Yeni
Ana Sayfa » Hukukbook » Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından kabul edilerek 20 Şubat 1957 tarihinde, New York’ta imzalanmış uluslararası bir sözleşmedir. Sözleşme, 1958 yılında yürürlüğe girmiştir. 2013 yılı itibariyle 74 devlet sözleşmeyi onaylamıştır.

Evli Kadının Uyrukluğu Sözleşmesi

Madde 1

Sözleşen devletler, kendi uyruklarından birinin yabancıyla evlenmesinin veya böyle bir evliliğin sona ermesinin veya evlilik sırasında kocanm uyrukluğunda ortaya çıkabilecek değişikliğin, karının uyrukluğu üzerinde kendiliğinden (otomatik olarak; ipso facto) bir etkisi olmayacağı konusunda anlaşmışlardır.

Madde 2

Sözleşen devletler, uyruklarından birinin başka bir devletin uyrukluğunu isteğiyle kazanmasının veya uyrukluğundan vazgeçmesinin (renunciation), bu kişinin karısının, kendi uyrukluğunu muhafaza etmesine engel olmayacağı konusunda anlaşmışlardır.

Madde 3

1. Sözleşen devletler, uyruklarından biriyle evlenen yabancı kadının, isteği üzerine, özel olarak kolaylaştırmış telsik (naturalization) usullerinden yararlanarak kocasının uyrukluğunu kazanabilmesi; bu yoldan uyrukluk verilmesinin ulusal güvenlik veya kamu düzeni (public policy) nedenleriyle konulmuş kısıtlamalara bağlı kılınabilmesi konularında anlaşmışlardır.

2. Sözleşen devletler bu Sözleşmenin, uyruğun yabancı karısına, kocasmm uyrukluğunu, isteği üzerine, bir hak olarak (as a matter of right) kazandırmakta olan yasaları veya yargısal uygulamaları etkileyecek biçimde yorumlanmayacağı konusunda anlaşmışlardır.

CONVENTİON ON THE NATİONALİTY OF MARRIED WOMEN
(New York, 20 February 1957)
Article 1

 Each Contracting State agrees that neither the celebration nor the dissolution of marriage between one of its nationals and an alien, nor the change of nationality by the husband during marriage, shall automatically affect the nationality of the wife.

Article 2

Each Contracting State agrees that neither the voluntary acquisition of the nationality of another State nor the renunciation of its nationality by one of its nationals shall prevent the retention of its nationality by the wife of such national.

Article 3

1. Each Contracting State agrees that the alien wife of one of its nationals may, at her request, aequire the nationality of her husband through specially privileged naturalization procedures; the grant of such nationality may be subject to such limitations as may be imposed in the interests of national security or public policy.

2. Each Contracting State agrees that the present Convention shall not be construed as affecting any legislation or judicial practice y which the alien wife of one of its nationals may, at her request acquire her husband’s nationality as a matter of right.

Bunu okudunuz mu?

49’lar Davası

49’lar Davası, İleri Yurt gazetesini çıkaran Musa Anter, Canip Yıldırım ve Yusuf Azizoğlu’nun yayımladığı Kürtçe …