Ana Sayfa » Hukukbook » Etik ve İtibar Derneği Etik Beyannamesi
Etik ve İtibar Derneği-TEİD

Etik ve İtibar Derneği Etik Beyannamesi

Etik ve İtibar Derneği Etik Beyannamesi, Etik ve İtibar Derneği üyeleri tarafından imzalanarak kabul edilmekte olan ve aynı zamanda üyelik şartı olan Etik Kurallar Beyannamesidir.

Etik ve İtibar Derneği

Etik ve İtibar Derneği, Türkiye’de iş etiğinin tüm şirketler tarafından kabul edilmesi ve yazılı kültürün parçası haline gelmesi amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Etik ve İtibar Derneği “TEİD” üyelerine iş etiği politikası oluşturma ve uygulamada yardım ve rehberlik yapmakta, şirket etik değerlerinin tüm idari ve ticari fonksiyonları kapsamasını hedeflemektedir.

Dernek, 2010 yılında kurulmuş, bireysel ve kurumsal üyeler kabul etmeye başlamıştır. TEİD üyeleri arasında, ciroları Türkiye GSMH’nın yüzde 15’ini oluşturan ve 200 bin üzerinde çalışana istihdam sağlayan 130’u aşkın kurumsal üyesi bulunmaktadır.

Derneğin üyelikleri arasında; B20 Yolsuzlukla Mücadele Ağı Üyeliği, B20 Türkiye Yolsuzlukla Mücadele Görev Gücü ve Çalışma Grubu Üyeliği, TRACE International Türkiye Temsilciliği, Global Ethics Network Bölge Temsilciliği, European Business Ethics Network Üyeliği, Basel Institute on Governance çalışma grubu üyeliği ve OECD Yolsuzlukla Mücadele çalışma grubu ve bölgesel danışma kurulu üyeliği bulunmaktadır.

TEİD, üyelerinin etik kuralları benimsemesi için çalışmalarına devam ederken bir yandan da iş hayatında yer alan şirket, kurum, meslek birliği ve benzeri yapıların benimseyeceği etik kuralların oluşturulması yönünde faaliyet yürütmektedir.

Etik ve İtibar Derneği Etik Beyannamesi

Bizler,

Etik ve İtibar Derneği üyeleri olarak beyan ederiz ki…

Tüm faaliyetlerimizde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası başta olmak üzere tabi olduğumuz tüm ulusal mevzuata ve Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu tüm uluslararası anlaşmalar ve düzenlemelere uyarız.

Açıkladığımız beyan ve sunduğumuz raporların gerçeğe uygun olması için gerekli titizliği gösterir; konu olan bilgileri doğru, anlaşılabilir biçimde ve zamanında sunarız.

Türkiye Etik ve İtibar Derneği- Etik Kurallar Beyannamesi

Doğruluk ve şeffaflığı, tüm iş süreçlerimizde ve ilişkilerimizde öncelikli değerlerimiz olarak kabul ederiz.

İş etiğinin yazılı kurum kültürümüzün yapı taşı haline gelmesi için azami gayret ve özeni gösteririz.

Çalışanlarımızı çıkar çatışmalarından uzak tutacak bilinç, kural ve uygulamalarla donatır, mevcut görevlerinden yararlanarak kişisel çıkar sağlamalarını yasaklar ve denetleriz.

Çalışanlarımızın tarafsız karar ve davranışlarını etkileyecek hediyeler almasını ve aynı amaçla hediye vermelerini yasaklarız.

Faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu, idari oluşum,
sivil toplum örgütü ve siyasi partiler ile herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alırız.

İşlemlerimizde yolsuzluklara yol açmayız, göz yummayız ve yolsuzluğa karşı mücadele ederiz.

Haksız rekabette bulunmaz, adil rekabetin ve tüketici haklarının korunmasını gözetir, tüm uygulamalarımızı bu yönde geliştiririz.

Kayıt dışı istihdamda bulunmayız; işçi sağlığı ve güvenliğini gözetir, gençlerin, kadınların ve engellilerin adil istihdamını destekleriz.

Ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunacak çalışmaları destekleriz.

Bütün bu iş etiği ilke, anlayış ve uygulamalarımızın iş ortaklarımız ve tedarikçilerimiz dahil tüm etki alanlarımıza yayılmasını sağlayacak uygulamalar geliştiririz.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesinin de özünü oluşturan 10 temel ilkeye olan desteğimizi beyan eder; bu ilkelere uymaktaki gönüllülüğümüzü idari yapımız ve şirket politikalarımıza yansıtırız.

Bunu okudunuz mu?

Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri

Birleşmiş Milletler Yargı Bağımsızlığı Temel İlkeleri,  26 Ağustos – 6 Eylül 1985 tarihleri arasında Milano’da …