Ana Sayfa » Kavramlar » Derpiş Etmek

Derpiş Etmek

Göz önünde tutma ve öngörme anlamında kullanılmaktadır.
Uluslararası hukukta ve eski sözleşme metinlerinde sıkça kullanılan bir kavramdır.
[1] (‘) gözönünde bulundurmak

[2] (‘) gözönünde tutmak[3]

(‘) öngörmek

Bunu okudunuz mu?

Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku

Silahlı Çatışma ve Savaş Hukuku, savaşan tarafların uyması gereken kuralların uluslararası hukuk ve uluslararası toplum …