Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Cumhurbaşkanı Yemini

Cumhurbaşkanı Yemini

Cumhurbaşkanı Yemini, Cumhurbaşkanının Andiçmesi başlığı altındaki Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 3. Kısmının II. Bölümündeki 103. maddede tanımlanmıştır. 2017 yılında yapılan referandum yoluyla değiştirilen Anayasanın ilgili maddesine göre Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçmektedir.

“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”

Cumhurbaşkanı Yemini, Anayasanın 83. maddesindeki milletvekili yemin metnindeki benzer unsurları taşımaktadır. Milletvekillerinin göreve başlamadan önce okudukları yemin metni şu şekildedir:

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim”

Anayasaya göre, Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona ermektedir. Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilmektedir. İlk oylamada salt çoğunluğun sağlanamaması durumunda ikinci oylama yapılmakta, ilk oylamada en çok oy alan iki adayın katıldığı seçimde geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı olarak belirlenmektedir. 2018 yılında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan ilk turda oyların çoğunluğunu alarak seçimi kazanmıştır.

Türkiye Cumhuriyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 9 Temmuz 2018’de Cumhurbaşkanı Yeminini okuyarak görevine başlamıştı.

Bunu okudunuz mu?

İdam Türleri

Kurşuna Dizme: Klasik bir yöntem olan bu idam şeklini Afganistan, Beyaz Rusya, Etiyopya, Kuzey Kore, …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et