Yeni
Ana Sayfa » Evrensel Metinler » Dünya Tabipler Birliği Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Bildirgesi, 1990 yılı Ekim ayında Caliornia’da toplanan 42. Genel Kurul toplantısında ilan edilmiştir. Kitle imha silahlarına karşı yayınlanmış hukuki, etik ve evrensel metinlerdendir.

Dünya Tabipler Birliğinin Kimyasal ve Biyolojik Silahlar Bildirgesi

Dünya Tabipler Birliği; tüm dünyadaki tıp mesleklerinin dikkatini kimyasal ve biyolojik silahların yarattığı tehlikelerine çeker. Pek çok şeyin yanısıra bu tehlikeler şunlardır:

a) Bu silahlar askeri personel yanısıra sivil halk için de çok büyük bir tehlike arzeder; yalnızca “hedef” bölge için değil, çok daha uzak bölgelere, belki de savaşanların ulusal sınırları dışına da yayılır.

b) Kimyasal ve biyolojik silahların etkisi, insan sağlığı için uzun vadeli bir tehlike olup, hastalık, yaralanma, rahatsızlık ve toplumda uzun dönem sonra ortaya çıkan sorunlar yaratabilir.

c) Kimyasal ve biyolojik silahlar çevrede kalıcı, karmaşık ve önceden tahmin edilemeyen etkiler yaratır, örneğin hayvanlar, bitkiler, su kaynakları bulaşır. Bu da insanların yaşamlarını sindirmelerini etkileyecek yoğun morbidite nedeni olur.

d) Varolan sağlık hizmetleri, teknoloji ve insangücü kimyasal ve biyolojik silahların yarattığı sorun karşısında çaresiz kalabilir. Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi hekimlere; yaşamlarını insanlık hizmetine adamalarını, hastalarının sağlığının hekimin ilk hedefi olması gerektiğini ve tıbbi bilgilerini insanlık yasalarına karşı kullanmamaları gerektiğini söyler.

Dünya Tabipler Birliği Helsinki Bildirgesi; hekimlerin amacının halkın sağlığını korumak olduğunu, hekimlerin bilgi ve mantıklarını bu hedefe adamaları gerektiğini belirtir.

Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesi aşağıdaki cümlelerle başlar: “Tıp ilmini insanlık hizmeti için kullanmak, bedensel ve ruhsal sağlığı ayrım yapmadan korumak, hastaların acılarını dindirmek ve onları rahatlatmak hekimlerin bir ayrıcalığıdır.”

Bu nedenle, Dünya Tabipler Birliği, sağlık hizmeti vermesi beklenen hekimlerin, kimyasal ve biyolojik silah araştırmalarına katılmasını, kişisel ve bilimsel bilgilerini bu silahların keşfi ve üretiminde kullanmalarının etik olmadığını düşünmektedir.

Dünya Tabipler Birliği;

1-Biyolojik ve kimyasal silahların geliştirilmesini reddeder, kınar,

2-Tüm devletleri kimyasal ve biyolojik silah geliştirmemeye ve kullanmamaya çalışır,

3-Tüm Tabip Birliklerine bu Bildirgenin aktif desteklenmesinde Dünya Tabip Birliği’ni ile birlikte davranmaya çağırır.

Bunu okudunuz mu?

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu

Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi Uyum Yasaları KHK Yetki Kanunu, 6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan …

Hukuk Ansiklopedisi sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin