Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Takvimi » Dünya Mantık Günü

Dünya Mantık Günü

Dünya Mantık Günü(World Logic Day), Rio de Janeiro Üniversitesi öğretim üyesi Jean-Yves Béziau’nun önerisi ve girişimi ile 32 ülkenin katılımı sonucunda  14 Ocak 2019 tarihinden itibaren kutlanmaya başlanmıştır. Dünya Mantık Gününün belirlenmesinde, Alfred Tarski’nin doğum günü ve Kurt Gödel’in ölüm günü olması etkili olmuştur.

Etkinlik UNESCO himayesindedir. 2020 Dünya Mantık Günü, 35 ülkede yaklaşık altmış etkinlikle kutlanmıştır. Dünya Mantık Günü’nün üçüncüsü, Türkiye’de  14 Ocak 2021 tarihinde, 21. yüzyılda mantığın Türkiye’de kurumsallaşmasının öncülerinden biri olan Prof. Dr. Şafak Ural‘ın Dünya Mantık Günü Bildirisi ile kutlanmış, bildiri üzerinden, mantığın günümüz koşullarındaki yeri ve imkânı tartışılmıştır.

Ali Şafak Ural – Temel Mantık

Uluslararası Felsefe ve Hümanist Araştırmalar Konseyi(International Council for Philosophy and Humanistic Studies-CIPSH) tarafından UNESCO’ya önerilmiş, UNESCO Yürütme Kurulu  tarafından 2019 yılı Ekim ayındaki 207. oturumda tartışılarak kabul edilmiş, UNESCO’nun 40. Genel Konferansı tarafından ilan edilmiştir. UNESCO’nun ilk Dünya Mantık Günü’nü ilan etmesinin ardından UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay , mantığın önemini vurgulayan bir bildiri yayınlamıştır. Girişim, Bilim ve Teknoloji Felsefesi Birliği’nin (IUHPST-International Union of History and Philosophy of Science) tarafından da desteklenmektedir.

Günün amacı, mantığı olması gereken yere ve birinci sıraya taşımaktır. Bütün mantıkçılar, mantık yapmaya ve mantığı konuşmaya davet edilmekte; bilime yönelik ve bilim dışı tehditlerle mücadele etmek, toplumun tüm kesimlerinde ve politika yapıcılar arasında bilime güven oluşturmak için dünya çağında kampanya fırsatı sağlamaktadır. Bilginin, bilimlerin ve teknolojinin gelişimine rağmen, önemi kavranmayan mantık bilimi konusunda kamuoyundaki duyarlılığın yükseltilmesi hedeflenmektedir. Dünya Mantık Günü kutlaması, uluslararası işbirliğini teşvik etmeyi, araştırma ve öğretimde mantığın gelişimini teşvik etmeyi, derneklerin, üniversitelerin ve mantıkla ilgili diğer kurumların faaliyetlerini desteklemeyi ve halkın mantık anlayışını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bilim, teknoloji ve yenilikler çağında, eğitim ve bilimin ilerlemesine dayalı bir barış, diyalog ve karşılıklı anlayış kültürünün geliştirilmesine katkı sağlamak diğer amaçlardandır.

Dünya Mantık Gününün Amaçları 
  • Mantıksal araştırmaların gelişimini teşvik etmek
  • Mantığa ilgi duyan insanlar arasındaki etkileşimi teşvik etmek ve güçlendirmek
  • Tüm bilimsel alanların araştırmacıları arasında daha iyi bir mantıksal birlik kurmak
  • Mantıkçıların çalışmalarını dünya çapında bilinir kılmak
  • Dünyada mantığı geliştirmek, tanıtmak ve bilinir kılmak
  • 14 Ocak Dünya Mantık Günü için etkinlikler planlamak, konferans, çalıştay, bilimsel toplantı, sempozyum ve kolokyumlar düzenleme
MANTIK 

Mantık, dünyayı ve insanı anlamaya dönük rasyonel yaklaşım modelidir. Mantık çağdaş bir evrenseldir. Geleneksel olarak felsefe ve matematiğin bir bileşenidir. Doğa ve sosyal bilimler içinde merkezi bir roldedir. Doğru ve yanlışı akıl yürütme ve bilimsel bakımdan inceleyen temel disiplindir. Mantığın esas amacı doğru düşünceyi bulmaktır. Kendine özgü bilimsel formülleri ve önermeleri bulunmaktadır. Bilimsel araştırmada mantığın yerleşik kuralları bulunmaktadır.

Türkiye’de Mantık Etkinlikleri 

Türkiye’de, 2012’den itibaren Mantık Çalıştayı düzenlenmeye başlandı. 2014’te İstanbul Üniversitesi Mantık Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Mantık Derneği’nin kuruluşu gerçekleşti. Eylül 2014’te Mantık Yaz Okulu düzenlenmeye başlandı. 2015’te Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Berimsel Ontoloji Laboratuvarı kuruldu. Haziran 2015’te UNILOG 2015: 5. Evrensel Mantık Dünya Kongresi ve Okulu İstanbul’da yapıldı. Dünyanın dört bir tarafından 400’e yakın mantıkçı, bu kongre ile İstanbul’da bir araya geldi. 2016’da Mantık Derneği Yayınları kuruldu ve aynı yıl ilk iki kitabını yayımladı.

Bunu okudunuz mu?

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali

Kadınların Çalışmasını Kocalarının İznine Bağlayan Hükmün İptali, Hatice Albayrak’ın İzmir 4. Sulh Hukuk Mahkemesinde açmış …