Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ege Üniversitesi Hukuk Fakültesi olarak kurulmuştur.

Ege Üniversitesinde bir Hukuk Fakültesi kurma düşüncesi, Kurucu Rektör Ord. Prof. Dr. Muhiddin EREL zamanında 1959 yıllarında başlamıştır. Üniversitede Hukuk Fakültesi’ni kurma girişimleri İkinci Rektör, Prof. Dr. Mustafa ULUÖZ ve sonraki rektörler tarafından da devam ettirilmiştir. Ege Üniversitesi Senatosunun, üniversitenin gelişimini planlama konusunda kurduğu komisyonun raporu 1966 ‘da görüşülmüş ancak Hukuk Fakültesi kurulması mümkün olmamıştır.

Prof. Dr. İsmet KÖKTÜRK ve Prof. Kemal KARHAN’ın, Hukuk Fakültesi kurulması için senatonun 1969’da önerge üzerine Rektör Prof. Dr. M. ULUÖZ başkanlığında bir komisyon kurulmuştur. Senatonun 1971 oturumunda da Hukuk Fakültesi açılması kararı sonuçsuz kalmıştır.

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mahmut BİRSEL’in Hukuk Fakültesi açılması için verdiği 1973 tarihli önergesi ile yeni bir komisyon kurulmuş, bu komisyonun raporu, senatonun 1975 tarihli oturumunda görüşülerek Hukuk Fakültesi açılma teklifi kabul edilmiş ve üst makamlara sunulacak gerekçeyi hazırlamak üzere Prof. Dr. Yusuf VARDAR başkanlığında Prof. Dr. Mahmut BİRSEL, Prof. Dr. Cengiz PINAR, Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ ve Prof. Dr. Kudret AYİTER’den oluşan bir komisyon kurulmasına karar verilmiş, çalışmalar devam etmiş, Ege Üniversitesi Senatosu 1977 tarihinde Hukuk Fakültesinin açılması yönünde karar vermiştir.

İzmir’de Mithatpaşa Caddesi Karataş Semtinde Kız Lisesi’nin Karşısında ve deniz kenarında özel yüksek okul binası olarak inşa edilen, daha sonra Adliye ve Devlet Güvenlik Mahkemesi olarak kullanılan 178 nolu binanın ilk üç atını Ege Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ,Hukuk Fakültesine tahsis etmiştir. Fakülte 15 Kasım 1978 tarihinde sade bir törenle öğretime açılmıştır.

İlk Öğretim Kadrosu

Fakülteye tahsis edilen kadrolarda Prof. Dr. Mahmut BİRSEL, Prof. Dr. Hüseyin TİMUR, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Kemal OĞUZMAN ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden Prof. Dr. Kudret AYİTER yer almış ve fakülte kurulu oluşturulmuştur. İlk fakülte kurulunda Prof. Dr. Muhiddin ALAM dekan, Prof. Dr. Şükrü POSTACIOĞLU ile Prof. Dr. İrfan BAŞTUĞ da senato üyesi olarak seçilmiş, Hukuk Fakültesinde,  Hukuk Tarihi ve Roma Hukuku, Medeni Hukuk,Ticaret Hukuku, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Medeni Usul Hukuku ve İcra İflas Hukuku, Anayasa ve İdare Hukuku ve Ceza Hukuku ve Devletler Hukuku kürsüleri açılmıştır.

 

Üniversiteleri ve bağlı kuruluşlarını yeniden düzenleyen 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 20 Temmuz 1982 tarihinde yürürlüğe girmesi ile Ege Üniversitesi ikiye bölünmüş ve Hukuk Fakültesi yeni kurulan Dokuz Eylül Üniversitesine bağlanmıştır. Böylece Ege Üniversitesi yaklaşık yirmi yıllık bir uğraş sonunda sahip olduğu Hukuk Fakültesi’nden yoksun kalmıştır. Bu dönemde Prof. Muhittin ALAM  14.04.1978–21.04.1981 tarihleri arasında ve Prof. Dr. Turhan T. YÜCE 21.04.1981 – 20.07.1982 tarihleri arasında dekanlık yapmıştır.

 

Bunu okudunuz mu?

Askerî Yargıtay

Askerî Yargıtay, 6 Nisan 1914 tarihinde kurulmuş, 16 Nisan 2017 tarihli Anayasa değişikliği sonucunda  Askeri …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et