar ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca bu görevliler sandıklarla irtibatlandırılır.)

3) SEÇSİS üzerinden A4 ebatında alınan seçmen bilgi kâğıtlarının kesimini yaptırarak dağıtıma hazır hale getirmek.

4) Kanunlar ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları ile verilen diğer görevleri yapmak.

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarının görev yerleri

MADDE 4- İlçe ve geçici ilçe seçim kurulları; Seçim Takvimi süresince bölgelerindeki bina sorumluları ve sandık kurulları ile iletişimi, malzeme ve evrak alışverişini en kolay gerçekleştirebilecekleri bir kamu binasında görev yaparlar.

Geçici ilçe seçim kurullarının görev ve yetkileri

MADDE 5-
1) Sandık kurulu başkanları ilçede görev yapan tüm kamu görevlilerinin listesi, mülki idare amiri tarafından yerleşim yeri adresleri esas alınmak suretiyle ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. İlçe seçim kurulu başkanı, bu kamu görevlileri arasından ihtiyaç duyulan sandık kurulu başkanı sayısının iki katı kamu görevlisini ad çekme suretiyle tespit eder ve bu kişiler arasından mani hali bulunmayanları sandık kurulu başkanı olarak belirler.

Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık eder. (298/22).

2) Görev alanları içindeki; oy sandığı, diğer seçim araç ve gereçleri ile basılı evrakı güvenlik içinde sandık kurullarına teslim etmek, bağlı olduğu ilçe seçim kurulundan teslim alınan tüm evrakın güvenliğini sağlamak (298/18-3),

3) SEÇSİS’ten elektronik ortamda alınan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sandık sonuç tutanakları ile sayım ve döküm cetvellerinde, her sandık için farklı sandık numarası ve karekod kaydı bulunduğundan, söz konusu tutanakların bilgisayardan sadece A4 (210×297 mm) formatında beyaz kâğıda çıktısını almak (Bu sebeple fotokopi ile çoğaltılmış tutanakların kullanılmaması gerekir.),

4) Görev bölgesindeki işlerin düzenli ve güven içinde yürütülmesi ile sonuçların süratle alınması için gerekli önlemleri almak (298/18-3),

5) Oy verme sürecinde yapılacak şikâyet ve itirazlar ile geçici ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu tutanağındaki maddi hataları derhal inceleyip sonuçlandırmak,

6) Sandık kurullarından itiraz üzerine verilen kararlara karşı veya doğrudan gelen itirazları itirazın yapıldığı tarihten sonraki ikinci gün saat 17.00’ye kadar karara bağlamak ve verilen kararı itirazı yapan hazırsa kendisine bildirmek, değilse tebliğ etmek (298/128),

7) Sandık kurullarından gelen tutanaklara göre, görev alanına ilişkin geçici ilçe birleştirme tutanağını düzenlemek, bu tutanağı seçim işlerine ait diğer evrak ve varsa sandık ve geçici ilçe birleştirme tutanağına itiraz dilekçeleri ile birlikte bağlı olduğu ilçe seçim kuruluna derhal teslim etmek (298/18-3),

8) Geçici ilçe seçim kurulu, sandık kurulu “EVET/TERCİH” mühürlerini; bağlı olduğu ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim etmek,

9) Kanun hükümleri ve Yüksek Seçim Kurulunun genelge ve kararları doğrultusunda birinci ilçe seçim kurulu başkanlığınca alınacak karar ve önlemlere uymak (298/20-7),  (Not: Bu kurullar, görev alanları içerisinde ilçe seçim kurullarının tüm yetkilerine sahiptirler.)

Sandık kurullarına seçimle ilgili araç ve gereçlerin sağlanması

MADDE 6- 135 ve 135/II sayılı Genelgelerin ilgili maddelerinde yazılı araç ve gereçler ile gerekli diğer malzeme ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanır ve süresinde gereğine göre asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanlıklarınca sandık yerlerinde
bulundurulması sağlanır.

Sayım ve döküm yerinin düzeni

MADDE 7- Asıl ve geçici ilçe seçim kurulu başkanları da, sandık kurulu başkanlarının sandık çevresinde alınacak güvenlik önlemlerine ve ilçe seçim kurulunca belirlenen bina, yapı ve benzeri yerlerde suç işlenmesi halinde sandık kurullarının yapacakları işlere ait yetkileri, sayım, döküm ve birleştirme işlerinin yapıldığı yerlerde kullanabilirler (298/82, 108).

İlçe ve geçici ilçe seçim kurullarınca seçim sonuçlarının birleştirilmesi ve denetlenmesi

MADDE 8- Sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarının [Cumhurbaşkanı seçimi sandık sonuç tutanağı (Örnek: 404) ve Milletvekili seçimi sandık sonuç tutanağı (Örnek: 86)] ilçe ve geçici ilçe seçim kurullarında birleştirilmesi ve seçim sonuçlarının belirlenmesi işlemleri açık olarak yapılır. İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunun yapacağı sayım, döküm ve birleştirme işlemleri sırasında, Cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine, o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin aday ve müşahitleri ve bağımsız adaylar ve müşahitleri ile ilçe seçim kurullarındaki siyasi parti temsilcileri istedikleri takdirde hazır bulunurlar. Hazır bulunan bağımsız adayların müşahitleri üçten fazla olursa ad çekilerek, adı ilk çıkanlardan üçü bu işlemleri takip etmek üzere kalabilirler. Siyasi parti aday ve müşahitleri için ad çekme yapılmaz. Bu işlemlerde hazır bulunanlara, birleştirme iş ve işlemlerini yakından takip edebilecekleri bir yer mutlaka ayrılır.

İlçe veya geçici ilçe seçim kurulunca, sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanağında yer alan bilgiler Cumhurbaşkanı seçimi sandık sonuç tutanağı (Örnek: 404) Milletvekili sandık sonuç tutanağı (Örnek: 86) SEÇSİS uygulamaları, seçim işlemleri-sandık sonuç girişi (SCM_017) ekranına girildikten sonra, karekodlu ve imzalı sandık sonuç tutanakları, ilçe seçim kurullarında bulunan tarayıcılar ile SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak Sandık Sonuç Paylaşım Sisteminde (SSPS) görüntülenmek üzere elektronik ortama aktarılır. Bu işlem tutanaklar geldikçe bekletilmeksizin yapılır.

En son sandık sonuç tutanağı geldikten sonra, ilçe dâhilindeki bütün sandık sonuç tutanaklarının birleştirilmesi tamamlanarak, bunun sonucu bir tutanakla tespit edilir ilçe birleştirme tutanağını Cumhurbaşkanı seçimi ilçe birleştirme tutanağı (Örnek: 405) Milletvekili seçimi ilçe birleştirme tutanağı (Örnek: 90).

Karekodlu ve imzalı ilçe birleştirme tutanakları da SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır. Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce seçim kesin sonuçları alınıncaya kadar siyasi partilerin SSPS aracılığıyla, bu birleştirme tutanaklarındaki bilgilere erişimi ve görüntülenmesinin devamı sağlanır.

Birleştirme işlemi için birden fazla tutanak kullanılmış ise, her tutanağa sıra numarası verilir.

Birleşik oy pusulası kullanılan bu seçimlerde, ilçe birleştirme tutanağı imzalanmadan önce, birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarındaki bilgilerin tamamını gösterir bir döküm cetveli, ilçe seçim kurulunun Cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine ve siyasi partili üyelerine de birer nüsha çoğaltılarak verildikten sonra, o tutanakta birleştirmesi yapılan sandık sonuç tutanaklarında, siyasi partilerin, bağımsız adayların ve ittifakların aldıkları oy sayıları, ilçe seçim kurulunda, başkanın görevlendireceği memur üyelerden biri tarafından, birleştirme tutanağındaki sıraya göre, yüksek sesle okunmak suretiyle, ilçe birleştirme tutanağına işlenen oy sayılarında yanlışlık olup olmadığı denetlenir. İlçe seçim kurullarında yeterli imkân olması halinde denetim işlemi hazır bulunanların izleyebileceği şekilde görüntülü olarak cihazlarla yayınlanabilir.

Başkan, denetim sırasında tespit edilen hataları Cumhurbaşkanı seçimi için Cumhurbaşkanı seçimi denetim tutanağına (Örnek: 90/A), Milletvekili seçimi için Milletvekili seçimi denetim Tutanağına (Örnek: 90/A) SEÇSİS’te (SCM_017_1) “Sandık Sonuçları Günleme” ekrana işlemek üzere kurulun diğer memur üyesini görevlendirir. Denetim tutanağında, ilçe seçim kurulunun adı, denetlenen seçimin türü ve çevresi ile denetim işlemi sırasında hatalı bilgi girişi yapıldığı tespit edilen sandıkların numarasını yazmaya elverişli bir cetvel yer alır. Denetleme sırasında, ilçe birleştirme tutanağına hatalı olarak işlenmiş sandık kurulu sonuç tutanakları bir kenara ayrılır. Denetim işlemi sonucunda, düzenlenen tutanak başkan ve üyelerce imzalanır. Denetim işlemi tamamlandıktan sonra, hata tespit edilmişse, ayrılan sandık sonuç tutanaklarına göre gerekli düzeltmeler yapılarak hazırlanan ilçe birleştirme tutanağı, kurul başkanı ve üyelerince imzalanır ve sonuçlar hazır bulunanlara sözlü olarak ilân edilir.

SEÇSİS’te (SCM_017_1) “Sandık Sonuçları Günleme” ekranında hatalı bilgi girişi nedeniyle Denetim Tutanağı (Örnek:90/A) sandık bazlı düzenlenir.

İlçe seçim kurulu kararına göre ilgili sandıklar için sonuç bilgi değişikliği yapılır. Denetim tutanağı bu ekrandan hazırlanır ve karekodlu olarak dökümü alınarak ilçe seçim kurulu tarafından imzalanır. İlgili sandıklar için Tarama SCNR_001 ekranında varsa ilçe seçim kurulu kararının taranması sandık sonuç tutanağındaki karekodun altında bulunan karekod numaralarının elle girişi ile sağlanır. Sonra karekodlu olan Denetim Tutanağının (Örnek: 90/A) taranması gerçekleştirilir.

İlçe seçim kurullarınca denetim tutanağı düzenlenmiş sandıklar listesi (Örnek: 90/B) alınır. Örnek: 90/B’nin taranması SCNR_001 ekranında ilçe birleştirme tutanağındaki karekodun altında bulunan karekod numaralarının elle girişi ile sağlanır. Bu tutanaklar yeniden düzenlendikten ve imzalandıktan sonra tekrar taranır. İlçe birleştirme tutanağındaki bilgilere göre hazırlanacak tutanağın onaylı bir sureti, ilçe seçim kurulunda herkesin inceleyebileceği uygun bir yere bir hafta süreyle asılmak suretiyle ilân edilir.

Cumhurbaşkanı seçimi ilçe birleştirme tutanak özeti (Örnek: 406) ile milletvekilli ilçe birleştirme tutanak özeti (Örnek: 91) ile denetim tutanağının (Örnek: 90/A) imzalı ve mühürlü birer sureti ilçe seçim kurulu başkanınca, kurulun siyasi partili üyelerine imza karşılığı verilir. Ayrıca, ilân süresi içinde yazılı talepte bulunan ve o seçim çevresinde seçime katılan siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına ve bağımsız adaylara ve Cumhurbaşkanı adayı temsilcilerine birer nüsha çoğaltılarak da bir defaya mahsus olmak üzere imza karşılığı verilir(298/108).

Birden çok ilçe seçim kurulu bulunan ilçelerde, her ilçe seçim kurulu, kendisine bağlı bulunan sandık kurullarından gelen sandık sonuç tutanaklarını birleştirdikten sonra, düzenleyeceği denetim ve birleştirme tutanak özetinin onaylı birer suretini, 1 numaralı (birinci) ilçe seçim kuruluna teslim eder.

Birinci ilçe seçim kurulu, aldığı bu tutanaklardaki sonuçları, kendi düzenlediği özel tutanağa Milletvekili Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı (Örnek: 90 varsa Kurullar Toplamı), Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı (Örnek: 405) varsa Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı (Kurullar Toplamı) (Örnek: 405-1) sütun başlıkları altına toplam sayıları yazmak suretiyle birleştirme işlemini yapar. Birinci ilçe seçim kurulunun düzenleyeceği ilçe birleştirme tutanak özetinin ilânı ile siyasi partilere verilmesi hususunda da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.

İlçe birleştirme tutanağının ve özetinin onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir (Örnek: 90, 91 ve varsa 90 Kurullar Toplamı).

Cumhurbaşkanı seçiminde alınan Cumhurbaşkanı Seçimi İlçe Birleştirme Tutanağı Örnek: 405, varsa kurullar toplamı (Örnek: 405-1) oylamanın referandum şeklinde yapılması halinde Örnek:405/A), varsa (Örnek: 405-1/A) Kurullar Toplamı onaylı birer sureti ilçe seçim kurulu başkanı ile en az iki üye tarafından en kısa sürede il seçim kuruluna teslim edilir.

Henüz adli teşkilatı kurulmayan ilçelerin seçim sonuçları; halen bağlı bulundukları ilçe seçim kurullarınca o ilçelerin adları ile ayrı ayrı düzenlenip bildirilir.

Seçim sonuçlarının il seçim kurullarında birleştirilmesi

MADDE 9- İl seçim kurulları, ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar ve tamamlandığında Milletvekili Seçimi İl Birleştirme Tutanağı (Örnek: 92) sayılı tutanağı SEÇSİS’ ten alır. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen) Milletvekili seçimi ilçe seçim kurullarınca düzenlenecek birleştirme tutanağı (Örnek: 90) ve varsa (Örnek: 90 Kurullar Toplamı) tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları İl birleştirme tutanağı (Örnek: 92) sayılı tutanağı imzalayarak hazır bulunanlara ilân eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

Karekodlu ve imzalı Milletvekili Seçimi İl Birleştirme Tutanağı (Örnek: 92) SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır.

İl seçim kurulları, cumhurbaşkanı seçimine ilişkin ilçe seçim kurullarından gelen birleştirme tutanaklarını toplar ve tamamlandığında (Örnek: 407) sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını SEÇSİS’ten alır. Bu tutanakta yer alan bilgiler ile ilçe seçim kurullarından gelen ilçe birleştirme tutanağı (Örnek: 405) ve varsa ilçe birleştirme tutanağı kurullar toplamı (Örnek: 405-1) sayılı birleştirme tutanaklarındaki bilgilerle denetler ve tutanağı imza altına alır. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını (Örnek: 407), Cumhurbaşkanı seçiminde oylamanın referanduma kalması halinde; [(Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını Örnek: 407/A), ilçe seçim kurullarından gelen ilçe birleştirme tutanağı (Örnek: 405/A), ilçe birleştirme tutanağı kurullar toplamı (Örnek: 405-1/A)] tutanağı SEÇSİS’ten alıp imzalayarak hazır bulunanlara ilan eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile
asılmasını sağlar.

Karekodlu ve imzalı Cumhurbaşkanı Seçimi il birleştirme tutanağı (Örnek: 407) oylamanın referanduma kalması halinde Cumhurbaşkanı seçimi İl Birleştirme Tutanağı (Örnek: 407/A) SEÇSİS uygulamaları tarama modülü kullanılarak taranır.

Tutanak ve basılı evrak örneklerinin düzenlenmesi

MADDE 10- Bu Genelge’de sözü edilen bütün tutanak ve basılı evrak örnekleri eksiksiz olarak doldurularak; incelenip kontrol edildikten sonra yetkili kurulların başkan ve üyelerince imzalanır.

Cumhurbaşkanı seçimi il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 11- Cumhurbaşkanı seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları, düzenledikleri il seçim kurullarınca Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanak Özeti (Örnek: 408) sayılı tutanağın, [oylamanın referanduma kalması halinde Cumhurbaşkanı
Seçimi İl Birleştirme Tutanak Özeti (Örnek: 408/A)] bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderirler. Doğruluğu belirlendikten sonra il seçim kurulları, Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını (Örnek:407), [oylamanın referanduma kalması halinde Cumhurbaşkanı Seçimi İl Birleştirme Tutanağını (407/A) ] SEÇSİS’ten alıp imzalayarak hazır bulunanlara ilan eder ve bir örneğinin de il seçim kurulu kapısına bir hafta süre ile asılmasını sağlar.

Milletvekili seçimi il sonuçlarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesi

MADDE 12- Milletvekili seçimini sonuçlandıran il seçim kurulları; düzenledikleri Milletvekili seçimi İl Birleştirme Tutanağı (Örnek: 92) sayılı tutanağın bir örneğini onaylayarak Yüksek Seçim Kuruluna gönderir.

Seçimle ilgili belgelerin saklanması

MADDE 13- Hesaba katılan, katılmayan ve itiraz edilen oy pusulaları, sayım ve döküm cetvelleri, tutanaklar ve seçimle ilgili her türlü evrak; sandık kurullarından gelen torbalar içinde ilçe seçim kurulu başkanının gözetiminde iki yıl süre ile saklanır. Yüksek Seçim Kurulunun izni olmadıkça hiçbir yere verilemez.

MADDE 14- Bu Genelge Yüksek Seçim Kurulunun 09/05/2018 tarih ve 2018/425 sayılı kararı ile 139 sayılı Genelge olarak kabul edilmiştir.

Bunu okudunuz mu?

18 Ocak – Hukuk Takvimi

18 Ocak – Hukuk Takvimi 1689 Montesquieu(Charles-Louis de Secondat, baron de La Brède et de …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et