Yeni
Ana Sayfa » Hukuk Fakülteleri » Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Galatasaray Üniversitesi, yabancı dille eğitim veren bir Devlet üniversitesidir. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenciler Fransızca  bilmemeleri halinde bir yıl hazırlık eğitimi görmektedirler.

Fakülte dekanı Prof. Dr. Necmi Yüzbaşıoğlu‘dur.

Hazırlık eğitiminin ardından başlayan Lisans Programı her biri iki yarıyıldan oluşan dört öğrenim yılında, toplam sekiz yarıyılda tamamlanır. Yürürlükte olan yönetmeliğe göre öğrencilerin devam zorunluluğu vardır ve Fakültede ders geçme esası uygulanır.

Öğrenciler, Kamu Hukuku ve Özel Hukuk alanlarında tezli yüksek lisans ve doktora; Ekonomi Hukuku, Spor Hukuku, İnsan Hakları Hukuku ve Bankacılık Hukuku alanlarında tezsiz yüksek Lisans eğitimi görebilmektedirler.

2006-2007 öğrenim yılından bu yana Hukuk Fakültesi`nin kontenjanı 50 öğrencidir. Bu öğrencilerden yirmi beşi Türkiye ile Fransa arasında imzalanan anlaşma gereği Fransızca eğitim yapan liselerin son sınıf öğrencilerinin katıldığı ve Galatasaray Üniversitesi tarafından düzenlenen ayrı bir “iç sınav” ile belirlenir. Diğer yirmi beş öğrenci ÖSYM tarafından düzenlenen merkezi sınavla alınır. Lise birincileri için bir, yabancı uyruklu öğrenciler için ise iki kişilik kontenjan ayrılmıştır.

Türk Özel Hukukunun büyük oranda İsviçre ve Türk Kamu Hukukunun ise Fransız hukukundan esinlenmiş olmasını dikkate alan Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde programlar ve eğitim, Türkçe ve Fransızca olacak şekilde düzenlenmiş ve Türk öğretim üyelerinin yanı sıra Fransızca konuşulan ülkelerden de öğretim üyelerine görev verilmiştir.

Fakültede halen iki Fransız öğretim üyesi, 10 profesör, 13 doçent, 9 yardımcı doçent ve 16 araştırma görevlisi  görev yapmaktadır. Ayrıca, 2002 yılında İsviçre’deki Neuchâtel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Fakülte arasında bir İşbirliği Konvansiyonu imzalanmış olup, bu konvansiyon bilimsel alandaki işbirliğinin yanında, iki Fakülte arasında öğretim elemanı değişimine de olanak tanımaktadır.

Öğrenim dili, kural olarak, Türk Hukuku’nun uygulanmasına ilişkin derslerde Türkçe, diğer bütün alanlarda Fransızcadır. İngilizce zorunlu ikinci yabancı dildir. Bu diller dışında üçüncü bir yabancı dil de öğretilmektedir. Gerektiğinde, dersin özelliği gözönüne alınarak, eğitim dili İngilizce de olabilir ve bu ders, yabancı bir öğretim üyesi tarafından verilebilir.

Uluslararası öğrenci değişim programı SOCRATES-ERASMUS çerçevesinde Fakülte ile Paris I (Panthéon-Sorbonne) Üniversitesi, Paris II (Panthéon-Assas) Üniversitesi, Tours François Rabelais Üniversitesi, Picardie Jules Verne Üniversitesi, Montpellier Üniversitesi, Nantes Üniversitesi, Orléans Üniversitesi, Angers Üniversitesi, Rennes I Universitesi, Rouen Üniversitesi, Strasbourg Üniversitesi, Neuchâtel Üniversitesi (İsviçre), Fribourg Üniversitesi (İsviçre), Louvain Katolik Üniversitesi (UCL) (Belçika), Vrije Amsterdam Üniversitesi (Hollanda), Urbino Üniversitesi (İtalya) ve Tübingen Üniversitesi (Almanya) arasında anlaşmalar imzalanmış olup, bu anlaşmalar kanalıyla öğrencilerin eğitimlerinin bir kısmını Fransa’da, Belçika’da, İsviçre’de, İtalya’da, Almanya’da ve Hollanda’da yapmaları mümkündür. Neuchâtel Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile imzalanan konvansiyon çerçevesinde, özellikle lisansüstü düzeyde öğrenci değişimine olanak tanınmıştır.

 

Bunu okudunuz mu?

İstanbul Barosu

İstanbul Barosu, Türkiye’nin en büyük ve ilk barosudur. Türkiye’de savunma mesleğini düzenleyen ilk yazılı metin, …