Ana Sayfa » Hukuk Sözlüğü » Değişik İş Dosyası

Değişik İş Dosyası

Mahkemelerin esas hakkında bir inceleme yapmadığı ancak hâkim kararı gerektiren işlemlerle ilgili karar verdikleri dosyalara verilen isimdir. Değişik iş dosyalarında genellikle duruşma yapılmaz ve dosya üzerinden inceleme yapılarak karar verilmektedir. Bu tür dosyaların çoğunluğu hukuk mahkemelerinde bulunmakta, ceza mahkemelerinde değişik iş dosyası sayısı oran olarak düşük kalmaktadır. Aile Mahkemeleri tarafından verilen değişik iş kararları sayıca çoğunluk arz etmektedir.

Değişik iş dosyalarına örnekler

Delil Tespiti

Tevdi Mahalli Tayini

İhtiyati Haciz

İhtiyati Tedbir

6284 Sayılı Kanun Gereceğin Verilen Koruma Tedbiri Kararları

Tehiri İcra Teminat Şeklinin Belirlenmesi

6284 sayılı Kanun Gereğince Kolluk Amiri Kararının Onaylanması

6284 sayılı Kanun Gereğince İtirazın Değerlendirilmesi

Tespit

Acele Kamulaştırma Nedeniyle El Koyma

Denetim Makamının Onayı (vesayet)

Adli Yardım Talebi Reddine İtiraz

Noter Yemini

Yemin Tayini

Noter Defter Tasdik

Reddi Hâkim/Hâkimin Çekinmesi İncelemesi

Zorlama Hapsi Kararına İtirazın Değerlendirilmesi

Terk İhtarı (Eve Dön Çağrısı)

Hâkim Kararına Karşı İstinaf Başvurusu

5395 sayılı Kanun Gereğince İtirazın Değerlendirilmesi

Eşya Tespiti

 

Bunu okudunuz mu?

Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku

Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku, savaşan tarafların uyması gereken kuralların uluslararası hukuk ve uluslararası toplum …